Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poperechna_korpor_media_konf_nbuv_2016

3,702 views

Published on

Мультимедійний супровід до виступу на Міжнародній науковій конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація" (НБУВ, 4-6 жовтня 2016)

Published in: Science
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Poperechna_korpor_media_konf_nbuv_2016

 1. 1. Лідія ПОПЕРЕЧНА науковий співробітник, керівник прес-служби НБУВ Корпоративні медіапроекти сучасних бібліотек у науковому дискурсі іміджевих комунікаційу науковому дискурсі іміджевих комунікацій Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Формування національного інформаційного простору» 4-6 жовтня 2016
 2. 2. Сутність поняттяСутність поняття • Корпоративні медіаКорпоративні медіа - це некомерційні засоби масової інформації, створювані засновником для ефективної комунікативної взаємодії з ПЕРСОНАЛОМ, КЛІЄНТАМИ, ПАРТНЕРАМИ,ПЕРСОНАЛОМ, КЛІЄНТАМИ, ПАРТНЕРАМИ, ІНВЕСТОРАМИ, ГРОМАДСЬКІСТЮІНВЕСТОРАМИ, ГРОМАДСЬКІСТЮ • Корпоративні медіаКорпоративні медіа - це дієвий інструмент управління організацією, один із найважливіших засобів внутрішніх комунікацій, невід'ємна складова корпоративної культури 2
 3. 3. Еволюція корпоративних медіаЕволюція корпоративних медіа 3 заводські /фабричні газети - багатотиражки листівки/газети для споживачів мобілізаційні плакати вісники соціалістичного змагання виробничо-практичні журнали газети підприємств корпоративні видання корпоративні медіа корпоративні медіапроектикорпоративні медіапроекти блискавки
 4. 4. Вітчизняні студіювання корпоративних медіаВітчизняні студіювання корпоративних медіа 4 Тодорова О. В. Корпоративное издание на 200 % / Оксана Тодорова. – Одесса : СМИЛ, 2007. – 256 с. Тодорова О. В. Корпоративные медиа: жми сюда / Оксана Тодорова. – Одесса : Пласке, 2010. – 250 с. Тодорова О. Інновації в комунікаціях : Інноваційний PR-інструментацій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу / О. Тодорова. - Київ : Інтерконтиненталь України, 2015. - 176 с. Олтаржевський Д. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа / Дмитро Олтаржевський. - К. : Центр вільної преси, 2013. - 308 с.
 5. 5. Функції корпоративні медіа у визначенняхФункції корпоративні медіа у визначеннях дослідниківдослідників • «Сьогодні світом править не той, хто володіє інформацією, а той , хто здатний створювати власний - дієвий і цікавий інформаційний контент. Все це стосується і корпоративних медіа - новітнього PR-інструменту». О. Тодорова, президент Асоціації корпоративних медіа України • « … корпоративні медіа відіграють подвійну роль: з одного боку, сприяють втіленню духовних цінностей компанії в реальних життєвих проявах (координують зусилля колективу, мотивують співробітників, організують їх усвідомлену роботу), а з іншого - служать комунікаційною ланкою між фірмою і тією частиною соціуму, з якою вона взаємодіє». Д. Олтаржевський, доцент Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка • «Корпоративні медіа - це поліфункціональний механізм, основною метою якого є здатність вироблення норм і правил, єдиних для всіх співробітників, корпоративної філософії, уявлення про місію компанії. Це складова внутрішньої культури корпорації, з одного боку, й інструмент ведення рекламної кампанії, - з іншого». Д. Дегтяренко, російський дослідник5
 6. 6. Передумови формування медіа-системиПередумови формування медіа-системи сучасних бібліотексучасних бібліотек • Трансформація функцій бібліотек в умовах глобальних інформаційних обмінів; • Потреба в налагодженні ефективних комунікацій з цільовими групами та персоналом; • Позиціонування бібліотеки як безумовно необхідної в суспільстві знань; • Бажання управляти іміджем та підтримувати надійну репутацію серед громадськості; • Необхідність просування інформаційних ресурсів, власних продуктів і послуг за допомогою маркетингових комунікацій. 6
 7. 7. Класифікація корпоративних медіаКласифікація корпоративних медіа (за О. Тодоровою) 7
 8. 8. «Бібліотечний журнал» -«Бібліотечний журнал» - провісникпровісник бібліотечної корпоративної пресибібліотечної корпоративної преси 8 Бібліотечний журнал. Орган співробітників Всенародної Бібліотеки України при Всеукраїнській Академії Наук (1925-1926) «Метою нашого органа являється утворення в колі наших бібліотекарів атмосфери постійного живого інтересу до питань бібліотекознавства; критичного і свідомого відношення кожного до тої функції, яку він виконує в бібліотеці і до всіх робот бібліотеки в цілому; зав'язати живий обмін думками між бібліотекарями, зблизити життя окремих Відділів; спаяти співробітників бібліотеки в єдиний міцний організм, який живе і горить одним спільним для всіх і кожного бажанням удосконалення себе во всіх галузях бібліотекознавства – для того, щоби покласти твердий грунт під будівлю нашої бібліотеки. … повна відсутність офіційности, будь-якого примусу, суворих вимог до стилю і літературної шліфовки статтів – дасть змогу кожному бібліотекареві брати без страху активну участь у журналі. … згодом, коли він (журнал) виявить свою життєздатність і серйозність, він може вийти за межі внутрішнього органу співробітників…» (Бібліотечний журнал. – 1925. – Ч.1. – Від редакції )
 9. 9. Розмаїття різновидівРозмаїття різновидів корпоративних бібліотечних медіаресурсівкорпоративних бібліотечних медіаресурсів • Традиційна корпоративна преса: друкована/електронна (газети, журнали,бюлетені, дайджести). • Корпоративні книжкові видання (формат: кодекс/брендбук,легенда, історія бібліотеки в історії країни, каталоги виставок/колекцій, літературні твори в брендованій оправі,посібник/підручник). • Корпоративна рекламно-іміджева продукція, сувеніри (закладки, календарі, путівники, довідники, буклети, афіші, постери, вітальні листівки). • Корпоративний “кінематограф” (іміджева презентація, звіт, промо- відео, навчальне відео, 3D-фільм, відеокаталог ресурсів/послуг, буктрейлер, репортаж з корпоративної події, “проблемний”фільм). • Корпоративні інтернет-портали/сайти, інтранет-портали. • Представництво в соціальних медіа (соціальні мережі, блоги та контент-хостинги (фотосервіси на зразок instagram та flickr, pinterest; відеохостинги на зразок Youtube; хостинги для слайдів, документів, музики — slideshare, scribd та ін.). • Публічні звіти (щорічні, тематичні, за окремими напрямами роботи). 9
 10. 10. Традиційна бібліотечна преса: друкована/електроннаТрадиційна бібліотечна преса: друкована/електронна (газети, журнали, бюлетені, дайджести)(газети, журнали, бюлетені, дайджести) 10 Інформаційний бюлетень Рівненської ОНУБ для людей з особливими потребами Інтернет-журнал Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва Інформаційний бюлетень Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету Фаховий бібліотечний журнал НБУВ Фаховий бібліотечний журнал НПБУ Дайджест відділу науково- методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка Журнал “Бібліотека у форматі ДИТИНСТВА” НБУ для дітей Інформаційний бюлетень НБ Харківського національного медичного університету
 11. 11. Корпоративні книжкові видання бібліотекКорпоративні книжкові видання бібліотек 11 Ювілейні видання бібліотек Навчальні видання: підручники і посібники Брендбук Каталог колекції гравірувальних дощок із фондів НБУВ Покажчик із серії “Бібліотека у ЗМІ” Корпоративний кодекс - збірка нормативних документів
 12. 12. Корпоративний “кінематограф”Корпоративний “кінематограф” 12 3D екскурсія Бібліотекою Української академії банківської справи НБУ Відеоролик “Пограбування бібліотеки” Наукова бібліотека Харківського НТУСГ Канал Наукової бібліотеки НАУКМА у Youtube Відеоурок-реклама пошуку у фондах публічних бібліотек м. Києва через ЕК Публічної бібліотеки імені Лесі Українки
 13. 13. Корпоративна рекламно-іміджева продукція, сувеніриКорпоративна рекламно-іміджева продукція, сувеніри ((закладки, календарі, путівники, довідники, буклети, афіші, постери, вітальні листівки і т. ін.)) 13
 14. 14. КорпоративніКорпоративні інтернет-портали/сайти, інтранет-порталиінтернет-портали/сайти, інтранет-портали 14 Офіційний портал Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Корпоративний сайт підрозділу НБУВ – Центру досліджень соціальних комунікацій Інтернет-проект Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки Сайт фахівців публічних бібліотек України, орієнтований на надання інформаційних консультативних послуг бібліотекарям та іншим спеціалістам
 15. 15. Представництво бібліотеки в соціальних медіаПредставництво бібліотеки в соціальних медіа соціальні мережі, блоги та контент-хостинги 15 Колекція мультимедійних документів НБ Маріупольського ДУ у Slideshare НБ НАУКМА в соціальних медіа Діловий кейс бібліотекаря на сайті ОННБ
 16. 16. Представництво в соціальних медіа.Представництво в соціальних медіа. На прикладі блогосфери Херсонської ОБД ім. Дніпрової ЧайкиНа прикладі блогосфери Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки 16
 17. 17. Зовнішньокорпоративні бібліотечні блогиЗовнішньокорпоративні бібліотечні блоги Аудіоблог для слабозорих Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва Блоги для бібліотечних фахівців Харківської ДНБ ім. В.Г.Короленка Читацькі блоги ЦБ ім. І.С.Тургенєва Комінтернівського району м. Харкова Блог для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку НБУ для дітей
 18. 18. Національна бібліотека УкраїниНаціональна бібліотека України імені В.І. Вернадського уімені В.І. Вернадського у FacebookFacebook 18  Офіційна сторінка відкрита на виконання рішення Вченої ради НБУВ від 05.02.2013  Адміністрування здійснює прес- служба НБУВ (з 22.12.2014) СІАЗ (Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади) Національна юридична бібліотека Фонд Президентів України НБУВ Центр науково-бібліографічної інформації НБУВ Відділ музичних фондів НБУ імені В.І. Вернадського Österreich-Bibliothek Kiew/Австрійська бібліотека у Києві Відділ стародруків та рідкісних видань НБУ імені В.І. Вернадського Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУ імені В.І. Вернадського Рада молодих вчених НБУВ Журнали Вернадки (відкрита група) Сторінки окремихСторінки окремих підрозділів, спільнот, группідрозділів, спільнот, груп НБУВ уНБУВ у FacebookFacebook www.facebook.com/Vernadsky.Library
 19. 19. Публічний звітПублічний звіт - ефективний іміджевий проектефективний іміджевий проект 19 Інформаційний бюлетень за матеріалами звітів публічних бібліотек Закарпаття
 20. 20. Бібліотекознавчі дослідження медіапроектівБібліотекознавчі дослідження медіапроектів 20 Орлов, В. В. PR-технологии в управлении имиджем библиотеки : учебно-практическое пособие. - Москва : Литера, 2015. Дисертаційні дослідження Пастушенко, О. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія. – Київ, 2016. – 564 c • Бейліс Л. І. Українська бібліотечна періодика 1991-2005 років: основні тенденції розвитку (2006). • Ярошенко Т. О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина XX- поч. XXI ст. (2008) • Горова С. В. Періодичні електронні видання в системі бібліотечно-інформаційних ресурсів (на базі аналізу інтернет-видань кінця XX- поч. XXI ст. (2012) Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія. – Київ, 2013. – 208 с. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки. – Київ : Знання, 2010. — 215 с.
 21. 21. Практична база дослідженьПрактична база досліджень медіапроектів сучасних бібліотекмедіапроектів сучасних бібліотек 21 Інформаційно-аналітичні проекти НБУВ Інноваційний проект ХДНБ ім. В.Г. Короленка «Школа бібліотечної журналістики» База даних та комунікативний навігатор «Бібліотечна періодика» Блог «Школа бібліотечної журналістики» Центр дослідження соціальних комунікацій НБУВ
 22. 22. Проблемне поле бібліотекознавчих дослідженьПроблемне поле бібліотекознавчих досліджень корпоративних медіапроектівкорпоративних медіапроектів Фактори, які стримують розвиток бібліотечних медіа:Фактори, які стримують розвиток бібліотечних медіа: • недооцінка бібліотечних корпоративних видань та проектів, нерозуміння їх значимості в управлінні іміджем бібліотеки; • відсутність відповідних нормативних, методичних та інструктивно-технологічних документів щодо процесу створення та просування корпоративного медіа; • відсутність модельного стандарту бібліотечного медіапродукту; • низький рівень професійних медіакомпетентностей та мотивації бібліотечних працівників до медіатворчості; • відсутність відомостей про бібліотечні медіа в установлених обліково-статистичних формах. Перспективні напрями досліджень:Перспективні напрями досліджень: • розроблення концептуальних засад корпоративного медіа сучасної бібліотеки, теоретичне обґрунтування його комунікаційно-іміджевої функції; • системний аналіз бібліотечної медіа-системи, розроблення показників ефективності корпоративного медіапроекту 22
 23. 23. Дякую за радість спілкування!Дякую за радість спілкування! Бажаю успішних медіапроектів! Запрошую до співпраці! poperechna@nbuv.gov.ua https://www.facebook.com/lidia.poperechna 23

×