Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les productores

547 views

Published on

Treball de 3er ESO sobre les productores

Published in: Education
 • Be the first to like this

Les productores

 1. 1. PRODUCTORES Marc Masachs David Fauria Eudald Rossell Gerard Gàlvez Èric Donadeu Oriol Casas
 2. 2. Productors Al món de l’espectacle i la comunicació, un productor és la persona que s’encarrega de la fase de producció d’una obra audiovisual o radiofònica, de trobar els llocs, fer els contactes, buscar el finançament i, en general, d’aconseguir totes les eines i mitjans necessaris per a la realització d’un determinat projecte.  Trobem quatre tipus de productors: • Productor de cine • Productor de teatre • Productor discogràfic • Productor de televisión
 3. 3. Productores discografiques En la indústria musical, un productor discogràfic juga diversos papers, com controlar les sessions d'enregistrament, l'instruir i el guiar als intèrprets, reunir les idees del projecte, dirigir la creativitat i el supervisar l'enregistrament, la barreja, i el procés de “masterizació”. Aquestes han estat algunes de les principals funcions dels productors des de la creació de l'enregistrament de so, però en la segona meitat del segle XX els productors han près un major paper empresarial. Hi ha dues classes de productors en la indústria de la música:  productor executiu i productor musical ; aquests tenen rols diferents. Mentre el productor executiu és el responsable financer del projecte, el productor musical és el responsable de la música http:// www . youtube . com / watch ?v= h93PKPO0OSQ
 4. 4. Procés de masterització Masterització és un terme que prové de màster, en anglès, que fa referència al producte final, del qual han d'obtenir els còpies i és pot interpretar com "produir un màster". Com a tal, encara que ha evolucionat, és un concepte que ha estat lligat a la història del registre sonor. És podria afirmar que la primera masterització va tenir lloc al laboratori de Thomas Edison, ja que el propi Edison o un dels seus assistents va haver de produir d'alguna manera el primer cilindre llest per ser utilitzat en el fonògraf per reproduir un sota gravat prèviament mitjançant el mateix aparell. http:// www . youtube . com / watch ?v= dP _ 7ydXBD8A & feature = related
 5. 5. Parts de la masterització Equalitzar: Amb l’ equalització el que es pretén és ajustar les característiques tonals de so per ser processat, atenuat o accentuat. No és molt comú a l'hora de masteritzar fer grans canvis d’ecualizació, tret de que sigui necessari.Se sol mantenir l’equalització portada a terme prèviament en la barreja, solen ser petits ajustos.
 6. 6. Parts de la masterització Comprimir: L'ús d'un compressor o un limitador a l'hora de portar a terme la masterizació té com a finalitat que no hi hagi forts desnivells entre les parts de més força i de menys força, aconseguint així una certa estabilitat
 7. 7. Parts de la masterització Limitar: Mentre que un compressor comprimeix el senyal que aquesta per sobre del llindar que l’indiques, el limitador el que fa és tallar aquest senyal, és a dir, mentre que en una funció de compressió s'aplica un radi de 3:1 en un limitador s'aplica un radi infinit:1.
 8. 8. Parts de la masterització Expandir: Un expansor té la funció inversa a un compressor. S'utilitza molt per a restauracions d'àudio com la informació que es troba guardada en “cassetes” i que per culpa del temps i altres factors es va danyant la informació que hi ha guardada en ells, també és molt usat per reduir el soroll de fons que no és desitjat en enregistraments professionals.
 9. 9. APECAT “ Apecat és l´instrument que permet a les companyies independents catalanes fer sentir les nostres veus i el vehicle perquè tots junts poguem aconseguir uns objectius comuns ”. L'Associació de productors-editors fonogràfics i videogràfics catalans (APECAT) és una organització sense ànim de lucre que representa els interessos de les discogràfiques catalanes. Fundada al desembre de 2003 a Barcelona, té menja objectiu la consolidació i estabilitat del sector fonogràfic i videogràfic a Catalunya i aspira a l'eradicació de la pirateria. http :// www . apecat .com/v1/ default . php
 10. 10. F I

×