Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Управлението на парите - пътешествие през целия живот.

Финансова грамотност в съвременните обществени библиотеки

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Управлението на парите - пътешествие през целия живот.

 1. 1. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе Силва Василева Управлението на парите – пътешествие през целия живот Финансова грамотност в съвременната библиотека
 2. 2. Информирани решения за личните финанси ... Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 3. 3. достъп до информация – възможност да идентифицират и сравняват данни от различни източници оценка на надеждността, навременността, гледната точка и пристрастията на източниците на информация предоставяне на финансовата информация разумно, продуктивно и забавно висок морал и етичност при използването на финансовата информация Защо в библиотеките? Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 4. 4. Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 5. 5. Финанси?!? В библиотеката !!!!!!!! Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 6. 6. Проект „Финанси в модерната библиотека“ - индивидуален достъп до финансови продукти и услуги; - разнообразие от финансови услуги и начините на тяхното предлагане; - финансовите продукти - сложни за средностатистическия българин. Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 7. 7. „Ако така се преподаваше в училище – щях да ходя там с удоволствие.” Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 8. 8. Проект „Забавна финансова грамотност – обучения за деца и младежи“ Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 9. 9. Основна цел: Придобиване на основни финансови знания и практически умения в използването на мобилни приложения от страна на децата и младежи чрез забавни и атрактивни обучения посредством съвременните информационни и комуникационни технологии Проект „Забавна финансова грамотност – обучения за деца и младежи“ Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 10. 10. Какво се случи и какво постигнахме? - 4 ателиета, предоставящи иновативна услуга в библиотека; - обхванати 233 деца и младежи (планирани 150); - внедрена иновативна услуга в обществени библиотеки; - изграден капацитет на обучители по основна финансова грамотност в библиотека. Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 11. 11. Обучения за обучители Обучения на УниКредит Булбанк Тодора Груева – „Парични потоци“ „Умни пари“ със Стойне Василев Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 12. 12. От натурална размяна до БитКойна – запознаване с появата, историята и развитието на парите Ателие „Времето на парите“ Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 13. 13. Ателие „Времето на парите“ Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 14. 14. В УниКредит Булбанк Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 15. 15. Ателие „Парите на мама и тати“ Придобиване на навици за отговорно отношение към парите и умения да се харчат разумно или за разликата между „искам“ и „необходимо е“ . Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 16. 16. Ателие „Парите на мама и тати“ Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 17. 17. Ателие „Парите – как да се използват“ Запознаване с четирите основни стълба на финансите:  спестяване;  харчене;  даряване;  инвестиране. Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 18. 18. Ателие „Парите - как да се използват“ Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 19. 19. Обучения за младежи Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 20. 20. „Парични потоци“ или как да сбъдваме мечтите си Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 21. 21. Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 22. 22. ... пътешествието продължава разширяване и обогатяване на услугата; обучения на колеги от други библиотеки; създаване на мрежа от обществени библиотеки, обучаващи в начална финансова грамотност. Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 23. 23. Признаването Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 24. 24. Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 25. 25. В края на деня ... Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 26. 26. Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 27. 27. Обществените библиотеки – централно място в обученията по финансова грамотност Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.
 28. 28. Благодаря Ви за вниманието! Национална среща «Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност», София, 28.10. 2016 г.

×