GOOGLEPRO TECHNICKÉ VÝPOČTY  © Ing. Libor JAKUBČÍK 2010
ÚVOD●  GOOGLE je úžasný nástroj pro nejrůznější  technické výpočty.●  Umožňuje i ty nejsložitější výpočty s přímým  ...
ZÁKLADNÍ PRINCIPY●  Základní filozofie výpočtu●  Napíšeme si vztah, podle kterého budeme  výpočet provádět (třeba z te...
ZÁKLADNÍ PRINCIPY●  Celý výpočtový vztah s vloženými jednotkami  musíme napsat na řádku – pro začátečníky je  dobré s...
PŘEVODY JEDNOTEK  Příklad 1●  Vozidlo jede rychlostí 120 km/h. Určete jeho  rychlost v m/s.●  Napíšeme na řádku půvo...
PŘEVODY JEDNOTEK●  Výsledek můžeme kopírovat pomocí schránky  (CTRL+C; CTRL+ V) do libovolného  dokumentu.
PŘEVODY JEDNOTEK  Možná chyba●  V ukázce chybí v zadávaných jednotkách –  km/h právě hodina za lomítkem.
PŘEVODY JEDNOTEK●  Výsledkem bude odkaz na webovou stránku –  pokud se nám objeví tento výsledek, je nutné si  pozorn...
PŘEVODY JEDNOTEK  Příklad 2●  Na zařízení byl dodán zahraniční manometr  cejchovaný v psi a podle návodu k obsluze je...
PŘEVODY JEDNOTEK●  Postup a hodnoty jsou zřejmé z grafiky
PŘEVODY JEDNOTEK  Příklad 3●  Určete měrnou hmotnost kovu ρ v g/cm3,  jestliže víte, že v tabulkách je uvedeno   ...
PŘEVODY JEDNOTEK
PŘEVODY JEDNOTEK  Příklad 4●  Na brigádě máte mzdu 80 Kč/h. Zkuste tuto  mzdu vyjádřit v euro/h.●  Proč GOOGLE nenaš...
PŘEVODY JEDNOTEK●  Měnové jednotky ve všech výpočtech se musí  vkládat v mezinárodním formátu měn – tak jak  jsou uve...
PLANIMETRIE●  Planimetrie●  Při výpočtu délek a ploch musíme důsledně u  všech proměnných uvádět jednotky.●  Příklad ...
PLANIMETRIE●  Znak pro násobení je * z numerické klávesnice.
PLANIMETRIE●  Příklad 6●  Stanovte plochu kruhové tyče [m2] o průměru  d=45 mm.                   ...
PLANIMETRIE●  Výsledek●  Pozor na zápis průměru (45 mm)^2 -to je  správné; při opomenutí závorky vychází  zcela odli...
PLANIMETRIE●  Příklad 7●  Natíráme potrubí o průměru d = 133 mm a  délce 5 km; jaká bude spotřeba barvy, jestliže  p...
PLANIMETRIE●  Zadání●  Výsledek
PLANIMETRIE●  Příklad 8●  Pokračujeme v příkladu 7 – jaká bude cena  barvy, když víme, že 3 kg balení je za 450 Kč.● ...
PLANIMETRIE●  Výsledek
PYTHAGOROVA VĚTA●  Počítáme s Pythagorovou větou●         2  2  Připomínám: c =a b             ...
PYTHAGOROVA VĚTA●  Nejprve napíšeme zadání s jednotlivými členy●  Výraz pod „odmocnítkem“ uzavřeme do  závorky
PYTHAGOROVA VĚTA●  Výsledek
STEREOMETRIE  Stereometrie●  Při výpočtu objemů musíme důsledně uvádět  jednotky (mm, cm, cm3, m3, l).●  Pokud budem...
STEREOMETRIE                m=n . V . ●  Výpočtové vztahy jsou:                   m ...
STEREOMETRIE●  Pozor! Jmenovatel zlomku je nutné vložit do  závorky – značeno šipkami. Můžeme uvažovat  tak, že jmeno...
STEREOMETRIE●  Příklad 11●  Určete hmotnost 1060000 ks ocelových válečků  o průměru 2 mm a délce 5 mm. Měrná  hmotno...
STEREOMETRIE                     m=n .V .                          2    ...
STEREOMETRIE●  Výsledek
STEREOMETRIE  Příklad 12●  Plynojem na obrázku má objem 50000 m 3;  určete průměr koule plynojemu   <http://common...
STEREOMETRIE  Pro výpočet použijeme vztahy:    1  3   V = π.d    6    √    36V   d= ( π )●  Kde:...
STEREOMETRIE●  Vyšší odmocniny se do GOOGLE zadávají jako  exponent ve tvaru zlomku – tady 1/3.●  Při složitějších výp...
TRIGONOMETRIE  Trigonometrie v pravoúhlém trojúhelníku●  Připomeneme si základní trigonometrické  vztahy       ...
TRIGONOMETRIE●  Inverzní funkce – určení velikosti úhlu  z hodnoty tan, sin, cos se zapisují arctan,  arcsin, arccos ...
TRIGONOMETRIEÚhel je 5°- přecházíme na určení minut – zkopírujeme část výsledku za desetinnoučárkou a vložíme jako požadav...
TRIGONOMETRIE           Z výsledků už víme, že úhel α je 5° 42           přecházíme na určení vteřin –...
TRIGONOMETRIE  Příklad 14●  V pravoúhlém trojúhelníku znáte přeponu c =  0,8 m a úhel α = 30°20; určete odvěsnu b [cm...
TRIGONOMETRIE●  Výsledek
TRIGONOMETRIE●  Obecný trojúhelník – sinová věta●  V obecném trojúhelníku můžeme pro výpočty  použít sinovou větu – zd...
TRIGONOMETRIE  Příklad 15●  V obecném trojúhelníku znáte strany a = 0,8 m,  b = 1,2 m a úhel α = 30°20.       ...
TRIGONOMETRIE●  Všimněte si způsobu zápisu – logické  závorkování při zápisu do řádky a jednotek –  hlavně si všimnět...
TRIGONOMETRIE●  Čím se liší výsledek – pouze jednotkami. Při  výpočtech v technické praxi budeme chtít  velikost úhlů...
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY  Další technické výpočty●  V několika výpočtech pro technickou praxi si  ukážeme další možnos...
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY  Příklad 16●  Potrubím o průměru d1=800 mm, proudí vzduch  rychlostí v1 [m/min]. Za redukcí n...
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTYPoužijeme papír a východiskem bude rovnice kontinuity :           S1 . v 1=S2 . v 2   ...
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY●  Připomínám rozdílnost jednotek rychlosti v  obou průřezech [m/min; m/s]!
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY  Příklad 17●  Elektrický odpor cívky je 5 Ω. Jaký proud  prochází cívkou, je-li mezi jejími s...
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY  Příklad 18●  Jak dlouho bude trvat přenesení 402MB z  vašeho počítače linkou s přenosovou ry...
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY Pozor na závorkování! Čitatel není nutný závorkovat ale jmenovatel musíme bezpodmínečně ANO   ...
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY  Příklad 19●  Určete kolik let dělí data na nalezených  základních kamenech.         ...
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY  Příklad 20●  Máme čtvercový prut z oceli S235JRG2; průřez  prutu je 20 × 20, zatěžující osov...
DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY                 F[N]●  Výraz pro tahové napětí  =   2           ...
NA ZÁVĚR●  Další příklady (řešené i neřešené), aplikace a  ukázky z technické praxe najdete na mém  blogu: http://lji...
●  Seznam zdrojů:  JAKUBČÍK, L. TECHNOLOGIE PRO STUDIJNÍ OBOR MS. Datum poslední revize 21.1.2010 [cit. 24. 01. 2010]. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Google4

8,977 views

Published on

výpočty v GOOGLE, upravený materiál, použitelnost pro studenty střeních škol
(study material for high school students)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Google4

 1. 1. GOOGLEPRO TECHNICKÉ VÝPOČTY © Ing. Libor JAKUBČÍK 2010
 2. 2. ÚVOD● GOOGLE je úžasný nástroj pro nejrůznější technické výpočty.● Umožňuje i ty nejsložitější výpočty s přímým uváděním jednotek do výpočtu – a zadávané jednotky není nutné vzájemně upravovat!● Výstup výpočtu je možné požadovat opět v libovolných jednotkách.● Výsledek včetně jednotek je možné vkládat do nejrůznějších aplikací (textový dokument, tabulkový editor, mail).
 3. 3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY● Základní filozofie výpočtu● Napíšeme si vztah, podle kterého budeme výpočet provádět (třeba z technické literatury, tabulek, webu).● Ujasníme si jednotky, ve kterých budeme zadávat proměnné, a ve kterých budeme požadovat výsledek.● Pozor! U konstant – π – rozměr neuvádíme!
 4. 4. ZÁKLADNÍ PRINCIPY● Celý výpočtový vztah s vloženými jednotkami musíme napsat na řádku – pro začátečníky je dobré si tuto operaci nejprve ujasnit u několika příkladů na papíru.● Po pochopení a zvládnutí je možné psát vztah přímo do GOOGLE včetně jednotek proměnných i jednotek požadovaných u výsledku.● Pokud je výsledkem odkaz na webovou stránku, je chyba v zápisu výrazu (nejčastěji překlep, chyba v závorkách, jednotkách).
 5. 5. PŘEVODY JEDNOTEK Příklad 1● Vozidlo jede rychlostí 120 km/h. Určete jeho rychlost v m/s.● Napíšeme na řádku původní rychlost 120 km/h a příkaz na převedení do jiných jednotek je vždy IN. Potvrdíme ENTER.
 6. 6. PŘEVODY JEDNOTEK● Výsledek můžeme kopírovat pomocí schránky (CTRL+C; CTRL+ V) do libovolného dokumentu.
 7. 7. PŘEVODY JEDNOTEK Možná chyba● V ukázce chybí v zadávaných jednotkách – km/h právě hodina za lomítkem.
 8. 8. PŘEVODY JEDNOTEK● Výsledkem bude odkaz na webovou stránku – pokud se nám objeví tento výsledek, je nutné si pozorně prohlédnout zápis a zkontrolovat správnost jednotek nebo závorek.
 9. 9. PŘEVODY JEDNOTEK Příklad 2● Na zařízení byl dodán zahraniční manometr cejchovaný v psi a podle návodu k obsluze je provozní tlak zařízení 45 psi.● Náhradní manometr je cejchovaný v kPa.● Jakou hodnotu musí tento manometr ukázat, aby byl dosažen správný provozní tlak?● Napíšeme na řádku původní tlak 45 psi a příkazem IN zadáme požadované jednotky kPa.
 10. 10. PŘEVODY JEDNOTEK● Postup a hodnoty jsou zřejmé z grafiky
 11. 11. PŘEVODY JEDNOTEK Příklad 3● Určete měrnou hmotnost kovu ρ v g/cm3, jestliže víte, že v tabulkách je uvedeno -3 7830 kg.m● Zápis na řádku vstupní hodnoty musíme s ohledem na záporný exponent napsat kg/m 3● Znak ^ , který vidíte v grafice vložíte kombinací kláves pravý ALT + 6 (v horní řadě klávesnice – ne z numerické klávesnice!)
 12. 12. PŘEVODY JEDNOTEK
 13. 13. PŘEVODY JEDNOTEK Příklad 4● Na brigádě máte mzdu 80 Kč/h. Zkuste tuto mzdu vyjádřit v euro/h.● Proč GOOGLE nenašel výsledek?
 14. 14. PŘEVODY JEDNOTEK● Měnové jednotky ve všech výpočtech se musí vkládat v mezinárodním formátu měn – tak jak jsou uvedeny v kurzovním lístku.● Tedy Kč>>CZK, dolar>>USD, libra >>GBP...● GOOGLE přebírá oficiální kurzy (bez bankovních poplatků)
 15. 15. PLANIMETRIE● Planimetrie● Při výpočtu délek a ploch musíme důsledně u všech proměnných uvádět jednotky.● Příklad 5● Určete plochu [m2] pruhu na silnici, o kterém víte, že je 10 cm široký a 3 km dlouhý:
 16. 16. PLANIMETRIE● Znak pro násobení je * z numerické klávesnice.
 17. 17. PLANIMETRIE● Příklad 6● Stanovte plochu kruhové tyče [m2] o průměru d=45 mm. d2● Vzorec pro stanovení plochy je: S= . 4● π nevypisujeme číselně – ale pouze „pi“● Začneme správným zápisem
 18. 18. PLANIMETRIE● Výsledek● Pozor na zápis průměru (45 mm)^2 -to je správné; při opomenutí závorky vychází zcela odlišný, ale chybný výsledek!
 19. 19. PLANIMETRIE● Příklad 7● Natíráme potrubí o průměru d = 133 mm a délce 5 km; jaká bude spotřeba barvy, jestliže při zkoušce jsme zjistili průměrnou spotřebu 0,75 kg/6m2.● Natíraný povrch je plášť válce, počítáme podle vzorce: S= . d .l● Spotřebu barvy m [kg] pak určíme rozšířením stejného vzorce: m=S . průměrná spotřeba= . d .l . průměrná spotřeba
 20. 20. PLANIMETRIE● Zadání● Výsledek
 21. 21. PLANIMETRIE● Příklad 8● Pokračujeme v příkladu 7 – jaká bude cena barvy, když víme, že 3 kg balení je za 450 Kč.● Jen doplníme zápis z předchozího příkladu o cenu. Pozor na vyjádření ceny v zápisu – je to 450 Kč/3kg (je to vlastně měrná jednotka Kč/kg).
 22. 22. PLANIMETRIE● Výsledek
 23. 23. PYTHAGOROVA VĚTA● Počítáme s Pythagorovou větou● 2 2 Připomínám: c =a b 2 →→ c=  a b 2 2● Při zápisu druhé odmocniny používáme příkaz sqrt. Pozor! Podívejte se, pod „odmocnítko“ - všechny členy na které se odmocňování vztahuje musí být v závorce! Pozor podruhé!! Jednotky musí být v závorce s proměnnou!● Příklad 9● Máme obdélník o stranách 370 mm a 0,924 m, určete velikost jeho úhlopříčky!
 24. 24. PYTHAGOROVA VĚTA● Nejprve napíšeme zadání s jednotlivými členy● Výraz pod „odmocnítkem“ uzavřeme do závorky
 25. 25. PYTHAGOROVA VĚTA● Výsledek
 26. 26. STEREOMETRIE Stereometrie● Při výpočtu objemů musíme důsledně uvádět jednotky (mm, cm, cm3, m3, l).● Pokud budeme uvažovat s více kusy jako v následujícím příkladu – pamatujte, že u kusů se žádný rozměr neuvádí!● Příklad 10● Určete měrnou hmotnost (hustotu) materiálu, ze kterého je 20 ks profilu 3 cm x 138 mm x 5 m; celková hmotnost 20 profilů je 3240 kg.
 27. 27. STEREOMETRIE m=n . V . ● Výpočtové vztahy jsou: m = n .a . b . c● Kde: m - hmotnost [kg]; n – počet kusů; V – celkový objem profilů [m3]; a, b, c – rozměry stran [ cm, mm, m]; ρ – měrná hmotnost/hustota [kg/m3]
 28. 28. STEREOMETRIE● Pozor! Jmenovatel zlomku je nutné vložit do závorky – značeno šipkami. Můžeme uvažovat tak, že jmenovatel představuje výpočet celkového objemu a dílčí výpočty je vhodné vkládat do závorek.● Výsledek
 29. 29. STEREOMETRIE● Příklad 11● Určete hmotnost 1060000 ks ocelových válečků o průměru 2 mm a délce 5 mm. Měrná hmotnost oceli ρ = 7830 kg/m3.● V tomto příkladu se současně naučíme způsob zadávání velkých čísel – tzv. exponenciální zápis, který znáte z matematiky. 6● 1060000 zapíšeme 1,06.10 , pro GOOGLE zapisujeme 1,06*1E6 (1E6 – vyjadřuje exponenciální zápis 106)
 30. 30. STEREOMETRIE m=n .V .  2 .d Vztahy pro výpočet hmotnosti: m= .l. 4● Kde: m – hmotnost [kg; n – počet kusů ; d – průměr [mm]; l -délka [mm]; ρ – měrná hmotnost [kg/m3]
 31. 31. STEREOMETRIE● Výsledek
 32. 32. STEREOMETRIE Příklad 12● Plynojem na obrázku má objem 50000 m 3; určete průměr koule plynojemu <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MiRO4.jpg?uselang=cs>
 33. 33. STEREOMETRIE Pro výpočet použijeme vztahy: 1 3 V = π.d 6 √ 36V d= ( π )● Kde: V – objem [m3];● d – průměr [m]
 34. 34. STEREOMETRIE● Vyšší odmocniny se do GOOGLE zadávají jako exponent ve tvaru zlomku – tady 1/3.● Při složitějších výpočtech se zlomky důsledně ukládejte členy v čitateli i jmenovateli do závorek; nezapomeňte – jestliže odmocňujete, závorkou vymezíte rozsah odmocniny.
 35. 35. TRIGONOMETRIE Trigonometrie v pravoúhlém trojúhelníku● Připomeneme si základní trigonometrické vztahy a protilehlá odvěsna tg  = = b přilehlá odvěsna b protilehlá odvěsna sin  = = c přepona a přilehlá odvěsna cos  = = c přepona● Pozor – je třeba uvádět rozměry stran trojúhelníka [mm, cm, m]; funkce tangens se do GOOGLE zapisuje tan
 36. 36. TRIGONOMETRIE● Inverzní funkce – určení velikosti úhlu z hodnoty tan, sin, cos se zapisují arctan, arcsin, arccos Příklad 13● V pravoúhlém trojúhelníku znáte odvěsny a = 30 cm; b = 3 m; určete úhel α [° “] (požadavek na výslednou hodnotu úhlu ve stupních určíme IN degree a tan  =   =arctan a b b
 37. 37. TRIGONOMETRIEÚhel je 5°- přecházíme na určení minut – zkopírujeme část výsledku za desetinnoučárkou a vložíme jako požadavek na výpočet
 38. 38. TRIGONOMETRIE Z výsledků už víme, že úhel α je 5° 42 přecházíme na určení vteřin – zkopírujeme část výsledku za desetinnou čárkou a vložíme jako požadavek na výpočetÚhel α = 5°4238“
 39. 39. TRIGONOMETRIE Příklad 14● V pravoúhlém trojúhelníku znáte přeponu c = 0,8 m a úhel α = 30°20; určete odvěsnu b [cm] přilehlá odvěsna b cos  = =  b=c . cos  a přepona c b Všimněte si zápisu velikosti úhlu a uvedených jednotek!
 40. 40. TRIGONOMETRIE● Výsledek
 41. 41. TRIGONOMETRIE● Obecný trojúhelník – sinová věta● V obecném trojúhelníku můžeme pro výpočty použít sinovou větu – zde si ukážeme pouze její zápis do GOOGLE: a b c = = sin  sin  sin  lze zapsat i jako: a sin  b sin  c sin  = ; = ; = b sin  c sin  a sin 
 42. 42. TRIGONOMETRIE Příklad 15● V obecném trojúhelníku znáte strany a = 0,8 m, b = 1,2 m a úhel α = 30°20. a sin  =● Určete úhel β b sin ● Obecný zápis je dobré si napsat a.sin  =b.sin  stranou na papír – tady ukazuji b . sin  sin  = i odvození vztahu pro úhel β a (protože vím, jak velké jsou potom :  =arcsin  b . sin   a potíže s úpravou vztahů):
 43. 43. TRIGONOMETRIE● Všimněte si způsobu zápisu – logické závorkování při zápisu do řádky a jednotek – hlavně si všimněte výsledků ?
 44. 44. TRIGONOMETRIE● Čím se liší výsledek – pouze jednotkami. Při výpočtech v technické praxi budeme chtít velikost úhlů ve stupních [°]. Proto musíme uvést požadavek degree – jinak je výsledek sice správný, ale je v obloukové míře.● A otázka pro vás: Jednotkou obloukové míry je?
 45. 45. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY Další technické výpočty● V několika výpočtech pro technickou praxi si ukážeme další možnosti výpočtů v GOOGLE.● Opět připomínám: GOOGLE je skvělý nástroj – a udělá za nás převody mezi různými jednotkami – proto je musíme důsledně uvádět!● Co za nás ale neudělá – to je znalost vztahů a základních vzorců a jejich úprava. Proto doporučuji - použijte k odvození konečného výrazu pro výpočet PAPÍR a TUŽKU, pak
 46. 46. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY Příklad 16● Potrubím o průměru d1=800 mm, proudí vzduch rychlostí v1 [m/min]. Za redukcí na d2=500 mm je rychlost vzduchu v2=10 m/s.● Určete rychlost v1.
 47. 47. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTYPoužijeme papír a východiskem bude rovnice kontinuity : S1 . v 1=S2 . v 2 S2 . v2 z toho: v 1= S1  d 1,22 za S1,2 dosadíme 4 2  . d2 4 pak :v 1= . v2 . 2 4  . d1 d2 2 po krácení : v 1= 2 . v 2 d1 Nyní dosadíme do GOOGLE.
 48. 48. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY● Připomínám rozdílnost jednotek rychlosti v obou průřezech [m/min; m/s]!
 49. 49. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY Příklad 17● Elektrický odpor cívky je 5 Ω. Jaký proud prochází cívkou, je-li mezi jejími svorkami napětí 4,5 V?● Pro výpočet použijeme Ohmův zákon I=U/R pro hodnotu odporu je nutné slovně vypsat ohm:
 50. 50. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY Příklad 18● Jak dlouho bude trvat přenesení 402MB z vašeho počítače linkou s přenosovou rychlostí 128kb/s, jestliže musíme počítat s 15% navýšením přenesených dat o data režijní?● Stejně jako v hydromechanice při plnění nádrže znáte už vztah pro naplnění nádrže o určitém objemu: OBJEM = RYCHLOST PLNĚNÍ . ČAS● Vyjádřit výraz pro čas už je jednoduché – dosadíme jen se správnými jednotkami:
 51. 51. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY Pozor na závorkování! Čitatel není nutný závorkovat ale jmenovatel musíme bezpodmínečně ANO 1,15 představuje zvětšení objemu přenesených dat o 15% dat režijních podle zadání.
 52. 52. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY Příklad 19● Určete kolik let dělí data na nalezených základních kamenech. Pracujeme s arabskými číslicemi – jen převádíme Podobně provedeme převod na číslice římské
 53. 53. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY Příklad 20● Máme čtvercový prut z oceli S235JRG2; průřez prutu je 20 × 20, zatěžující osová tahová síla je 150000 N. Zvažte, jestli zatěžující silou dosáhneme Re.
 54. 54. DALŠÍ TECHNICKÉ VÝPOČTY F[N]● Výraz pro tahové napětí = 2 S[ mm ] Hodnotu porovnejte s tabulkami nebo materiálovým listem.
 55. 55. NA ZÁVĚR● Další příklady (řešené i neřešené), aplikace a ukázky z technické praxe najdete na mém blogu: http://ljinfo.blogspot.com● Děkuji za pozornost a přeji Vám při použití GOOGLE v technických výpočtech hodně úspěchů.
 56. 56. ● Seznam zdrojů: JAKUBČÍK, L. TECHNOLOGIE PRO STUDIJNÍ OBOR MS. Datum poslední revize 21.1.2010 [cit. 24. 01. 2010]. < http://ljinfo.blogspot.com>● Obrázky manometrů na snímku 10 <http://www.kwziegler.de/Rad/pumpe-manometer-72-600.jpg> <http://www.emers-cr.cz/katalog/images/kat_10_10.jpg>● Obrázek vodojemu na snímku 32 <http://www.eber.se/torn/ebers/bild/050622-0012.jpg>● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů .

×