Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Андрій Чайковський : «… Я не вірив, щоб з мене вийшов письменник… » (до 160-річчя від дня народження Андрія Чайковського)

Про видатного українського письменника, автора багатьох історичних романів та повістей, в яких поєднав органічно історичну хроніку, епічний малюнок народного життя й невимушені пригодницькі епізоди.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Андрій Чайковський : «… Я не вірив, щоб з мене вийшов письменник… » (до 160-річчя від дня народження Андрія Чайковського)

 1. 1. Управління культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Централізована бібліотечна система Публічна бібліотека ім. Г. Квітки-Основ’яненка Андрій Чайковський: «… Я не вірив, щоб з мене вийшов письменник… » (до 160-річчя від дня народження Андрія Чайковського) Біобібліографічний нарис Київ, 2017
 2. 2. 2 Андрій Чайковський : «… Я не вірив, щоб з мене вийшов письменник… » (до 160-річчя від дня народження Андрія Чайковського) : бібліографічний нарис / уклад. Т. П. Коблікова ; бібліотека ім. Г. Квітки-Основ’яненка ЦБС Дарницького району. ‒ Київ, 2017. ‒ 5 с. Андрій Чайковський (1857-1935) – видатний український письменник, автор багатьох історичних романів та повістей, в яких поєднав органічно історичну хроніку, епічний малюнок народного життя й невимушені пригодницькі епізоди. Козацькі пригоди, бої з татарами заворожують сучасного читача чудовим знанням давнього побуту та історичних реалій. У виданні вміщено матеріали про життя і творчість А. Чайковського. Адресовано всім, хто цікавиться творчістю письменника та історичним минулим України. Укладач: Коблікова Т. П.
 3. 3. 3 «Захоплення козаччиною і любов до України змусили мене заповнити прірву в нашій літературі історичними оповіданнями» ( А. Чайковський) Андрій Якович Чайковський народився 15 травня 1857 року в місті Самборі на Львівщині в родині дрібного урядовця. Рано залишився сиротою, жив у своїх родичів. Зростав Андрій у мальовничому краї над Дністром. Першим його наставником була бабуся, яка розповідала йому багато казок, співала чимало пісень, з нею він опанував польський буквар. Початкову освіту одержав у дяка с. Гордині, закінчив у 1877 році Самбірську гімназію. У гімназійний період почала формуватися національна самосвідомість А. Чайковського: його зацікавило історичне минуле України. У цей час він пробує писати. У 1877 році вступив до Львівського університету на філософський факультет, а через рік перейшов на юридичний факультет. 1882 року Чайковського, як і тисячі інших українців, мобілізували до австрійської армії. Результатом стала книга «Спомини з-перед десяти літ», видана у Львові у 1884 році, коли А. Чайковський уже працював адвокатом у м. Бережани на Тернопільщині. І. Франко першим запримітив і вирізнив молодого письменника з-поміж інших літераторів, додав відваги і заохотив до творчої праці. Важкі обставини особистого сирітського життя, враження від військової служби й походу 1882 року на придушення повстання в Боснії, а потім адвокатська практика й фундаментальне вивчення національної історії спонукали серйозно взятися за перо. Друком виходять нариси, оповідання, гуморески, повісті. Один за одним з’являлися у світ твори, написані на матеріалі історії козаччини: «Козацька помста» (1910), «Віддячився» (1913), «За сестрою» (1914), «З татарської неволі» (1921), «Богданко» (1934), «Полковник Михайло Кричевський» (1935) та багато інших. Не забував і про малих козаків, яких зобразив зокрема в повісті «Віддячився», що вийшла окремою книжкою у Львові в 1913 році. Малого селянського хлопця Івася захопив у полон татарин і віз його до Криму, щоб там вигідно продати. Але Івасеві пощастило… Його відбив у татарина сміливий козак Касян і завіз на Запорозьку Січ. Таких дітей на Січі – чи то сиріт, чи відбитих полонян – зібрався гурт. Вони, як усі діти того часу, вчились у школі… Письменник докладно описав оту січову школу, як там хлопці навчалися, як відпочивали, дружили між собою і як поступово виростали у лицарів – козаків: чесних, сміливих, завзятих. Автор не тільки описує життя і побут козацьких дітей, а й їхніми очима розглядає всю структуру козацького війська: його організацію, ради, старшин, торгівлю, бойове життя, а також козацьку систему господарювання вільних людей на вільній землі хутірського типу. Отож, читаючи повість «Віддячився», читач може достатньо уявити собі той час, коли почала формуватися козацька держава, невдовзі і проголошена Богданом Хмельницьким.
 4. 4. 4 Письменник глибоко знав сучасне йому селянське життя, на цю тему написав низку творів, що з’являлися окремими виданнями – «Образ гонору» (1895), «Бразілійський гаразд» (1896), «Не піддайся біді» (1908), «Не було виходу» ‒ Прочитавши «Образ гонору», І. Франко відгукнувся 26 березня 1895 р. до Андрія Чайковського листом, підтримав і пророкував щасливу письменницьку долю. Життя галицької інтелігенції постає з багато в чому автобіографічної повісті «Своїми Силами» (1902). Велику популярність принесли письменникові твори з життя так званої «ходачкової» шляхти. Уже перші твори цього тематичного циклу «Олюнька» (1895) та «В чужім гнізді» (1896) викликали як схвальні відгуки Франка, Маковея, так і серйозну розмову про шляхи розвитку письменницького таланту А. Чайковського. Заохочений до праці увагою Франка і Маковея, підбадьорюючими похвалами й порадами, А. Чайковський виявляє дивовижну творчу активність. Тільки з життя ходачкової шляхти він створив дві великі трилогії «Олюнька» (1895), «В чужім гнізді» (1896), «Малолітній» (1919); «Своїми силами» (1902), «З ласки родини» (1910), «Панич» (1921). Письменник сам походив із самбірської «ходачкової шляхти» і відкрив читачам її побут та психологію. Вся попередня творчість була ніби підготовчою роботою до завершення справи всього життя – створення великої історичної епопеї про одного з найславетніших діячів української історії ‒ Петра Сагайдачного. Над історичним романом «Сагайдачний» Андрій Чайковський працював майже 20 років. Перші три частини рукопису загинули під час першої світової війни. Письменник відновив роботу над твором і в 1918 р. видав першу частину під назвою «Побратими». Через 9 років перша частина вийшла другим виданням, а в 1929 та 1932 рр. побачили світ ще дві частини під спільною назвою «До слави». Повне видання його «Сагайдачного» ( три частини) здійснено у Києві аж через 54 роки після смерті А. Чайковського у видавництві « Дніпро» в 1989 році. Спадщина цього найпопулярнішого в Україні кінця XIX ‒ початку XX ст. письменника – історика становить понад 10 томів глибоко патріотичної, цікавої за сюжетами прози. Він писав про реальних людей, які займали чільні місця в нашій історії, кохався у добі козаччини, прагнув, описуючи завзяття, відвагу, самопожертву своїх героїв, виховати в читачів високу національну свідомість, прагнув відновити в них історичну пам'ять, щоб відчули вони себе українцями, здатними побудувати власну незалежну державу.
 5. 5. 5 «Хочу вирвати з рук публіки чужу книжку, а дати свою, що повіла б про рідне та дороге…» ( А. Чайковський ) Діти Козацької Матері : іст.-пригод. повісті та оповідання / упоряд., передм., прим. В. О. Шевчука ; худож. В. Руденко. – Київ : Веселка, 2004. – 334 с.: іл. Чайковський, А. Козацька помста / А. Чайковський. – Львів: Піраміда, 2006. - с. Чайковський, А. Сагайдачний : іст. роман у 3 кн. / А. Чайковський ; упоряд., авт. післямови та приміт. В. Яременка. – Київ : Дніпро, 1989. – 585 с. – (Біб. іст. прози ) Історія української літератури у 8 тт.Т. 4 : кн.2. Література 70–90-х рр. XIX ст. / авт. О. Засенко та ін. – Київ, 1969. – С. 122–125. Історія української літератури у 8 тт. т.5: література поч. XXст./ авт. М. Грицюта та ін.- К., 1968. – с. 85, 99, 100, 121. Історія української літератури у 8 тт. т.6: література періоду боротьби за перемогу соціалізму ( 1917 – 1932 ) / авт. Б. Буряк та ін. – К., 1970. – с. 444 – 445. Слотницька, І. Андрій Чайковський. Повість « За сестрою» / І. Слотницька // Українська мова та література. – 2013. ‒ № 19, жовтень. – С. 6–10. ‒ (Шкільний Світ). Яременко, В. Андрій Чайковський і його історичний роман « Сагайдачний» / В. Яременко // Чайковський, А. Сагайдачний : іст. роман у 3 кн. / А. Чайковський. – Київ : Дніпро, 1989. – С. 548‒570.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Про видатного українського письменника, автора багатьох історичних романів та повістей, в яких поєднав органічно історичну хроніку, епічний малюнок народного життя й невимушені пригодницькі епізоди.

Views

Total views

700

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

23

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×