Progetto comeius

703 views

Published on

Published in: Education, Travel, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Progetto comeius

 1. 1. .. ... ‘Comenius project "Beyond words"
 2. 2. ‘M . . m. .- . 1. . ‘(uru u_. ... n. . ‘f , ,.ut_‘/ :4' . . m . . . . "f. .. Mutua-h — | ><>‘I'A| I— ma‘ N
 3. 3. (4, " wî/ x 13X. ” v - - 1mm . . KM‘! 4 o V “uva-ci l'30 Ivo». - www _JA - u n»; ‘attiri! ' r‘ h. " » _, 4 mm. "F" "-'-" rum-tam h. ‘ ' N ' m. " uh: {in-emu un. .. k" : A‘ IIILDNQ ' "" ' Hm: m? ‘ - una mmu «" han. un agivano: 5x3‘. .' cm C105 "U 1km uva-anca 300491»: vwFu-u mm T" ‘fV-"fl ‘E’? m. ..“ ‘ I-vu . ‘ n‘; 7" ‘"33 i Imxn ‘ A ' 11mm: " ‘ É‘ ' ‘ | , h “"’ 1'». .. {înkln-uju mamo '. " un»: ma n ‘" , mm‘ rom-o. I'm: E m F“ n O tua: Gin! H una I, u 0mm“. “emu m”. .. _ , 5"' n ‘ uhm I nanna P * r n ‘W " vmn "'""‘ Luna-k obi‘? ! , -' ' ‘ ' . {u v"« V _ PADOVA yoga“ (un-s 41'" ' P“ ' lrn k" mm“ î h. mnezîw: ’ ' . 2"" mumm- ‘fljgghn-naxnu "“‘" vana-san q summa un. , «tu-Ago In un 90m ' a zmrrnnn ton-m “N. . “g. ” n» dava-u I I Paura ‘h? !’ Ml. ”
 4. 4. Ì
 5. 5. l _ ù» , _, 1| H Î m. w
 6. 6. i. ‘ Éîîîifuîv ‘ Lima, u-îîf:
 7. 7. Mamdafla day Badliìa} Pcoflessiìme 310) sealltteamflàurre Zlfifllfi)
 8. 8. HHH Ml‘
 9. 9. i . >.. u.— r‘ L ' . H} ‘_.
 10. 10. ÙsÈÌ‘; ; --. ' a . Ì
 11. 11. ‘g _. _. 3,5; , _ _, x._' . 3., ’ _ . -‘ . .. xx su __. _.- '-' . _- «. - _ v , n-: ..-_<__-1.- . .- . , , ' "Îéî-‘r-KVQÎÌUÎ-Éf . .‘-"*. .=i - - h ‘t. Î .1». m.
 12. 12. ‘IÎW/ L , . _ L l w w. .I Il: o . . . îmwlfîll ì: 5. a a. ‘ 1 . K i . . . ..- . 4 ha, _ . , . .. .4. ì . v f _ 7J: . ,14: «Ital! _ ; .K h. — _. l4 . . , _ l. .. r h n15. * q-r îY î , 4.‘! i s" La a; w, . n! l’? uku xx. Îrmcdvufiwhs. . . .. ... «) A- x33.» a . .. . rru h“ . v. I ‘ Q‘ . ‘Ìwnnla .1‘ IJHIMJ . | . ,. fl ‘ N A1 . il‘. ‘ . f a5} c- 4 u . , ‘h. 1x I . ì , .1 A . x y- 11 Alnvflu I. Ì: 4 7 44.. VI . , . m Î. 2.. . . . , Ì , w / n. . 5. g r . .4» w, , ù . . . . i 4 . _.. L L. .. A H. J -. .. w . . ..x. %., n -1 x .7 . ._
 13. 13. ‘Ì ‘Mia
 14. 14. v Y
 15. 15. W WHN HWW i ‘H1 Î LI wzllwm u” Wwa » v I ' ,
 16. 16. .-
 17. 17. m! " “S” " k1. f)‘. n
 18. 18. z-N
 19. 19. wnwwwww www www LW’ Le‘; wwwwwww wwwwww I‘ xv . ‘,'_
 20. 20. X h-
 21. 21. .5 . _ ecfibui‘ ‘v- ’ u . ._"‘_', «fi ‘.5 . _. xxh Ièfaiwîîì“ " ’
 22. 22. égîhflwN wfiè . . . . . . . .. .. . a . . . . n Q . . x T . .
 23. 23. www W wwwwIwww wwww w Ì. l wwwww wwwwwfl îwww ww W wwwww
 24. 24. uww www
 25. 25. www www wwî îww www w w w w wwwww
 26. 26. W! H z ‘a ! - , . n ' w Îumfij‘ -. - . .. . - l « ‘Ì x __ 5;, “ -: ;,'. '—" . V. r _, q.«— w j (w si. _ , ., - H «- w 4 w w w g: ‘ . ‘_ / J" . ì; - ' 4 www wwwwww wwwî îww wwwwwmw w ww î ‘ w» r‘ E‘ .
 27. 27. www wwww , . ‘z ‘ wwwwwww www W
 28. 28. l‘: "X. ; . x . àk g‘ N ‘o Î Q
 29. 29. x .
 30. 30. w
 31. 31. r’ ‘ X rÎ 5 V r l‘. .. '- l‘ A’ w . x. '*€’ ‘ ‘ ‘t’ . , , " 0 ‘, m, . ' ‘ t: . v fl o . : u‘ ‘ 3' * — - ‘W. 3 v - ' * , _ a n, - - »' | ud -n. -, a- - n 1.: » . . . _ _, ' K. ‘I’ .
 32. 32. www
 33. 33. #3»- Z
 34. 34. . r. Ex. ‘ . 47 , " u: — "à
 35. 35. wwwwww www www www wwwwflww w I
 36. 36. wwwwqwwwwwwwwfll wlmwww‘ . . '. 'r"'{. ' .
 37. 37. wwwwwwwww w, ww wwwwwww w wwwww www / / w/ wwwwwww w wwww www
 38. 38. WWW v w m1 ìmm» uwulnm un. . __ . .. ‘r, ' ‘r m, ti _ ‘ ". ma; ‘h; 3 k '31"! - n: i x5’
 39. 39. ,I. Iq. , /
 40. 40. 1 r. _ . r l ', _ ‘ r: I a * h. . , _ 1 ì ‘ 04g , 4: - - v. — (sia? ) ( ‘i’: ‘ a-
 41. 41. .1 _ w
 42. 42. 1 f-IIII “WHNIIIIHK ìww, _ n H r ' . 'I _ . ‘ h} H3‘ ‘ 1: 9 r" ' , 7.: ‘-‘ s‘ "1 - 72a f‘. ." — ‘ . x‘ "w" x -- — . V, L" ‘z’ è. ‘ ' ‘ J . - ‘r , . A E. " . Év! -T—" _ ‘I V ' x un w '_ . . .1 MAH 1 H| ||| |WÎì M
 43. 43. w à , À Ì % . ,
 44. 44. I 3 u. wqw www #5 t’. w E A wwwwwwlwwy 071-‘ 1 E ‘là 'J‘nr4? v, wwwww. www w Q
 45. 45. wwwwwwfi É P w H wwwwwlwwwww w www W llW 1 I v, wwwwww.
 46. 46. wwwww wwwwwww w I
 47. 47. jw ” V îww w w. ”' w w www wwwwwwwwwwwwww www ì www w «www ow www
 48. 48. 4 7 i
 49. 49. m
 50. 50. A .
 51. 51. X/ x “ w w W w MK/ w/
 52. 52. a ‘€31 Ò 1 «jîl I w w r. I aura w
 53. 53. LIGURE w. cm, n; u w [(1 (m, w ‘l. vu un‘ annua-o‘ unw in‘: I‘ C.9; ‘ situ Ilue îrlvsvohvn, u uuumg ' u. . u n ‘ ‘ r In ‘ì nhmîh 3 ’ ‘i? E w 9mm“ n hm n}: y‘ a ‘ À , . _' Manca-mago“ ‘ti "Hanmk w", (‘.1- xv’ i 3* èw
 54. 54. Www M ww www ww ww
 55. 55. W "lwwmwwwwg ì f’, “A a. Î_ _ > h‘ . 1;‘: Î w w .2"! A “ ‘- ' ' ‘1;. _"Yò— ‘ : 4‘ i‘. ' +21: * ' .7 in ì.
 56. 56. 4
 57. 57. 44.4 i ‘wfi’ “ *‘ ywmwlflqwwwwwlmwwwwg ‘jfic; îz. s _ ' 9177‘;
 58. 58. in”:
 59. 59. , . , a’ " ; ywîwwî i’ j)”. " / ' g‘, Be: u 335M: g l)“ 1 ù «. .. 2.22; 2,0 ' 1 manna’ y w 4 g y. w Aîlomlm w ‘ ‘, _r—' dumuutanvonna I ‘ . | . v 59€ i’ w“ Mamme su una ‘ , v «Mw»mjQÙ° M ’ t‘ xi ; ,,_ — — AR UGURE -- ììfigqg D w. . w r0‘ M97“).
 60. 60. s’
 61. 61. www wwwwww , “MM w. " ' l'x r. o‘ ‘La Ì. g»: m7’ w wwwwwwwwwww Wflmwwww www”
 62. 62. ì‘ ' ‘a . r. ,, ._b. . ww U L L 4 w. 1 o. “ w/ , . _ bel‘ J o
 63. 63. www N i " _' . —, w.
 64. 64. .. w . / . ÌH wnturn. g. » x l 1 . l. îru _ l . _ l. il H}? .w ww wywwwwcwî u I w www w. w. , , w. w _. .‘. !., A.v. . w. x n Wwwww. shu4.. w n w ì ‘MÌÌ kÎw wwwwwN _ mîxwflfi. ‘Îwl r ÀL. whwlflwwm . www è H H». . w fiwwwwannw H u. x w w w 9.4.! . . . .Iì . . I , wanbbnwîf w. . . a w. .www. .w, ,_, .ww. - _ . L ww I . . ÎI. .u I ‘S21 w xx . Lfb- s «far-h. fila un fiwwwu. .. . J. .wf, .rww www: w w wwwarq wwÙwmwÒ w , « w wf. .4 . a , . w! ’ wiwfiwl» K . w 113., .. w.. x ww ww r; w . w . L w _ ww x1! J w r 3.‘: ‘r! 4 w w wwflww. rww waflflwwxwzwws. , flfiwuv ww. .. . w. I0 % . . . Ti . .. w « , . uw a u. . .. . (xx: . w . ww wwlwwnhl . . w. rrww w. . _ w . r.ll. e.h. .,. .. q ì . . . . x 1. , fa“ . w E . xwww. , _ X P}. . F. n I x: .. . a L y». .. H _. ., a
 65. 65. x ‘ 4 d . . . i . . . n ÎQ; . îo/ a. " e in: 1 L} .1, u ;1T. .a 4 . . _H 3|-. . . 4 ì . . .1 H. .. .1. a. .. . T15 (la n. .| . Vs . t. I! 1. . .. . . 2 7 . , . E un . :L . . v . 4|. Îrir . . , «a
 66. 66. .. .. _ . r . H . H a . “a _. .. . . . . -- . .—‘—. -.. ... —
 67. 67. ‘IV, 1%’
 68. 68. g’ Tfhea end

×