Počítáme ve WOLFRAMALPHA   (kvadratické rovnice)   © Ing. Libor Jakubčík, 2011
●  Velmi zajímavým nástrojem pro matematiku a  pak technické i netechnické výpočty je  WOLFRAMALPHA.●  Na některé vý...
●  JAK NA TO? [1]●  Zkusíme se naučit některé postupy – na typových  příkladech. Pro cvičení si otevřete adresu:  ww...
●  Poznámka:●  Pro všechny kvadratické rovnice uvedené  v následujících ukázkách je požadavek řešení  v R.●  Připom...
●  Obecná kvadratická rovnice má tvar:   2  ax + bx + c = 0     –  ax2 – kvadratický člen, a = koeficient   ...
Obecná kvadratická rovnice a ukázka změny a v kvadratickém členu●  Řešte v R kvadratickou rovnici a ukažte jak mění  g...
Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO!  Řešení (2 kořeny)Grafi...
Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu -6x2 – 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO!   Řešení (2 kořeny)Gra...
6x2 – 19x + 15 = 0a>0 zakřivení paraboly„jako pohárek“              2             -6x – 19x + 15...
Obecná kvadratická rovnice a ukázka  změny b v lineárním členu●  Řešte v R kvadratickou rovnici a ukažte jak mění  gr...
Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO!  Řešení (2 kořeny)Grafi...
Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 + 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO!   Řešení (2 kořeny)Graf...
2                6x – 19x + 15 = 0Koeficient b lineárního členuposouvá parabolu po ose x         ...
Obecná kvadratická rovnice a ukázka  změny c v absolutním členu●  Řešte v R kvadratickou rovnici a ukažte jak mění  g...
Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO!  Řešení (2 kořeny)Grafi...
Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x - 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO!  Řešení (2 kořeny)Grafi...
6x2 – 19x + 15 = 0Koeficient c absolutního členuposouvá paraboluve směru osy y                 6x2 – 19x -...
Kvadratická rovnice bez absolutního členu - změny b v lineárním členu●  Řešte v R kvadratickou rovnici bez absolutního  ...
Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x - 0 = 0Je to stejné jako zadání? ANO!  Řešení (2 kořeny)Grafic...
Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 + 19x - 0 = 0Je to stejné jako zadání? ANO!  Řešení (2 kořeny)Grafic...
6x2 – 19x - 0 = 0Koeficient b lineárního členuposouvá parabolu po ose x.V tomto případě jsou koeficientyb vzájemně opačná ...
Obecná kvadratická rovnice        neřešitelná v R●  Řešte v R kvadratickou rovnici    2   9x – 12x + 9 = 0
Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 9x2 – 12x + 9 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny v C) Gra...
●  Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wa 7

17,199 views

Published on

Použití WOLFRAMALPHA pro výuku kvadratické rovnice - ukázka grafického průměru. (Určeno pro střední školy).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wa 7

 1. 1. Počítáme ve WOLFRAMALPHA (kvadratické rovnice) © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 2. 2. ● Velmi zajímavým nástrojem pro matematiku a pak technické i netechnické výpočty je WOLFRAMALPHA.● Na některé výpočty je tento nástroj výhodnější než GOOGLE – a zvlášť skvělá je jeho část s grafickým výstupem. Myslím si, že příležitost vidět na obrázku názorně, co vlastně řeším může hodně přispět k pochopení filozofie výpočtu nebo k vyloučení některých výsledků.● Rozšíříme výhody ještě o další možnost – přímé řešení rovnic, bez nutnosti jejich úprav.● U kvadratických rovnic užijeme vždy příkaz solve – nebudeme sledovat postup, ale jen grafický výstup a celkový výsledek.
 3. 3. ● JAK NA TO? [1]● Zkusíme se naučit některé postupy – na typových příkladech. Pro cvičení si otevřete adresu: www.wolframalpha.com● Do zadávacího řádku WOFRAMALPHA si postupně (pokud možno s pochopením co děláte) pište zadání výpočtu podle vzoru z prezentace.● Výpočet spustíte ťuknutím na = na konci řádku.● Pozor – v desetinných číslech je desetinná tečka!
 4. 4. ● Poznámka:● Pro všechny kvadratické rovnice uvedené v následujících ukázkách je požadavek řešení v R.● Připomeňme si, že R je množina všech reálných čísel - je tvořena čísly racionálními (vyjádřitelná zlomkem), nulou, a čísly iracionálními (neukončený desetinný rozvoj a nejsou periodická)● Pokud v ukázce vyjde výsledek v C (obor komplexních čísel) budeme uvažovat, že rovnice nemá řešení v R.
 5. 5. ● Obecná kvadratická rovnice má tvar: 2 ax + bx + c = 0 – ax2 – kvadratický člen, a = koeficient kvadratického členu – bx – lineární člen, b = koeficient lineárního členu – c – absolutní člen● V následujících příkladech si ukážeme: – kde najdeme v grafu řešení kvadratické rovnice – jak se mění grafické znázornění při změnách jednotlivých členů a koeficientů.
 6. 6. Obecná kvadratická rovnice a ukázka změny a v kvadratickém členu● Řešte v R kvadratickou rovnici a ukažte jak mění grafické znázornění koeficient kvadratického členu a 2 6x – 19x + 15 = 0 -6x2 – 19x + 15 = 0
 7. 7. Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny)Grafické řešeníŘešením je x-ová souřadnice(vzdálenost od počátku)průsečíku funkce 2y = 6x – 19x + 15s osou x Poloha výsledku na číselné ose
 8. 8. Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu -6x2 – 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny)Grafické řešeníŘešením je x-ová souřadnice(vzdálenost od počátku)průsečíku funkce 2y = -6x – 19x + 15s osou x Poloha výsledku na číselné ose
 9. 9. 6x2 – 19x + 15 = 0a>0 zakřivení paraboly„jako pohárek“ 2 -6x – 19x + 15 = 0a<0 zakřivení paraboly„jako kopeček“
 10. 10. Obecná kvadratická rovnice a ukázka změny b v lineárním členu● Řešte v R kvadratickou rovnici a ukažte jak mění grafické znázornění koeficient lineárního členu b 2 6x – 19x + 15 = 0 6x2 + 19x + 15 = 0
 11. 11. Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny)Grafické řešeníŘešením je x-ová souřadnice(vzdálenost od počátku)průsečíku funkce 2y = 6x – 19x + 15s osou x Poloha výsledku na číselné ose
 12. 12. Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 + 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny)Grafické řešeníŘešením je x-ová souřadnice(vzdálenost od počátku)průsečíku funkce 2y = 6x + 19x + 15s osou x Poloha výsledku na číselné ose
 13. 13. 2 6x – 19x + 15 = 0Koeficient b lineárního členuposouvá parabolu po ose x 6x2 + 19x + 15 = 0
 14. 14. Obecná kvadratická rovnice a ukázka změny c v absolutním členu● Řešte v R kvadratickou rovnici a ukažte jak mění grafické znázornění koeficient absolutního členu c 2 6x – 19x + 15 = 0 6x2 – 19x - 15 = 0
 15. 15. Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x + 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny)Grafické řešeníŘešením je x-ová souřadnice(vzdálenost od počátku)průsečíku funkce 2y = 6x – 19x + 15s osou x Poloha výsledku na číselné ose
 16. 16. Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x - 15 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny)Grafické řešeníŘešením je x-ová souřadnice(vzdálenost od počátku)průsečíku funkce 2y = 6x – 19x - 15s osou x Poloha výsledku na číselné ose
 17. 17. 6x2 – 19x + 15 = 0Koeficient c absolutního členuposouvá paraboluve směru osy y 6x2 – 19x - 15 = 0
 18. 18. Kvadratická rovnice bez absolutního členu - změny b v lineárním členu● Řešte v R kvadratickou rovnici bez absolutního členu a ukažte jak mění grafické znázornění koeficient lineárního členu b● Absolutní člen c = 0 (0 se samozřejmě nepíše - v tomto příkladu je to ale jen ukázka, jak se stejné zadání změní nulovou hodnotou jednoho členu) 2 6x – 19x + 0 = 0 2 6x + 19x + 0 = 0
 19. 19. Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 – 19x - 0 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny)Grafické řešeníŘešením je x-ová souřadnice(vzdálenost od počátku)průsečíku funkce 2y = 6x – 19xs osou x Poloha výsledku na číselné ose
 20. 20. Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 6x2 + 19x - 0 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny)Grafické řešeníŘešením je x-ová souřadnice(vzdálenost od počátku)průsečíku funkce 2y = 6x + 19xs osou x Poloha výsledku na číselné ose
 21. 21. 6x2 – 19x - 0 = 0Koeficient b lineárního členuposouvá parabolu po ose x.V tomto případě jsou koeficientyb vzájemně opačná čísla.Všimněte si uspořádání grafu a 2zkuste vyslovit tvrzení prograf kvadratické rovnice při 6x + 19x - 0 = 0změně b za vzájemně opačnéčíslo.
 22. 22. Obecná kvadratická rovnice neřešitelná v R● Řešte v R kvadratickou rovnici 2 9x – 12x + 9 = 0
 23. 23. Příkaz solve (řešit)vede k zpřehlednění výpočtu 9x2 – 12x + 9 = 0Je to stejné jako zadání? ANO! Řešení (2 kořeny v C) Grafické řešení Ukazuje názorně polohu kořenů v C (množina komplexních čísel) Závěr Rovnice nemá v R řešení
 24. 24. ● Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů .● [1] <http://ljinfo.blogspot.com>, [cit. 16.7.2011]● [2] Čermák, P., Červinková, P.: Odmaturuj z matematiky 1, DIDAKTIS, Brno 2007, s. 47● [3] LOGO WOLFRAMALPHA <http://techcombo.com/2009/05/17/wolfram-alpha-review-123/>, [cit. 16.7.2011]

×