Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Počítáme ve WOLFRAMALPHA(2 lineární rovnice o 2 neznámých)   © Ing. Libor Jakubčík, 2011
●  Velmi zajímavým nástrojem pro matematiku a  pak technické i netechnické výpočty je  WOLFRAMALPHA.●  Na některé vý...
●  JAK NA TO? [1]●  Zkusíme se naučit některé postupy – na typových  příkladech. Pro cvičení si otevřete adresu:  ww...
Obecný příklad●  Řešte soustavu 2 lineárních rovnic o  2 neznámých [1]●  3x + 2y = 29, 2x - y = 3     Obě rovnice...
Obecný příklad       Grafické řešení       Řešením jsou souřadnice       průsečíku 2 lineárních funkcí ...
Obecný příklad (solve)Zkuste si před první rovnici vložit příkaz solve (vyřešit)
Obecný příklad (solve)          Příkaz solve          Všimněte si, že došlo k          určitému...
Učebnicový příkladZájezdu se zúčastnilo 40 osob. Cena za dítě byla25 euro, cena za dospělého 50 euro. Celkem bylood účastn...
Učebnicový příkladx + y = 40x * 25 + y * 50 = 1800     Obě rovnice napíšeme na řádek – oddělíme je čárkou!
Učebnicový příklad       Grafické řešení       Řešením jsou souřadnice       průsečíku 2 lineárních f...
Učebnicový příklad (solve) Zkuste si před první rovnici vložit příkaz solve (vyřešit)
Učebnicový příklad (solve)           Příkaz solve           Všimněte si, že došlo k          ...
Užití v mechanice●  Nosník na 2 podporách je zatížený 2  rovnoběžnými silami F1 a F2. Určete vazebné síly  (reakce) v...
Užití v mechaniceF1 = 5000 [N], F2 = 18000 [N], a = 1 [m],b = 1,5 [m], l = 4,5 [m].
Užití v mechanice●  Vznik 2 lineárních rovnic o 2 neznámých  1. ∑ F=0  2. ∑ M =0  (sledujeme směr+nebo− podle náčrt...
Užití v mechaniceRovnice oddělíme čárkou, indexy sil (F1, F2) píšeme hned za symbol síly F.Zadané hodnoty (l, a, b, F1, F2...
Užití v mechanice          Solution = Řešení
Užití v mechanice
Užití v mechaniceGrafický výstup i typograficky správně vyvedený vzorec je možné uložitjako obrázek (Save as image) a vlož...
Užití v mechanice (solve)           Příkaz solve           Všimněte si, že došlo k          ...
●  Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wa 1

16,687 views

Published on

Použití WOLFRAMALPHA pro výuku 2 lineárních rovnic o 2N.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wa 1

 1. 1. Počítáme ve WOLFRAMALPHA(2 lineární rovnice o 2 neznámých) © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 2. 2. ● Velmi zajímavým nástrojem pro matematiku a pak technické i netechnické výpočty je WOLFRAMALPHA.● Na některé výpočty je tento nástroj výhodnější než GOOGLE – a zvlášť skvělá je jeho část s grafickým výstupem. Myslím si, že příležitost vidět na obrázku názorně, co vlastně řeším může hodně přispět k pochopení filozofie výpočtu.● Rozšíříme výhody ještě o další možnosti – přímé řešení rovnic, bez nutnosti jejich úprav. To je velmi zajímavé třeba pro mechaniku. [1]
 3. 3. ● JAK NA TO? [1]● Zkusíme se naučit některé postupy – na typových příkladech. Pro cvičení si otevřete adresu: www.wolframalpha.com● Do zadávacího řádku WOFRAMALPHA si postupně (pokud možno s pochopením co děláte) pište zadání výpočtu podle vzoru z prezentace.● Výpočet spustíte ťuknutím na = na konci řádku.● Pozor – v desetinných číslech je desetinná tečka!
 4. 4. Obecný příklad● Řešte soustavu 2 lineárních rovnic o 2 neznámých [1]● 3x + 2y = 29, 2x - y = 3 Obě rovnice napíšeme na řádek – oddělíme je čárkou!
 5. 5. Obecný příklad Grafické řešení Řešením jsou souřadnice průsečíku 2 lineárních funkcí Solution = Řešení
 6. 6. Obecný příklad (solve)Zkuste si před první rovnici vložit příkaz solve (vyřešit)
 7. 7. Obecný příklad (solve) Příkaz solve Všimněte si, že došlo k určitému zjednodušení a zpřehlednění výpočtu
 8. 8. Učebnicový příkladZájezdu se zúčastnilo 40 osob. Cena za dítě byla25 euro, cena za dospělého 50 euro. Celkem bylood účastníků zájezdu vybráno 1800 euro.Určete počet dětí a počet dospělých.Řešení (napíšeme soustavu 2 rovnic o 2 neznámých,které vyřešíme ve WOLFRAMALPHA):počet dětí ............... xpočet dospělých …. y
 9. 9. Učebnicový příkladx + y = 40x * 25 + y * 50 = 1800 Obě rovnice napíšeme na řádek – oddělíme je čárkou!
 10. 10. Učebnicový příklad Grafické řešení Řešením jsou souřadnice průsečíku 2 lineárních funkcí Solution = Řešení
 11. 11. Učebnicový příklad (solve) Zkuste si před první rovnici vložit příkaz solve (vyřešit)
 12. 12. Učebnicový příklad (solve) Příkaz solve Všimněte si, že došlo k určitému zjednodušení a zpřehlednění výpočtu
 13. 13. Užití v mechanice● Nosník na 2 podporách je zatížený 2 rovnoběžnými silami F1 a F2. Určete vazebné síly (reakce) v podporách A, B.● Je dáno: F1 = 5000 [N], F2 = 18000 [N], a = 1 [m], b = 1,5 [m], l = 4,5 [m].
 14. 14. Užití v mechaniceF1 = 5000 [N], F2 = 18000 [N], a = 1 [m],b = 1,5 [m], l = 4,5 [m].
 15. 15. Užití v mechanice● Vznik 2 lineárních rovnic o 2 neznámých 1. ∑ F=0 2. ∑ M =0 (sledujeme směr+nebo− podle náčrtu) 1.−A+F 1+F 2−B = 0 2.−A . l + F 1 (l − a) + F 2 . b = 0
 16. 16. Užití v mechaniceRovnice oddělíme čárkou, indexy sil (F1, F2) píšeme hned za symbol síly F.Zadané hodnoty (l, a, b, F1, F2) oddělujeme čárkou.Chceme výsledek – hodnoty vazebných sil (reakcí) A a B.
 17. 17. Užití v mechanice Solution = Řešení
 18. 18. Užití v mechanice
 19. 19. Užití v mechaniceGrafický výstup i typograficky správně vyvedený vzorec je možné uložitjako obrázek (Save as image) a vložit do svého dokumentu.Celý výpočet je možné stáhnout ve formátu .pdf
 20. 20. Užití v mechanice (solve) Příkaz solve Všimněte si, že došlo k určitému zjednodušení a zpřehlednění výpočtu
 21. 21. ● Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů .● [1] <http://ljinfo.blogspot.com>, [cit. 16.7.2011]● [2] LOGO WOLFRAMALPHA <http://techcombo.com/2009/05/17/wolfram-alpha-review-123/>, [cit. 16.7.2011]

×