Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Київ тепер і колись

2,894 views

Published on

Присвячується дню Києва, 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Київ тепер і колись

 1. 1. Київ тепер і колись До дня Києва
 2. 2. Захарченко М.М. Киев теперь и прежде. Репринтне видання 1888 року. Місцезнаходження : Відділ літератури з питань архітектури і мистецтв
 3. 4. Т.Доценко, М.Лябах, О.Парамонов КИЇВ. Мандрівка стародавнім містом. К., Київський дім, 1988. – 56с. іл. М ісцезнаходження : Абонемент навчальної літератури
 4. 5. Боровський Я.Є. Походження Києва. Історіографічний нарис. – Наукова думка, 1981. Монографія присвячена актуальній і важливій проблемі походження Київа у вітчизняній історії. Автор вперше подає монографічний огляд вітчизняної історіографії про походження Києва ( XVIII – XX ст.), відзначає значні досягнення радянських істориків у вивченні цієї проблеми, залучує маловідомі писемні джерела для її вирішення. Для істориків, археологів та всіх, хто цікавиться історією нашої Батьківщини. Місцезнаходження : Абонемент навчальної літератури
 5. 6. Ивакин Г.Ю. Киев в XIII-XV веках. – Киев: Наукова думка, 1982. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури СагайдакМ.А. Великий город Ярослава – Киев: Наукова думка, 1982.
 6. 7. Килиевич С.Р. На горе Старо-киевской. – Киев, “Наукова думка”, 1982 На основании письменных и археологических источников рассказывается, что собой представлял «град Кия» V-VIII века на Старокиевской горе, каким был центр политической и административной жизни древнего Киева IX-XIII вв. – его детинец – кремль. Місцезнаходження : Абонемент навчальної літератури
 7. 8. Толочко П.П. Древний Киев. – Киев: Наукова думка, 1976. Телегин Д.Я.. Там, где вырос Киев. – Киев: Наукова думка, 1982. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури
 8. 9. Київ. Історіографічний огляд. /А.В.Кудрицький. – Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1982. Григор'єв Г.П. . У старому Києві. – Радянський письменник, 1961. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури
 9. 10. Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. –К.: “Кий”, 1997. – 374 с. Збірник історіографічно-краєзнавчих та культурологічних нарисів про Київ. Для широкого кола читачів. Місцезнаходження : Абонемент навчальної літератури
 10. 11. Доценко Т., Лябах М. Київ і околиці Києва . – К:Київський дім, 1998. Малаков Д.В . Прибуткові будинкі Києва. –К.: “Кий”, 2008. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв
 11. 12. Ковалинский В.В. Меценаты Киева . –К.: “Кий”, 1998. – 528 с. Сборник историко-краеведческих очерков о Киеве. Для массового читателя. Місцезнаходження : Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв
 12. 13. Мироненко О.К . Андріївська церква. (Історико-архітектурний нарис) 2-е видання. –К.: “Будівельник”, 1975. – 56 с. Андріївська церква в Києві – одна з рідкісних споруд архітектури, живопису та скульптури XVIII ст. В популярній формі автор розповідає про видатних російських зодчих Б.Растреллі, І.Мічурина, про епоху, в яку вони творили і особливості архітектурного стилю бароко, історію будівництва, про багатьох майстрів та народних умільців, які створили цю чудову споруду. Місцезнаходження : Абонемент навчальної літератури
 13. 14. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв Збірка книжок про монастирі Києва
 14. 15. Малаков Д.В. Архітектор Городецький. –К.:Кий, 1999. – 240 с. Книга про видатного українського зодчего. Для широкого кола читачів. Місцезнаходження : Абонемент навчальної літератури
 15. 16. Друг О.М.,Малаков Д.В. Особняки Києва . – К:Кий, 2004. Хрещатик. Культурний путівник –К.: Амадей, 1997. – 159 с. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв
 16. 17. Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. – К.: Видавництво “АртЕк”, 2003. – 136 с.: іл. Корпорація Укрреставрація: на межі тисячоліть Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв
 17. 18. Звід пам'яток історії та культури України: Енцикл. вид. : У 28 т. /Голов. ред. В.Соломій та ін. – К.: Голов. ред. Заводу пам'яток історії та культури при видавництві “Укр. енциклопедія”, 1999. - 608 с. Єрофалов-Пилипчук Б.Л. Архітектура імперського Києва. – К.: А.С.С.Н.Д.ІТІАМ, 2000. – 192 с..: 55іл. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв
 18. 19. Івашко Ю. Будинки Києва з елементами готики. Дослідження історії та архітектури. –К.:Гопак, 2004. – 240 с. В науковій праці досліджується історія будівництва та архітектури житлових будинків з елементами готики, побудованих в Києві в другій половині ХІХ – початку ХХ століть. Місцезнаходження : Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв
 19. 20. Івашко Ю. Модерн в архітектурі Києва. –К.:Гопак, 2007. – 240 с.: іл. В книзі аналізуються витоки модерну як стильового явища в архітектурі і мистецтві Європи, Росії, України, виявлені особливості і різновиди модерну в різних країнах, показано відмінності між школами модерну в Україні. Місцезнаходження : Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв
 20. 21. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури
 21. 22. Килессо С.К. Київ архітектурний. Фотоальбом – Київ: “Будівельник”, 1987. Київ. Особливі міста України. Фотоальбом. – Видавництво “УНІТЕКС” Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури
 22. 23. Київ: Фотоальбом. – К.: Мистецтво, 1991. – 239 с. Київ. Що? Де? Як?: Фотоальбом. – К.: Мистецтво, 1980. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури

×