Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació guerra civil

266 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació guerra civil

 1. 1. LA GUERRA CIVIL (1936-1939) LA DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CONFLICTE. CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA IRINA CÓZAR PABLO CUALLADO LIDIA AIBAR VÍCTOR GARCIA MARIO GARCIA
 2. 2. ÍNDEX • SITUACIÓ A ESPANYA. • LA DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CONFLICTE. - L’AJUDA ESTRANGERA • LES CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL. - CONSEQÜÈNCIES DEMOGRÀFIQUES - CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES - CONSEQÜÈNCIES SOCIALS - CONSEQÜÈNCIES MORALS
 3. 3. SITUACIÓ D’ESPANYA • GUERRA CIVIL –DOS BÀNDOLS OPOSATS • REPUBLICANS • SUBLEVATS
 4. 4. DIMENSIÓ INTERNACIONAL AJUDES DE DIFERENTS PAÏSOS DEL MÓN ALS BÀNDOLS ESPANYOLS DOS ENFOCAMENTS DIFERENTS PRÒLEG DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL CONFLICTE MARGINAL DEMOCRÀCIA FEIXISME COMUNISME
 5. 5. L’AJUDA ESTRANGERA ALEMANYA ITÀLIA PORTUGUÉS AJUDES DE DIFERENTS PAÏSOS DEL MÓN ALS BÀNDOLS ESPANYOLS SUBLEVATS AJUDES MILITARS LEGIÓN CÓNDOR AJUDES MILITARS AJUDES ECONÒMIQUES AJUDA DIPLOMÀTICA
 6. 6. L’AJUDA ESTRANGERA RÚSSIA MÈXIC AJUDES DE DIFERENTS PAÏSOS DEL MÓN ALS BÀNDOLS ESPANYOLS REPUBLICANS APORTACIÓ D’HOMES I ARMES AJUDES ECONÒMIQUES DEPÒSIT A MOSCOU ARMES I ALIMENTS SUPORT DIPLOMÀTIC COSSOS DE VOLUNTARIS A FAVOR DE L’ESQUERRA
 7. 7. L’AJUDA ESTRANGERA AJUDES DE DIFERENTS PAÏSOS DEL MÓN ALS BÀNDOLS ESPANYOLS LES ACTITUDS AMBIGÜES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS COMITÉ DE NO INTERVENCIÓ SOCIETAT DE NACIONS PRINCIPALS POTÈNCIES DEMOCRÀTIQUES ESTATS UNITS GRAN BRETANYA FRANÇA
 8. 8. LA SOCIETAT DE NACIONS I EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓ ORGANISME QUE VETLA PER LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES INTERNACIONALS EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓ LA SOCIETAT DE NACIONS CREADA DESPRÉS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL LA REPÚBLICA VOLIA QUE INTERVINGUERA CONTRA ITÀLIA I ALEMANYA VA FRACASSAR EVITAR LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL CONLFICTE SEU EN LONDRES
 9. 9. PACTE DE NO INTERVENCIÓ • 1936 – LEÓN BLUM  PRIMER MINISTRE FRANCÉS PRIMERA PROPOSTA D’UN TRACTAT DE NO INTERVENCIÓ EN LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA. • 3 DE SETEMBRE DE 1937  27 PAÏSOS FIRMEN EL PACTE DE NO INTERVENCIÓ A LONDRES
 10. 10. CONSEQÜÈNCIES • DEMOGRÀFIQUES –ENTRE 600.000 I 950.000 MORTS. – MÉS DE 250.000 PERSONES EN PRESONS O CAMPS DE TREBALL. –300.000 EXILIATS. • MÈXIC • ARGENTINA • FRANÇA
 11. 11. CONSEQÜÈNCIES • ECONÒMIQUES – CATÀSTROFE ECONÒMICA EN EL PAÍS – LA RENTA DE 1936 = 1950 – ELEMENTS CAUSATIUS • DESTRUCCIÓ DE VIVENDES, COMUNICACIONS, INFRAESTRUCTURES. • LA PÈRDUA DE RESERVES. • DESTRUCCIÓ DEL TEIXIT ECONOMIA AGRÀRIA • AUGMENT DEL DEUTE EXTERN.
 12. 12. CONSEQÜÈNCIES • POLÍTIQUES-SOCIALS – PÈRDUA DELS DRETS DELS TREBALLADORS – PÈRDUA DE LLIBERTAT POLÍTICA – RECUPERACIÓ • HEGEMONIA ECONÒMICA • SOCIAL OLIGARQUIA TERRATINENT INDUSTRIAL FINANCERA
 13. 13. CONSEQÜÈNCIES • MORALS – FRACTURA MORAL DEL PAÍS – GENERACIONS MARCADES PER LA GUERRA – REPRESSIÓ I PERSECUCIÓ ALS VENÇUTS
 14. 14. CONCLUSIONS -GRAN INTERNALITZACIÓ DEL CONFLICTE Aparició d’aliances de la II Guerra Mundial -CONSEQÜÈNCIES DEVASTADORES EN LA GUERRA I POSTGUERRA Patiment poble espanyol Classe alta enriquida Retall de les llibertats
 15. 15. • Ací us deixem el link del video amb les entrevistes realitzades a jubilats de Catarroja sobre la Guerra Civil i les seues conseqüències. • http://youtu.be/HHxWTJWwDcI VIDEO

×