Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elena ŢURCAN. Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi.

310 views

Published on

COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, EDIŢIA A VI – A

Published in: Education
 • Be the first to like this

Elena ŢURCAN. Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi.

 1. 1. COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, EDIŢIAA VI – A, DEDICATĂ ANULUI PROFESORUL NICOLAE FILIP Secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi Elena ŢURCAN, bibliotecar, grad de calificare superior, Oficiul Documente Muzicale elturcan@mail.ru
 2. 2. Alan Pritchard Vasilii Nalimov Scurt istoric
 3. 3. Scientometria : • Studiază, analizează structura şi dinamica ştiinţei, tehnologiei şi inovaţiei prin metode cantitative; • realizează evaluarea performanţelor ştiinţifice; • efectuează măsurarea impactului rezultatelor activităţii de cercetare; • determină productivitatea, valoarea ştiinţifică a cercetătorilor, instituţiilor de cercetare, a ţărilor la nivel internaţional.
 4. 4. (INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION, Philadelphia) ISI este cel mai cunoscut producător de baze de date bazate pe principiul citarii cu domeniile: ştiinţific, ştiinţe sociale, umaniste, arte. Echivalentul „manual”, pe hîrtie, este Science Citation Index (SCI) care acoperă literatura ştiinţifică din reviste şi unele cărţi selecţionate începînd cu anul 1945. Licenţa exclusivă a bazelor de date ISI aparţine concernului Thomson Reuters. Scientometrie - măsurarea ştiinţei (evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice)
 5. 5. Cea mai puternică trăsătură este corelarea stabilită între articolele de revistă individuale pe bază de citări, astfel se poate afla ce autor sau lucrare a citat alt autor sau lucrare. Utilitatea:  a descoperi cine citează anumite cercetări, respectiv ce impact are o anumită cercetare în comunitatea ştiintifică;  a descoperi primele cercetări publicate privind o teorie, descoperire importantă;  a măsura influenţa colegilor care cercetează în acelaşi domeniu;  a determina dacă o anumită teorie a fost confirmată, modificată sau îmbunătăţită;  a verifica acurateţea referintelor.
 6. 6. Factorul de impact • Unul din cele mai bine cunoscute „produse secundare” al SCI (Science Citation Index) este factorul de impact (= impact factor - IF): masura frecvenţei cu care un „articol mediu” dintr-o revistă a fost citat într-un anumit an. Este raportul dintre numărul de citări curente pe care le primește o revistă într-un anumit an şi numarul total de articole publicate de revista respectivă în cei doi ani anteriori. • Ex: Journal of Experimental Medicine Nr. total articole publicate în anii 2003-2004 = 160 Nr. de citari existente in revistele ISI la unul, mai multe sau toate din cele 160 de articole în 2005 = 25 IF = 25 : 160 = 0,15625
 7. 7. Publish or Perish - soft destinat analizei citărilor pentru calcularea impactului cercetărilor ştiinţifice. Acest software este disponibil gratuit pe pagina web a prof. Anne Wil HARZING, specialist în management internaţional la Universitatea Melbourne din Australia (Harzing A.-W., 1997-2009). Publish or Perish http://www.harzing.com/resources/publish-or-perish
 8. 8. Utilizează Google Scholar pentru a obţine referinţele, sursele care citează şi apoi le analizează prezentînd următoarele statistici:  numărul total de lucrări  numărul total de citări  numărul total de lucrări al autorului  numărul mediu de citări pe articol  numărul mediu de citări pe autor  numărul mediu de citări pe an  indexul Hirsch şi parametrii de legătură  indexul G al lui Egghe  indexul H contemporan  importanţa vîrstei în rata de citare  două variaţii ale indexului individual H  o analiză a numărului de autori pe lucrare.
 9. 9. Măsoară simultan calitatea şi sustenabilitatea impactului cercetărilor cadrelor didactice şi extinde diversitatea cercetărilor. Se bazează pe distribuţia citărilor primite de publicaţiile cercetătorului (idee lansată în anul 2005, sub forma unui preprint pe internet de către Jorge HIRSCH, fizician în Departamentul de Fizică al Universităţii din California, San Diego, SUA). h index g index Pentru a depăşi deficienţele indicelui h, Egghe a propus indicele g pentru a măsura productivitatea cercetătorilor bazată pe publicaţiile lor (Egghe L., 2006). Acest indice utilizează distribuţia citărilor primite de publicaţiile cercetătorului ca bază de calcul dar dă mai mare greutate celor mai citate lucrări.
 10. 10. Indexul h contemporan adaugă o greutate legată de vîrsta fiecărui articol citat al unui cercetător. hc index hi norm Indexul reprezintă o modificare a indicelui h formulată de cei care au produs şi dezvoltat Publish or Perish. Este calculat ca un indice h normalizat de contul citărilor.
 11. 11. Acest studiul scientometric demonstrează valoarea contribuţiilor ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor de la cele 4 Facultăţi şi Biblioteca Ştiinţifică USARB, evidenţiind citările publicaţiilor electronice, obţinute la data de 14 septembrie 2016. Datele despre numărul de lucrări ştiinţifico-didactice ale cadrelor didactice sînt preluate din CV de pe pagina USARB http://www.usarb.md/.
 12. 12. GAGIM, Ion - rector, dr. hab., prof. univ., maestru în artă, academician-coordonator al Filialei AŞ Republica Moldova, red.-şef al Revistei de cultură, ştiinţă şi practică educaţională „Arta şi Educaţia Artistică”. Discipoli: 1 dr. hab., 5 dr. în ştiinţe. Publicaţii: autor/coautor peste 150 de titluri: 4 monografii/ studii monografice, 4 manuale universitare, 2 manuale şcolare, 2 dicţionare, peste 100 de articole ştiinţifice şi metodice, fonocrestomaţie, 3 volume de maxime şi cugetări, eseistică, inclusiv publicaţii peste hotare (România, Germania, Rusia, SUA) în limbile română, engleză, rusă, germană, italiană, spaniolă; Fondator/protagonist în Republica Moldova a domeniilor: Pedagogia, Psihologia, Filosofia muzicii, Fondatorul în Republica Moldova şi conducătorul şcolii de doctorat: Pedagogiei muzicale/Educaţiei artistice. Colaborări internaţionale, coordonator, membrul al colegiilor de redacţie a 3 reviste, profesor invitat, proiecte naţionale şi internaţionale. Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, Muzicienilor, Scriitorilor din Republica Moldova. Distincţii de stat şi menţiuni. Prezente 34, citate 108 • h - index 5 • g - index 10 • hc - index 5 • hI - norm 0.25 78(075.8) / G13 Gagim, Ion Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gagim. - Ed. a 3-a. - Ch.: Arc, 2007 (Tip. Centr.). - 222 p. - ISBN 978-9975-61-423-8 Total ex.: dou-1; sî3-8 • h - index 3 • g - index 6 • hc - index 3 • hI - norm 0.15
 13. 13. FACULTATEA de LITERE Prezente 158, citate 78, media pe Facultate 2.7
 14. 14. COŞCIUG, Angela - dr., conf. univ., membru al comitetelor de arbitrare, al societăţilor şi asociaţiilor ştiinţifice şi profesionale din ţară şi de peste hotare. Conducător de teze, expert national. Membru al consiliilor şi seminarelor ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctorat. Referent oficial la teze de doctorate. Participare în proiecte de cercetare ştiinţifică. Redactor şi coordonator de ediţii. Publicaţii: 1 monografie, 2 cursuri de lecţii, 1 culegere de teste, 2 eseuri, 4 ghiduri, peste 50 de articole ştiinţifice şi metodice. Prezente 29, citate 14 • h - index 2 • g - index 3 • hc - index 2 • hI - norm 0.17 CONONOVA, Tatiana - şef Catedra de filologie engleză şi germană Publicaţii: 14 articole ştiinţifice şi metodice. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/filologie_engleza_si_germa na/cononova.pdf Prezente 12, citate 14 • h - index 2 • g - index 3 • hc - index 2 • hI - norm 0.13
 15. 15. ŞLEAHTIŢCHI, Maria - dr., conf. univ., titular la disciplinele: Teoria, critica şi istoria literară. Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi România. Publicaţii: peste 80 de articole, 6 cărţi. Prezente 10, citate 6 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.14 VARZARI, Elena - dr., conf. univ., cercetător stiinţific, granturi naţionale şi internaţionale. Publicaţii: 9 cărţi, 8 studii publicate în reviste din ţară şi străinătate, precum şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, 9 participări la conferinţe naţionale şi internaţionale (in ultimii 5 ani). 35 articole ştiinţifice. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/filologie_engleza_si_germana/CV_VARZA RI.Elena_Rom.pdf Prezente 10, citate 6 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.04
 16. 16. VRABIE, Diana - dr., conf. univ., critic şi istoric literar, Coordonatorul Laboratorului de Literatură comparată, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi România. Numeroase participări în activităţi de consultanţă, activităţi editoriale, coordonare naţională şi internaţională. Publicaţii: 1 monografie, 2 volume de eseuri critice, 1 dicţionar, 1 antologie, 23 prefețe / postfețe, cca 50 de studii științifice în volume colective, cca 35 de cronici literare în reviste de specialitate, cca 150 de articole științifice și metodico-didactice. 9 premii şi mențiuni naţionale şi internaţionale. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_lit._rom_si_univers/CATEDRA.pdf Prezente 21, citate 7 • h - index 1 • g - index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.14 LEAHU, Nicolae - dr., conf. univ., șef al Catedrei de literatură română și universală, 4 proiecte de cercetare, secretar al Filialei Bălţi a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, membru al PEN-clubului internaţional, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi România, membru al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova. Publicaţii: Peste 100 articole de critică, istorie și teorie literară în reviste din țară și străinătate; peste 300 materiale publicistice în reviste din țară și străinătate; cca 110 studii, articole, cronici, recenzii (inclusiv peste 30 în volume) în marginea lucrărilor publicate. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_lit._rom_si_univers/CV2014LEAHU__1_.pdf Prezente 8, citate 7 • h - index 1 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.10
 17. 17. POPA, Viorica - dr., conf. univ., şef Catedra de limbă română şi filologie romanică. Membru a 1 proiect internaţional şi 1 proiect naţional. Competenţe profesionale: Lingvistica generală, istoria limbii române, romanistica, dialectologia, filosofia limbajului Publicaţii: 1 monografie, 1 manual, cca 34 articole științifice. http://www.usarb.md/fileadmin/noutati/CATEDRA_L.RO_FILOLOGIE_ ROMANICA/Popa__Viorica.pdf Prezente 9, citate 0 • h - index 1 • g - index 4 • hc - index 1 • hI - norm 0.03 MORARU, Anatol - lect. superior la Catedra de literatură română şi universală. Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi România. Publicaţii: 1 roman, 2 volume de povestiri, peste 70 de articole de critică literară, eseuri, studii, nuvele. Peste 80 de articole în publicaţii periodice. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_lit._rom_si_univers/CV_Anatol_M oraru.pdf Prezente 2, citate 6 • h - index 1 • g - index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.04
 18. 18. SAINENCO, Ala - decan, dr., conf. univ., cercetător științific, 3 proiecte internaționale, administrarea activităţilor Facultăţii; activități în numele Facultăţii, reprezentînd-o atît în cadrul instituţiei, cît şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice; conducerea şedinţelor Consiliului Facultăţii, Biroului Consiliului Facultăţii şi asigurarea executării hotărîrilor adoptate; Distincţii: Medalia „Meritul civic”. Publicaţii: 1 monografie, 4 manuale, 1 dicționar, cca 100 articole științifice și metodice, 13 recenzii. http://www.usarb.md/fileadmin/noutati/CATEDRA_L.RO_FILOLOGIE_ROMANICA/Europass- CV-Ala_Sainenco_actualizat.pdf Prezente 15, citate 2 GURANDA, Elvira - asis. univ. Publicaţii: 1 articol ştiinţific. Prezente 3, citate 3 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.25
 19. 19. SIROTA, Elena - dr., conf. univ., şef Catedra de slavistică, redactor literar al revistelor „Fizica şi tehnica: procese, modele, experimente” şi „Artă şi educaţie artistică”. Revistă de cultură şi practică educaţională”. Vice preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limbă şi literatură rusă. https://drive.google.com/file/d/0B74WR4T3Vp2Ed2xjbHpsTkNhb0U/view Publicaţii: cca 105 articole. Prezente 7, citate 2 BANARU, Natalia - lect. univ. Publicaţii: 17 articole publicate în culegeri naţionale şi internaţionale, 6 proiecte. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/filologie_en gleza_si_germana/CV_Banaru.pdf Prezente 6, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20
 20. 20. POMELNICOVA, Ana - dr., conf. univ., 13 stagii internationale şi naţionale. Membru al Consiliului Ştiintific la o teză de doctor, USM, Chişinău, referent oficial la o teza de doctor, USM, Chişinău. Membru al comitetului ştiinţific al colegiului de redacţie al revistei „Glotodidactica”, revistă semestrială de didactică a limbilor, literaturilor şi culturilor. Publicaţii: cca 60 articole ştiinţifice. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/filologie_engleza_si_germana/Curriculum_vitae_Pome lnicova.pdf Prezente 2, citate 1 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.14 CHIRA, Oxana - dr., prodecan, lect. sup. univ., Catedra de Filologie Engleză şi Germană, 12 stagii naționale și internaționale. Membru al Proiectului internațional de cercetare științifică ,,Dicţionar poliglot de termeni economici” în calitate de autor, coordonator de proiect conf. univ. dr. Doina Butiurca de la Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mures, România. Publicaţii: 1 dicţionar în 2 voliume , cca 27 de articole. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/filologie_engleza_si_germana/CV_O xana_Chira_romana_2014.pdf Prezente 1, citate 4 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.14
 21. 21. ENCIU, Valentina - dr., conf. univ. 2014, Bursa IANUS II – Inter-Academic Network Erasmus Mundus II, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Publicaţii: 2 cursuri universitare, 1 memorator pentru elevi, 17 articole, 9 comunicări la conferinţe. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_lit._rom_si_univers/CV2014_Enciu_V..pdf Prezente 11, citate 1 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.11 CONDRAT, Viorica - lect. univ. Prezente 10, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.09
 22. 22. ŢAULEAN, Mihaela - dr., lect. superior, 4 colaborări naționale și internaționale, 2 stagii, 22 participări la întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Publicaţii: 2 manuale, 33 articole științifice. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/filologie_engleza_si_germana/CV_ Taulean_01.pdf Prezente 5, citate 1 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.08 BANTOŞ, Ana - dr. hab., conf. univ., titular la disciplina: Teoria lecturii. Membru - fondator al Asociaţiei culturale ieşene „A.Phillipide” (Iaşi). Membru al colegiului de redacție al revistei „Limba Română”, Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi România, Membru al Consiliului de conducere a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Întruniri literare, colocvii şi congrese internaţionale desfășurate la Iași, Cluj-Napoca, Aix-en-Provence, Franţa, Moscova, Rusia, Reno, SUA, New York. Unele studii și eseuri au fost traduse în franceză, italiană, rusă, lituaniană. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_lit._rom_si_univers/A_Bantos_CV.pdf Publicaţii: 6 cărţi, cca 44 articole şi studii. Prezente 1, citate 4 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.06
 23. 23. PUIU, Rodica - lector superior Publicaţii: 1 manual, 8 articole. Prezente 5, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.03 MIGHIRINA, Nina - dr., conf. univ., stagii de formare: Universitatea de Stat din or. Leningrad, Universitatea de stat din Moscova. Publicaţii: 2 monografii şi cca 90 articole. https://drive.google.com/file/d/0B74WR4T3Vp2Ed3h1ZkdvUXdfSDA/view Prezente 1, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.00
 24. 24. FACULTATEA de ŞTIINŢE REALE, ECONOMICE şi ale MEDIULUI Prezente 439, citate 554, media pe Facultate 18.5
 25. 25. TOPALĂ, Pavel - dr. hab., prof. univ., savant, membru al Asambleei ASM, expert al CNAA și CSȘDT, prezidentul filialei Bălți al Asociației științifice internaționale ModTech și copreședinte al Asociației științifice internaționale ARTN, Șef al laboratorului științific „Micro și nano tehnologii”, Membrul al colectivului editorial al Analelor Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, redactor-şef al colegiului de redacţie al revistei „Fizica şi tehnica : procese, modele, experimente”, USARB. Membru al colegiului de redacție a revistei „Meridian ingineresc”, UTM. Membru al colegiilui de redacție al revistei „Nonconventional Technologies Review”, Membru al colegiului de redacție al revistei „Selected enginering problems”, GLIWICE, Poland. Mebru al Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de dr/dr.hab de pe lîngă IFA, UTM și UASM, cît și a comisiilor din Politehnica, București UT „Gh. Asachi” Iași. Deținător a 28 medalii de aur, 3 de argint și una de bronz obținute la saloanele brevetelor de invenție. Deținător a 5 premii de excelență în activitatea de cercetare. Publicaţii: autor/coautor 5 monografii, 4 manuale, 9 brevete de invenţii, rapoarte ştiinţifice, îndrumare, redactor, recenzent, referent, cca 250 articole ştiinţifice şi metodice. Prezente 54, citate 127 • h - index 6 • g - index 8 • hc - index 4 • hI - norm 0.17 538.9 / N20 Nanostructures and Thin Films for Multifunctional Applications : Technology, Properties and Devices / ed.: Ion Tiginyanu, Pavel Topala, Veaceslav Ursaki. - Heidelberg : Springer, 2016. - 576 p. : fig., tab. - (NanoScience and Technology / editors: Phaedon Avouris [et al.]). - ISBN 978-3-319-30197-6 Total ex.: dou(sl3)-1. referinţe - 1 317
 26. 26. CABAC, Valeriu - dr., conf. univ., coordonatorul Centrului de resurse pentru formarea continuă a cadrelor didactice universitare în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie, coordonator instituţional al proiectului TEREC, (programului european TEMPUS la USARB). Publicaţii: cca 140 lucrări ştiinţifice. Prezente 30, citate 66 • h - index 5 • g - index 7 • hc - index 4 • hI - norm 0.04 OJEGOV, Alexandr - drd., cercetător ştiinţific Publicaţii: 13 articole ştiinţifice. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/tehnica_si_tehnologii/ CV_Ojegov_Alexandru_asis._univ.pdf Prezente 28, citate 48 • h - index 5 • g - index 6 • hc - index 2 • hI - norm 0.25
 27. 27. BOINCEAN, Boris - dr. hab., prof. univ., cercetător în agrotehnică şi agroecologie, promotor al ştiinţei durabile în Republica Moldova, şef al Catedrei de ştiinţe ale naturii şi agroecologie. Publicaţii: autor/ coautor: 4 monografii, un manual, 2 brevete de invenţii, peste 270 de articole ştiinţifice, inclusiv în ediţii internaţionale. http://www.usarb.md/facultati/agroecologie/catedre/catedra-de-stiinte-ale- naturii-si-agricologie/personal Prezente 43, citate 54 • h - index 3 • g - index 6 • hc - index 3 • hI - norm 0.21 • h - index 3 • g - index 4 • hc - index 3 • hI - norm 0.27 RUSNAC, Vladislav - lect. superior, catedra „Ştiinţe fizice şi inginereşti” Publicaţii: 14 articole în culegeri naţionale şi internaţionale. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/tehnica_si_tehnologii/C_V_Rusnac_Vladislav _dr.lect.sup.pdf Prezente 24, citate 35
 28. 28. SCUTELNIC, Oxana - lect. superior univ., dr. Publicaţii: 8 articole ştiinţifice- metodice, 1 îndrumar metodioc. Prezente 11, citate 14 • h - index 3 • g - index 3 • hc - index 3 • hI - norm 0.43 PETIC, Mircea - dr., lect. superior. Domeniul de cercetare: Procesarea limbajelor naturale, informatica teoretică, programarea orientată obiect, tehnologii informaţionale, didactica informaticii, sisteme distribuite, programare paralelă Publicaţii: 8 articole în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Matematica şi Quasigroups and Related Systems. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_Matematica_si_Informatica/CVTem plate.pdf Prezente 26, citate 22 • h - index 3 • g - index 3 • hc - index 2 • hI - norm 0.25
 29. 29. DEINEGO, Nona - dr., conf. univ., şef al dep. de tehnologii informaţionale. Publicaţii: 1 manual universitar, cca 22 de art., 1 stagiu de formare Universitatea „Babeş-Bolyan”, Cluj-Napoca, România. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_Matematica_si_Info rmatica/CV_N_Deinego._doc.pdf Prezente 9, citate 12 • h - index 3 • g - index 3 • hc - index 2 • hI - norm 0.17 ŞARAGOV, Vasile - dr. hab. în ştiinţe chimice. dr. în ştiinţe tehnice, prof. univ. Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Reale. Distincţii: Medalia de aur la Salonul Internaţional al Cercetării şi Transferului Tehnologic (Iaşi). Publicaţii: cca 150 de articole ştiinţifico-metodice, 1 monografie, 9 brevete de invenţie. http://www.usarb.md/facultati/agroecologie/catedre/catedra-de-stiinte-ale- naturii-si-agricologie/personal/ Prezente 17, citate 9 • h - index 2 • g - index 3 • hc - index 2 • hI - norm 0.07
 30. 30. BRANAŞCO, Natalia - dr., lect. univ., catedra „Economie şi Management”, cercetător ştiinţific. Publicaţii: 1 monografie, 2 lucrări didactico-metodic, 23 articole ştiinţifice. Prezente 10, citate 4 • h - index 3 • g - index 3 • hc - index 2 • hI - norm 0.17 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.18 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.22 NICORICI, Maria - dr., conf. univ., catedra de Biologie, chimie şi geografie. 5 participări în proiecte naţionale şi internaţionale, 4 participări la foruri ştiinţifice internaţionale, mese rotunde, traininguri, 16 materiale didactice. Publicaţii: 16 materiale ale comunicărilor ştiinţifice, 34 articole ştiinţifice. http://www.usarb.md/facultati/agroecologie/catedre/catedra-de-stiinte-ale-naturii-si- agricologie/personal/ Prezente 36, citate 9
 31. 31. MATVEEVA, Natalia - lect. univ. la catedra Informatica Aplicată şi Tehnologii Informaţionale Publicaţii: Prezente 25, citate 14 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 4 • hI - norm 0.09 TCACI, Carolina - dr., conf. univ., şef al Catedrei de ştiinţe economice. Publicaţii: 1 monografie, cca 36 de articole. Prezente 4, citate 4 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.07
 32. 32. PLOHOTNIUC, Eugeniu - dr., conf. univ., şef de catedră. Specialităţile: Informatică (profil pedagogic), Informatică şi limbă engleză aplicată, Informatică (ştiinţe exacte). Distincţii: Ordinul „Gloria Muncii”, 4 diplome, 3 medalii de aur şi 1 de bronz la Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic, alte 4 diplome şi medalii naţionale şi internaţionale. Publicaţii: 2 monografii, 1 manual universitar, cca 90 de articole ştiinţifico- metodece, Prezente 9, citate 19 • h - index 1 • g - index 4 • hc - index 1 • hI - norm 0.10 POSTOLACHE, Victoria - lect. superior, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului Publicaţii: 3 articole ştiinţifice. Prezente 9, citate 64 • h - index 1 • g - index 8 • hc - index 1 • hI - norm 0.33 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.13 621.37 / B56 Blaunstein, Nathan Ionosphere and applied aspects of radio communication and radar / Nathan Blaunstein, Eugeniu Plohotniuc. - Boca Raton : CRC Press ; Taylor and Francis Group, 2008. - 577 p. : fig., tab. - (Electrical Engineering). - ISBN 978-1-4200-5514-6
 33. 33. BUGA, Oleg - dr. hab., prof. univ. Publicaţii: 9 articole şi lucrări ştiinţifice. Prezente 8, citate 5 • h - index 1 • g – index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.20 GOREA, Adela - master în informatică, lect. univ. Publicaţii: Prezente 5, citate 4 • h - index 1 • g - index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.14
 34. 34. BEŞLIU, Vitalie - şef Catedră de ştiinţe fizice şi inginereşti Publicaţii: peste 15 articole ştiinţifice de circulaţie naţională şi internaţională, participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale, conducător a tezelor de licenţă, tezelor anuale si proiectelor de curs, cercetător ştiinţific superior în cadrul a 3 proiecte de cercetare. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/tehnica_si_tehnologii/Besliu_Vitalie_dr.conf.un iv.pdf Prezente 6, citate 5 • h - index 1 • g - index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.13 PÎNZARU, Natalia - asis. univ., catedra „Tehnică şi tehnologii” Publicatii: 12 lucrari stiintifice. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/tehnica_si_tehn ologii/CV_Pinzaru_Natalia_asis._univ.pdf Prezente 4, citate 7 • h - index 1 • g - index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.13
 35. 35. GRIZA, Iulia - drd., lect. superior. 10 partcipări la conferințe naționale și internaționale ştiinţifice, 11 lucrări ştiinţifice publicate, 3 partcicipări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_Matemati ca_si_Informatica/CV.pdf Prezente 2, citate 6 • h - index 1 • g - index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.13 STADNIC, Stanislav - dr., conf. univ., şef-adjunct de catedră. Publicaţii: 25 de lucrări, inclusiv: 9 articole, 5 lucrări didactico-metodice. Conducător ştiiţific: 14 teze de licenţă în ştiinţe agricole, ştiinţe ale naturii; 45 teze de an în ştiinţe agricole, ştiinţe ale naturii. Arii de cercetare: fertilitatea şi fertilizarea solului în asolament. http://www.usarb.md/facultati/agroecologie/catedre/catedra-de-stiinte-ale- naturii-si-agricologie/personal/ Prezente 11, citate 4 • h - index 1 • g - index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.10
 36. 36. ZASTÎNCEANU, Liubov - dr., conf. univ., catedra de „Matematică și Informatică”, Prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, programator de sisteme automatizate, 3 stagii. Publicaţii: mai mult de 30 articole ştiinţifico-metodice, inclusiv un ghid pentru profesorii de liceu. 2 participări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_Matematica_si_Informati ca/CV_zastinceanu.pdf Prezente 6, citate 6 • h - index 1 • g - index 2 • hc - index 1 • hI - norm 0.10 ROTARI, Elena - dr., lect. univ., profesor de discipline tehnico-tehnologice şi didactice. Publicatii: 1 monografie, cca 20 lucrari stiintifice în domeniul teoriei și metodologiei instruirii. http://www.usarb.md/facultati/stiinte- reale/catedre/catedra-de-stiinte-fizice-si- ingineresti/personalul-catedrei/elena-rotari-lecuniv/ Prezente 14, citate 3 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.14
 37. 37. MOVILĂ, Irina - dr., conf. univ., director de proiect, cercetător ştiințific superior, membru al Consiliului ştiinţific. Cursuri: Managementul riscului, Modele de analiză a riscului în afaceri, Managementul personalului. Publicatii: 1 monografie. Prezente 10, citate 1 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.11 POPOV, Lidia - lect. superior la catedra de „Matematică și Informatică”, magistru în informatică, drd., formator, 12 stagii. Publicaţii: 19 comunicări la conferinţe, 10 articole ştiinţifice. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_Matematica_si _Informatica/CV_Lidia_Popov.pdf Prezente 4, citate 7 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.10
 38. 38. PERETEATCU, Pavel - dr., lect. superior, Publicatii: 36 articole în culegeri nationale şi international. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/tehnica_si_tehnologii/C_V_Per eteatcu_Pavel_conf._cerc._dr.___1_.pdf Prezente 11, citate 3 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.05 RADCENCO, Mihail - lect. superior Catedra „Matematică şi Informatică”, 3 participări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Publicatii: 15 articole, 5 materiale ale comunicărilor. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_Mat ematica_si_Informatica/CV_Radcenco.pdf Prezente 5, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 0 • hI - norm 0.00
 39. 39. FACULTATEA de ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE şi ARTE Prezente 172, citate 321, media pe Facultate 24.6
 40. 40. BRICEAG, Silvia - dr., conf. univ., şef Catedră de psihologie, director de proiect, cercetător ştiinţific superior, titular la 10 discipline. Publicaţii: autor/coautor peste 65 titluri monografii, manuale, 2 - articole din reviste, 17 - articole din culegeri naţionale, 21 - materiale ale comunicărilor ştiinţifice, 3 - lucrări metodico-didactice , 3 - ghiduri, 2 - suporturi teoretico-aplicative, coordonator; 3 - colegiu de redacţie, 8 - curriculum universitare, 4 - redactor ştiinţific, 3 - referent oficial , 18 - coord. la teze de master. http://www.usarb.md/facultati/ppas/catedre/catedra-de-psihologie-si-asistenta- sociala/personal/publicatiile-cadrelor-didactice/briceag-silvia Prezente 43, citate 112 • h - index 5 • g - index 5 • hc – index 5 • hI - norm 0.25 CAZACU, Daniela - drd., lect. univ., prodecan la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Arte, titular la 3 discipline. Publicaţii: autor peste 15 titluri: 1 monografie, 6 suporturi teoretico-aplicative, articole ştiinţifice, materiale ale comunicărilor ştiinţifice. http://www.usarb.md/facultati/ppas/catedre/catedra-de-psihologie-si-asistenta- sociala/personal/publicatiile-cadrelor-didactice/cazacu-perjari-daniela/ Prezente 7, citate 31 • h - index 2 • g - index 5 • hc – index 2 • hI - norm 0.13
 41. 41. PRIŢCAN, Valentina - dr., conf. univ., personalitate marcantă în comunitatea ştiinţifică naţională şi internatională. Publicaţii: peste 150 de articole ştiinţifice, 2 monografii, manuale, ghiduri în colaborare, în calitate de expert a participat la elaborarea de materiale de instruire şi instrumente de evaluare. Prezente 11, citate 21 • h - index 2 • g - index 4 • hc – index 2 • hI - norm 0.11 MORARI, Marina - dr., conf. univ., catedra Artă şi educaţie artistică. Publicaţii: autor/coautor cca 80 de titluri monoghrafii/ studii monografice, 1 dicţionar, articole ştiinţifice şi metodice, culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale, naţionale, materiale/ teze la forurile ştiinţifice, studii ştiinţifice, ediţii documentare (publicate în formă de carte, de broşură), lucrări ştiinţifico- metodice şi didactice : 3 manuale, 4 ghiduri metodice/metodologice, indicaţii /îndrumări metodice. Prezente 20, citate 13 • h - index 2 • g - index 3 • hc – index 2 • hI - norm 0.17
 42. 42. • h - index 2 • g - index 2 • hc – index 2 • hI - norm 0.20 CRIŞCIUC, Viorica - dr., conf. univ. Publicaţii: autor/coautor a peste 30 de articole, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, lucrări metodico-didactice. Prezente 12, citate 4 SAMSON, Luminiţa - dr., lect. superor., Publicaţii: 7 articole ştiinţifice. Prezente 5, citate 14 • h - index 1 • g - index 3 • hc – index 1 • hI - norm 0.25
 43. 43. MIHAILOVA, Maria - lect. superior. Publicaţii: autor/coautor peste 19 articole din culegeri şi reviste, materiale ale 10 comunicări ştiinţifice, 8 seminarii, 1proiect. http://www.usarb.md/fileadmin/Catedra_de_Stiinte_ale_Educatiei/CV_Maria_Mihail ova.pdf Prezente 10, citate 15 • h - index 1 • g - index 3 • hc – index 1 • hI - norm 0.11 BULARGA, Tatiana - dr., conf. univ., catedra Artă şi educaţie artistică. Publicaţii: autor/coautor de titluri monoghrafii, cca 40 articole ştiinţifice şi metodice, lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice, 2 cursuri universitare, 1 studiu didactico-muzicologic, 1 crestomaţie de note, 5 curricumuri universitare. Prezente 19, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc – index 1 • hI - norm 0.11
 44. 44. • h - index 1 • g - index 1 • hc – index 1 • hI - norm 0.10 GRANEŢKAIA, Lilia - dr., conf. univ., catedra Artă şi educaţie artistică, Publicaţii: autor de 1 monoghrafie, peste 20 de articole ştiinţifice şi metodice, materiale în culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale, naţionale, 1 curs universitar, 5 curriculumuri universitare. Prezente 9, citate 2 TETELEA, Margarita - dr., conf. univ., şef catedră Artă şi educaţie artistică. Publicaţii: autor/coautor de monoghrafii, manuale, cca 25 articole ştiinţifice şi metodice, materiale în culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale, naţionale. Prezente 7, citate 1 • h - index 1 • g - index 1 • hc – index 1 • hI - norm 0.10
 45. 45. CALIGA, Marina - drd, lect. univ., catedra Artă şi educaţie artistică. Publicaţii: autor/coautor 25 de titluri articole ştiinţifice şi metodice, lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice. Prezente 6, citate 3 • h - index 1 • g - index 1 • hc – index 1 • hI - norm 0.08 FOCA, Eugenia - drd, lect. univ., Catedra de ştiinţe ale educaţiei, titular de 9 cursuri universitare. Publicaţii: autor/coautor peste 21 titluri articole din reviste şi culegeri, 15 materiale ale comunicărilor ştiinţifice, 2 ghiduri. http://www.usarb.md/fileadmin/Catedra_de_Stiinte_ale_Educatiei/CV_FOC A_EuroPass.pdf Prezente 10, citate 2 • h - index 1 • g – index 1 • hc - index 0 • hI - norm 0.00
 46. 46. FACULTATEA de DREPT şi ŞTIINŢE SOCIALE Prezente 75, citate 113, media pe Facultate 12.6
 47. 47. ORLOV, Maria - dr., conf. univ., membru al unor colegii de redacţie la revistele de specialitate din Galaţi, Bucureşti, Ploieşti, Tîrgovişte. Publicaţii: 1 monografie, 3 ediţii a cursului universitar de Drept administrativ, 1 curs de contencios administrativ, 6 articole(colaborare), cca 80 de articole. Coordonator a 3 teze de dr. Prezente 18, citate 73 • h - index 3 • g - index 8 • hc - index 3 • hI - norm 0.20 ODINOKAIA, Ina - dr., lect. sup. Publicaţii: 1 manual, 1 studiu monografic, 21 articole ştiinţifice. Prezente 6, citate 10 • h - index 2 • g - index 3 • hc - index 2 • hI - norm 0.29
 48. 48. RUSU, Vitalie - dr., conf. univ., decan al Facultăţii de Drept. Publicaţii: 7 monografii, 2 dicţionare, 2 manuale, 47 de articole. Prezente 9, citate 12 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.13 BOIŞTEANU, Eduard - dr., conf. univ. Publicaţii: autor/coautor a peste 60 de articole, 7 monografii, 4 manuale. Prezente 15, citate 8 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.13
 49. 49. ŢARĂLUNGĂ, Victoria - dr., conf. univ. Publicaţii: 1 monografie, 30 de articole ştiinţifice, 5 lucrări metodico-didactice. Prezente 2, citate 1 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.14 FAIGHER, Anatolie - dr., lect. super. Publicaţii: cca 30 de articole ştiinţifice şi metodice, 1 material metodico-didactic, 3 monografii. Prezente 4, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.14
 50. 50. BOTNARI, Elena - dr., conf. univ. Publicaţii: 2 monografii, 1 note de curs, 4 lucrări metodice, cca 25 de articole. Prezente 5, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.08 PÎNZARI, Veaceslav - dr., conf. univ. Publicaţii: 2 monografii, 3 note de curs, cca 50 de articole ştiinţifice. Prezente 16, citate 5 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.07
 51. 51. BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ Prezente 570, citate 263 cu media 7.31
 52. 52. SCURTU, Elena - bibliotecar, Serviciul Informare, Cercetare bibliografică. Publicaţii: 130 Autor, coautor, bibliografii, biobibliografii, dicţionare, anuare, resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate publicate în culegeri, studii publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 65, citate 20 HARCONIŢA, Elena - director, Biblioteca Ştiinţifică Publicaţii: peste 350 Autor, redactor responsabil, coordonator, director de publicaţii, prefăţător a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din străinătate și din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net. Distincţii de stat şi menţiuni. Prezente 109, citate 64 • h - index 2 • g - index 3 • hc - index 2 • hI - norm 0.07 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.48
 53. 53. MIHALUŢA, Lina - director-adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Publicaţii: 150 Autor, redactor responsabil, coordonator, director de publicaţii, prefaţator a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din străinătate și din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 46, citate 9 STRATAN, Elena - şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate. Publicaţii: 180 Autor, alcătuitor, redactor a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, ghiduri, articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 54, citate 31 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.17 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.17
 54. 54. NAGHERNEAC, Ana - Şef Serviciu Informare şi cercetare bibliografică. Referinţe bibliografice. Publicaţii: 80 Autor, coordonator, articole ştiinţifice / studii apărute în reviste de specialitate, culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 8, citate 6 AFATIN, Igor - director adjunct Infor- matizare, Biblioteca Ştiinţifică Publicaţii: 44 Autor, coordonator, articole ştiinţifice / studii apărute în reviste de specialitate, cule- geri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 11, citate 6 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.16 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.13
 55. 55. TOPALO, Valentina - şef Centrul Manifestări Culturale. Centrul de Documentare a ONU / Centrul de Informare al Uniunii Europene. Publicaţii: 78 Articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net, resurse electronice, ghiduri, materiale promoţionale. Prezente 32, citate 14 ACULOVA, Taisia - bibliograf principal, oficiul Referinţe bibliografice, Serviciul Informare şi cercetare bibliografică. Publicaţii: 10 Autor: bibliografii, ghiduri, articole apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 10, citate 6 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.17 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.17
 56. 56. HĂBĂŞESCU, Angela - bibliotecar principal, responsabil de activitatea oficiului Săli de Lectură şi a sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturale, reale, artă, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Publicaţii: 50 Prezente 7, citate 5 ŢURCAN, Elena - bibliotecar, Sala de împrumut nr. 3 Documente muzicale, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Publicaţii: 60 Autor bibliografii, studii statistice, resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri, studii, publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 23, citate 14 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.40 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.39
 57. 57. CUCU, Adella - şef serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare, Biblioteca Ştiinţifică Publicaţii: 42 Autor: resurse electronice, materiale promoţionale, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 9, citate 10 MAGHER, Marina - şef oficiu, Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Publicaţii: 24 Autor de publicaţii, editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 8, citate 6 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.39 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.39
 58. 58. IULIC, Margarita - bibliotecar, şef oficiu, sala de lectură nr. 4, Documente în limbi străine, Sala de lectură nr. 6 pentru cadrele didactice, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Publicaţii: 21 Autor, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 6, citate 6 CRISTIAN, Elena - şef serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor. Publicaţii: 30 Autor, implicaţii în editarea publicaţiilor de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, cataloage, dicţionare, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 4, citate 8 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.39 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.39
 59. 59. CULICOV, Natalia - şef oficiu Referinţe bibliografice, Serviciul Informare şi cercetare bibliografică. Publicaţii: 48 Autor, tehno-redactor: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 18, citate 9 GANEA, Varvara - bibliotecar principal Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare. Publicaţii: 31 Autor resurse electronice, materiale promoţionale, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 9, citate 4 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.32 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.21
 60. 60. CIOBANU, Silvia - șef Centrul Marketing. Activitate editorială. Publicaţii: 350 Autor, redactor, tehnoredactor, designer, machetator al publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 58, citate 12 POGREBNEAC, Tatiana - bibliotecar, Serviciul Informare şi cercetare bibliografică. Publicaţii: 2 Prezente 2, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.40 • h - index 2 • g - index 2 • hc - index 2 • hI - norm 0.05
 61. 61. PURICI, Aliona - bibliotecar, Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice, Serviciul Comunicarea Colecţiilor. Publicaţii: 16 Autor, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 5, citate 3 ZADAINOVA, Snejana - bibliotecar, responsabilă de activitatea sălii de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice, Serviciul Comumicarea Colecţiilor. Publicaţii: 13 Autor, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 7, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20
 62. 62. ABABII, Lilia - bibliotecar principal, Sala de împrumut nr. 4, Documente în limbi străine, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Publicaţii: 15 Autor, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 2, citate 2 LICHII, Nelea - bibiliotecar, Oficiul Dezvoltarea colecţiilor, Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare, Publicaţii: 5 Prezente 1, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20
 63. 63. IAVORSCAIA, Liliana - şef oficiu sala de împru- mut nr. 2 Literatura didactică şi metodică, serviciul Comunicarea Colecţiilor. Publicaţii: 5 Autor a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 1, citate 2 PALII, Gherda - bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi Activităţi în Reţea. Publicaţii: 20 Autor de publicaţii, editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 7, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20
 64. 64. VACARCIUC, Valentina - bibliotecar, Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, na- turale, reale, artă, Serviciul Comunicarea Colecţiilor. Publicaţii: 35 Prezente 5, citate 2 SPÎNU, Polina - bibliotecar, grad de calificare II, responsabilă de oficiul Achiziţii în Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare, Publicaţii: 8 Prezente 3, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.20
 65. 65. LÎSÎI, Ala - bibliotecar principal, şef oficiul Săli de împrumut, serviciul Comunicarea colecţiilor. Publicaţii: 35 Autor a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 5, citate 1 ŞIŞCANU, Svetlana - bibliotecar principal, responsabil de oficiul Dezvoltarea colecţiilor, Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare. Publicaţii: 6 Prezente 4, citate 1 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.14 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.10
 66. 66. MELNIC, Lilia - bibliotecar, sala de îm- prumut nr. 4 Documente în limbi străine, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Publicaţii: 11 Prezente 4, citate 2 RAILEAN, Ludmila - şef serviciu Comunicarea Colecţiilor. Publicaţii: 15 Autor: resurse electronice, materiale promoţionale, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 9, citate 3 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.08 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.09
 67. 67. FOTESCU, Maria - bibliotecar, Serviciul Informare şi cercetare bibliografică. Referinţe bibliografice. Publicaţii: 43 Autor, coautor, bibliografii, biobibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 24, citate 1 ZALÎGAEVA, Irina - bibliotecar Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare. Publicaţii: 14 Prezente 1, citate 2 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.07 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 1 • hI - norm 0.00
 68. 68. STAVER, Mihaela - bibliotecar principal, Serviciul Cercetare. Asistenţă de specialitate. Publicaţii: 33 Autor, tehno-redactor: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 6, citate 1 DASCAL, Olga - bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea. Mediateca. Responsabilă de activitatea Mediatecii. Publicaţii: 20 Autor materiale promoţionale, ghiduri, resurse electronice, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net Prezente 5, citate 1 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 0 • hI - norm 0.00 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 0 • hI - norm 0.00
 69. 69. CAZACU, Gabriela - bibliotecar, Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Publicaţii: 10 Autor, material promoţionale articole ştiinţifice publicate în culegeri, studii, publicate pe Internet ww.slideshare.net Prezente 1, citate 1 BELCOVSCAIA, Galina - bibliotecar, Serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor. Publicaţii: 21 Prezente 1, citate 1 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 0 • hI - norm 0.00 • h - index 1 • g - index 1 • hc - index 0 • hI - norm 0.00
 70. 70. DEŢINĂTORII INDICELUI h Analiza conturează o imagine clară a deţinătorilor Indicelui h: Total: 117 din 299 persoane; BŞ - 36 persoane, ce constituie 68 % din numărul total, ŞREM - 30 persoane, ce constituie 41 % din numărul total, FL - 29 cu 33 %, FDŞS - 9 cu 30 % şi ŞEPA - 13 cu 25 % Persoane cu h Titulari Facultate Procentul % FL 29 89 33 % ŞREM 30 74 41 % ŞEPA 13 53 25 % FDŞS 9 30 30 % BŞ 36 53 68 % Total 117 299 39 %
 71. 71. Poziţia sumară a indicelui h pentru USARB: total - 171, mediu 1.5; Astfel facultăţile ŞEPA - 1.9, ŞREM - 1.8, BŞ - 1.5, FDŞS - 1.4, FL - 0.9. Stocarea indicelui g revine: total - 232 cu mediu 2.14: ŞEPA - 3.1, ŞREM - 2.8, FDŞS - 2.1, BŞ - 1.5, FL - 1.2. Indexul h contemporan : total - 161, media 1.42; revine ŞEPA - 1.8, ŞREM - 1.6, FDŞS cu BŞ - 1.4, FL - 0.9. Realizarea indicelui h individual: total - 16.87cu media 0.138; BŞ - 0.20, ŞEPA cu ŞREM - 0.14, FDŞS - 0.13, FL - 0.08. Prezente total documente USARB: total - 1 414 cu media 11.5; BŞ - 570, ŞREM - 439, ŞEPA - 172, FDŞS - 75, FL - 158. Documente citate: total - 1 329 cu media 13.14: ŞEPA - 24.6, ŞREM - 18.5, FDŞS - 12.6, BŞ - 7.31 şi FL - 2.7. USARB FL ŞREM ŞEPA FDŞS BŞ Total h 25 0.9 55 1.8 25 1.9 13 1.4 53 1.5 171 1.5 g 34 1.2 85 2.8 40 3.1 19 2.1 54 1.5 232 2.14 hc 26 0.9 49 1.6 24 1.8 13 1.4 49 1.4 161 1.42 hI 2.46 0.08 4.27 0.14 1.86 0.14 1.18 0.13 7.10 0.20 16.87 0.138 Prezente 158 439 172 75 570 1 414 11.5 Citate 78 2.7 554 18.5 321 24.6 113 12.6 263 7.31 1 329 13.14
 72. 72. Locul 1 Locul 2 Locul 3 Locul 4 Locul 5 h ŞEPA ŞREM BŞ FDŞS FL g ŞEPA ŞREM FDŞS BŞ FL hc ŞEPA ŞREM FDŞS BŞ FL hI BŞ ŞREM ŞEPA FDŞS FL Prezente BŞ ŞREM ŞEPA FDŞS FL Citate ŞEPA ŞREM FDŞS BŞ FL
 73. 73. TOPUL CELOR 5 h g hc hi Topală, P. 6 8 4 0.17 Gagim, I. 5 10 5 0.25 Cabac, V. 5 7 4 0.04 Ojegov, A. 5 6 2 0.25 Briceag, S. 5 5 5 0.25 h g hc hi Harconiţa, Elena 2 2 2 0.48 Scurtu, Elena 2 3 2 0.07 Hăbăşescu, Angela 2 2 2 0.40 Ţurcan, Elena 2 2 2 0.39 CUCU, Adella 2 2 2 0.39
 74. 74. DOCUMENTE PREZENTE 1. TOPALĂ, Pavel - 54 2. BRICEAG, Silvia - 43 3. BOINCEAN, Boris - 43 4. GAGIM, Ion - 34 5. CABAC, Valeriu - 30 1. TOPALĂ, Pavel - 127 2. BRICEAG, Silvia - 112 3. GAGIM, Ion - 108 4. ORLOV, Maria - 73 5. CABAC, Valeriu - 66 DOCUMENTE CITATE FACULTĂŢI
 75. 75. DOCUMENTE PREZENTE DOCUMENTE CITATE Harconiţa, Elena - 109 Scurtu, Elena - 65 Ciobanu, Silvia - 58 Stratan, Elena - 54 Mihaluţa, Lina - 46 Harconiţa, Elena - 64 Stratan, Elena - 31 Scurtu, Elena - 20 Ţurcan, Elena - 20 Topalo, Valentina - 14 BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
 76. 76. DOCUMENTE PREZENTE DOCUMENTE CITATE 1. Harconiţa, Elena - 109 2. Scurtu, Elena - 65 3. Ciobanu, Silvia - 58 4. Topală, Pavel - 54 5. Stratan, Elena - 54 1. Topală, Pavel - 127 2. Briceag, Silvia - 112 3. Gagim, Ion - 108 4. Orlov, Maria - 73 5. Cabac, Valeriu - 66 USARB
 77. 77. CONCLUZII Scientometria poate fi un instrument deosebit de util pentru o „cernere” rapidă a valorilor şi o racordare la valorile europene în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică fundamentală. A publica un articol în reviste din afara fluxului principal select echivalează cu înmormîntarea lucrării respective. Nici un cercetător de valoare din domeniu nu o va citi, deci eventualele idei bune se vor pierde şi vor fi redescoperite de alţii. A publica în revistele din fluxul principal este în avantajul cercetătorului! Chiar dacă acest sistem nu este perfect, altul mai bun nu există! La fel de importantă ca publicarea de rezultate în revistele ISI este citarea lor în aceleaşi reviste. Dacă o lucrare nu este citată înseamnă că experţii din domeniu nu au găsit-o foarte interesantă. Criteriu citărilor măsoară impactul unei idei. Doar cine publică şi este citat în reviste ISI va putea, eventual, să beneficieze de oferte de colaborare ştiinţifică cu universităţi şi institute de cercetare de prestigiu, astfel încît a avea o bibliografie la zi să nu mai fie o problemă. Analiza efectuată de Biblioteca Ştiinţifică a USARB arata ca, luînd în considerare doar colaboratorii care au adunat indicele h, tot avem cam puţine articole ISI. Oare nu ar trebui ca, în loc de dispute inutile, să dovedim concret că situaţia este mult mai buna şi să încercăm să schimbăm ceva?
 78. 78. Fără îndoială, citările determină popularitatea şi impactul articolelor, autorilor, publicaţiilor. În continuare ne propunem să:  oferim asistenţă cercetătorilor privind personalizarea producţiei ştiinţifice în baza de date;  să completăm arhiva instituţională (ORA USARB) cu cît mai multe documente ale autorilor universitari;  să convingem cercetătorii de a participa la constituirea arhivei instituţionale;  să formăm şi să dezvoltarea abilităţile de utilizare a bazelor de date scientometrice la care vom avea acces;  să oferim consultaţii privind evaluarea publicaţiilor ştiinţifice;  să ajutăm cadrele didcatice să identifice şi să interpreteze indicatorii bibliometrici pentru reviste, articole, autori, instituţii şi facultăţi, precum şi să promovăm poziţia universităţii în clasamentele internaţionale.
 79. 79. Referinţe bibliografice : 1. BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI : Raport de activitate 2013. Bibl. Şt, Centrul Managerial. Resp. de ed. E. HARCONIŢA. Bălţi, 2014. 143 p. : scheme, tab., fot. http://libruniv.usarb.md 2. CHERADI, Natalia. Publish or Perish şi Google Scholar - instrumente moderne pentru analiza impactului cercetătorilor. In: Buletinul ABRM. 2011, nr. 1 (13), pp. 27-30. 3. LUPU, Viorica, SOBEŢCHI, Viorica. Prestarea serviciilor bibliometrice în biblioteca universitară = Carrying out bibliometric services in the university library In: Confluenţe Bibliologice. 2015, nr. 1-2 (39-40), pp. 63-68. 4. NAGHERNEAC, Ana, SCURTU, Elena. Performanţa cercetării ştiinţifice a universitarilor bălţeni : studiu scientometric [on-line] [citat 23. 10. 2015]. Disponibil : http://www.slideshare.net/libruniv/performana-cercet-publish ; Bibliouniversitas@ABRM.md [on-line]. 2014, nr 2. ISSN 1857-4920. Disponibil: http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html 5. REPANOVICI, Angela. Dezvoltarea de servicii bibliometrice în universităţi şi contribuţia bibliotecii. In: Biblioteca. 2014, nr. 2, pp. 35-36. 6. ROBU, Ioana. Bazele de date scientrometrice. (Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România). Prezentare în cadrul training-ului privind WP3 Cultura informației, Proiectul MISISQ, desfăşurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, 08-17 martie 2016. Cluj-Napoca, 2016. 7. ROGOZEA, Liliana, REPANOVICI, Angela, IALIU, Codruţa. Abordarea modernă a cercetării interdisciplinare [on- line] [citat 24 octombrie 2016]. Disponibil: http://www.unitbv.ro/Portals/31/Burse%20doctorale/134378/Seminar/S- 03-Jaliu.pdf 8. Prezentările trainerilor: Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology în cadrul trainingului ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice, Bălţi, 4-5 aprilie 2016. Bălţi, 2016

×