Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU
Realizam lucrari de licenta, proiecte, referate,disertatii cat si alte
documente. Lucra...
Potentialul turistic cultural al oraselor din jud. Dolj
Conf. univ. dr. Sandu Boengiu
Studiu fizico-geografic al unor unit...
Studiul morfohidrologic al bazinului hidrografic Jilţ
Studiul morfohidrologic al bazinului hidrografic Olteţ
Studiul scurg...
Infrastructura turistica a Regiunii de dezvoltare Sud-Est
Structura si dinamica fenomenului turistic in Romania in perioad...
Unităţi taxonomice în zonarea potenţialului turistic din România
Dinamica resurselor umane si impactul asupra mediului. St...
Analiza factorilor de comfort urban in municpiul Craiova
Analiza factorilor ecologici urbani cu rol in diminuarea efectulu...
Agenţiile de turism – Studiu de caz Agenţia X
Posibilităţi de extindere a activităţii specifice în cadrul agenţiei de turi...
Politici şi strategii de marketing aplicate în domeniul consultanţei pentru IMM-uri. Studiu
de caz.......
Politici şi stra...
Crearea avantajului competitiv pentru o destinaţie turistică. Studiu de caz: organizarea
unui eveniment cultural/sportiv/e...
„Politici de marketing ale firmei ... . <produsului(lor) .... / serviciului(lor) ... / în domeniul
... / industria ...>. S...
Analiza statistică a eficienţei tranzacţiilor internaţionale la firma ...... în perioada ............
Sărăcia şi crizele e...
Implementarea sistemului de management al calităţii - factor important al strategiei de
piaţă a firmelor ce oferă servicii...
Strategii de inovare pentru fírmele din domeniul comerţului/prestărilor de servicii
Strategii inovative pentru dezvoltarea...
Marketing ecologic. Studiu de caz.........................
Marketingul produselor de lux. Studiu de caz..............
Tehn...
Strategii şi tehnici de promovare a produselor (serviciilor) . ....... STUDIU DE
CAZ............
Perfecţionarea politicilo...
Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în cadrul firmei ..... STUDIU DE
CAZ............
Modalităţi de îmbun...
Implementarea unui standard de securitate alimentară în cadrul firmei X.
Rolul securităţii alimentare în cadrul unităţilor...
Relaţia turism – mediu înconjurător. Studiu de caz la.......
Perspectivele dezvoltării formelor alternative de turism (tur...
Dezvoltarea şi promovarea turismului: de afaceri, religios şi de pelerinaje, cultural –
circuite tematice, sportiv, de săn...
„Cercetare de marketing pentru studiul pieţei <produsului(lor) .... / serviciului(lor) ... / în
domeniul ... / industria ....
Analiza concentrării exporturilor în industria .../domeniul …
Deplasarea internaţională a forţei de muncă în Uniunea Europ...
Proiect de finanţare europeană în domeniul Y. Studiu de caz: firma X
Studiu comparativ privind calitatea serviciilor simil...
Rolul sistemelor informatice de gestiune a relaţiilor cu clienţii în implementarea
marketingului relaţional.
Modalităţi de...
Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul turismului............
STUDIU DE CAZ............
Căi...
Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie pe piaţa internaţională........ STUDIU
DE CAZ............
Perfec...
Analiză comparativă privind elementele de design şi estetică a două produse similare pe
piaţa X.
Analiză comparativă privi...
Marketingul unei unităţi hoteliere (Studiu de caz...).
Marketingul unei unităţi de alimentaţie (Studiu de caz...).
Marketi...
licente, modele de lucrari de licenta, proiecte de diploma, referate, teme de
licenta, teme de licenta sociologie, titluri...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Redactez lucrari de disertatie,licenta drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, managementul proiectelor, marketing in turism,finante banci, relatii publice, politehnica, id licentieftina

1,156 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Redactez lucrari de disertatie,licenta drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, managementul proiectelor, marketing in turism,finante banci, relatii publice, politehnica, id licentieftina

 1. 1. REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU Realizam lucrari de licenta, proiecte, referate,disertatii cat si alte documente. Lucrarile sunt redactate cu profesionalism si respectarea tuturor normelor stiintifice, fiind originale si personalizate pentru fiecare client in parte. Noi mizam pe respect si incredere reciproca.Drept urmare nu percepem plata in avans ci doar dupa realizarea unui capitol pe care il trimitem clientului.Aceasta metoda elimina riscul oricaror fraude la care sunteti supusi.Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar. Email;licentieftina@yahoo.com Turismul – obiect de cunoaştere şi cercetare geografică. Factori favorizanţi şi defavorizanţi în dezvoltarea turismului. Dezvoltare durabilă (sustenabilă)-Eco-Dezvoltare-modele viabile pentru un turism durabil. Turistul – mediul şi dezvoltarea durabilă o provocare contemporană binevenită în ecologia ospitalităţii. Turismul ecologic în perspectiva durabilităţii-Studiu de caz PNP de Fier/sau altă arie protejată. România oscilând în conturarea profilui ca destinaţie turistică la nivel mondial. Potenţialul turistic al Olteniei-materie primă pentru un turism durabil. Potenţialul turistic al unei regiuni /oraş/destinaţie turistică Conf. univ. dr. Costela Iordache Dinamica naturala a populatiei din jud. Dolj in perioada de tranzitie Evolutia structurii etno-confesionale din Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia Studiu de geografie rurala din jud. Dolj Studiu de geografie urbana din jud.Dolj Restructurarea economica a municipiilor din jud. Dolj si impactul asupra fortei de munca Dinamica viticulturii din Regiunea de dezvoltare Sud- Vest Oltenia
 2. 2. Potentialul turistic cultural al oraselor din jud. Dolj Conf. univ. dr. Sandu Boengiu Studiu fizico-geografic al unor unităţi/ subunităţi de relief (ex. C. Blahniţei, C. Punghinei, C. Băileştilor, Dep. Severinului etc.) Studiu geomorfometric al unor bazine hidrografice (BH. Argetoaia etc.) Studii de caz asupra exploatărilor miniere din Oltenia (ex. Husnicioara, Mătăsari, Rovinari, Ruget, Berbeşti etc.) Studii de caz asupra proceselor geomorfologice actuale (ex. Deplasări în masă – alunecări de teren; tasare – studiul crovurilor; procesele de albie – Jiu, Desnăţui, Drincea; procese de versant – în Piem. Getic etc.) Studii de geografice asupra unor localităţi (Vânju Mare, Băileşti, Radovan etc.) Modelarea spaţială a expansiunii urbane în judeţului Vâlcea Utilizarea GIS-ului în managementul urban Organizarea spaţiului geografic în cadrul Olteniei de-a lungul timpului, prin analiza materialelor cartografice Caracteristicile organizării spaţiului geografic în judeţul Gorj Implicaţiile strategiei UE – 2020 asupra organizării spaţiului urban Implicaţiile economiei ambientale asupra organizării spaţiului geografic Amenajarea spaţiului urban în vederea compatibilizării cu aspectele sociale Managementul traficului rutier urban în oraşul Craiova Valea Latoritei – studiu de geografie fizică Lunca, terasele şi nisipurile din Valea Jiului aval de Craiova Hazardele seismice din România Hazardele geomorfologice din Oltenia (Gorj, Subcarpaţii Getici etc.) Hazardele antropice din Oltenia (Dolj, Vâlcea, Mehedinţi etc.) Hazardele hidrologice din Oltenia Relieful glaciar din Munţii Retezat Relieful carstic din Munţii Parâng
 3. 3. Studiul morfohidrologic al bazinului hidrografic Jilţ Studiul morfohidrologic al bazinului hidrografic Olteţ Studiul scurgerii lichide din bazinul hidrografic Raznic Studiul scurgerii lichide din bazinului hidrografic Teslui Studiul limnologic al lacurilor de pe Valea Preajba Studiul cursului inferior al râului Olt - potenţial hidroenergetic şi valorificare Morfodinamica albiei râului Jiu pe sectorul confluenţă Amaradia – confluenţă Canalul Colector Disfuncţionalităţi ale sistemelor de alimentare cu apă din aria suburbană a Municipiului Craiova Bazinul Sadului (jud. Sibiu) – studiu geografic Valea Frumoasei – studiu fizico-geografic Bazinul Râului Bărbat – studiu fizico-geografic Turismul pe versantul nordic al Masivului Parâng Turismul în Valea Jiului de Vest Studiu geografic al localităţii Uricani (jud. Hunedoara) Studiu geografic al localităţii Cisnădie (jud. Sibiu) Studiu geografic al localităţii Petrila (jud. Hunedoara) Analiza gestiunii deseurilor urbane in municipiul Craiova Analiza impactului asupra mediului al produselor secundare din unitatile termice ale municipiului Craiova Analiza calitatii mediului rezidential din municipiul Craiova Analiza factorilor ecologici ce conditioneaza calitatea mediului in municipiul Craiova Analiza factorilor de disconfort urban in cartierul Craiovita Analiza arealelor de atractivitate urbana in municipiul Craiova Evaluarea potentialului ecologic al parcurilor urbane din municipiul Craiova Analiza structurilor ecologice cu rol de crestere a calitatii mediului urban Posibilităţi de dezvoltare a turismului rural în judeţul Vâlcea/ Gorj.
 4. 4. Infrastructura turistica a Regiunii de dezvoltare Sud-Est Structura si dinamica fenomenului turistic in Romania in perioada 1990 - 2012 Calafat - studiu de geografie umană şi economică Filiasi - Studiu de geografie umană şi economică Agricultura in judetul Dolj Structuri geodemografice in depresiunea Petroşani Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia - fondul funciar Relaţia climă – sănătate în judeţul Vîlcea Diferenţieri topoclimatice şi microclimatice în oraşul Slatina Diferenţieri topoclimatice şi microclimatice în oraşul Râmnicu Vîlcea Diferenţieri topoclimatice şi microclimatice în oraşul Drobeta Turnu Severin Evoluţia vremii asociată ciclonilor extratropicali în regiunea Oltenia Studiul climatologic al oraşului Calafat Studiul climatologic al zonei Apa Neagra Monografia climatică a Municipiului Slatina Analiza disparităţilor teritoriale în România după 1990. Regiuni polarizate din România. Sau Rolul regiunilor polarizate din România în dezvoltarea economică regională Analiza regiunii anizotrope culoarul Dunării – propuneri şi strategii de dezvoltare. Diferentieri regionale în configuraţia şi funcţionalitatea sistemului teritorial-administrativ din România. Autenticitate şi kitsch în spaţiul rural românesc. Studiu de caz – regiunea Oltenia. Analiza reţelelor sociale din Romania şi aplicaţia lor în studiile de geografie socială Modificări în utilizarea terenurilor în regiunea/ judeţul .......... Amenajarea şi promovarea zonelor viticole din Oltenia Turism durabil, globalizare, europenizare, regionalizare şi standardizare. Impactul globalizării în turismul românesc. Turismul românesc în perspectiva regionalizării.
 5. 5. Unităţi taxonomice în zonarea potenţialului turistic din România Dinamica resurselor umane si impactul asupra mediului. Studiu de caz- jud. Dolj Dinamica urbana si impactul asupra mediului. Studiu de caz-jud. Dolj Industria chimica- element al dezvoltarii societatii umane si al deteriorarii calitatii mediului Gestionarea durabila a fondului forestier din jud. Dolj Studii de geomorfologie aplicată asupra luncilor din Oltenia (ex. Dunăre, Jiu, etc.) Studii de geomorfologie aplicată asupra amenajărilor hidrotehnice din Oltenia (Ostrovul Mare, Işalniţa etc.) Studii asupra resurselor unor unităţi/subunităţi de relief (ex. Subcarpaţii Getici, Piem. Getic etc.) Studii asupra resurselor unor unităţi administrative teritoriale (Melinesti, Podari etc.) Cartarea elementelor de mediu din Câmpia Romanaţi; Cartarea elementelor de mediu din Munţii Parâng; Modificările globale ale mediului cu impact major în judeţului Dolj; Vulnerabilitatea la inundaţii a Văii Dunării în sectorul oltean Lect. univ. dr. Oana Ionus Variaţia indicatorilor fizico-chimici şi biologici ai apei potabile din spaţiile publice ale Municipiul Craiova Studiul geoecologic al afluenţilor râului Jiu în cursul inferior Variaţia indicatorilor de calitate a apei râului Desnăţui Concepte şi metode de abordare a calităţii apelor de suprafaţă. Studiu de caz Caracteristicile şi conservarea biodiversităţii în situl Natura 2000 Confluenţa Jiu-Dunăre Evaluarea geomorfositurilor şi ariilor naturale protejate din zona Defileului Oltului Evaluarea şi conservarea geodiversităţii în Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina Turismul şi dezvoltarea domeniului schiabil în zona Vidra-Transalpina Analiza bilantiului teritotial al spatiilor verzi din municipiul Craiova Analiza indicelui de fragmentare urbana in municipiul Craiova
 6. 6. Analiza factorilor de comfort urban in municpiul Craiova Analiza factorilor ecologici urbani cu rol in diminuarea efectului de insula de caldura la Craiova Agroturismul – factor al dezvoltarii zonelor montane românesti. Studiu de caz Depresiunea Lovistea Agroturismul – factor al dezvoltarii zonelor montane românesti. Studiu de caz: Depresiunea Maramuresului) Promovarea turismului rural in România Gestionarea si amenajarea patrimoniului turistic al judetului Constanta Temperatura aerului, factor climatic de risc în Municipiul Râmnicu Vâlcea Fenomenele de risc climatic din perioada de vara în judetul Dolj Regimul precipitaţiilor atmosferice în contextul schimbărilor climatice globale în judeţul Olt Variaţiile regimului termic induse de schimbările climatice globale şi impactul acestora asupra culturii viţei de vie în judeţul Dolj Aspecte ale echilibrului economic în micro şi macroeconomie Conceptul de valoare în teoria şi practica economică Strategia de dezvoltare a zonei (localităţii) Studiu de fezabilitate privind construirea hotelului X. Cercetarea sezonalităţii activităţii turistice, a efectelor acesteia şi posibilităţile de atenuare în zona……. Program de organizare şi comercializare a unui produs turistic cu temă. Analiza diagnostic şi/sau evaluare unei societăţi comerciale (hotel, unitate de alimentaţie, agenţie de turism). Organizaţiile profesionale din turism; rolul lor în dezvoltarea şi promovarea turismului. Studierea comparativă cu ajutorul metodei analizei-diagnostic a rezultatelor obţinute de unităţile turistice ( de alimentaţie, de prestări servicii). Amenajarea turistică a zonei .... Valorificarea potenţialului turistic al zonei.....prin turism....(o formă de turism). Program de dezvoltare şi diversificare a serviciilor turistice la SC X/ în staţiunea X.
 7. 7. Agenţiile de turism – Studiu de caz Agenţia X Posibilităţi de extindere a activităţii specifice în cadrul agenţiei de turism X. Tour-operatorii pe piaţa turistică naţională şi internaţională. Posibilităţi de dezvoltarea a turismului.....(o formă de turism) în zona ... Posibilităţi de dezvoltare a turismului rural în zona... Crearea unei pensiuni turistice în localitatea X. Dezvoltarea turismului la nivel regional şi local – Studiu de caz X. Strategii de valorificare a potenţialului turistic al României. Dezvoltarea şi diversificarea formelor de turism în România. Direcţii de dezvoltare a serviciilor turistice din România în cadrul pieţei europene. Direcţii şi modalităţi de revitalizare a turismului românesc. Turismul de afaceri în România. Dezvoltarea şi integrarea în turism a staţiunilor balneoclimaterice de interes local a unor localităţi cu resurse balneare (Studii de caz). Serviciile belneologice şi agrementul turistic în staţiunea X. Program de valorificare prin turism a potenţialului cultural-istoric al României. Restructurarea politicii de produs turistic în România (dezvoltarea unor forme de turism mai puţin practicate). Piaţa turistică a României. Dinamica sectorului turistic din România. Perspective. Mixul de marketing al serviciilor turistice oferite de SC X. Instrumente şi modalităţi de plată în turism. Particularităţile contractării în turism. Oportunităţi de dezvoltare a turismului românesc prin intermediul fondurilor structurale. Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul serviciilor. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul instituţiilor publice. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul pentru mass-media. Studiu de caz............
 8. 8. Politici şi strategii de marketing aplicate în domeniul consultanţei pentru IMM-uri. Studiu de caz....... Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul internaţional. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul relaţional. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul global. Studiu de caz............ Mix-ul de marketing al firmei „x” Politici de marketing aplicate pe piaţa de retail din România. Studiu de caz............ Politici de marketing aplicate pe piaţa bunurilor industriale din românia (marketingul industrial). Studiu de caz............ Comportamentul consumatorului individual. Studiu de caz.......... Cultura organizaţională. Studiu de caz......................... Parteneriatul – o nouă componentă a mixului de marketing în turism. Studiu de caz la nivelul unei firme sau al unei destinaţii turistice Dezvoltarea şi promovarea turismului: de afaceri, religios şi de pelerinaje, cultural – circuite tematice, sportiv, de sănătate, de croazieră, de tineret, în parcuri şi/ sau rezervaţii etc. Impachetarea şi programarea – componente esenţiale pentru dezvoltarea ofertei turistice dintr-o staţiune, zonă, areal. Studiu de caz... Personalul – componentă esenţială a mixului de marketing în turism. Studiu de caz la nivelul unei firme din turism şi industria ospitalităţii Evaluarea imaginii de marcă în turism (mărcile marilor lanţuri hoteliere, tour-operatori, transportatori aerieni, restaurante) - Studiu de caz.... Evaluarea imaginii unei destinaţii turistice. Studiu de caz... Marketingul atracţiilor turistice. Studiu de caz.... Marketingul agenţiilor de turism. Studiu de caz... Marketingul hotelier. Studiu de caz..... Planul de marketing pentru lansarea unui produs turistic nou. Studiu de caz…. Promovarea unei destinaţii turistice prin intermediul unui suvenir. Studiu de caz…. Evaluarea activităţii organismelor de marketing şi management al destinaţiei turistice. Studiu de caz….
 9. 9. Crearea avantajului competitiv pentru o destinaţie turistică. Studiu de caz: organizarea unui eveniment cultural/sportiv/etc. Strategii de promovare a turismului românesc pe piaţa turistică internaţională. Studiu de caz.... Locul destinaţiei turistice X în cadrul turismului internaţional Crearea avantajului competitiv pentru o destinaţie turistică. Studiu de caz: organizarea unui eveniment cultural/sportiv/etc. Studiu comparativ asupra imaginii ofertei turistice în ţările Europei Centrale şi de Est. Studiu de caz.... Poziţionarea şi brandingul unei destinaţii turistice. Studiu de caz.... Evaluarea imaginii unei destinaţii turistice internaţionale. Studiu de caz... Dezvoltarea produselor noi prin orientarea catre piata, tehnologii si coordonare interfunctionala Promovarea produsului/serviciului ..... pe piata externa Managementul relatiilor cu clientii : abordare strategica si operationala in domeniul ...... Cercetarea comportamentului consumatorului in mediul online Triada Business Intelligente – Market Intelligence – Competitive Intelligence : abordare conceptuala si operationala Dezvoltarea imaginii corporative prin programe si campanii de relatii publice Publicitatea si creatia publicitara : aplicatie in domeniul ....... Comunicare de marketing si interactiune prin mixul de social media Strategii de promovare a produselor de lux 10.Strategii de marketing in contextul dezvoltarii durabile 11.Modele de gestiune a portofoliului de produse 12.Piata mondiala/europeana/romaneasca a vinurilor „Mediul de marketing al firmei <.....>. Studiu de caz la ... ” (macromediul, micromediul, analiza mediului de marketing, relaţiile cu piaţa, concurenţa, activitatea de marketing la firma....) „Cercetare de marketing pentru studiul pieţei <produsului(lor) .... / serviciului(lor) ... / în domeniul ... / industria ...> Studiu de caz la ... ” (definirea pieţei, proiectarea cercetarii cantitative de marketing, dimensiunile pieţei, segmentele de piaţă)
 10. 10. „Politici de marketing ale firmei ... . <produsului(lor) .... / serviciului(lor) ... / în domeniul ... / industria ...>. Studiu de caz la ... ” (strategii de piaţă, analiza mixului de marketing) „Politici de marketing pentru produs <în domeniul ... / industria ...>. Studiu de caz la ...” (analiza mixului de marketing, accent pe strategiile de produs şi de pret ale firmei ..., ciclul de viaţă al produsului, dinamica pieţei produsului, analiza concurenţei, propuneri pentru politica de produs, produse noi, marca) „Proiectarea unui canal de distribuţie pentru ... <în domeniul ... / industria ...>. Studiu de caz la ... ” (strategii de distribuţie ale produsului/ serviciului ..., intermediarii, analiza logisticii existente, optimizarea canalelor existente, managementul canalului de distributie) „Mixul comunicational de marketing al firmei <.....>. Studiu de caz la ...” (analiza mixului de marketing, accent pe strategiile de promovare, program de promovare a imaginii, marcii, a unui nou produs, a unui produs pe piaţa externa....) „Previziunea vânzărilor/ fluxului de turişti <în domeniul ... / industria ...>. Studiu de caz la ...” (dinamica pieţei produsului…/serviciului ..., metode de previziune adecvate, previziuni cu modelul identificat, validarea modelului, acţiuni de management pe baza previziunilor) „Analiza sezonalităţii în turism. Studiu de caz .....” (identificarea sezonalităţii, modelarea şi previziunea fluxului de turişti, acţiuni pentru atenuarea consecinţelor sezonalităţii) „Analiza comportamentului consumatorului de produse/servicii……” (analiza dinamicii şi structurii pieţei, cercetari de marketing pentru identificarea segmentelor de consumatori, modelarea comportamentului de consum) „Construirea unui model econometric pentru analiza factorilor de influenţă ai cererii de produse, servicii.....” (stabilirea teoriei economice, identificarea factorilor de influenţă, analiza corelaţiilor, etapele construirii modelului, previziuni cu modelul identificat) Costului vieţii şi protecţia socială în România Calitatea vieţii în România – studiu comparativ privind calitatea vieţii în ţările membre ale Uniunii Europene Analiza statistică a balanţei de plăţi externe a României în anul .../ perioada …. Evolutii regionale si modelarea datoriei externe a României Analiza riscului în industria..../pentru firma…../ de ţară pentru România Analiza concentrării exporturilor în industria .../domeniul … Deplasarea internaţională a forţei de muncă în Uniunea Europeană Coordonate statistice ale comerţului exterior al României între 1990-2007
 11. 11. Analiza statistică a eficienţei tranzacţiilor internaţionale la firma ...... în perioada ............ Sărăcia şi crizele economice Strategii de promovare a exportului românesc pe piaţa internaţională. Studiu de caz.... Strategii de marketing adoptate de producătorii……. pe pieţele externe. Impactul integrării în UE asupra exporturilor româneşti. Studiu de caz..... Strategii de marketing globale.Studiu de caz…. Selectarea şi evaluarea pieţelor externe pentru producătorii din domeniul….. Strategii de preţ/promovare/distribuţie adoptate de firme din domeniul... pe pieţele externe. Studiu de caz... Strategii de marketing intercultural. Efectele Internetului asupra strategiilor de marketing adoptate de firme. Studiu comparativ asupra strategiilor de intrare adoptate de firmele străine pe piaţa românească. Studiu de caz. Evaluarea pieţelor emergente. Oportunităşi şi riscuri pentru derularea afacerilor pe aceste pieţe. Studiu de caz. Politica concurenţială în Uniunea Europeană. Studiu de caz: firma X Politica energetică a României în calitate de stat membru UE. Studiu de caz: firma X Analiza achiziţiilor şi fuziunilor la nivelul UE. Studiu de caz: firma X Strategii concurenţiale aplicate în mediul de afaceri european / în industria Z la nivelul UE. Studiu de caz: firma X sau comparaţie între firmele X şi Y Strategii de poziţionare a brandului la nivelul UE. Studiu de caz: firma X Analiza IMM din România în mediul de afaceri european. Studiu de caz: firma X Modalităţi de promovare a IMM româneşti din turism pe plan european. Studiu de caz: firma X Impactul adoptării monedei EURO asupra firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior. Studiu de caz: firma X Atragerea fondurilor europene în domeniul Y. Studiu de caz: instituţia X Proiect de finanţare europeană în domeniul Y. Studiu de caz: firma X Studiu comparativ privind calitatea serviciilor similare a două firme braşovene.
 12. 12. Implementarea sistemului de management al calităţii - factor important al strategiei de piaţă a firmelor ce oferă servicii turistice. Strategii de îmbunătăţire a calităţii produselor (serviciilor) firmei X. 4. Implementarea sistemului de management al calităţii - factor important al strategiei de piaţă a firmei X. Elaborarea strategiei de promovare. Studiu de caz ........... Perfecţionarea politicii de promovare a produselor turistice. Studiu de caz .... Elaborarea strategiei de imagine a unui produs turistic. Studiu de caz Instrumente de fidelizare a clienţilor. Studiu de caz . ........... Strategia de marcă. Studiu de caz . ........... Utilizarea internetului ca mediu promoţional în turism. Studiu de caz Relaţiile publice şi rolul lor în turism. Studiu de caz..... Elaborarea strategiei de promovare. Studiu de caz ........... Perfecţionarea politicii de promovare. Studiu de caz .... Elaborarea strategiei de imagine. Studiu de caz ........... Elaborarea strategiei de fidelizare a clienţilor. Studiu de caz . ........... Importanţa mărcii în politica de marketing. Studiu de caz . ........... Implicaţiile economice şi sociale ale reclamei. (studiu de caz SC….) Proiectarea unei campanii promoţionale în vederea introducerii pe piaţă a unor noi produse (noi tipuri de servicii) (studiu de caz SC….) Politica de produs a firmei de comerţ Marketingul strategic al firmelor de distribuţie/comerţ Analiza şi evaluarea sistemului de distribuţie a bunurilor de consum/industriale Particularităţile marketingului inovaţiei în domeniul comerţului /prestărilor de servicii Strategiile de piaţă ale firmelor prestatoare de servicii Strategii de integrare a firmei în cadrul canalului de marketing Cercetarea ştiinţifică în comerţ Politici şi strategii de marketing ale unităţilor comerciale de tip magazin universal /magazin specializat/ discount/ hard discount/ virtual
 13. 13. Strategii de inovare pentru fírmele din domeniul comerţului/prestărilor de servicii Strategii inovative pentru dezvoltarea durabilă în domeniul comerţului/prestărilor de servicii Managementul şi marketingul structurilor multiculturale Tehnologii moderne utilizate în logistica internaţională Analiza sistemului informaţional al firmelor internaţionale de comerţ cu amănuntul Logistica activităţilor de cumpărare în comerţul internaţional Logistica operaţiunilor de transport internaţional Analiza nivelului de greeme al companiilor multinaţionale Elaborarea strategiei de marketing. Studiu de caz ........... Planul de afaceri si aplicarea acestuia pentru dezvoltarea unei afaceri in domeniul ........... Strategia de imagine. Studiu de caz ........... Metode neconvenţionale de publicitate. Studiu de caz ........... Guerrilla marketing. Studiu de caz ........... Crearea imaginii si a marcii. Studiu de caz ........... Marketing educational. Studiu de caz ........... Politici si strategii de marketing in domeniul sanitar. Studiu de caz ........... Utilizarea instrumentelor de marketing în domeniul social. Studiu de caz …........ Crearea imaginii de ţară. Studiu de caz ........... Marketingul localităţilor. Studiu de caz ........... Marketing bancar. Studiu de caz ........... Politici şi strategii de marketing utilizate de instituţiile publice. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing utilizate în marketingul pentru mass-media. Studiu de caz............ Comportamentul consumatorului individual. Studiu de caz.......... Cultura organizaţională. Studiu de caz......................... Politici şi strategii de marketing in contextul dezvoltarii durabile
 14. 14. Marketing ecologic. Studiu de caz......................... Marketingul produselor de lux. Studiu de caz.............. Tehnici de marketing utilizate pentru influentarea comportamentului de consum al copiilor. Studiu de caz......................... Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii de turism. STUDIU DE CAZ............ Strategii şi tehnici de promovare a produselor turistice . ....... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie a produselor turistice ........ STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor produselor turtistice.... . STUDIU DE CAZ............ Politici şi strategii de produs în cadrul firmelor de turism....... STUDIU DE CAZ............ Strategii de penetrare a pieţei pe baza mix-ului produse-preţuri în cadrul firmelor cu activitate de turism......... STUDIU DE CAZ............ Strategii de piaţă practicate de firmele din domeniul turismului......... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul turismului............ STUDIU DE CAZ............ Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor de turism. . . .... STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în industria ospitalităţii. STUDIU DE CAZ............ Rolul sistemelor informatice de gestiune a relaţiilor cu clienţii în implementarea marketingului relaţional. Căi de îmbunătăţire a imaginii Universităţii Transilvania din Braşov în rândul studenţilor Coordonate ale pieţei serviciilor educaţionale universitare din România. Modalităţi de îmbunătăţire a activităţii comerciale în cadrul Complexului Studenţesc Colina Universităţii. Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii producătoare de bunuri. STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii prestatoare de servicii. STUDIU DE CAZ............
 15. 15. Strategii şi tehnici de promovare a produselor (serviciilor) . ....... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie pe piaţa ........ STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor ..... . STUDIU DE CAZ............ Politici şi strategii de produs în cadrul firmelor ........ STUDIU DE CAZ............ Strategii de penetrare a pieţei pe baza mix-ului produse-preţuri în cadrul firmelor ......... STUDIU DE CAZ............ Strategii de piaţă practicate de firmele din domeniul ......... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul ............ STUDIU DE CAZ............ Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor . . . .... STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în cadrul firmei. STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii exportatoare (importatoare) de bunuri. STUDIU DE CAZ........... Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii prestatoare de servicii. STUDIU DE CAZ............ Strategii şi tehnici de promovare a produselor (serviciilor) pe piaţa internaţională. ....... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie pe piaţa internaţională........ STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa internaţională ..... . STUDIU DE CAZ............ Politici şi strategii de produs în cadrul firmelor cu activitate de export (import)........ STUDIU DE CAZ............ Strategii de penetrare a pieţei internaţionale pe baza mix-ului produse-preţuri......... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor cu activitate de export (import) ............ STUDIU DE CAZ............ Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor . . . .... STUDIU DE CAZ............
 16. 16. Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în cadrul firmei ..... STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul pieţei interne a UE. STUDIU DE CAZ............ Impactul crizei financiare asupra creşterii economice mondiale. Aspecte regionale Configurarea unui portofoliu de titluri financiare optim în perioade de recesiune economica Analiza evolutiilor bursiere ale unei companii multinationale pe mai multe piete internationale. Studiu de caz: Coca Cola/ Google/ Apple Gestionarea optima a raportului risc-rentabilitate. Studiu de caz: Compania X listata la BVB Analiza evoluţiei sinuoase a companiei Facebook pe piaţa internaţională de capital Analiza performantelor financiare si bursiere ale sectorului petrolier in Romania si pe plan international, in contextul crizei financiare Aspecte critice privind sustenabilitatea monedei Euro O abordare comparativă a dinamicii şi factorilor de influenţă ai indicilor bursieri internaţionali Criza deficitului bugetar şi a implicaţiilor sale în spaţiul Uniunii Europene Implicaţiile ș i contribuț ia sectorului financiar la creș terea economică a ț ărilor din Uniunea Europeană Designul si estetica produselor – factor important in diversificarea gamei de produse a firmei X. Analiză comparativă privind elementele de design şi estetică a două produse similare pe piaţa X. Analiză comparativă privind strategiile de marketing utilizate de firma X şi firma Y. Politici si strategii de marketing aplicate în marketingul ecologic/sportiv. Studiu de caz .......... Strategii de marketing utilizate pe piaţa................... Studiu de caz......... Analiză comparativă privind strategiile de marketing utilizate de firma X şi firma Y. Strategii de marketing utilizate pe piaţa.................. Studiu de caz......... Politici si strategii de marketing turistic. Studiu de caz ..........
 17. 17. Implementarea unui standard de securitate alimentară în cadrul firmei X. Rolul securităţii alimentare în cadrul unităţilor de alimentaţie publică. Studiu de caz firma X. Managementul şi marketingul unui eveniment. Studiu de caz…. Implicaţiile dezvoltării turismului de evenimente asupra evoluţiei unei destinaţii turistice. Studiu de caz…. Elaborarea politicii de produs pentru o firmă de turism (unitate de cazare, de alimentaţie, de greement, agenţie de turism). Studiu de caz… Elaborarea politicii de preţ pentru o firmă de turism (unitate de cazare, de alimentaţie, de greement, agenţie de turism). Studiu de caz….. Elaborarea politicii de distribuţie pentru o firmă de turism (unitate de cazare, de alimentaţie, de greement, agenţie de turism). Studiu de caz… Marketingul unei firme de turism (unitate de cazare, de alimentaţie, de agreement, agenţie de turism). Studiu de caz… Aplicarea m-tehnologiilor în turism. Studiu de caz... Dezvoltarea mijloacelor de fidelizare în rândul consumatorilor turistici. Studiu de caz... Managementul companiilor multinaţionale din industria X pe piaţa româneascã. Studiu de caz: SC Y SA. Strategii de menț inere pe pieț ele străine practicate de societătile romanesti din domeniul…. Studiu de caz: SC Y SA. Strategii de menț inere adoptate de producătorii francezi de …pe piata romanească. Management strategic de afaceri adoptat de companiile multinationale din industria de telecomunicatii pe piata româneascã. Studiu de caz: SC x SA Importanţa marketingului digital în industria turismului. Utilizarea marketingul mobil şi a serviciilor LBS (Location-Based Services) în domeniul turismului. Evoluţia cadrului economic şi legislativ privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice în România. Alegerea între reglementare guvernamentală şi autoreglementare. Responsabilitatea socială a companiilor (CSR) şi dezvoltare durabilă. Studiu de caz..... Managementul destinaţiilor turistice. Studiu de caz:....... Dezvoltarea durabilă a regiunii.....Realizarea Agendei 21 pentru………
 18. 18. Relaţia turism – mediu înconjurător. Studiu de caz la....... Perspectivele dezvoltării formelor alternative de turism (turismul orientat spre comunităţile locale - CBT, turismul orientat spre natură - NBT, ecoturism, turismul „pentru ajutorul populaţiei sărace” - PPT, etc.) în România. Managementul agenţiei de turism. Studiu de caz..... Managementul dezvoltării turistice durabile. Studiu de caz.... Managementul hotelier. Studiu de caz..... Studiu comparativ privind managementul dezvoltării turistice durabile: regiunile X si Y. Managementul schimbării atitudinilor în turism. Studiu de caz.... UNIVERSITATEA SPIRU HARET Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul serviciilor. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul instituţiilor publice. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul pentru mass-media. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing aplicate în domeniul consultanţei pentru imm-uri. Studiu de caz....... Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul internaţional. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul relaţional. Studiu de caz............ Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul global. Studiu de caz............ Mix-ul de marketing al firmei „x” Politici de marketing aplicate pe piaţa de retail din românia. Studiu de caz............ Politici de marketing aplicate pe piaţa bunurilor industriale din românia (marketingul industrial). Studiu de caz............ Comportamentul consumatorului individual. Studiu de caz.......... Cultura organizaţională. Studiu de caz......................... Dezvoltarea şi promovarea unor noi forme de turism (în general în România sau în anumite zone)
 19. 19. Dezvoltarea şi promovarea turismului: de afaceri, religios şi de pelerinaje, cultural – circuite tematice, sportiv, de sănătate, de croazieră, de tineret, în parcuri şi/ sau rezervaţii etc. Diversificarea ofertei de agrement turistic (într-o staţiune, zonă, areal) Diversificarea ofertei de servicii turistice (cazare, alimentaţie, agrement, transport, şi/ sau tratament...) la nivel naţional, regional, judeţean, la nivelul unei staţiuni sau unei societăţi comerciale din domeniul turismului Evaluarea imaginii de marcă în turism (mărcile marilor lanţuri hoteliere, tour-operatori, transportatori aerieni, restaurante) - Studiu de caz.... Evaluarea imaginii unei destinaţii turistice. Studiu de caz... Marketingul atracţiilor turistice. Studiu de caz.... Marketingul agenţiilor de turism. Studiu de caz... Marketingul hotelier. Studiu de caz..... Planul de marketing pentru lansarea unui produs turistic nou. Studiu de caz…. Promovarea unei destinaţii turistice prin intermediul unui suvenir. Studiu de caz…. Organisme de marketing şi management al destinaţiei turistice. Studiu de caz…. Politici şi strategii de marketing pe piaţa serviciilor de..... Planul de marketing al unei firme de servicii. Studiu de caz…. Particularităţi ale mixului de marketing în servicii. Studiu de caz…. Strategii de promovare a turismului românesc pe piaţa turistică internaţională. Studiu de caz.... Locul destinaţiei turistice X în cadrul turismului internaţional Globalizarea şi dezvoltarea regională în turism. Studiu de caz.... Studiu comparativ asupra imaginii ofertei turistice în ţările Europei Centrale şi de Est. Studiu de caz.... Poziţionarea şi brandingul unei destinaţii turistice. Studiu de caz.... Marketingul destinaţiei turistice. Studiu de caz (ţara X).... „Mediul de marketing al firmei <.....>. Studiu de caz la ... ” (macromediul, micromediul, analiza mediului de marketing, relaţiile cu piaţa, concurenţa, activitatea de marketing la firma....)
 20. 20. „Cercetare de marketing pentru studiul pieţei <produsului(lor) .... / serviciului(lor) ... / în domeniul ... / industria ...> Studiu de caz la ... ” (definirea pieţei, proiectarea cercetarii cantitative de marketing, dimensiunile pieţei, segmentele de piaţă) „Politici de marketing ale firmei ... . <produsului(lor) .... / serviciului(lor) ... / în domeniul ... / industria ...>. Studiu de caz la ... ” (strategii de piaţă, analiza mixului de marketing) „Politici de marketing pentru produs <în domeniul ... / industria ...>. Studiu de caz la ...” (analiza mixului de marketing, accent pe strategiile de produs şi de pret ale firmei ..., ciclul de viaţă al produsului, dinamica pieţei produsului, analiza concurenţei, propuneri pentru politica de produs, produse noi, marca) „Proiectarea unui canal de distribuţie pentru ... <în domeniul ... / industria ...>. Studiu de caz la ... ” (strategii de distribuţie ale produsului/ serviciului ..., intermediarii, analiza logisticii existente, optimizarea canalelor existente, managementul canalului de distributie) „Mixul comunicational de marketing al firmei <.....>. Studiu de caz la ...” (analiza mixului de marketing, accent pe strategiile de promovare, program de promovare a imaginii, marcii, a unui nou produs, a unui produs pe piaţa externa....) „Previziunea vânzărilor/ fluxului de turişti <în domeniul ... / industria ...>. Studiu de caz la ...” (dinamica pieţei produsului…/serviciului ..., metode de previziune adecvate, previziuni cu modelul identificat, validarea modelului, acţiuni de management pe baza previziunilor) „Analiza sezonalităţii în turism. Studiu de caz .....” (identificarea sezonalităţii, modelarea şi previziunea fluxului de turişti, acţiuni pentru atenuarea consecinţelor sezonalităţii) „Analiza comportamentului consumatorului de produse/servicii……” (analiza dinamicii şi structurii pieţei, cercetari de marketing pentru identificarea segmentelor de consumatori, modelarea comportamentului de consum) „Construirea unui model econometric pentru analiza factorilor de influenţă ai cererii de produse, servicii.....” (stabilirea teoriei economice, identificarea factorilor de influenţă, analiza corelaţiilor, etapele construirii modelului, previziuni cu modelul identificat) Costului vieţii şi protecţia socială în România Calitatea vieţii în România – studiu comparativ privind calitatea vieţii în ţările membre ale Uniunii Europene Analiza statistică a balanţei de plăţi externe a României în anul .../ perioada …. Evolutii regionale si modelarea datoriei externe a României Analiza riscului în industria..../pentru firma…../ de ţară pentru România
 21. 21. Analiza concentrării exporturilor în industria .../domeniul … Deplasarea internaţională a forţei de muncă în Uniunea Europeană Coordonate statistice ale comerţului exterior al României între 1990-2007 Analiza statistică a eficienţei tranzacţiilor internaţionale la firma ...... în perioada ............ Sărăcia şi crizele economice Strategii de promovare a exportului românesc pe piaţa internaţională. Studiu de caz.... Strategii de marketing adoptate de producătorii……. pe pieţele externe. Impactul integrării în UE asupra exporturilor româneşti. Studiu de caz..... Strategii de marketing globale.Studiu de caz…. Selectarea şi evaluarea pieţelor externe pentru producătorii din domeniul….. Strategii de preţ/promovare/distribuţie adoptate de firme din domeniul... pe pieţele externe. Studiu de caz... Strategii de marketing intercultural. Efectele Internetului asupra strategiilor de marketing adoptate de firme. Studiu comparativ asupra strategiilor de intrare adoptate de firmele străine pe piaţa românească. Studiu de caz. Evaluarea pieţelor emergente. Oportunităşi şi riscuri pentru derularea afacerilor pe aceste pieţe. Studiu de caz. Politica concurenţială în Uniunea Europeană. Studiu de caz: firma X Politica energetică a României în contextul integrării europene. Studiu de caz: firma X Politica de mediu în Uniunea Europeană. Studiu de caz: firma X Analiza achiziţiilor şi fuziunilor la nivelul UE. Studiu de caz: firma X Strategii concurenţiale aplicate în mediul de afaceri european / în industria Z la nivelul UE. Studiu de caz: firma X sau comparaţie între firmele X şi Y Procesul de branding / activitatea de CSR pe plan european. Studiu de caz: firma X Analiza efectelor aderării la UE asupra IMM-urilor din România. Studiu de caz: firma X Impactul introducerii monedei unice EURO asupra firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior. Studiu de caz: firma X Atragerea fondurilor europene în domeniul Y. Studiu de caz: firma X
 22. 22. Proiect de finanţare europeană în domeniul Y. Studiu de caz: firma X Studiu comparativ privind calitatea serviciilor similare a două firme braşovene. Implementarea sistemului de management al calităţii - factor important al strategiei de piaţă a firmelor ce oferă servicii turistice. Strategii de îmbunătăţire a calităţii produselor (serviciilor) firmei X. 4. Implementarea sistemului de management al calităţii - factor important al strategiei de piaţă a firmei X. Alternative de finantare oferite de piata de capital, in contextul crizei economice globale Aspecte comparative privind performantele bursiere ale pietelor de capital din SE Europei, in timpul crizei financiare internationale Aspecte comparative ale crizelor financiare internationale. Cauze, mecanisme de propagare si solutii de iesire din criza Evolutia sectorului financiar/ bancar (sau petrolier) la BVB sub impactul factorilor externi. Studiu de caz: BRD, Banca Transilvania si SIF-urile (sau SNP Petrom) Strategii de alcătuire eficienta a unui portofoliu de titluri financiare Analiza valorii de piata a unei companii pe baza analizei fundamentale si tehnice Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii de turism. STUDIU DE CAZ............ 94. Strategii şi tehnici de promovare a produselor turistice . ....... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie a produselor turistice ........ STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor produselor turtistice.... . STUDIU DE CAZ............ 97. Politici şi strategii de produs în cadrul firmelor de turism....... STUDIU DE CAZ............ Strategii de penetrare a pieţei pe baza mix-ului produse-preţuri în cadrul firmelor cu activitate de turism......... STUDIU DE CAZ............ 99.Strategii de piaţă practicate de firmele din domeniul turismului......... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul turismului............ STUDIU DE CAZ............ Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor de turism. . . .... STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în industria ospitalităţii. STUDIU DE CAZ............
 23. 23. Rolul sistemelor informatice de gestiune a relaţiilor cu clienţii în implementarea marketingului relaţional. Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii producătoare de bunuri. STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing Elaborarea strategiei de promovare. Studiu de caz ........... Perfecţionarea politicii de promovare a produselor turistice. Studiu de caz .... Elaborarea strategiei de imagine a unui produs turistic. Studiu de caz Instrumente de fidelizare a clienţilor. Studiu de caz . ........... Strategia de marcă. Studiu de caz . ........... Utilizarea internetului ca mediu promoţional în turism. Studiu de caz Relaţiile publice şi rolul lor în turism. Studiu de caz..... Elaborarea strategiei de promovare. Studiu de caz ........... Perfecţionarea politicii de promovare. Studiu de caz .... Elaborarea strategiei de imagine. Studiu de caz ........... Elaborarea strategiei de fidelizare a clienţilor. Studiu de caz . ........... Importanţa mărcii în politica de marketing. Studiu de caz . ........... Implicaţiile economice şi sociale ale reclamei. (studiu de caz SC….) Proiectarea unei campanii promoţionale în vederea introducerii pe piaţă a unor noi produse (noi tipuri de servicii) (studiu de caz SC….) Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii de turism. STUDIU DE CAZ............ 121. Strategii şi tehnici de promovare a produselor turistice . ....... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie a produselor turistice ........ STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor produselor turtistice.... . STUDIU DE CAZ............ Politici şi strategii de produs în cadrul firmelor de turism....... STUDIU DE CAZ............ Strategii de penetrare a pieţei pe baza mix-ului produse-preţuri în cadrul firmelor cu activitate de turism......... STUDIU DE CAZ............ 126.Strategii de piaţă practicate de firmele din domeniul turismului......... STUDIU DE CAZ............
 24. 24. Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul turismului............ STUDIU DE CAZ............ Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor de turism. . . .... STUDIU DE CAZ............ .Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în industria ospitalităţii. STUDIU DE CAZ............ Rolul sistemelor informatice de gestiune a relaţiilor cu clienţii în implementarea marketingului relaţional. Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii producătoare de bunuri. STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii prestatoare de servicii. STUDIU DE CAZ............ Strategii şi tehnici de promovare a produselor (serviciilor) . ....... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie pe piaţa ........ STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor ..... . STUDIU DE CAZ............ Politici şi strategii de produs în cadrul firmelor ........ STUDIU DE CAZ............ Strategii de penetrare a pieţei pe baza mix-ului produse-preţuri în cadrul firmelor ......... STUDIU DE CAZ............ Strategii de piaţă practicate de firmele din domeniul ......... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul ............ STUDIU DE CAZ............ Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor . . . .... STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în cadrul firmei. STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii exportatoare (importatoare) de bunuri. STUDIU DE CAZ........... Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii prestatoare de servicii. STUDIU DE CAZ............ 3. Strategii şi tehnici de promovare a produselor (serviciilor) pe piaţa internaţională. ....... STUDIU DE CAZ............
 25. 25. Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie pe piaţa internaţională........ STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa internaţională ..... . STUDIU DE CAZ............ Politici şi strategii de produs în cadrul firmelor cu activitate de export (import)........ STUDIU DE CAZ............ Strategii de penetrare a pieţei internaţionale pe baza mix-ului produse-preţuri......... STUDIU DE CAZ............ Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor cu activitate de export (import) ............ STUDIU DE CAZ............ Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor . . . .... STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în cadrul firmei ..... STUDIU DE CAZ............ Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul pieţei interne a UE. STUDIU DE CAZ............ .Politica de produs a firmei de comerţ Marketingul strategic al firmelor de distribuţie/comerţ Analiza şi evaluarea sistemului de distribuţie a bunurilor de consum/industriale Marketingul inovaţiei în domeniul comerţului /prestărilor de servicii 156.Strategiile de piaţă ale firmelor prestatoare de servicii .Strategii de integrare a firmei în cadrul canalului de marketing 158.Cercetarea ştiinţifică în comerţ Politici şi strategii de marketing ale unităţilor comerciale de tip magazin universal /magazin specializat/ discount/ hard discount/ virtual 160.Managementul şi marketingul structurilor multiculturale Tehnologii moderne utilizate în logistica internaţională Analiza sistemului informaţional al firmelor internaţionale de comerţ cu amănuntul .Logistica activităţilor de cumpărare în comerţul internaţional 164.Logistica operaţiunilor de transport internaţional Analiza nivelului de servire al companiilor multinaţionale Designul si estetica produselor - factor important in diversificarea gamei de produse a firmei X.
 26. 26. Analiză comparativă privind elementele de design şi estetică a două produse similare pe piaţa X. Analiză comparativă privind strategiile de marketing utilizate de firma X şi firma Y. Strategii de marketing utilizate pe piaţa................... Studiu de caz......... 1. Analiză comparativă privind strategiile de marketing utilizate de firma X şi firma Y. Strategii de marketing utilizate pe piaţa.................. Studiu de caz......... 3. Implementarea unui standard de securitate alimentară în cadrul firmei X. Rolul securităţii alimentare în cadrul unităţilor de alimentaţie publică. Studiu de caz firma X. Responsabilitatea socială a companiilor (CSR) şi dezvoltare durabilă. Studiu de caz..... Managementul destinaţiilor turistice. Studiu de caz:....... Dezvoltarea durabilă a regiunii.....Realizarea Agendei 21 pentru……… Relaţia turism – mediu înconjurător. Studiu de caz la....... Perspectivele dezvoltării formelor alternative de turism (turismul orientat spre comunităţile locale - CBT, turismul orientat spre natură - NBT, ecoturism, turismul „pentru ajutorul populaţiei sărace” - PPT, etc.) în România. Managementul agenţiei de turism. Studiu de caz..... Managementul dezvoltării turistice durabile. Studiu de caz.... Managementul hotelier. Studiu de caz..... Studiu comparativ privind managementul dezvoltării turistice durabile: regiunile X si Y. Managementul schimbării atitudinilor în turism. Studiu de caz.... Evaluarea potenţialului turistic. Studiu privind posibilitatea dezvoltării turistice a regiunii.... Animaţie în turism. Studiu de caz.......... Organizarea unui eveniment (Studiu de caz...). Elaborarea politicii de produs pentru o firmă de turism (Studiu de caz...). Elaborarea politicii de preţ pentru o firmă de turism (Studiu de caz...). Elaborarea politicii de distribuţie pentru o firmă de turism (Studiu de caz...). Serviciile de agrement în turism (Studiu de caz...). Marketingul unei agenţii de turism (Studiu de caz...).
 27. 27. Marketingul unei unităţi hoteliere (Studiu de caz...). Marketingul unei unităţi de alimentaţie (Studiu de caz...). Marketingul unei companii aeriene (Studiu de caz...) Analiza / valorificarea potenţialui turistic al ... regiunii / judeţului / ariei protejate / etc. Turismul, vector de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor rurale din ... regiunea / judeţul / aria protejată / etc. .Rolul / impactul turismului asupra vieţii economice şi sociale a comunităţilor rurale din ... regiunea / judeţul / aria protejată / etc. 196.Dezvoltarea durabilă a comunitaţilor rurale din ... regiunea / judeţul / aria protejată / etc. 197.Strategii de dezvoltare a turismului - amenajare, organizare, promovare - în ... regiunea / judeţul / aria protejată / etc. Valorificarea potenţialui turistic al Parcului naţional Ceahlău. Turismul, vector de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor rurale din Culoarul Rucăr-Bran. Impactul turismului asupra vieţii economice şi sociale a comunităţilor rurale din Depresiunea Maramureşului. Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Strategii de dezvoltare a agroturismului şi ecoturismului în judeţul Buzău. Îndrumar pentru redactarea, susţinerea şi prezentarea lucrării DE LICENTA Redactam Lucrari de Licenta, GHID pentru redactarea lucrării de licenţă,disertatie coperti lucrari de licenta, cumpar lucrari de licenta, cuprins lucrare de licenta, dizertatie, fac lucrari de licenta, licenta litere, licenta spiru haret, licente asistenta sociala, licente contabilitate, licente de vanzare, licente la comanda, pret lucrare de disertatie, lucrare de disertatie model,pret lucrare de licenta, lucrare de licenta gratis, lucrare de licenta medicina, lucrarea de licenta, lucrari de diploma, lucrari de diploma gratis, lucrari de diploma licenta, lucrari de diploma medicina, lucrari de licenta de vanzare, lucrari de licenta download, lucrari de licenta la comanda, lucrari de licenta sociologie, lucrari de licente, lucrari licenta la comanda, lucrari licenta psihologie, lucrari
 28. 28. licente, modele de lucrari de licenta, proiecte de diploma, referate, teme de licenta, teme de licenta sociologie, titluri lucrari de licenta, vand lucrare de licenta, vanzari lucrari de licenta, lucrari de licenta,proiecte de diploma,lucrari de licenta la comanda,lucrari de diploma licenta, lucrare de licenta,lucrari licenta,lucrare licenta,comanda licenta,format licenta, licenta ,licenta, lucrari de licenta gratis, realizare lucrare de licenta la comanda, realizare lucrare de disertatie la comanda, realizare lucrare de doctorat la comanda, realizare lucrare de grad la comanda, realizare proiect pentru facultate la comanda, realizare referat pentru facultate la comanda, realizare proiect pentru master la comanda, realizare referat pentru master la comanda

×