Lina Mihaluta - GOST 1.7.03

1,175 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lina Mihaluta - GOST 1.7.03

 1. 1. <ul><li>ATELIERUL PROFESIONAL </li></ul><ul><li>Instruire pentru cultura informatiei si profesionalizarea </li></ul><ul><li>bibliotecarului scolar&quot; </li></ul><ul><li>Standardul interstatal GOST 7.1.03 </li></ul><ul><li>“ Inregistrarea bibliografica. Descrierea bibliografica.Cerinte </li></ul><ul><li>generale si reguli de alcatuire” </li></ul><ul><li>Lina Mihaluta, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică a US “A.Russo” din Bălţi </li></ul>Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova, Filiala Bălţi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi
 2. 2. Standardul interstatal GOST 7.1 - 03- “ Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire ” <ul><li>Standardul interstatal GOST 7.1 - 03- este elaborat de : </li></ul><ul><li>Camera Cărţii a Federaţiei Ruse ; </li></ul><ul><li>Biblioteca de Stat / Biblioteca Naţională a Rusiei ; </li></ul><ul><li>Ministerul Culturii Ruse ; </li></ul><ul><li>Comitetul Internaţional de Standardizare. </li></ul><ul><li>Prin Procesul verbal Nr.12 din 02.07.2003 este a doptat </li></ul><ul><li>d e Comitetul de Standardizare, Metrologie şi Certificare </li></ul><ul><li>cu acordul tărilor participante ca Standar d naţional. </li></ul><ul><li>Printre tările participante la adoptarea aces t ui document </li></ul><ul><li>este şi Republica Moldova .Hotăr â rea din 25 noiembrie </li></ul><ul><li>2003 a intrat în vigoare în Federaţia Rusă de la 1 iulie </li></ul><ul><li>2004, în R epublica Moldova de la 01.05.05 . </li></ul>
 3. 3. Standard interstatal 7.01-03 <ul><li>Acest Standard înlocueşte/uneşte 5 standarde </li></ul><ul><li>existente până la elaborarea actualului (GOST 7.1-84, </li></ul><ul><li>7.16-79, 7.18-79, 7.34-81, 7.40-82). </li></ul><ul><li>Actualul Standart stabileşte cerinţe/reguli generale de </li></ul><ul><li>descriere bibliografică a documentelor şi părţilor unui </li></ul><ul><li>document sau grup de documente. </li></ul><ul><li>La fel Standardul cuprinde Zonele şi elementele, care </li></ul><ul><li>constituie corpul descrierii în ordinea respectivă </li></ul><ul><li>inclunzând şi punctuaţia, abrevierile stabilite, limba , </li></ul><ul><li>care trebuie respectate la catalogarea publicaţiilor. </li></ul>
 4. 4. Structură <ul><li>Standardul nou conţite 7 capitole şi Anexa A (exemple </li></ul><ul><li>de descriere bibliografică) fiind elaborate în baza: </li></ul><ul><li>Recomandărilor IFLA Descrierea bibliografică internaţională standardizată ISBD – pentru toate tipurile de documente; </li></ul><ul><li>Ghidul de utilizare ISBD pentru descrierea unei părţi componente a documentului; </li></ul><ul><li>Regulile de utilizare şi aplicare a formatului MARC . </li></ul>
 5. 5. Catalogare/prelucrare <ul><li>Prelucrarea documentelor este o activitate specific intelectuală ce constă din identificarea unică a unui document prin autori, titlu,ediţie, date de apariţie, colecţii şi în special în redarea succintă sub forma indicilor de clasificare/ indexare. </li></ul><ul><li>Descrierea fizică a documentelor este cunoscută sub denumirea de catalogare – care reprezintă procesul de descriere a documentelor cu toate elementele de identificare necesare, înregistrarea acestora într-un format bibliografic, crearea şi selectarea punctelor de acces. </li></ul><ul><li>Descrierea bibliografică este corpul de bază al înregistrărilor </li></ul><ul><li>bibliografice, care include la fel termini de indexare, vedete de </li></ul><ul><li>subiect, adnotări, coduri de păstrare a documentului, informaţii </li></ul><ul><li>diverse. </li></ul>
 6. 6. Obiectul descrierii <ul><li>Obiectul descrierii bibliografice îl constituie toate tipurile de </li></ul><ul><li>documente pe diverse suportu r i de informare – cărţi, seriale, </li></ul><ul><li>note/partituri, hărţi, resurse electronice , Materiale AV, picturi / </li></ul><ul><li>a lbume / calendare / postere,documente normative / tehnice, </li></ul><ul><li>microfilme. </li></ul><ul><li>De regulă, se cunosc mai multe nivele de descriere bibliografică : </li></ul><ul><li>un sungur nivel – informaţie ce se conţine pe un singur purtător de informare (Vol); </li></ul><ul><li>pe mai multe niveluri - document care apare în volume (mai multe unităţi fizice purtători de informaţie) sau set de documente. </li></ul>
 7. 7. Zonele descrierii <ul><li>Corpul descrierii conţine următoare zone : </li></ul><ul><li>Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate. </li></ul><ul><li>Zona ediţiei. </li></ul><ul><li>Zona datelor specifice anumitor categorii de documente (limitele cronologice). </li></ul><ul><li>Zona datelor de publicare, difuzare sau producere fizică (adresa bibliografică). </li></ul><ul><li>Zona descrierii fizice (colaţiunea). </li></ul><ul><li>Zona colecţiei. </li></ul><ul><li>Zona notelor. </li></ul><ul><li>Zona numărului standard (sau alt număr), a modalităţii de procurare, a preţului </li></ul>
 8. 8. Elementele descrierii <ul><li>Obligatorii - conţin date biblio gr afice de identificare a documentului. </li></ul><ul><li>Facultative - conţin date bibliografice complementare despre document. </li></ul><ul><li>În descriere pot fi prezente numai elemente obligatorii ori ambele elemente. </li></ul><ul><li>Regulile de completare a zonelor cu elementele bibliografice se efectuează cu </li></ul><ul><li>stricteţe, respectând punctuaţia obligatorie pe întreaga descriere indiferent de </li></ul><ul><li>purtătorul de informaţie. </li></ul><ul><li>Pentru documentele specifice ca AV, hărţi, partituri, resurse electronice este </li></ul><ul><li>prevăzută Zona datelor specifice , în care se înscriu datele caracteristice acestor </li></ul><ul><li>documente. Elementele/datele bibliografice în descriere se redau aşa cum sunt </li></ul><ul><li>prezentate în document. Informaţia suplimentară/incompletă se selectează din </li></ul><ul><li>analiza minuţioasă a documentului, punctuaţia pentru aceste gen de imformaţ i e </li></ul><ul><li>se ia în paranteze pătrate [ ]. </li></ul>
 9. 9. Punctuaţia <ul><li>Semnele de punctuaţie sunt (. , : /, (), [ ],+ =). </li></ul><ul><li>La finele descrierii bibliografice se pune punct. Între fiecare zonă </li></ul><ul><li>din corpul descrierii se pune (. -). Sursa de informare pentru </li></ul><ul><li>descriere este însuşi documentul integral. În unele cazuri se </li></ul><ul><li>utilizează alte izvoare din afara documentului (enciclopedii, </li></ul><ul><li>dicţionare). Sursa de bază se consideră totuşi Foaia de titlu </li></ul><ul><li>pentru monografii/seriale,iar pentru resursele electronice - titlul </li></ul><ul><li>ecranului,etichetele. În cazurile când nu este posibilă citirea sau </li></ul><ul><li>deschiderea sursei se utilizează o altă sursă alternativă celei </li></ul><ul><li>principale, cum ar fi un element care este parte componentă a </li></ul><ul><li>documentului, apoi informaţia însoţitoare care se conţine în </li></ul><ul><li>container. </li></ul>
 10. 10. Limba descrierii <ul><li>Limba descrierii, de regulă, corespunde limbii în care se </li></ul><ul><li>prezintă documentul. Alte elemente din descriere pot fi redate în </li></ul><ul><li>limba Agenţiei bibliografice care alcătuieşte descrierea. </li></ul><ul><li>La rândul ei, descrierea poate fi transliterată/transcrisă în altă </li></ul><ul><li>grafie conform Standardelor de transliteraţie. Dacă în textul </li></ul><ul><li>descrierii sau a datelor despre document persistă toate elementele </li></ul><ul><li>descrierii atunci des c rierea se face în limba oficială a Agenţiei </li></ul><ul><li>bibliografice. </li></ul>
 11. 11. Transcrierea . Transliteraţia <ul><li>Transcrierea – reprezentarea fonemelor </li></ul><ul><li>unei limbi, indiferent de scrierea originală, </li></ul><ul><li>prin cele ale sistemului fonetic de litere şi </li></ul><ul><li>semne ale limbii de conversie.Transcrierea </li></ul><ul><li>nu este strict r eversibilă. </li></ul><ul><li>Transliteraţia – convertirea caracterelor </li></ul><ul><li>unui alfabet de conversie î n cel ale alfabetului </li></ul><ul><li>convertit, î n scopul de a reconstrui cuv â ntul </li></ul><ul><li>transliterat î n forma sa originală . </li></ul>
 12. 12. Abrevieri/prescurtări <ul><li>Abrevierea . Pentru ca o descriere să conţină o informaţie mai compactă </li></ul><ul><li>se poate folosi abreviatura unor cuvinte şi îmbinări de cuvinte, dar cu </li></ul><ul><li>condiţia că sensul nu se va pierde. Dacă Agenţia bibliografică decide </li></ul><ul><li>abrevierea atunci să se facă în baza Standardelor în vigoare . </li></ul><ul><li>SM ISO 4:2003 Informare şi documentare.Reguli pentru abrevierea cuvintelor din titluri şi a titlurilor de publicaţii. </li></ul><ul><li>ГОСТ ИСО 832- Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения слов и словосочетаний на иностранных языка . </li></ul><ul><li>Abrevierea se utilizează în toate zonele descrierii. Nu se permite </li></ul><ul><li>abrevierea fiecărui titlu de bază a descrierii, excepţie se face în cazurile </li></ul><ul><li>când abrevierea se conţine însăşi în titlul documentului sau în titlul de bază </li></ul><ul><li>al descrierii analitice. </li></ul>
 13. 13. Abrevieri/prescurtări/forme <ul><li>Forma unică de abreviere se utilizează în cazuri aparte şi se redă în </li></ul><ul><li>limba rusă sau echivalentul în latină cu ar fi: </li></ul><ul><li>rus lat. </li></ul><ul><li>И другие (et alii ) и др . (et.al.) </li></ul><ul><li>И так далее (et cetera ) и . т . д . (etc.) </li></ul><ul><li>То есть (id est) т.е. (i.e.) </li></ul><ul><li>Без издателя (sine nomine ) б.и. (s.n.) </li></ul><ul><li>Без места (sine loco) б.и. (s.l.) </li></ul><ul><li>Разд . пагинация (pagina varia ) разд.паг. (pag.var.), </li></ul><ul><li>în alte cazuri / necesităţi aceste abrevieri se traduc în alte limbi. </li></ul>
 14. 14. Simboluri/numerale/majuscule <ul><li>Simbolul şi alte semne care nu-şi pot găsi transpunerea în cuvinte/cifre se înlocuiesc cu echivalentul în formă de litere/cifre în paranteze pătrate [ ]. </li></ul><ul><li>Numerele se redau aşa cum sunt pe foia de titlu.Cifre romane/arabe sau în cuvinte, atunci când în aceste cifre sunt numerotate acte normative, clase/cursurile de învăţământ, numere de case / instrumente, voci, ediţii în volume, seriale. </li></ul><ul><li>Majusculele La construirea unei descrieri bibliografice se respectă normele ortografice contemporate. Excepţie se face pentru documentele vechi din sec.XVI-XVIII.Cu majuscule începe primul cuvânt din orice zonă a descrierii, celelalte elemente se înregistrează cu minuscule(mici). Se păsrează majuscula pentru denumirea instituţiilor şi a numelor proprii. Informaţia îndoelnică se include în paranteze pătrate [ ]. </li></ul>
 15. 15. Modificări ulterioare <ul><li>Deosebirile principale ale </li></ul><ul><li>standardului în vigoare vizavi de Stas- </li></ul><ul><li>urile precedente prin analiza fiecărei zone </li></ul><ul><li>din corpul descrierii bibliografice. </li></ul>
 16. 16. Zona 1 Titlului şi a menţiunii de responsabilitate <ul><li>În corespundere cu cerinţele internaţionale de </li></ul><ul><li>Catalogare şi anume respectarea regulilor de creare a </li></ul><ul><li>vedetelor de autor în cazul, în care la lucrare participă 3 </li></ul><ul><li>autori în vedetă se evidenţiază doar numai primul (regula </li></ul><ul><li>celor 3), ceilalţi se vor evidenţia în Menţiunea de </li></ul><ul><li>reponsabilitate. Această regulă se aplică în R.Moldova </li></ul><ul><li>din 1999, în urma desfăşurării conferinţei internaţionale </li></ul><ul><li>de la Moscova. </li></ul>
 17. 17. Zona 1 Titlul principal <ul><li>Atunci c â nd titlul principal poate conţine şi un titlu alternativ </li></ul><ul><li>înainte de “ или / sau” se va pune semnul virgulă (,). </li></ul><ul><li>Ex .: Наука радости, или Как не могу попасть на </li></ul><ul><li>прием к психотерапевту </li></ul><ul><li>Ex.: Calorii negative , sau Alimente care ajut ă la sl ă bire </li></ul><ul><li>/ t rad. de Irina Li ş ca. – [ S.l. ] : Rom Direct Impex , 1994. - 166 p. </li></ul><ul><li>La fel atunci când sunt indicate informaţii cronologice în titlu se </li></ul><ul><li>redau în descriere în felul următor: </li></ul><ul><li>Ex.: Москва.Реконструкция в фотографиях, </li></ul><ul><li>1850-2000 , или 1000 великих битв, XI - нач. XX в. </li></ul>
 18. 18. Zona 1 Menţiuni de responsabilitate <ul><li>În cazurile când un document conţine 4 şi mai multe persoane </li></ul><ul><li>/colectivităţi. A fi ori nu înregistraţi în menţiunea de responsabilitate </li></ul><ul><li>va decide Agenţia care efectuează descrierea. În aceste cazuri pot fi </li></ul><ul><li>arătaţi toţi responsabilii , iar când vor fi omişi se va utiliza “и другие </li></ul><ul><li>[ и др. ] ” sau echivalentul în latină [ et.al. ]. </li></ul><ul><li>Un alt moment de menţionat este repetarea numelui autorilor </li></ul><ul><li>în menţiunea de responsabilitate în felul cum este prezentat </li></ul><ul><li>pe foaia de titliu. </li></ul><ul><li>Ex . : St ă nescu, Nichi ta </li></ul><ul><li>Carte de citire, carte de iubire / N. St ă nescu, Gh. Tomozei ; il. </li></ul><ul><li>de J. Bencsik. - Timi ş oara : Facla , 1980 (Sibiu : Î ntr. Poligr.). </li></ul><ul><li>109 p. : il.: 19.00. </li></ul>
 19. 19. Desemnarea materialului <ul><li>În titlu şi menţiunea de responsabilitate s-a introdus un nou </li></ul><ul><li>element = Desemnarea materialului =, care se indică între paranteze </li></ul><ul><li>pătrate [ ] după titlu. Acest element se consideră facultativ. </li></ul><ul><li>Esenţa luiconstă în determinarea caracteristicii identificatoare a </li></ul><ul><li>informaţiei . </li></ul><ul><li>E x.: Cazanii [Resursă electronică] </li></ul><ul><li>România.Ghid turistic [Material grafic] </li></ul><ul><li>Basarabia în Gulag [Text] </li></ul>
 20. 20. Desemnarea materialului Termeni comuni <ul><li>Desemnarea materialului determină clasa/titlul de material .T ermenii </li></ul><ul><li>comuni de desemnare sunt: </li></ul><ul><li>Rus Engl. </li></ul><ul><li>Видеозапись videorecording </li></ul><ul><li>Звукозапись soung recording </li></ul><ul><li>Изоматериал graphic </li></ul><ul><li>Комплект kit </li></ul><ul><li>Кинофильм motion picture </li></ul><ul><li>Микроформа microform </li></ul><ul><li>Мультимедиа multimedia </li></ul><ul><li>Ноты music </li></ul><ul><li>Предмет object </li></ul><ul><li>Рукопись manuscript </li></ul><ul><li>Текст text </li></ul><ul><li>Шрифт Брайля braille </li></ul><ul><li>Электроный ресурс electronic resource </li></ul>
 21. 21. Zona 3 Date specifice <ul><li>Zona = Datelor specifice =- este o noutate în schema descrierii </li></ul><ul><li>bibliografice, care este destinată anumitor tipuri de documente : (note, </li></ul><ul><li>hărţi, materiale cartografice, electronice etc.) sau aşa numitele </li></ul><ul><li>publicaţii specifice, care reflecă datele despre particularităţile </li></ul><ul><li>do cumentului/informaţiei purtătorul ei fizic, tipul publicaţiei etc. </li></ul><ul><li>La descrierea publicaţiilor muzicale/note/partituri în zona Datelor </li></ul><ul><li>specifice se va indica forma prezentării textului : partitură / voci etc. </li></ul><ul><li>Ex.: Второй квартет : для 2 скрипок, альта и </li></ul><ul><li>виолончели [ Ноты ] / А.Бертрам . - Партитура </li></ul><ul><li>sau </li></ul><ul><li>Трио : для кларнета, виолончели и фп. [ Ноты ] </li></ul><ul><li>/ Б.С.Гецелов .- Партитура и голоса </li></ul>
 22. 22. Zona 3 Date specifice <ul><li>Pentru documentele cartografice în Zona datelor specifice se va </li></ul><ul><li>indica “Scara” de întocmire a unei hărţi/atlase </li></ul><ul><li>Ex.: Republica Moldova : Harta teritorial-administrativă / red. : A. Eremia ; Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a RM. - Ed. a </li></ul><ul><li>3-a . - 1:400 000 . - Ch. : Inst. &quot;Ingeocad&quot;, 2003. </li></ul><ul><li>Pentru documentele electorinice modul de utilizare a </li></ul><ul><li>echipamentului/sitemului/programul etc. cu care poate fi citibilă </li></ul><ul><li>informaţia se va indica la fel în zona Date specifice. </li></ul><ul><li>Ex: Collins COBULD Student's Dictionary [ Resursă electronică ] : Interactive english .- M.: ЗАО &quot;Новый Диск&quot;,1993-2000, 1994.-1 CD + краткое руководство пользователя.- Системные требования: РС 486, 16МВ RAM, CD-ROM дисковод, 8 bit звуковая карта, SVGA, Windows 3.1.-(The Lang Master ) </li></ul>
 23. 23. Zona 4 Date de publicare <ul><li>A ici modificările sunt parţiale, şi anume în cazurile c â nd lipsa </li></ul><ul><li>anului de ediţie este determinată cu aproximaţie de catalogator se </li></ul><ul><li>va indica în paranteze pătrate sub s emnul întrebării [2000?], </li></ul><ul><li>menţiunea “ S.a.” nu se utilizează. </li></ul><ul><li>La fel atunci c â nd sunt cunoscute c â teva locuri de publicare </li></ul><ul><li>c onform noului statdard se indică primul şi “и другие [ и др. ] ” </li></ul><ul><li>sau echivalentul în latină [et al . ] sau primul loc de publicare </li></ul><ul><li>şi ultimul , acesată metodă se aplică şi la edituri atunci când sunt </li></ul><ul><li>cunoscune mai multe. </li></ul><ul><li>Ex. : Damian, Liviu </li></ul><ul><li>Saltul din efemer [ Text ] / L.Damian , Florin Paşa. - Ed. a 2-a. – Bucure ş ti [et al . ] : Ed.Litera Int. [et al . ] , 2004 </li></ul>
 24. 24. Zona 5 Colecţia/seria <ul><li>O schimbare uşoară a semnelor de punctuaţie: ex. : în cazul </li></ul><ul><li>repetării zonei, datele despre fiecare Serie se indică în paranteze </li></ul><ul><li>rpotunde ( ) fără (. - ) în calitate de semne distinctive. Ex.: ( Biblioteca </li></ul><ul><li>pentru toţi) (Biblioteca şcolarului) </li></ul><ul><li>P unctuaţia elementelor din zonele descrierilor bibliografice este </li></ul><ul><li>cea anterioară. Studierea noului GOST 7.1. - 03 şi contrapunerea cu </li></ul><ul><li>Stasurile precedente ar putea fi punctul /obiectivul de pornire </li></ul><ul><li>pentru catalogatorii moldoveni în elaborarea unui Standard naţional, </li></ul><ul><li>care ar copespunde terminologiei limb ii român e . </li></ul>
 25. 25. Schema descrierii bibliografice <ul><li>Titlul propriu zis [Desemnarea materialului] = Titlul paralel : informaţii referitoare la titlu / menţiuni de responsabilitate prima menţiune ; a doua menţiune şi următoarele . - Menţionare ediţiei / menţiuni de responsabilitate referitoare la ediţie . - Menţiunea datelor specifice (tipul publicaţiei) . - Locul de publicare ; Al doilea loc de publicare şi următoarele : Editura, data publicării(Tipografia). - Cantitatea : alte detalii fizice ; formatul + materialul însoţitor . - (Titlul seriei = Titlul paralel al seriei : informaţii referitoare la titlul seriei / menţiuni de responsabilitate asupra seriei, numerotarea în cadrul seriei) . –Note . - ISSN : preţ </li></ul>
 26. 26. GOST 7.01-03 Descrieri principale. Mostre <ul><li>Monografii </li></ul><ul><li>1 autor </li></ul><ul><li>Macovescu, George </li></ul><ul><li>V î rstele timpului [ Text ] /George Macovescu . – Bucure ş ti : Ed. Cartea </li></ul><ul><li>rom â neasc ă , 1971. - 365 p. : il. </li></ul><ul><li>S î rbu, Ion D . </li></ul><ul><li>De ce pl â nge mama? [ Text ] : Roman pentru copii ş i p ăr in ţ i </li></ul><ul><li>/ Ion D.Sîrbu. - Craiova : Ed. Scrisul rom â nesc , 1994. - 160 p. </li></ul><ul><li>ISBN 973-38-0120-8 : 3-00 </li></ul>
 27. 27. GOST 7.01-03 Descrieri principale <ul><li>2 autori </li></ul><ul><li>Pa ş a, Florin </li></ul><ul><li>Cadrul juridic ş i organizatoric al asisten ţ ei sociale î n Rom â ni a [ Text ] </li></ul><ul><li>/ Florin Pa ş a, Lumini ţ a-Mihaela Pa ş a. - Ia ş i : Ed. Polirom , 2003. – </li></ul><ul><li>175 p. </li></ul><ul><li>ISBN 973-681-203-0: 50.00. </li></ul><ul><li>Damian, Liviu </li></ul><ul><li>Saltul din efemer [ Text ] / L.Damian , Florin Paşa. - Ed. a 2-a . - Bucure ş ti: </li></ul><ul><li>Ed.Litera Int. ; Ch. : Litera Int. , 2004 (Tipogr. &quot;Universul&quot;). – </li></ul><ul><li>299 p. : foto . - (Bibl ioteca ş colarului / coord. A. Vidra ş cu, D. Vidra ş cu ; </li></ul><ul><li>507). </li></ul><ul><li>ISBN 973-675-216-X ; ISBN 9975-74-824-4: 46.00 . </li></ul>
 28. 28. GOST 7.01-03 Descrieri principale <ul><li>3 autori </li></ul><ul><li>Galben-Panciuc, Zinaida </li></ul><ul><li>Ştiinţe : Caietul elevului cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc, </li></ul><ul><li>Stela Diaconu, Ion Botgros . - Ch. : Prut Int. , 1999. - 64 p. : il. </li></ul><ul><li>ISBN 9975-69-081-5: 12.00. </li></ul>
 29. 29. GOST 7.01-03 Descrieri principale <ul><li>4 autori S.O.S.! Natura î n pericol! / Nelly Goreaceva, Alina Buga, Viorica </li></ul><ul><li>Gladchi, Elena Bunduchi ; sub red. Gh.Duca. - Ch. : [ S.n. ] , 200 2 </li></ul><ul><li>(Tip. &quot;Reclama&quot;). - 29 p. - (Bibl ioteca Ecologic ă &quot;Terra Nostra&quot; ) </li></ul><ul><li>7. 00. </li></ul><ul><li>mai mulţi de 4 autori </li></ul><ul><li>Totul despre Visual FoxPro 6 / Manachem Bazian, Jim Booth, </li></ul><ul><li>Jeb Long ,... ; trad. de F.B ă descu, O.B ă descu. - Bucure ş ti : Teora , </li></ul><ul><li>2001. - 832 p. - (Calculatoare personale ; 385) .- Index p. 763-832 </li></ul><ul><li>ISBN 973-20-0507-6 : 340.00 . </li></ul>
 30. 30. GOST 7.01-03 Descrieri principale <ul><li>Sau </li></ul><ul><li>mai mulţi de 4 autori </li></ul><ul><li>Totul despre Visual FoxPro 6 / Manachem Bazian [et al.] ; trad. </li></ul><ul><li>d e F.B ă descu, O.B ă descu. -Bucure ş ti : Teora , 2001. - 832 p. – </li></ul><ul><li>(Calculatoare personale ; 385) .- Index p. 763-832 </li></ul><ul><li>ISBN 973-20-0507-6 : 340.00 . </li></ul>
 31. 31. GOST 7.01-03 Descrieri principale <ul><li>titlu </li></ul><ul><li>Mic dic ţ ionar enciclopedic / coord. : A.St ă nciulescu. - </li></ul><ul><li>Bucure ş ti : Ed. Enciclopedic ă ; Ed. Univers Encicl . , </li></ul><ul><li>2005.- 1501 p. : il </li></ul><ul><li>ISBN 973-673-074-7: 520.00 </li></ul>
 32. 32. GOST 7.01-03 Descrieri principale <ul><li>Des c riere pe niveluri </li></ul><ul><li>un singur nivel </li></ul><ul><li>Gogonea ţă , Constantin </li></ul><ul><li>Microeconomie / Constantin Gogonea ţă , Basarab </li></ul><ul><li>Gogonea ţă . – Bucure ş ti : Ed. Economic ă , 1999. – </li></ul><ul><li>ISBN 973-590-247-8: </li></ul><ul><li>Vol.1 . – 2 86 p. - ISBN 973-590-248-6 : 37.54. </li></ul>
 33. 33. Desriere pe nivele <ul><li>mai mule nivel uri </li></ul><ul><li>Micul dic ţ ionar academic / Acad. Rom â n ă ; Inst. de Lingvistic ă </li></ul><ul><li>&quot;Iorgu Iordan&quot; ; cuv. î nainte de Eugen Simion ; pref. de Marius </li></ul><ul><li>Sala. - Bucure ş i : Univers Encicl. - Vol.1-2. </li></ul><ul><li>Vol.1 : Literele A-C . - 2001 . - 776 p. - ISBN 973-8240-69-7 : </li></ul><ul><li>120.00. </li></ul><ul><li>Vol.2 : Literele D-H . - 2002 . - 673 p. - ISBN 973-637-000-3 : </li></ul><ul><li>120.00. </li></ul><ul><li>Vol.3 : Literele I-Pr . - 2003 . - V-XCV . - 1248 p. - </li></ul><ul><li>ISBN 973-637-034-8 : 150.00. </li></ul><ul><li>Vol.4 : Literele Pr-Z . - 2003 . - V-XCV . - 1407 p. - </li></ul><ul><li>ISBN 973-637-036-4 : 150.00. </li></ul>
 34. 34. Conferinţe <ul><li>Biblioteca contemporan ă î n proces de î nnoire ş i modernizare, conf. </li></ul><ul><li>ş t. (2003 ; B ă l ţ i) </li></ul><ul><li>Biblioteca contemporan ă î n proces de î nnoire ş i modernizare : </li></ul><ul><li>Materialele sesiunii de comunic ă ri, 15 oct. 2003. Activitatea ş t. a </li></ul><ul><li>bibliotecarilor î n an ul 2003 / coord. : E. Harconi ţ a. - B ă l ţ i, 2003. - 100 </li></ul><ul><li>p. : il. </li></ul><ul><li>Antetit. : Univ. de Stat &quot;A.Russo&quot; din B ă l ţ i, Bibl. Ş t. </li></ul><ul><li>22.00 </li></ul>
 35. 35. Resurse electronice/AV materiale <ul><li>Regina c ă r ţ ii î n Nord... [ Resursă electronică ] / Univ. de Stat </li></ul><ul><li>&quot;A.Russo&quot; ; alc ă t. : E. Harconi ţa ; c amerman : A. Semionic ă ; </li></ul><ul><li>tehnored. : I. Pogrebneac, I. Tamco.- B ă l ţ i,2005. - 1 CD î n cutie </li></ul><ul><li>plastic ă </li></ul><ul><li>Î n con ţ . : Regina c ă r ţ ii î n Nord.../ E. Harconi ţ a ; Colec ţ ia de </li></ul><ul><li>Carte rar ă / N. Lunic ; Arta C ă r ţ ii / L. Ro ş ca, L. Melnic </li></ul><ul><li>ISBN 9975-51-000-0: 35.00. </li></ul>
 36. 36. Video/audio materiale <ul><li>Eminescu : c ă l ă torie virtual ă î n absolut [ Casetă video ] / un film de </li></ul><ul><li>Anca Damian ; vocile actorilor Ion Caramitru, Adrian Pintea, Dan </li></ul><ul><li>Condurache .- [ S.l. ] : Ed. Video, 2000. - 1 caset ă video î n cutie plastic ă </li></ul><ul><li>62.25. </li></ul><ul><li>Bibliotecile ş i accesul liber la informa ţ ie [Caset ă audio] : Simpoz. </li></ul><ul><li>ş t., B ă l ţ i,1996 / Bibl. Ş t. Univ. ; Bibl. Municipal ă . - B ă l ţ i : [ S.n. ] ,1996.- </li></ul><ul><li>P.1-3 .- 1996. - 1 caset ă audio, mono, î n cutie plastic ă </li></ul><ul><li>6.00. </li></ul>
 37. 37. Descrieri complementare <ul><li>Ciobanu, Gabriel – coaut. </li></ul><ul><li>Buraga, Sabin </li></ul><ul><li>Atelier de programare în reţele de calculatoare / Sabin </li></ul><ul><li>B uraga, Gabriel Ciobanu. Iaşi: Polirom, 2001. - 239 p.- </li></ul><ul><li>ISB 973-683-755-6: 65.00. </li></ul><ul><li>Haşdeu, Bogdan Petriceicu, despre </li></ul><ul><li>Sandu, Vasile </li></ul><ul><li>Viaţa lui B.P.Haşdeu / V. Sandu. - Bucureşti: Ed. Minerva, </li></ul><ul><li>1989. - 295 p. - (Universitas). - ISBN 973-21-0046-X: 1.44 . </li></ul>
 38. 38. Fişe de trimitere <ul><li>( generale) </li></ul><ul><li>GÎRLEANU, EMIL </li></ul><ul><li>vezi </li></ul><ul><li>G ÂRLEANU, EMIL </li></ul><ul><li>(speciale) </li></ul><ul><li>INSTITUTUL PEDAGOGIC DE STAT “A.RUSSO” </li></ul><ul><li>vezi </li></ul><ul><li>UNIVERSITATEA </li></ul><ul><li>DE STAT “ A.RUSSO” </li></ul>

×