Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Грамотността отвъд дефинициите

Презентацията разглежда ролята на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в борбата с неграмотността чрез прилагането на нетрадиционни практики за насърчаване на интереса и мотивацията за четене сред деца и младежи. Споделят се опитът и добрите практики в активното партньорство между академични преподаватели, учители, студенти и библиотечни специалисти при предприемането на конкретни стъпки за подобряване на способностите и мотивацията за четене и за повишаване на грамотността със средствата и методите на неформалното образование.
Специално внимание е отделено на участието на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в събитието „Нощ с Андерсен“ („Night with Andersen“).

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Грамотността отвъд дефинициите

 1. 1. ГРАМОТНОСТТА ОТВЪД ДЕФИНИЦИИТЕ Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе Теодора Евтимова, Силва Василева Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г.
 2. 2. Общество на знанието … Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г.
 3. 3. Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г. … или за грамотността?
 4. 4. Всички хора са способни да придобият грамотност Грамотността е човешко право и е основна част от човешкия опит. Грамотност изисква и създава връзка с други хора. Грамотността е комуникация, контакти и очакване за взаимодействие Грамотността е колективна отговорност и цели да се развие създаването на смисъл Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г.
 5. 5. Библиотеката – “третото място” Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г.
 6. 6. Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г.
 7. 7. Безпокойство на пътешественик Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г. ПОВЕЧЕ: нови читатели деца до 14 години посещения в Детски отдел раздадени книги в Детски отдел
 8. 8. Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г. Магията на предметите
 9. 9. Въображение или способността да си представиш неочакваното Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г.
 10. 10. Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г. Търсене на собствената идентичност
 11. 11. Нощ с Андерсен Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г.
 12. 12. Преживяване, спомени, приятелство Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г.
 13. 13. Признаване Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г.
 14. 14. Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“, София, 14-15 октомври 2015 г. РУСЕ – НАЙ-ЧЕТЯЩИЯТ ГРАД
 15. 15. Благодарим Ви за вниманието!

×