Nume Mari în catedrala Cărţii

757 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
757
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nume Mari în catedrala Cărţii

 1. 1. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”Nume Mari în catedrala Cărţii Lilia Ababi , bibliotecar principal
 2. 2. “O bibliotecă fără bibliotecari este ca o casănelocuită…” Nicolae Iorga
 3. 3. În istoria sa milenară, Bibliotecarul modernprofesia de bibliotecar este:a fost concepută în - om de cultură şidiferite ipostaze, în cercetător;funcţie de valorile - bun profesionist,societăţii. cu dragoste de carteBibliotecarul medieval şi respect pentruavea menirea să adune, utilizator;să depoziteze colecţii - lider al schimbăriirare. şi al inovaţiei atît înBibliotecarul renascentist bibliotecă cît şi înera nu doar un custode al viaţa culturală acărţilor, ci şi un adevărat comunităţii pe care oom de ştiinţă. deserveşte.
 4. 4. Calimah a fost bibliotecar la Biblioteca din Alexandria timp de 20 de ani. Autorul primei bibliografii a lucrărilor majore din literatura greacă şi biografiile autorilor acestora. Această lucrare (care, din păcate, nu a ajuns pînă în zilele noastre) era alcătuită din 120 de volume şi se numea “Tabelele celor care au strălucit în toate domeniile de cunoaştere, şiCalimah de lucrări care au compus.“(310-240 p.l.e.n.) bibliotecar, Callimah este numit tată alpoet şi învăţat grec . bibliografiei.
 5. 5. Richard de Bury timp de mai mulţi ani a fost custode al Bibliotecii Universitare din Oxford. Deţinea una din cele mai mari biblioteci private din Anglia. El a adunat o bogată colecţie (1.500 vol.) de manuscrise vechi pe care a donat-o Universităţii din Oxford. Richard de Bury este autorul primului tratat privind cartea, întitulat “ Philobiblion “ cel mai vechi studiu în domeniul biblioteconomiei . Lucrarea cuprinde o serie de recomandări şi informaţii bibliofile ; un studiu despre importanţa lecturii şi Richard de Bury dragostea de carte. Bury susţinea(1287-1345) bibliotecar, “Cartea este lumina sufletului, scriitor englez. coroana celor înţelepţi ,grădina plină de fructe, fântâna de apă vie , …,”
 6. 6. Din 1690, timp de 23 de ani, G .W. Leibniz s-a aflat la conducerea Bibliotecii din Hanovra. Anume aici el îşi realizează multe din ideile sale privind dezvoltarea bibliotecii. Pe lîngă autor şi titlul cărţii, Leibniz propune completarea catalogului cu biografia scriitorilor şi analiza lucrărilor acestora; -сrearea unui catalog a tuturor bibliotecilor din ţară; - crearea unei biblioteci speciale în fondurile căreia ar fi cele maiGottfried Wilhelm Leibniz necesare carţi pentru societate;(1646-1716) bibliotecar, În lucrările sale cărţile şi bibliotecilefilozof, matematician, sunt tratate ca instrumente cufizician, inventator, avocat, ajutorul cărora poţi obţine cunoştinţe.istoric, lingvist, astrolog Tot Leibniz a fost acela care primul agerman elaborat conceptul bibliotecii academice.
 7. 7. În anul 1797 J. W. Goethe a fost numit Ministru al culturii, avînd în grija sa Teatrul şi Biblioteca din Veimar. În cadrul Bibliotecii Goethe a organizat evidenţa strictă a fondurilor,a introdus cartea de inventar pentru achizitiile noi, a introdus noi reguli pentru utilizarea bibliotecii. În anul 1809 Goethe a înfiinţat un “Muzeu al cărţii “(de fapt – Fondul Rar). La propunere lui Goethe s-a oganizatJ. W. Goethe „Împrumutul absenţă” - pentru(1710–1782) bibliotecar, cercetători bine-cunoscuţi (cumpoet german, ilustru am spune astăzi – Împrumutgânditor și om de știință. Interbibliotecar).
 8. 8. La ordinele sale a fos întocmit un catalog alfabetic al​ manuscriselor, incunabulelor, cărţilor, biografiilor, portretelor şi gravurilor. Goethe era foarte atent în ceea ce priveşte selectarea personalului bibliotecii , noii angajaţi erau instruţi. Goethe susţinea : “ Misiunea bibliotecarului este de a fi mediator între cunoaştinţe şi cei care au nevoie de ea.Biblioteca din Veimar sec.18 Bibliotecarul trebuie să fie(Castelul verde) capabil să acorde ajutor cititorului în ceea ce priveşte lucru cu cartea scrisă în orice limbă.”
 9. 9. În februarie 1766 I. Kant pe lîngă funcţia de profesor pe care o deţinea la Universitatea din Königsberg , a început să lucreze în calitate de asistent de bibliotecar apoi bibliotecar în cadrul Bibliotecii Regale. E de menţionat faptul că această funcţie modestă, după criteriile de azi, i s-a acordat lui Kant cu mare greu, luîndu-se înImmanuel Kant consideraţie meritele sale(1724-1804) bibliotecar ,filozof deosebite şi abilităţile degerman, unul din cei mai mari cercetare .gânditori din perioadailumunismului.
 10. 10. Deşi deţinea înaltul titlu de membru al Academiei Ruse în anul 1812 se angajează ca bibliotecar la Biblioteca publică din Petersburg. A activat în cadrul bibliotecii timp de 29 de ani – mai întîi ca asistent de bibliotecar, apoi bibliotecar, responsabil de fondul de cărte în limba rusă. În acea perioadă biblioteca pentru cititori era deschisă doar 3 zile pe săptămînă, în restul timpului se lucra asupra clasificării cărţilor şi întocmiriiIvan Andreevici Krîlov unui catalog . La bibliotecă (1769 -1844) bibliotecar, cel pînă în prezent sunt păstratemai cunoscut fabulist rus înregistrările sale bibliografice, scrise de mînă.
 11. 11. În 1858 B. P.Hasdeu s-a mutat la Iaşi, ca profesor de liceu şi bibliotecar al Universităţii. A donat bibliotecii universitare 4 000 de volume. Hasdeu a pus bazele mai multor publicaţii, printre care şi revista „Din Moldova” (1862-1863) în care a publicat poezii lirice,Bogdan Petriceicu Hasdeu fabule, nuvele, critice etc.(1838-1907) bibliotecar, scriitor şifilolog , academician,enciclopedist, jurist, lingvist,folclorist, publicist, istoric şi ompolitic român.
 12. 12. E cunoscut faptul că M. Eminescu a îndeplinit de patru ori atribuţii de bibliotecar, lucru mai puţin scos în evidenţă. Astfel, în 1865, la Cernăuţi, ca elev de gimnaziu, este găzduit în casa lui Aron Pumnul unde bibliotecar era totdeauna un student, care locuia în camera în care se afla şi biblioteca. La 8 aprilie 1871, la Viena, înMihai Eminescu şedinţa de înfiinţare a noii(1850 -1889) bibliotecar, societăţi “România jună”,poet, prozator şi jurnalist Eminescu cu 30 de voturi, esteromân ales bibliotecar.
 13. 13. În perioada 1 septembrie 1874 – 1 iulie 1875 a fost directorul Bibliotecii Centrale din Iaşi. În funcţia sa propune achiziţionarea de la anticariatul din Iaşi a unor manuscrise şi tipărituri vechi, printre care scrierile lui Dosoftei şi Divanul (1698) A patra oară (24 septembrie 1884), lucrează caBiblioteca Centrală Universitară subbibliotecar, tot la"Mihai Eminescu" Iaşi Biblioteca Centrală din Iaşi.
 14. 14. Jurământ făcut de Eminescucătre Regele Carol I, cu ocazianumirii poetului în funcţia debibliotecar la BibliotecaUniversităţii din Iaşi(1 octombrie 1884).Jur în numele lui Dumnezeu şideclar pe onoare şi conştiinţamea: Credinţă domnitorului românCarol I şi constituţiunii ţării mele;De a-mi împlini cu sânţeniedatoriile ce-mi impune funcţiuneamea;De a aplica legile şi de a măconforma legilor întru toate şipentru toţi, fără pasiune, fără ură,fără favoare, fără consideraţiunede persoană, fără nici un interesdirect sau indirect.Aşa să-mi ajute Dumnezeu,Mihaiu Eminescu
 15. 15. În 1921 E.Farago este numită director al Fundației „ Alexandru și Aristia Aman ” din Craiova. Fundație pe care o va conduce timp de 30 de ani în componenţa căreea intra biblioteca, muzeul şi o galerie de tablouri . E. Farago a avut contribuții deosebite în ceea ce privește întocmirea regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii, fișarea cărților și ținerea unei evidențe corecte de aranjare a publicațiilor înElena Farago rafturile bibliotecii,(1878 - 1954) bibliotecară, completarea colecțiilor prinpoetă româncă achiziții și donații.
 16. 16. L. Blaga a activat ca profesor universitar până în 1948, când a fost îndepărtat cu brutalitate de la catedră. A lucrat în cadrul filialei din Cluj a Academiei Române ca bibliograf,apoi ca cercetător la Institutul de Istorie și Filosofie. În 1951 este numit bibliotecar şef la Biblioteca Academiei Romîne, filiala Cluj.Lucian Blaga 1953 Lucreaza ca bibliotecar.(1895-1961) bibliotecar,filozof, poet, dramaturg, 1954 Este numit directortraducător, jurnalist, profesor adjunct al Biblioteciiuniversitar și diplomat român. Academice.
 17. 17. Din 1935 membru corespondent al Academiei Române. Director general al Bibliotecii Academiei Române (1958-1964). Colaborează la numeroase publicaţii din România şi din alte ţări, publică noi cărţi şi supraveghează reeditarea cărţilor vechi.Tudor Vianu(1897 - 1964)bibliotecar ,poet, traducător,critic şi istoric literar român.
 18. 18. Din 1937 -1946 lucrează ca bibliotecar la Biblioteca Municipala din Buenos Aires. Sarcina sa era de a clasifica şi cataloga colecţia Bibliotecii. Această activitate i-a inspirat şi subiectul pentru una dintre cele mai cunoscute povestiri ale sale, “Biblioteca din Babel", publicată în anul 1941. 18 ani (1955 -1973) a fost Director al BiblioteciiJorge Luis Borges Naţionale a Argentinei. (1899 – 1986) bibliotecar,romancier, poet, eseistargentinian .
 19. 19. C. Noica în perioada 1932- 1934 a fost bibliotecar la Seminarul de Istorie a Filosofiei . Constantin Noica a pledat pentru publicarea manuscriselor lui Eminescu, elaborînd, în 1968, un manifest „Faximilaţi manuscrisele lui Eminescu”. El afirma ca “manuscrisele, cu deschiderea lor către universul culturii şi cel alConstantin Noica limbilor, ne-ar arată concret(1909 -1987) ce înseamnă împletireaBibliotecar , filosof, poet, eseist, necesară dintre universal şipublicist și scriitor român. naţional”
 20. 20. - Friedrich Hölderlin- C.Gesner (1770 - 1843) poet german.(1516 – 1565) medic, cercetător Bibliotecar la curtea landgrofuluielvețian. Bibliotecar la Biblioteca de Hessen-Homburg (1804)din Göttingen . - Charles Nodier- Benjamin Franklin (1780-1844) scriitor,romancier,(1706 - 1790) diplomat, om de academician francez. Bibliotecarstiință, inventator, filozof, profesor asistent al Şcolii Centrale dinși om politic. A organizat prima Doubs.Bibliotecar municipal labibliotecă din America, a fost Laibach .bibliotecar la “LibraryCompany “din Philadelphia. - Fraţii Grimm (1785, 1786 – 1859) folclorişti,- Gotthold Ephraim Lessing lingvişti, filologi şi doctori în drept.(1729-1781) poet şi cărturar, Jacob a lucrat ca bibliotecar ladramaturg, fabulist, critic, lingvist, Kasel între 1816 -1829 . În 1830critic literar, istoric de arta, teolog, Jacob lucrează bibliotecar, iarfilozof german. Bibliotecar Wilhelm bibliotecar asistent laimperial la biblioteca din biblioteca din Göttingen.Wolfenbüttel.
 21. 21. - Nicolae Matei Condiescu- C.J. Heinrich Heine (1880 -1939) general și scriitor(1797-1856) poet și prozator român, membru de onoare algerman. Bibliotecar la Academiei Române , bibliotecarBiblioteca din Göttingen . al regelui Carol al II-lea.- Anatole France - George Bacovia(1844 - 1924) scriitor francez, (1881-1957) scriitor român .laureat al Premiului Nobel În 1945 bibliotecar la Ministerulpentru Literatură .În 1876 Minelor şi Petrolului.devine Bibliotecar la Senat . - J. Edgar Hoover- Marcel Proust (1895 – 1972) a fost directorul(1871-1922) romancier, eseist Biroului Federal de Investigațiiși critic francez, în 1896 (FBI) timp de 48 de ani.Timpbibliotecar voluntar la Biblioteca de cinci ani a fost catalogator laMazarine. Biblioteca Congresului .
 22. 22. - Alexandru Soljeniţîn- Golda Meir (1918 - 2008) romancier rus,(1898 -1978) om politic dizident anticomunist, laureat alisraelian. A fost al patrulea Premiului Nobel pentru literaturăprim-ministru al statului Israel. în anul 1970 , a fost bibliotecarulPrima femeie din Israel şi a închisorii în care a petrecuttreia din lume ce a ocupat o şapte ani de detenţie.astfel de funcție importantă. Adeţinut funcţia de bibliotecar - Haralambie Zincăde două ori , în orașele (1923 - 2008), a fost un autorMilwaukee și Chicago. de romane polițiste și cărți- document. A fost bibliotecar la- George Călinescu ARLUS (1945-1946).(1899 -1965) critic, istoricliterar, scriitor, publicist, - Laura Bush (1946) este soţiaacademician român , a lucrat a 43-lea preşedinte al Stateloro vreme bibliotecar la Unite , George W. Bush. A fostBiblioteca Facultății de Litere bibliotecară la biblioteca publicăşi Filosofie a Universității din Houston apoi în 1977Centrale -filiala Cluj. bibliotecar şcolar în Dawson.
 23. 23. Bibliotecarul esteA trăi printre cărţi. considerat şi trebuie să fieCe poate fi mai interesant şi . un intelectual informat şimai frumos? Cel care la dinamic, un îndrumător almodul direct îşi trăieşte cititorului începător,viaţa în lumea cărţilor este element stimulator, carebibliotecarul. caută cu orice prilej să pună în mişcare cartea,E foarte interesant pentru factor activ în instruirea şică el este înconjurat nu pur educaţia tinerilor, unşi simplu de cărţi, el stă în sacerdot al culturii cărţii,mijlocul întregii lumi, lîngă prieten şi sfătuitor, difuzornenumăratele destine , al culturii, ce sălăşlueşte înlîngă cei mai mari ingineri ai incinta instituţiilorsufletelor omeneşti – bibliotecare.scriitorii .
 24. 24. “Eu mi-am imaginat întotdeaunaParadisul sub forma unei biblioteci,alte persoane consideră ca ar fi ogradină, alţii şi-l pot închipui ca unpalat,eu l-am imaginat întotdeauna cao biblioteca şi aici ma aflam eu.”Jorge Luis Borges

×