Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ie mba#13

450 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ie mba#13

  1. 1. Danh sách tên đề tài luận văn Lớp IeMBA#13 (08c)Stt Học viên Tên đề tài1 Bùi Xuân Biên Các nguồn tài chính cho cơ sở dạy nghề ở các tỉnh phía Bắc Tuyển dụng nguồn nhân lực - Nghiên cứu tình huống công ty CP2 Nguyễn Thị Đoan Đông Giang Kế hoạch Marketing sản phẩm tiết kiệm dành cho trẻ em của3 Nguyễn Thành Đông BIDV Marketing ngân hàng, thực trạng và giải pháp cho Agribank Thanh4 Trịnh Đình Hải Hóa Giải pháp phát triển hệ thống mạng lưới sàn giao dịch chứng khoán5 Nguyễn Thanh Hải tại công ty CP chứng khoán An Bình giai đoạn 2011-2015 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại6 Nguyễn Thị Hậu Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định Chiến lược kinh doanh. Nghiên cứu tình huống ngân hàng TMCP7 Đặng Quang Minh An Bình giai đoạn 2011-2015 Chiến lược kinh doanh lĩnh vực sàng cát cho công ty CP Vimeco8 Trần Thị Vân Nga cơ khí và thương mại Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH quản lý quỹ9 Nguyễn Quang Tuấn Bảo việt giai đoạn 2011-2015 Một số giải pháp Marketing đối với sản phẩm thẻ sim của công ty10 Vũ Tuấn CP thông minh MK Xây dựng chiến lược kinh doanh - Nghiên cứu tình huống kinh doanh Rượu Vodka của công ty CP Rượu VN-Thụy Điển VNS giai11 Chu Minh Tuấn đoạn 2011-2015

×