SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
CARTEA ELECTRONICĂ
ÎN PERCEPEREA UTILIZATORILOR:
STUDIU DE CAZ
2017
Ala LÎSÎI, bibliotecar principal,
Serviciul Comunicarea colecţiilor, BŞ USARB
ala.lisii97biblioteca@gmail.com
http://3.bp.blogspot.com/-
iYtLkwHUrEY/T84Z0guvkBI/AAAAAAAAA98/Ei9yDSM2xWE/s
1600/carte-clasica-electronica.PNG
• Biblioteca secolului XXI rămâne a fi o structură valoroasă care prin
serviciile şi resursele pe care le oferă, creează oportunităţi de informare,
formare, educaţie, care susţine procesele de studiu şi cercetare, devenind
un instrument de bază în societatea cunoaşterii.
• Cărtea electronică sau e-book-ul (termenul provine din limba engleză
electronic book, e-book, eBook), mai este numită şi cartea viitorului,
deoarece o informaţie de capacitate foarte mare poate fi stocată şi
transportată uşor, oferind utilizatorului posibilitatea de a deschide cartea
oriunde şi oricând, utilizând un dispozitiv special.
„Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas,
ştiinţa paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate.”
Barbara TUCHMAN
Avantajele cărţilor electronice:
• Oferă toate privilegiile cărţii tipărite: au pagini, text, figuri, sunt portabile;
• Pot fi obţinute gratuit on-line sau la un preţ mult mai redus decât cartea
tipărită. Pot fi cumparate şi la o librărie, ca orice altă carte (ca soft);
• Dispozitivul pe care se stochează cartea electronică (eReader) nu
afectează vederea, deoarece luminozitatea ecranului nu este puternică;
• Informaţia poate fi obţinută fără părăsirea biroului, cea ce contribuie la
reducerea distanţei între consumatorul de informaţie şi producător;
http://multimedia.getresponse.com/649/147649/photos/51047.jpg
Dezavantaje ale cărţilor electronice:
• În eBook-uri nu poţi face însemnări;
• Bateria dispozitivului se poate descărca exact atunci când ai timp pentru
lectură;
• Dacă e-Reader-ul se defectează, se pot pierde cărţile înmagazinate;
• Într-o carte electronică nu poţi lăsa autograf;
• Cărţile electronice nu le poţi face cadou.
http://st.pentruea.md/article/800/cartile-tiparite-sau-cele-electroni-1903001318.jpg
• În lunile februarie-martie 2017 în Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost aplicat
chestionarul Cartea electronică în perceperea utilizatorilor prin care ne-
am dorit să studiem preferinţele utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB
referitor la cartea electronică (digitală) şi cartea tipărită, să aflăm dacă
utilizatorii cunosc şi utilizează produsele electronice oferite de BŞ USARB.
• În realizarea sondajului a fost folosită metoda anchetei, aplicând ca
instrument chestionarul care a inclus 10 întrebări: 4 întrebări semiînchise şi 6
întrebări închise.
 Au fost chestionaţi 50 de studenţi ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi (USARB), utilizatori ai Bibliotecii Ştiinţifice:
 ciclul I, studii licenţă – 39 persoane,
 ciclul II, studii masterat – 8 persoane,
 ciclul III, studii doctorat – 1 persoană,
 cadre didactice – 2 persoane;
 4 facultăţi a USARB: Drept şi Ştiinţe Sociale – 8 studenţi, Ştiinţe ale
Educaţiei, Psihologie şi Arte – 15 studenţii, Ştiinţe Reale, Economice şi ale
Mediului – 7 studenţi, Litere – 20 studenţi;
 diferiţi ani de studiu: anul I – 3 persoane, anul II – 23 persoane, anul III –
18 de persoane, anul IV – 4 persoane.
0 5 10 15 20 25 30
Document digital care poate fi accesat pe calculator în
mod similar unei cărti tipărite
Redă varianta electronică a unei cărţi tipărite, care poate
fi citită pe calculator, laptop, pe dispozitive portabile de
lectură
Fişier de calculator al cărui conţinut echivalează sau este
egal cu conţinutul unei cărţi tipărite
Publicaţie în format electronic, ce include text, imagini
sau pe ambele, citită pe calculator ori alte dispozitive
portabile de lectură
10
30
0
10
1. CARE DINTRE CARACTERISTICILE DE MAI JOS REFLECTĂ
AŞTEPTĂRILE DVS ÎN LEGĂTURĂ CU CARTEA ELECTRONICĂ
(E-BOOK)?
Cartea electronică este percepută ca un document digital sau electronic,
care redă varianta electronică a unei cărţi tipărite şi se citeşte pe calculator,
laptop sau pe alte dispozitive portabile de lectură.
0
15
10
25
0 5 10 15 20 25 30
Nu utilizez
Ocazional
Foarte rar
Regulat
2. CÂT DE DES UTILIZAŢI FORMATUL ELECTRONIC AL
DOCUMENTELOR
http://tb.bizwiz.ro/Carti-electronice--Piata-incepe-sa-creasca-in-
Europa/0309b1331604815439/588/331/2/70/Carti-electronice--Piata-incepe-
sa-creasca-in-Europa.jpg
Tendinţa de utilizare tot mai activă a documentelor în format virtual de
către utilizatorii/cercetătorii bălţeni demonstrează încă odată importanţa
materialelor cu conţinut digital pentru studiu şi cercetare.
18%
27%
18%
37%
Baze de date (EBSCO, EU Bookshop,
SpringerLink, DOAJ, Polpred, Credo ş.a.)
Biblioteca digitală
E-resurse
ORA USARB - Repozitoriul Instituţional
3. CE RESURSE ELECTRONICE OFERITE DE BIBLIOTECA
ŞTIINŢIFICĂ USARB CUNOAŞTEŢI ŞI UTILZAŢI?
Cel mai des utilizatorii bibliotecii accesează ORA USARB – Repozitoriul Instituţional, fiind
o arhivă electronică instituţională cu o colecţie de full-texte a publicaţiilor ştiinţifice şi
didactice ale universitarilor bălţeni şi Biblioteca digitală, care reprezintă o colecţie digitizată
de publicaţii pe toate domeniile de ştiinţă. (http://libruniv.usarb.md/)
40
20
10
2 Cărţi după programul de studiu universitar
Dicţionare, enciclopedii
Literatură fantastică, detective, romane de
dragoste
Culegeri de curuizităţi, umor, sport
4. CARE SUNT INTERESELE DUMNEAVOASTĂ DE LECTURĂ?
Deşi interesele de lectură a respondenţilor sunt variate, prevalează
lecturarea cărţilor electronice după programul de studiu universitar.
0
5
10
15
20
25
30
5
30
10
5
Pot regla intensitatea luminii de pe
dispozitivul de pe care citesc
E mai îndemână să ţin în mâină o
tabletă sau eReader de pe care să
citesc, decât o carte tradiţională
Cartea electronică are o greutate
mai mică decât cartea obişnuită
Ate păreri
5. PREFER SĂ CITESC MATERIALE
DIDACTICE/ŞTIINŢIFICE/BELETRISTICE ÎN FORMAT ELECTRONIC
PENTRU CĂ:
Utilizatorii preferă lectura cărţilor electronice pentru că „E mai îndemână
să ţin în mâină o tabletă sau eReader de pe care să citesc, decât o carte
tradiţională.
Alte păreri:
• „Prefer să ţin cartea în mâină”;
• „Prefer să citesc în varianta carte tipărită.”;
• „Prefer mai mult cărţile tipărite” ;
• „Eu prefer lectura cărţilor online dar mai mult cred în cartea tipărită pe
care o ţin în mâină.”;
• „Sunt accesibile, neexistând posibilitatea de a le procura sau găsi în
format tipărit.”;
• „Deoarece e mult mai comod, le pot citi în orice moment şi oriunde.”
1 2
30
1
20
20
30
Nu citesc în format electronic
Cu o aplicaţie audio
Telefon mobil
E-reader (de ex. Kindle)
iPad/Tabletă
Laptop
Computer
6. NUMIŢI DISPOZITIVELE DE PE CARE LECTURAŢI CĂRŢILE
ELECTRONICE
Dispozitivele cele mai des utilizate pentru a citi cărţi electronice sunt
computerul şi telefonul mobil. iPad-ului sau tableta şi laptopul devin
dispozitive tot mai des folosite şi la lectura cărţilor electronice.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Dezacord total
Dezacord
Neutru
Acord
Acord total
1
9
8
12
20
7. ESTE MAI UŞOR SĂ LUCREZ CU RESURSELE ÎN FORMAT
TRADIŢIONAL
Utilizatorii bălţeni consultă cu interes materiale în formatul digital, însă în
procesul de studiu şi cercetare le este mai uşor să lucreze cu resurse
tradiţionale.
0 5 10 15 20 25 30
Dezacord total
Dezacord
Neutru
Acord
Acord total
4
2
4
30
10
8. CERCETAREA ŞI LECTURA ESTE MAI UŞOARĂ, UTILIZÂND
FORMATUL TIPĂRIT
Argumentele sunt în folosul cărţii tradiţionale în cazul cercetării şi
lecturii serioase, unde 30 de respondenţi confirmă această.
0
5
10
15
20
25
30
Acord total Acord Neutru Dezacord Dezacord total
8
30
10
2
0
9. CĂUTAREA ŞI EXPLOATAREA SURSELOR DE REFERINŢĂ ESTE MAI
UŞOARĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC
Cu toate că cercetarea şi lectura serioasă este de preferinţă în format
tradiţional, căutarea şi exploatarea surselor de referinţă este mai uşoară în
formatul digital (de accord - 30 de chestionaţi şi 8 persoane - acord total).
0
5
10
15
20
25
30
35
Va înlocui cartea tipărită Va exista paralel cu cea
tradiţională
Va prevala asupra
formatului tipărit
9
32
9
10.CARE VA FI LOCUL CĂRŢII ELECTRONICE ÎN VIITORII CINCI-ZECE ANI?
Mai mult de jumătate din respondenţi au menţionat că „cartea electronică va exista
paralel cu cea tradiţională”. 9 persoane presupun, că „cartea electronică va prevala
asupra formatului tipărit”, iar alţii respondenţi sunt convinşi, că „cartea electronică va
înlocui cartea tipărită”.
Altă părere: „Posibil, cartea tipărită va deveini un monument istoric”.
CONCLUZII:
• Utilizatorii bălţeni pe deoparte optează pentru mărirea numărului de
documente digitale, dar totodată consideră că cărţile tipărite sunt
importante în procesul de studiu şi cercetare ştiinţifică.
• Cărţile tradiţionale cu siguranţă nu vor dispărea din peisaj, datorită
avantajelor:
 paginile cărţilor au un miros care creşte apetitul pentru citit;
 prezenţa palpabilă a paginii;
 nu deranjează ochii, cum o face formatul digital;
 sunt usor de obţinut;
 nu au nevoie de energie electrică pentru a funcţiona.
http://www.rebuildyourvision.com/wp-
content/uploads/2013/04/eReader-Vs.-Printed-Book-
Which-Is-Better-For-Your-Eyesight-300x225
• Viitorul cărţii electronice este greu de prezis şi nu trebuie percepută ca un
simplu suport de reproducere a unei reprezentări familiare a cărţii
tradiţionale, ci mai degrabă ca un instrument util ce deschide calea spre
noi practici de lectură, la îndemâna tuturor şi, mai ales, o „poartă de
trecere” către cultură, către cunoaştere.
• Cărţile electronice vor fi citite pe diferite suporturi simplu, natural, fără
dificultăţi şi preconcepţii.
http://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2009/04/07/50a82
39c7c42d5a6636a7021/646x404.jpg
• Atât timp cât utilizatorii vor să citească, pentru noi bibliotecarii nu trebuie să
conteze ce format preferă aceştea pentru lectură, principalul este să
citească, să studieze, să cerceteze.
• Tehnologiile pentru lectura cărţilor se vor schimba mereu, însă promovarea
lecturii va rămâne în continuare sarcina principală a bibliotecii.
• Cartea electronică cu conţinut ştiinţific va deveni un segment important în
colecţia bibliotecii universitare prin extinderea utilizării variatelor resurse
informaţionale electronice în procesul didactic şi ştiinţific.
• Expunerea operativă în spaţiul virtual a tuturor produselor electronice ale
universitarilor bălţeni în Biblioteca Digitală, Arhiva Instituţională ORA
USARB, Open Library, pe platformele deschise: Calameo, Scribd, ISSUU va
asigura accesul nelimitat a tuturor utilizatorilor virtuali.
• „Respectul faţă de cărţi poate fi manifestat prin folosirea lor.” Umberto Eco
• Bibliotecile, deşi reflectă trecutul, sunt instituţii ale prezentului şi mai ales ale
viitorului, iar automatizarea în biblioteci nu este numai o necesitate a
supravieţuirii lor, ci şi condiţia adecvării la cerinţele etapei viitoare.
• Oferind servicii digitale, bibliotecile deschid căi spre universul cunoaşterii şi
informării, conectând culturi dincolo de graniţele geografice şi sociale,
transformându-se în medii electronice informaţionale.
• „Valoarea uneu cărţi constă în ceea ce poţi folosi din ea.”James Bryce
https://www.google.com/search?q=cartea+electronica+vs+cartea+traditionala&newwindow=1
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiW-9jZ-
MLTAhXI3CwKHRzsANEQ_AUICCgB&biw=1280&bih=861#imgrc=7Qg3gh9Ud0uzlM:
Referinţe bibliografice:
• AGNES, Erich. Servicii şi produse oferite de către biblioteca hibrid. In: Biblioteca. 2006,
nr. 11-12, pp. 326-327, ISSN 1220-3386.
• BANCIU, Doina. Cartea electronică. In: Informatizarea bibliotecilor – Concepte şi
practici. Bucureşti, 2001, pp.111-114,
file:///F:/Ala/Biblioteka/2015%20chisinau/sesiune%20mai/cobilean/informatizarea%252
0bibliotecilor.pdf
• Evoluţia cărţilor. [on-line]. [citat 19.10.2015]. Disponibil:
http://articole.w7.ro/cumparaturi/carti/evolutia-cartiilor
• OSOIANU, Vera. Tendinţe şi priorităţi în activitatea bibliotecilor publice. In: Bibliopolis,
Vol. 47 (2013), nr.1. (serie nouă). [on-line]. [citat 10.10.2015]. Disponibil:
http://bibliopolis.hasdeu.md/?bpa=2219
• STOICA, Ion. Informaţie şi Cultură : Sinteze, reflecţii, atitudini. Bucureşti : Ed. Tehnică,
1997. p.78, ISBN 973-31-1097-3
• АМБРОСОВА, Е. Е. Дихотомические вопросы: логика и рациональность
использования при построении анкеты. В: Социологические исследования. 2013,
nr. 11(355), pp. 25-29, ISSN 0132-1625.
Mulţumesc!

More Related Content

What's hot

Chestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiLivia Dobrescu
 
Activitati educative de promovare a lecturii
Activitati educative de promovare a lecturiiActivitati educative de promovare a lecturii
Activitati educative de promovare a lecturiiDanielLozba
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateabiografiielectronice
 
Copii,salvati planeta!
Copii,salvati planeta!Copii,salvati planeta!
Copii,salvati planeta!Cata Catalin
 
Prezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptx
Prezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptxPrezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptx
Prezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptxBiancaNicorut
 
Protejarea mediului înconjurator
Protejarea mediului înconjurator Protejarea mediului înconjurator
Protejarea mediului înconjurator TiuAni
 
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)svetlanabratescu
 
125454344 855-jocuri-si-activitati
125454344 855-jocuri-si-activitati125454344 855-jocuri-si-activitati
125454344 855-jocuri-si-activitatiVictoria Stratan
 
Alimentatia sanatoasa
Alimentatia sanatoasaAlimentatia sanatoasa
Alimentatia sanatoasaRodica B
 
Minte sănătoasă în corp sănătos
Minte sănătoasă în corp sănătosMinte sănătoasă în corp sănătos
Minte sănătoasă în corp sănătosMarinescu Madalina
 
Prezentare de carte.pptx
Prezentare de carte.pptxPrezentare de carte.pptx
Prezentare de carte.pptxMiaAim2
 
Reciclarea hartiei
Reciclarea hartieiReciclarea hartiei
Reciclarea hartieizibo.ro
 
Educatie Rutiera Circulatia
Educatie Rutiera CirculatiaEducatie Rutiera Circulatia
Educatie Rutiera CirculatiaCatalinToma
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluidalex4c
 

What's hot (20)

Terapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturii
Terapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturiiTerapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturii
Terapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturii
 
Chestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parinti
 
Activitati educative de promovare a lecturii
Activitati educative de promovare a lecturiiActivitati educative de promovare a lecturii
Activitati educative de promovare a lecturii
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
 
Copii,salvati planeta!
Copii,salvati planeta!Copii,salvati planeta!
Copii,salvati planeta!
 
Prezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptx
Prezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptxPrezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptx
Prezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptx
 
Protejarea mediului înconjurator
Protejarea mediului înconjurator Protejarea mediului înconjurator
Protejarea mediului înconjurator
 
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
 
Să cunoaştem lumea instrumentelor împreună!
Să cunoaştem lumea instrumentelor împreună!Să cunoaştem lumea instrumentelor împreună!
Să cunoaştem lumea instrumentelor împreună!
 
125454344 855-jocuri-si-activitati
125454344 855-jocuri-si-activitati125454344 855-jocuri-si-activitati
125454344 855-jocuri-si-activitati
 
Alimentatia sanatoasa
Alimentatia sanatoasaAlimentatia sanatoasa
Alimentatia sanatoasa
 
Minte sănătoasă în corp sănătos
Minte sănătoasă în corp sănătosMinte sănătoasă în corp sănătos
Minte sănătoasă în corp sănătos
 
Prezentare voluntariat
Prezentare voluntariatPrezentare voluntariat
Prezentare voluntariat
 
Prezentare de carte.pptx
Prezentare de carte.pptxPrezentare de carte.pptx
Prezentare de carte.pptx
 
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptx
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptxPREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptx
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptx
 
Atelierul de comunicare
Atelierul de comunicareAtelierul de comunicare
Atelierul de comunicare
 
Reciclarea hartiei
Reciclarea hartieiReciclarea hartiei
Reciclarea hartiei
 
Educatie Rutiera Circulatia
Educatie Rutiera CirculatiaEducatie Rutiera Circulatia
Educatie Rutiera Circulatia
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamului
 
INFLUENŢA LECTURII ASUPRA CREATIVITĂŢII UMANE. Irina Bitcenco
INFLUENŢA LECTURII ASUPRA CREATIVITĂŢII UMANE. Irina BitcencoINFLUENŢA LECTURII ASUPRA CREATIVITĂŢII UMANE. Irina Bitcenco
INFLUENŢA LECTURII ASUPRA CREATIVITĂŢII UMANE. Irina Bitcenco
 

Similar to Ala Lîsîi. Cartea electronică în perceperea utilizatorilor: studiu de caz

Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognozeBiblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognozeCristina
 
Revista CDIhcc nr.1/2010
Revista CDIhcc nr.1/2010Revista CDIhcc nr.1/2010
Revista CDIhcc nr.1/2010Lucretia Birz
 
Irina Cozlov-Cucer -1.09.2016-CTB prezentare
Irina Cozlov-Cucer -1.09.2016-CTB prezentareIrina Cozlov-Cucer -1.09.2016-CTB prezentare
Irina Cozlov-Cucer -1.09.2016-CTB prezentareCucer-Cozlov Irina
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

Similar to Ala Lîsîi. Cartea electronică în perceperea utilizatorilor: studiu de caz (20)

Biblioteca în era internetului
Biblioteca în era internetuluiBiblioteca în era internetului
Biblioteca în era internetului
 
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognozeBiblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
 
Ebooks
EbooksEbooks
Ebooks
 
 Elena HARCONIŢA. STUDIILE SOCIOLOGICE PENTRU NOILE POLITICI BIBLIOTECARE
 Elena HARCONIŢA. STUDIILE SOCIOLOGICE PENTRU NOILE POLITICI BIBLIOTECARE Elena HARCONIŢA. STUDIILE SOCIOLOGICE PENTRU NOILE POLITICI BIBLIOTECARE
 Elena HARCONIŢA. STUDIILE SOCIOLOGICE PENTRU NOILE POLITICI BIBLIOTECARE
 
Adella Cucu: Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilor de...
Adella Cucu: Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilor de...Adella Cucu: Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilor de...
Adella Cucu: Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilor de...
 
Revista CDIhcc nr.1/2010
Revista CDIhcc nr.1/2010Revista CDIhcc nr.1/2010
Revista CDIhcc nr.1/2010
 
Tendinte si prioritati in activitatea bib publice
Tendinte si prioritati in activitatea bib publiceTendinte si prioritati in activitatea bib publice
Tendinte si prioritati in activitatea bib publice
 
Ab 2010 rezultate
Ab 2010 rezultateAb 2010 rezultate
Ab 2010 rezultate
 
Resurse electronice
Resurse electroniceResurse electronice
Resurse electronice
 
Irina Cozlov-Cucer -1.09.2016-CTB prezentare
Irina Cozlov-Cucer -1.09.2016-CTB prezentareIrina Cozlov-Cucer -1.09.2016-CTB prezentare
Irina Cozlov-Cucer -1.09.2016-CTB prezentare
 
Clubul tinerilor bibliotecari -1.09.2016
Clubul tinerilor bibliotecari -1.09.2016Clubul tinerilor bibliotecari -1.09.2016
Clubul tinerilor bibliotecari -1.09.2016
 
Prezentare red
Prezentare redPrezentare red
Prezentare red
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
 
Biblioteca viitorului
Biblioteca viitoruluiBiblioteca viitorului
Biblioteca viitorului
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2, 2013
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2, 2013Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2, 2013
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2, 2013
 
Marca bibliotecii
Marca biblioteciiMarca bibliotecii
Marca bibliotecii
 
Elena SCURTU, Ana NAGHERNEAC. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITA...
Elena SCURTU, Ana NAGHERNEAC. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITA...Elena SCURTU, Ana NAGHERNEAC. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITA...
Elena SCURTU, Ana NAGHERNEAC. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITA...
 
Biblioteca şi creativitatea. Vera Osoianu
Biblioteca şi creativitatea. Vera OsoianuBiblioteca şi creativitatea. Vera Osoianu
Biblioteca şi creativitatea. Vera Osoianu
 
NAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografiei
NAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografieiNAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografiei
NAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografiei
 
Varvara GANEA. Sistemul informaţional modernizat creat de bibliotecarii ...
Varvara GANEA. Sistemul informaţional modernizat  creat de bibliotecarii ...Varvara GANEA. Sistemul informaţional modernizat  creat de bibliotecarii ...
Varvara GANEA. Sistemul informaţional modernizat creat de bibliotecarii ...
 

More from Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova

More from Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova (20)

ŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотека
ŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотекаŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотека
ŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотека
 
Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...
Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...
Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...
 
Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...
Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...
Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...
 
CUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporative
CUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporativeCUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporative
CUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporative
 
RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?
RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?
RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?
 
MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...
MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...
MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...
 
ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...
ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...
ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...
 
ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...
ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...
ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...
 
HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...
HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...
HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...
 
IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...
IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...
IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...
 
ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...
ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...
ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...
 
CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...
CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...
CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...
 
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
 
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din BălţiAbabii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
 
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
 
Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitare
Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitareElena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitare
Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitare
 
Elena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori
Elena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatoriElena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori
Elena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori
 
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare
Elena Harconiţa. Impact. DiseminareElena Harconiţa. Impact. Diseminare
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare
 
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
 
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...
 

Ala Lîsîi. Cartea electronică în perceperea utilizatorilor: studiu de caz

 • 1. CARTEA ELECTRONICĂ ÎN PERCEPEREA UTILIZATORILOR: STUDIU DE CAZ 2017 Ala LÎSÎI, bibliotecar principal, Serviciul Comunicarea colecţiilor, BŞ USARB ala.lisii97biblioteca@gmail.com http://3.bp.blogspot.com/- iYtLkwHUrEY/T84Z0guvkBI/AAAAAAAAA98/Ei9yDSM2xWE/s 1600/carte-clasica-electronica.PNG
 • 2. • Biblioteca secolului XXI rămâne a fi o structură valoroasă care prin serviciile şi resursele pe care le oferă, creează oportunităţi de informare, formare, educaţie, care susţine procesele de studiu şi cercetare, devenind un instrument de bază în societatea cunoaşterii. • Cărtea electronică sau e-book-ul (termenul provine din limba engleză electronic book, e-book, eBook), mai este numită şi cartea viitorului, deoarece o informaţie de capacitate foarte mare poate fi stocată şi transportată uşor, oferind utilizatorului posibilitatea de a deschide cartea oriunde şi oricând, utilizând un dispozitiv special. „Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate.” Barbara TUCHMAN
 • 3. Avantajele cărţilor electronice: • Oferă toate privilegiile cărţii tipărite: au pagini, text, figuri, sunt portabile; • Pot fi obţinute gratuit on-line sau la un preţ mult mai redus decât cartea tipărită. Pot fi cumparate şi la o librărie, ca orice altă carte (ca soft); • Dispozitivul pe care se stochează cartea electronică (eReader) nu afectează vederea, deoarece luminozitatea ecranului nu este puternică; • Informaţia poate fi obţinută fără părăsirea biroului, cea ce contribuie la reducerea distanţei între consumatorul de informaţie şi producător; http://multimedia.getresponse.com/649/147649/photos/51047.jpg
 • 4. Dezavantaje ale cărţilor electronice: • În eBook-uri nu poţi face însemnări; • Bateria dispozitivului se poate descărca exact atunci când ai timp pentru lectură; • Dacă e-Reader-ul se defectează, se pot pierde cărţile înmagazinate; • Într-o carte electronică nu poţi lăsa autograf; • Cărţile electronice nu le poţi face cadou. http://st.pentruea.md/article/800/cartile-tiparite-sau-cele-electroni-1903001318.jpg
 • 5. • În lunile februarie-martie 2017 în Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost aplicat chestionarul Cartea electronică în perceperea utilizatorilor prin care ne- am dorit să studiem preferinţele utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB referitor la cartea electronică (digitală) şi cartea tipărită, să aflăm dacă utilizatorii cunosc şi utilizează produsele electronice oferite de BŞ USARB. • În realizarea sondajului a fost folosită metoda anchetei, aplicând ca instrument chestionarul care a inclus 10 întrebări: 4 întrebări semiînchise şi 6 întrebări închise.
 • 6.  Au fost chestionaţi 50 de studenţi ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB), utilizatori ai Bibliotecii Ştiinţifice:  ciclul I, studii licenţă – 39 persoane,  ciclul II, studii masterat – 8 persoane,  ciclul III, studii doctorat – 1 persoană,  cadre didactice – 2 persoane;  4 facultăţi a USARB: Drept şi Ştiinţe Sociale – 8 studenţi, Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte – 15 studenţii, Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului – 7 studenţi, Litere – 20 studenţi;  diferiţi ani de studiu: anul I – 3 persoane, anul II – 23 persoane, anul III – 18 de persoane, anul IV – 4 persoane.
 • 7. 0 5 10 15 20 25 30 Document digital care poate fi accesat pe calculator în mod similar unei cărti tipărite Redă varianta electronică a unei cărţi tipărite, care poate fi citită pe calculator, laptop, pe dispozitive portabile de lectură Fişier de calculator al cărui conţinut echivalează sau este egal cu conţinutul unei cărţi tipărite Publicaţie în format electronic, ce include text, imagini sau pe ambele, citită pe calculator ori alte dispozitive portabile de lectură 10 30 0 10 1. CARE DINTRE CARACTERISTICILE DE MAI JOS REFLECTĂ AŞTEPTĂRILE DVS ÎN LEGĂTURĂ CU CARTEA ELECTRONICĂ (E-BOOK)? Cartea electronică este percepută ca un document digital sau electronic, care redă varianta electronică a unei cărţi tipărite şi se citeşte pe calculator, laptop sau pe alte dispozitive portabile de lectură.
 • 8. 0 15 10 25 0 5 10 15 20 25 30 Nu utilizez Ocazional Foarte rar Regulat 2. CÂT DE DES UTILIZAŢI FORMATUL ELECTRONIC AL DOCUMENTELOR http://tb.bizwiz.ro/Carti-electronice--Piata-incepe-sa-creasca-in- Europa/0309b1331604815439/588/331/2/70/Carti-electronice--Piata-incepe- sa-creasca-in-Europa.jpg Tendinţa de utilizare tot mai activă a documentelor în format virtual de către utilizatorii/cercetătorii bălţeni demonstrează încă odată importanţa materialelor cu conţinut digital pentru studiu şi cercetare.
 • 9. 18% 27% 18% 37% Baze de date (EBSCO, EU Bookshop, SpringerLink, DOAJ, Polpred, Credo ş.a.) Biblioteca digitală E-resurse ORA USARB - Repozitoriul Instituţional 3. CE RESURSE ELECTRONICE OFERITE DE BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB CUNOAŞTEŢI ŞI UTILZAŢI? Cel mai des utilizatorii bibliotecii accesează ORA USARB – Repozitoriul Instituţional, fiind o arhivă electronică instituţională cu o colecţie de full-texte a publicaţiilor ştiinţifice şi didactice ale universitarilor bălţeni şi Biblioteca digitală, care reprezintă o colecţie digitizată de publicaţii pe toate domeniile de ştiinţă. (http://libruniv.usarb.md/)
 • 10. 40 20 10 2 Cărţi după programul de studiu universitar Dicţionare, enciclopedii Literatură fantastică, detective, romane de dragoste Culegeri de curuizităţi, umor, sport 4. CARE SUNT INTERESELE DUMNEAVOASTĂ DE LECTURĂ? Deşi interesele de lectură a respondenţilor sunt variate, prevalează lecturarea cărţilor electronice după programul de studiu universitar.
 • 11. 0 5 10 15 20 25 30 5 30 10 5 Pot regla intensitatea luminii de pe dispozitivul de pe care citesc E mai îndemână să ţin în mâină o tabletă sau eReader de pe care să citesc, decât o carte tradiţională Cartea electronică are o greutate mai mică decât cartea obişnuită Ate păreri 5. PREFER SĂ CITESC MATERIALE DIDACTICE/ŞTIINŢIFICE/BELETRISTICE ÎN FORMAT ELECTRONIC PENTRU CĂ: Utilizatorii preferă lectura cărţilor electronice pentru că „E mai îndemână să ţin în mâină o tabletă sau eReader de pe care să citesc, decât o carte tradiţională.
 • 12. Alte păreri: • „Prefer să ţin cartea în mâină”; • „Prefer să citesc în varianta carte tipărită.”; • „Prefer mai mult cărţile tipărite” ; • „Eu prefer lectura cărţilor online dar mai mult cred în cartea tipărită pe care o ţin în mâină.”; • „Sunt accesibile, neexistând posibilitatea de a le procura sau găsi în format tipărit.”; • „Deoarece e mult mai comod, le pot citi în orice moment şi oriunde.”
 • 13. 1 2 30 1 20 20 30 Nu citesc în format electronic Cu o aplicaţie audio Telefon mobil E-reader (de ex. Kindle) iPad/Tabletă Laptop Computer 6. NUMIŢI DISPOZITIVELE DE PE CARE LECTURAŢI CĂRŢILE ELECTRONICE Dispozitivele cele mai des utilizate pentru a citi cărţi electronice sunt computerul şi telefonul mobil. iPad-ului sau tableta şi laptopul devin dispozitive tot mai des folosite şi la lectura cărţilor electronice.
 • 14. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Dezacord total Dezacord Neutru Acord Acord total 1 9 8 12 20 7. ESTE MAI UŞOR SĂ LUCREZ CU RESURSELE ÎN FORMAT TRADIŢIONAL Utilizatorii bălţeni consultă cu interes materiale în formatul digital, însă în procesul de studiu şi cercetare le este mai uşor să lucreze cu resurse tradiţionale.
 • 15. 0 5 10 15 20 25 30 Dezacord total Dezacord Neutru Acord Acord total 4 2 4 30 10 8. CERCETAREA ŞI LECTURA ESTE MAI UŞOARĂ, UTILIZÂND FORMATUL TIPĂRIT Argumentele sunt în folosul cărţii tradiţionale în cazul cercetării şi lecturii serioase, unde 30 de respondenţi confirmă această.
 • 16. 0 5 10 15 20 25 30 Acord total Acord Neutru Dezacord Dezacord total 8 30 10 2 0 9. CĂUTAREA ŞI EXPLOATAREA SURSELOR DE REFERINŢĂ ESTE MAI UŞOARĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC Cu toate că cercetarea şi lectura serioasă este de preferinţă în format tradiţional, căutarea şi exploatarea surselor de referinţă este mai uşoară în formatul digital (de accord - 30 de chestionaţi şi 8 persoane - acord total).
 • 17. 0 5 10 15 20 25 30 35 Va înlocui cartea tipărită Va exista paralel cu cea tradiţională Va prevala asupra formatului tipărit 9 32 9 10.CARE VA FI LOCUL CĂRŢII ELECTRONICE ÎN VIITORII CINCI-ZECE ANI? Mai mult de jumătate din respondenţi au menţionat că „cartea electronică va exista paralel cu cea tradiţională”. 9 persoane presupun, că „cartea electronică va prevala asupra formatului tipărit”, iar alţii respondenţi sunt convinşi, că „cartea electronică va înlocui cartea tipărită”. Altă părere: „Posibil, cartea tipărită va deveini un monument istoric”.
 • 18. CONCLUZII: • Utilizatorii bălţeni pe deoparte optează pentru mărirea numărului de documente digitale, dar totodată consideră că cărţile tipărite sunt importante în procesul de studiu şi cercetare ştiinţifică. • Cărţile tradiţionale cu siguranţă nu vor dispărea din peisaj, datorită avantajelor:  paginile cărţilor au un miros care creşte apetitul pentru citit;  prezenţa palpabilă a paginii;  nu deranjează ochii, cum o face formatul digital;  sunt usor de obţinut;  nu au nevoie de energie electrică pentru a funcţiona. http://www.rebuildyourvision.com/wp- content/uploads/2013/04/eReader-Vs.-Printed-Book- Which-Is-Better-For-Your-Eyesight-300x225
 • 19. • Viitorul cărţii electronice este greu de prezis şi nu trebuie percepută ca un simplu suport de reproducere a unei reprezentări familiare a cărţii tradiţionale, ci mai degrabă ca un instrument util ce deschide calea spre noi practici de lectură, la îndemâna tuturor şi, mai ales, o „poartă de trecere” către cultură, către cunoaştere. • Cărţile electronice vor fi citite pe diferite suporturi simplu, natural, fără dificultăţi şi preconcepţii. http://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2009/04/07/50a82 39c7c42d5a6636a7021/646x404.jpg
 • 20. • Atât timp cât utilizatorii vor să citească, pentru noi bibliotecarii nu trebuie să conteze ce format preferă aceştea pentru lectură, principalul este să citească, să studieze, să cerceteze. • Tehnologiile pentru lectura cărţilor se vor schimba mereu, însă promovarea lecturii va rămâne în continuare sarcina principală a bibliotecii. • Cartea electronică cu conţinut ştiinţific va deveni un segment important în colecţia bibliotecii universitare prin extinderea utilizării variatelor resurse informaţionale electronice în procesul didactic şi ştiinţific. • Expunerea operativă în spaţiul virtual a tuturor produselor electronice ale universitarilor bălţeni în Biblioteca Digitală, Arhiva Instituţională ORA USARB, Open Library, pe platformele deschise: Calameo, Scribd, ISSUU va asigura accesul nelimitat a tuturor utilizatorilor virtuali.
 • 21. • „Respectul faţă de cărţi poate fi manifestat prin folosirea lor.” Umberto Eco • Bibliotecile, deşi reflectă trecutul, sunt instituţii ale prezentului şi mai ales ale viitorului, iar automatizarea în biblioteci nu este numai o necesitate a supravieţuirii lor, ci şi condiţia adecvării la cerinţele etapei viitoare. • Oferind servicii digitale, bibliotecile deschid căi spre universul cunoaşterii şi informării, conectând culturi dincolo de graniţele geografice şi sociale, transformându-se în medii electronice informaţionale. • „Valoarea uneu cărţi constă în ceea ce poţi folosi din ea.”James Bryce https://www.google.com/search?q=cartea+electronica+vs+cartea+traditionala&newwindow=1 &source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiW-9jZ- MLTAhXI3CwKHRzsANEQ_AUICCgB&biw=1280&bih=861#imgrc=7Qg3gh9Ud0uzlM:
 • 22. Referinţe bibliografice: • AGNES, Erich. Servicii şi produse oferite de către biblioteca hibrid. In: Biblioteca. 2006, nr. 11-12, pp. 326-327, ISSN 1220-3386. • BANCIU, Doina. Cartea electronică. In: Informatizarea bibliotecilor – Concepte şi practici. Bucureşti, 2001, pp.111-114, file:///F:/Ala/Biblioteka/2015%20chisinau/sesiune%20mai/cobilean/informatizarea%252 0bibliotecilor.pdf • Evoluţia cărţilor. [on-line]. [citat 19.10.2015]. Disponibil: http://articole.w7.ro/cumparaturi/carti/evolutia-cartiilor • OSOIANU, Vera. Tendinţe şi priorităţi în activitatea bibliotecilor publice. In: Bibliopolis, Vol. 47 (2013), nr.1. (serie nouă). [on-line]. [citat 10.10.2015]. Disponibil: http://bibliopolis.hasdeu.md/?bpa=2219 • STOICA, Ion. Informaţie şi Cultură : Sinteze, reflecţii, atitudini. Bucureşti : Ed. Tehnică, 1997. p.78, ISBN 973-31-1097-3 • АМБРОСОВА, Е. Е. Дихотомические вопросы: логика и рациональность использования при построении анкеты. В: Социологические исследования. 2013, nr. 11(355), pp. 25-29, ISSN 0132-1625.