Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Финансова грамотност - достъпна и забавна чрез мобилни приложения

Презентацията представя дейностите по проект "Забавна финансова грамотност" на Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, финансиран от EIFL-PLIP.

 • Login to see the comments

Финансова грамотност - достъпна и забавна чрез мобилни приложения

 1. 1. Проект „Забавна финансова грамотност“
 2. 2. Electronic information for libraries Електронна информация за библиотеки EIFL e международна организация с нестопанска цел основана през 1999 г. със седалище в Европа Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 3. 3. Организация EIFL • Подпомага достъпа до знания чрез библиотеките в над 50 развиващи се страни и страни в преход в областта на: - образованието; - обучението; - научните изследвания; - достъп до цифрова информация. Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 4. 4. Организация EIFL • Допринася за устойчивото икономическо и социално развитие • Подпомага реализацията на проекти за обществените библиотеки Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 5. 5. Public Library Innovation Programme PLIP Програма за иновации в библиотеките Подпомага обществените библиотеки в развиващи се страни и страните в преход при използването на информационните и комуникационни технологии за прилагане на иновативни услуги за развитие на Общността Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 6. 6. EIFL - PLIP • използване на технологиите за подобряване на живота • осигуряване на средства за подкрепа на иновативни идеи • споделянето на обучение и знания Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 7. 7. Проект „Забавна финансова грамотност. Обучения за деца и младежи“ - 2014 г. – грант за иновативни услуги, които използват IT технологиите за развитие грамотността на деца и младежи; - кандидатстват 273 библиотеки от 71 държави; - одобрени – 10 проекта. Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 8. 8. Основна цел Придобиване на основни финансови знания и придобиване на практически умения на деца и младежи чрез забавни и атрактивни обучения посредством съвременните информационни и комуникационни технологии. Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 9. 9. Специфични цели • прилагане на съвременните технологии за изграждане на съзнателни финансови потребители; • повишаване информираността на младежите при ползване на финансови услуги; • утвърждаване на библиотеката като основно звено в провеждането на дейности по придобиване на основни финансови знания и умения базирани на съвременните информационни и комуникационни технологии; • създаване на устойчив модел на иновативна среда в обществените библиотеки. Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 10. 10. ПАРТНЬОРИ Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 11. 11. Ателие „Времето на парите“ Целта е: Запознаване с поява, история и развитие на парите - от натурална размяна до БитКойн Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4- 5 ноември 2014 год., Враца
 12. 12. Ателие „Времето на парите“ Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4- 5 ноември 2014 год., Враца
 13. 13. Ателие „Парите на мама и тати“ Целта е: придобивне на навици за отговорно отношение към парите и умения да се харчат разумно Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 14. 14. Ателие „Парите на мама и тати“
 15. 15. Ателие „Парите как да се използват“ Целта е запознаване с четирите основни стълба на финансите: - спестяване - харчене - даряване - инвестиране Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 16. 16. Ателие „Парите как да се използват“ Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 17. 17. В УниКредит Булбанк Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца
 18. 18. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО Теодора Евтимова Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе Директор Национална конференция "Слово, книги, библиотека" 4-5 ноември 2014 год., Враца

×