Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ala LÎSÎI, Aspectele plagiatului: clasificare, prevenire (studiu de caz)

510 views

Published on

COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 febr. 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ala LÎSÎI, Aspectele plagiatului: clasificare, prevenire (studiu de caz)

 1. 1. ASPECTELE PLAGIATULUI: CLASIFICARE, PREVENIRE (STUDIU DE CAZ) Ala LÎSÎI, bibliotecar principal Serviciul Comunicarea colecţiilor, BŞ USARB COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 februarie 2017 http://static3.evz.ro/image-original-605-388/cache/2015-12/plagiat4-465x390.jpg
 2. 2.  Lucrările ştiinţifice se sprijină pe rezultatele obţinute anterior, cuprinzând citări şi referinţe bibliografice care confirmă documentar cunoaşterea acestor rezultate, determină legătura actualei lucrări cu publicaţiile sau cercetările precedente.  Utilizarea unor idei, date şi metode străine sau interpretarea textului fără citare este considerată drept plagiat, una din încălcările grave a eticii ştiinţifice. http://territoriaprava.ru/wp-content/uploads/2013/04/simvol_plagiata.jpg
 3. 3.  Plagiatul reprezintă folosirea fără menţionarea sursei ori a avizului autorului, a unor idei sau fraze, care apar ulterior ca noi şi originale, cu un alt autor. Acesta se referă la copierea unor idei, a unui raţionament, a unor pasaje sau la copierea integrală a unei opere de creaţie intelectuală, cum ar fi opera literară, artistică sau ştiinţifică. https://www.google.com/search?q=antiplagiat&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve d=0ahUKEwiW_bGit_vOAhWKhiwKHSU3AkYQ_AUICSgC#imgrc=-lPpbIk-CHyTfM%3A  Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte plagiatul drept „acţiunea de a plagia; plagiere. Operă literară, artistică sau ştiinţifică a altcuiva, însuşită (integral sau parţial) şi prezentată drept creaţie personală”.
 4. 4. În luna februarie 2017 în Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost aplicat sondajul „Aspectele plagiatului: clasificare, prevenire”.  Scopul sondajului: studierea şi determinarea: ce tipuri de plagiat cunosc utilizatorii, prin ce metode se poate evita plagiatul, ce softuri de detectare a plagiatului există, care este cadrul legislativ care condamnă plagiatul.  Obiectivele sondajului: opiniile utilizatorilor privind caracteristicile plagiatului;  identificarea cadrului legislativ care condamnă plagiatul;  utilizarea metodelor de evitare a plagiatului de către utilizatorii bălţeni;  constatarea tipurilor de plagiat şi a softurilor de detectare a plagiatului cunoscute de către utilizatorii BŞ USARB. https://chto-eto-takoe.ru/uryaimg/d93c61ca6e5220f678b81b1924921987.png
 5. 5.  Metoda de realizare: metoda anchetei.  Instrumentul de realizare: chestionarul cu 4 întrebări închise (cu variante de răspuns deja formulate) şi 3 intrebări semiînchise.  Eşantionul de 110 subiecţi: studenţi ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: ciclul de studii licenţă (82%) şi masterat (18%) de la diferite Facultăţi: Facultatea de Litere (55%); Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale (9% ); Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului (18%); Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Pedagogie şi Arte (18%); anii de studii 1, 2 şi 3.  Locul aplicării chestionarului: Biblioteca Ştiinţifică USARB, Serviciul Comunicarea colecţiilor.
 6. 6. 1. Care dintre caracteristicile de mai jos reflectă opinia Dvs despre plagiat?  Plagiatul este un fenomen cunoscut pentru utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi este perceput ca o acţiune de a lua, a fura ideile, expresiile, invenţiile cuiva şi a le prezenta ca creaţii proprii, a comite un furt literar (59% din respondenţi). 0 20 40 60 O încălcare gravă a normelor juridice Prezentarea muncii unui autor în aşa fel, că cititorul are impresia că aparţine acestuia Acţiunea de a lua, a fura ideile, expresiile, invenţiile cuiva şi a le prezenta drept creaţii proprii; a publica pe numele său fragmente din lucrarea altuia; a comite un furt literar Opera literară, artistică sau ştiinţifică a altcuiva, însuşită (integral sau parţial) şi prezentată drept creaţie personală; 9% 14% 59% 18%
 7. 7. 2. Numiţi cadrul legislativ care condamnă plagiatul şi îndeamnă la evitarea acestui fenomen  Cea mai recunoscută este „Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe” (50%)  Unii utilizatori „Nu cunosc aşa legi” sau „Nu cunosc legile care condamnă plagiatul” (22,7%). 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Nu cunosc aşa legi Codul de etică al cadrului didactic Codul de etică universitară USARB Codul de etică şi deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare Codul penal al Republicii Moldova Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe Constituţia Republicii Moldova 22,7% 0 0 9,1% 9,1% 50% 9,1%
 8. 8. 3. Ce tipuri de plagiat cunoaşteţi?  Cele mai cunoscute tipuri de plagiat sunt: Copiere, amestecare, lipire Reaşezarea cuvintelor Copiere-lipire. 15% 36% 21% 8% 11% 9% Copiere-lipire Copiere, amestecare, lipire Reaşezarea cuvintelor Plagiat structural Traduceri Auto-plagiere http://image.zn.ua/media/images/614xX/Dec2015/134351.jpg
 9. 9. 4. Cum aţi proceda dacă un coleg v-ar plagia?  Soluţionarea cazurilor de plagiat: • prin discuţii • prin indiferenţă faţă de acest fenomen • sancţionarea încălcării dreptului de autor prin tragerea la răspundere a persoanei care a comis furtul literar. • Altă părere: „Să indice numele meu”. Dacă un coleg m-ar plagia Aş discuta cu el 64% L-aş da în judecată 16% Nu aş întreprinde nimic 19% Altă variantă 1%
 10. 10. 5. Aţi practicat plagiatul şi cât de des?  Fenomenul plagiatului se manifestă şi în rândurile utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB care au practicat plagiatul ocazional (73%). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Da, destul de des Foarte rar Ocazional Nu am practicat 0 0 73% 27%
 11. 11. 6. Cum putem evita plagiatul?  Punerea între ghilimele a citatelor directe reprezintă cea mai simplă şi mai utilizată metodă de evitare a plagiatului (64%). 64% 18% 18% 0 10 20 30 40 50 60 70 Punerea între ghilimele a citatelor directe Reformularea cu propriile cuvinte a unui fragment din text Rezumarea teoriilor, ideilor şi a opiniilor http://ziuadecj.realitatea.net/Images/Articole/00144131/00133207_large.jpg
 12. 12. 7. Ce softuri de detectare a plagiatului cunoaşteţi?  Cel mai cunoscut este softul anti-plagiat DetectarePlagiat.ro  Mai puţini cunosc aplicaţia gratuită Plagium.com  Sunt utilizatori care „Nu cunosc softuri de detectare a plagiatului”. 45% 18% 14% 9% 5% 9% DetectarePlagiat.ro Plagium.com Copyscape Premium(Google) Viper Sistemantiplagiat.ro Alte softuri https://arnoldgiovanni.files.wordpress.com/2013/12/anti_plagiat.png
 13. 13. • Ne dorim ca utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice USARB să utilizeze programe şi aplicaţii, sisteme şi softuri anti-plagiat care sunt oferite on-line gratuit, pentru a exclude cazurile de plagiere, încât lucrările, studiile, şi tezele de licenţă, de master să fie apreciate pentru originalitate şi unicitate. • Studiul „Aspectele plagiatului: clasificare, prevenire” a reliefat concluzii importante care accentuiază însemnătatea cunoaşterii legislaţiei Republicii Moldova, în scopul evitării plagiatului în procesul de studiu şi cercetare ştiinţifică. • Rezultatele sondajului relatează că utilizatorii BŞ USARB sunt familiarizaţi cu metodele de evitare a plagiatlului, sunt informaţi despre fenomenul plagiatului şi legislaţia care previne şi combate furtul literar, aplică softuri anti-plagiat.
 14. 14. • Din afirmaţiile utilizatorilor plagiatul este distins ca acţiunea de a lua, a fura ideile, expresiile, invenţiile cuiva şi a le prezenta ca creaţii proprii, iar cadrul legislativ naţional care condamnă şi previne plagiatul, necesită a fi cunoscut de către toţi utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice USARB. • Utilizarea softurilor sau programelor anti-plagiat va micşora cazurile de plagiat în rândurile utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB. http://andrew-stasevich.ru/wp-content/uploads/2013/11/plagiat.jpg
 15. 15. • Este important nu numai cunoaşterea diferitor forme de plagiat, dar şi contribuţii personale pentru a preveni acest fenomen, utilizând diferite metode de evitare a plagiatului: punerea între ghilimele a citatelor directe, reformularea cu propriile cuvinte a unui fragment din text, rezumarea teoriilor, ideilor şi a opiniilor. • Prin respectarea standardelor de onestitate, prin recunoaşterea autorului lucrărilor originale, contribuim la evitarea plagiatului în procesul de studiu şi cercetare ştiinţifică. http://plagiat.upv.univ-montp3.fr/files/2015/02/logo-anti-plagiat-v2.png http://antiplagoff.ru/images/blog/8f072eab-b962-4e2f-bc2d- 7bc636205bdd.png
 16. 16. Referinţe bibliografice: • CHELCEA, Septimiu. Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice.[on-line]. [citat 08.08.2016]. Disponibil: http://istoriesociala.ro/pdf/Tiu/UCDC/Licenta/chelcea_metodologie_lucrare_stiintifica.pdf • CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ A CERCETĂTORILOR ŞI CADRELOR UNIVERSITARE. [on-line]. [citat 05.08.2016]. Disponibil: http://edu.asm.md/tc_userfiles/cod-etica.pdf • DICŢIONARUL EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE. [on-line].[citat 02.08.2016]. Disponibil: http://dexonline.ro/definitie/plagiat • LEGEA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR SI DREPTURILE CONEXE. [on-line]. [citat 05.08.2016]. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336156 • LIVADARU, Costel Daniel. Plagiatul – o problemă gravă pentru mediul academic! [on-line]. [citat 20.08.2016]. Disponibil: https://livadarucostel.wordpress.com/2013/12/10/plagiatul-o-problema-grava-pentru-mediul- academic/ • PARK, Chris. In: Other (People’s) Words: plagiarism byuniversity students – literature and lessons. [on- line].[citat 08.08.2016]. Disponibil: http://www.lancaster.ac.uk/staff/gyaccp/caeh_28_5_02lores.pdf • REPANOVICI, Angela. Ghid de cultura informaţiei. Bucureşti: Ed. Asoc. Bibliotecarilor din România, 2012. 115 p. ISBN 978-973-85962-9-0. • ROBU, Ioana. Citarea bibliografică : PowerPoint. Cluj, 2016. 15 sl. • UNGUREANU, Elena. Plagia(to)rismul în epoca Internetului: 10 sugestii de evitare. In: Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : Materialele Conf. şt. (2011 ; Chişinău). Chişinău, 2011, pp. 283-288. ISBN 978-9975-105-52-1.
 17. 17. MULŢUMESC!

×