Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Отчет по проект "Забавна финансова грамотност за деца и младежи"

Презентацията е представена по време на заключителната пресконференция на проект "Забавна финансова грамотност за деца и младежи", реализиран от Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе с финансовата подкрепа на EIFL-PLIP.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Отчет по проект "Забавна финансова грамотност за деца и младежи"

 1. 1. Проект „Забавна финансова грамотност“
 2. 2. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе „Забавна финансова грамотност. Обучения за деца и младежи“ - 2014 г. - спечелен грант за иновативни услуги, които използват IT технологиите за развитие грамотността на деца и младежи; - кандидатстват 273 библиотеки от 71 държави; - одобрени – 10 проекта.
 3. 3. EIFL e международна организация с нестопанска цел, основана през 1999 г. със седалище в Европа Електронна информация за библиотеки - EIFL
 4. 4. • Подпомага достъпа до знания чрез библиотеките в над 50 развиващи се страни и страни в преход • Допринася за устойчивото икономическо и социално развитие • Подпомага реализацията на проекти за обществените библиотеки Организация EIFL
 5. 5. Public Library Innovation Programme - PLIP Програма за иновации в библиотеките Подпомага обществените библиотеки в развиващи се страни и страните в преход при използването на информационните и комуникационни технологии за прилагане на иновативни услуги за развитие на общността
 6. 6. Public Library Innovation Programme - PLIP• използване на технологиите за подобряване на живота • осигуряване на средства за подкрепа на иновативни идеи • споделянето на обучение и знания
 7. 7. Партньори
 8. 8. Основна цел Придобиване на основни финансови знания и практически умения в използването на мобилни приложения от страна на децата и младежи чрез забавни и атрактивни обучения посредством съвременните информационни и комуникационни технологии
 9. 9. Какво се случи и какво постигнахме? - 4 ателиета, предоставящи иновативна услуга в библиотека; - обхванати 233 деца и младежи (планирани 150); - привлечени нови потребители в Библиотеката; - изграден капацитет на обучители по основна финансова грамотност
 10. 10. Обучения за обучители Обучения на УниКредит Булбанк Тодора Груева - Парични потоци Умни пари със Стойне Василев
 11. 11. Целта е: Запознаване с поява, история и развитие на парите - от натурална размяна до БитКойн Ателие „Времето на парите“
 12. 12. Ателие „Времето на парите“
 13. 13. В УниКредит Булбанк
 14. 14. Ателие „Парите на мама и тати“ Целта е: придобиване на навици за отговорно отношение към парите и умения да се харчат разумно
 15. 15. Ателие „Парите на мама и тати“
 16. 16. Ателие „Парите как да се използват“ Целта е запознаване с четирите основни стълба на финансите: спестяване, харчене, даряване и инвестиране
 17. 17. Ателие „Парите как да се използват“
 18. 18. Обучения за младежи
 19. 19. „Парични потоци“ или как да сбъдваме мечтите си
 20. 20. Проектът - представяне
 21. 21. От Вас за нас
 22. 22. Какво предстои? - разширяване и обогатяване на услугата - обучения на колеги от други библиотеки - създаване на мрежа от обществени библиотеки обучаващи в начална финансова грамотност
 23. 23. Обучители и доброволци
 24. 24. На финала
 25. 25. БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

×