SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Добруджа в EUROPEANA

 Регионална библиотека “Дора Габе”
       представя колекцията:

“Добруджа. Пощенски картички и фотографии
    от първата половина на XX в.”
 от фонда на Регионална библиотека “Дора Габе” и
   Регионален исторически музей - Добрич
Проектът “Добруджа.
Пощенски картички и фотографии
  от първата половина на XX в.”
поставя началото на дългосрочната
   стратегия на библиотеката за
    опазване и съхраняване на
  книжовното ни богатство като
    специфика и разнообразие,
  и разширяване географията на
     представяне на културно-
    историческото наследство
       на Добрич и региона.
Дигитализирането на материалите и тяхното
публикуване в глобалната мрежа прави възможно
ползването им като част от световното културно
наследство, достъпно за всички потребители на
Интернет в рамките на тяхното обучение, работа или
свободно време, и при гарантирана безопасност на
оригинала.
Проект Europeana

е проект на Европейската комисия, който се изгражда на
основата на Европейската библиотека и включва
библиотеки, музеи, архиви, аудиовизуални центрове.
Europeana представлява сайт, даващ достъп до повече от 2
милиона електронни обекта – филмови материали,
фотографии, картини, музикални произведения, карти,
ръкописи, книги, периодични издания. Целта е проектът да
представи електронно съдържание, осигурено от най-
големите и значими културни институции на Стария
континент.
EuropeanaLocal - стартира през м. юни 2008 г.
Той е съпътстващ проект, финансиран от Европейската комисия, за
да подпомогне Europeana. Участват: публични библиотеки, музеи,
архиви, аудио-архиви от страните-членки на ЕС.
Предоставя над 6 милиона записа дигитално съдържание,
съхранявано от институции на местно и регионално ниво.
Развива успешна практика по изграждането на обща база данни с
местно, регионално съдържание.

Агрегатор на данни за EuropeanaLocal за България e
Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна,
с партньори Регионална библиотека «Дора Габе» - Добрич и
Библиотека «Родина» - Стара Загора.
Проектът “Добруджа” за дигитализация на
пощенски картички и фотографии от първата
половина на ХХ в. е добричкото участие в
Еuropeana.

Той следва идеите на Еuropeana за достъпност на
местното и регионално съдържание, като представя
културно-историческото наследство на град
Добрич и Добруджа.
Наши партньори по проекта са Регионална
библиотека “Пенчо Славейков” – Варна и
Регионален исторически музей – Добрич.
- Създадохме профил на колекцията
- Подбрахме 200 обекта от сканираните двустранно 650 фотографии
 и пощенски картички от колекциите на библиотеката и
 Историческия музей
- Създадохме библиографски запис /мета-данни/ към всеки обект
- Интегрирахме сканираните изображения и
 библиографските описания в База данни
Подходи и критерии при събирането на данни
- историческа и културна стойност
- опазване на документите
- избягване на дублиране на обектите
- въвеждане на коректни данни – от фактологична гледна
точка
- стилистична и езикова проверка
- Тя съдържа пощенски картички от Добруджа, фотографии,
  запечатали знаменателни исторически събития, свързани с
  добруджанския край, както и портрети на изявени личности
  от културния и обществено-стопанския живот на края. Тези
  уникални документи носят аромата и атмосферата на
  големите добруджански селища, душевността на техните
  граждани, житейската мъдрост и родолюбие на много
  достойни българи. Освен това колекцията дава информация
  за известни фотографи и издатели.
- Разшифрова оригиналните документи
- Разкрива архаичния им език
- Предоставя търсене по ключови думи
Новите технологии променят ролята на културните
институции. Съвременните комуникации и технологии
налагат библиотеките да преосмислят своето място в
изграждането на културната общност.
Затова ние обединихме усилията си по дигитализацията на
част от регионалното културно наследство, за да представим
на общата европейска сцена пъзела на едно панорамно
присъствие на Добруджа.

         Екип по проекта:
     Пенка Христова инж. Иван Маджаров
  Галя Маринова Донка Василева Живко Марков

       Благодарим за вниманието!

More Related Content

What's hot

„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградЛюдмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. ГерманЮлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. ГерманGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаБиблиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Информационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесИнформационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевенPrezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевенGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
 Брошура ГБ "П. Хилендарски" Брошура ГБ "П. Хилендарски"
Брошура ГБ "П. Хилендарски"valentinaatanasova
 
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
цифрови библиотеки
цифрови библиотекицифрови библиотеки
цифрови библиотекиosman
 
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. СанданскиКлара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. СанданскиGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеЗоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 

What's hot (20)

„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
 
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградЛюдмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
 
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
 
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
 
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. ГерманЮлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
 
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаБиблиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
 
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
 
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
 
Информационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесИнформационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процес
 
Biblioteka belene
Biblioteka beleneBiblioteka belene
Biblioteka belene
 
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевенPrezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
 
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
 Брошура ГБ "П. Хилендарски" Брошура ГБ "П. Хилендарски"
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
 
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
 
цифрови библиотеки
цифрови библиотекицифрови библиотеки
цифрови библиотеки
 
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
 
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. СанданскиКлара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
 
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
 
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеЗоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
 
Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. КюстендилДиана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
 

Viewers also liked

Alanapinell theory
Alanapinell theoryAlanapinell theory
Alanapinell theoryalanapinell
 
Freshman Project Slideshow
Freshman Project SlideshowFreshman Project Slideshow
Freshman Project Slideshowbutler2532015
 
Presentation1 120412125243-phpapp02
Presentation1 120412125243-phpapp02Presentation1 120412125243-phpapp02
Presentation1 120412125243-phpapp02butler2532015
 
Brandon b freshman project
Brandon b freshman projectBrandon b freshman project
Brandon b freshman projectbutler2532015
 
Financial brokerage houses must consider using rtb
Financial brokerage houses must consider using rtbFinancial brokerage houses must consider using rtb
Financial brokerage houses must consider using rtbLadislav Kazán
 
T성과콘텐츠
T성과콘텐츠T성과콘텐츠
T성과콘텐츠순신 이
 
Infección tracto urinario en pediatría
Infección tracto urinario en pediatríaInfección tracto urinario en pediatría
Infección tracto urinario en pediatríaClaudio Ramirez
 
Elemente de teoria comunicarii
Elemente de teoria comunicariiElemente de teoria comunicarii
Elemente de teoria comunicariiBrindusaSecuiu
 
Etiket di meja makan
Etiket di meja makan Etiket di meja makan
Etiket di meja makan MISS ESTHER
 
Learning Theory- Behaviorism
Learning Theory- BehaviorismLearning Theory- Behaviorism
Learning Theory- Behaviorismkalazraki
 

Viewers also liked (15)

Alanapinell theory
Alanapinell theoryAlanapinell theory
Alanapinell theory
 
Freshman Project Slideshow
Freshman Project SlideshowFreshman Project Slideshow
Freshman Project Slideshow
 
Presentation1 120412125243-phpapp02
Presentation1 120412125243-phpapp02Presentation1 120412125243-phpapp02
Presentation1 120412125243-phpapp02
 
Brandon b freshman project
Brandon b freshman projectBrandon b freshman project
Brandon b freshman project
 
Parte jorge
Parte jorgeParte jorge
Parte jorge
 
Financial brokerage houses must consider using rtb
Financial brokerage houses must consider using rtbFinancial brokerage houses must consider using rtb
Financial brokerage houses must consider using rtb
 
Presentazione africa copia
Presentazione africa copiaPresentazione africa copia
Presentazione africa copia
 
orical
oricalorical
orical
 
T성과콘텐츠
T성과콘텐츠T성과콘텐츠
T성과콘텐츠
 
Vbasic
VbasicVbasic
Vbasic
 
grammer
grammergrammer
grammer
 
Infección tracto urinario en pediatría
Infección tracto urinario en pediatríaInfección tracto urinario en pediatría
Infección tracto urinario en pediatría
 
Elemente de teoria comunicarii
Elemente de teoria comunicariiElemente de teoria comunicarii
Elemente de teoria comunicarii
 
Etiket di meja makan
Etiket di meja makan Etiket di meja makan
Etiket di meja makan
 
Learning Theory- Behaviorism
Learning Theory- BehaviorismLearning Theory- Behaviorism
Learning Theory- Behaviorism
 

Similar to Добруджа в Europeana

National aggregatorvarna032013 marianadamova
National aggregatorvarna032013 marianadamovaNational aggregatorvarna032013 marianadamova
National aggregatorvarna032013 marianadamovaMariana Damova, Ph.D
 
National aggregatorvarna032013 marianadamova
National aggregatorvarna032013 marianadamovaNational aggregatorvarna032013 marianadamova
National aggregatorvarna032013 marianadamovaMariana Damova, Ph.D
 
ПАРАДИГМАТА ЕUROPEANA: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА, ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ, НОУ-ХОУ
ПАРАДИГМАТА ЕUROPEANA: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА, ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ, НОУ-ХОУПАРАДИГМАТА ЕUROPEANA: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА, ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ, НОУ-ХОУ
ПАРАДИГМАТА ЕUROPEANA: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА, ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ, НОУ-ХОУEuropeanaLocal Project
 
Bulgariana europeana27112013 ним
Bulgariana europeana27112013 нимBulgariana europeana27112013 ним
Bulgariana europeana27112013 нимMariana Damova, Ph.D
 
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)Mariana Damova, Ph.D
 
цифрови библиотеки
цифрови библиотекицифрови библиотеки
цифрови библиотекиosman
 
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”Zahariy Knyazheski Regional Library
 
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Ап...
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Ап...Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Ап...
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Ап...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката - място за учене през целия живот и приобщаване на хората от вси...
Библиотеката - място за учене през целия живот и приобщаване на хората от вси...Библиотеката - място за учене през целия живот и приобщаване на хората от вси...
Библиотеката - място за учене през целия живот и приобщаване на хората от вси...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
цифрови библиотеки
цифрови библиотекицифрови библиотеки
цифрови библиотекиosman
 
20160408 wikipedia and museums
20160408 wikipedia and museums20160408 wikipedia and museums
20160408 wikipedia and museumsVassia Atanassova
 
В света на Дора Габе
В света на Дора ГабеВ света на Дора Габе
В света на Дора Габеlibdobrich
 
Комплектуване, документиране и опазване на фондовете на мемориалните музеи в ...
Комплектуване, документиране и опазване на фондовете на мемориалните музеи в ...Комплектуване, документиране и опазване на фондовете на мемориалните музеи в ...
Комплектуване, документиране и опазване на фондовете на мемориалните музеи в ...Vera Boneva
 
(Дис)комфортът на книгата в музейния фонд // The book`s (dis)comfort in the m...
(Дис)комфортът на книгата в музейния фонд // The book`s (dis)comfort in the m...(Дис)комфортът на книгата в музейния фонд // The book`s (dis)comfort in the m...
(Дис)комфортът на книгата в музейния фонд // The book`s (dis)comfort in the m...Vera Boneva
 

Similar to Добруджа в Europeana (20)

Europeana in Bulgaria
Europeana in BulgariaEuropeana in Bulgaria
Europeana in Bulgaria
 
National aggregatorvarna032013 marianadamova
National aggregatorvarna032013 marianadamovaNational aggregatorvarna032013 marianadamova
National aggregatorvarna032013 marianadamova
 
National aggregatorvarna032013 marianadamova
National aggregatorvarna032013 marianadamovaNational aggregatorvarna032013 marianadamova
National aggregatorvarna032013 marianadamova
 
ПАРАДИГМАТА ЕUROPEANA: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА, ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ, НОУ-ХОУ
ПАРАДИГМАТА ЕUROPEANA: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА, ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ, НОУ-ХОУПАРАДИГМАТА ЕUROPEANA: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА, ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ, НОУ-ХОУ
ПАРАДИГМАТА ЕUROPEANA: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА, ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ, НОУ-ХОУ
 
Bulgariana europeana27112013 ним
Bulgariana europeana27112013 нимBulgariana europeana27112013 ним
Bulgariana europeana27112013 ним
 
3modul 1tema
3modul 1tema3modul 1tema
3modul 1tema
 
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
 
цифрови библиотеки
цифрови библиотекицифрови библиотеки
цифрови библиотеки
 
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
 
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Ап...
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Ап...Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Ап...
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Ап...
 
Библиотеката - място за учене през целия живот и приобщаване на хората от вси...
Библиотеката - място за учене през целия живот и приобщаване на хората от вси...Библиотеката - място за учене през целия живот и приобщаване на хората от вси...
Библиотеката - място за учене през целия живот и приобщаване на хората от вси...
 
Bulgariana europeana02112013
Bulgariana europeana02112013Bulgariana europeana02112013
Bulgariana europeana02112013
 
КОНЦЕПЦИЯ
КОНЦЕПЦИЯКОНЦЕПЦИЯ
КОНЦЕПЦИЯ
 
цифрови библиотеки
цифрови библиотекицифрови библиотеки
цифрови библиотеки
 
20160408 wikipedia and museums
20160408 wikipedia and museums20160408 wikipedia and museums
20160408 wikipedia and museums
 
В света на Дора Габе
В света на Дора ГабеВ света на Дора Габе
В света на Дора Габе
 
Комплектуване, документиране и опазване на фондовете на мемориалните музеи в ...
Комплектуване, документиране и опазване на фондовете на мемориалните музеи в ...Комплектуване, документиране и опазване на фондовете на мемориалните музеи в ...
Комплектуване, документиране и опазване на фондовете на мемориалните музеи в ...
 
Broshura cherry 1908
Broshura cherry 1908Broshura cherry 1908
Broshura cherry 1908
 
(Дис)комфортът на книгата в музейния фонд // The book`s (dis)comfort in the m...
(Дис)комфортът на книгата в музейния фонд // The book`s (dis)comfort in the m...(Дис)комфортът на книгата в музейния фонд // The book`s (dis)comfort in the m...
(Дис)комфортът на книгата в музейния фонд // The book`s (dis)comfort in the m...
 
Broshura haytov dimovski_1908
Broshura haytov dimovski_1908Broshura haytov dimovski_1908
Broshura haytov dimovski_1908
 

Добруджа в Europeana

 • 1. Добруджа в EUROPEANA Регионална библиотека “Дора Габе” представя колекцията: “Добруджа. Пощенски картички и фотографии от първата половина на XX в.” от фонда на Регионална библиотека “Дора Габе” и Регионален исторически музей - Добрич
 • 2. Проектът “Добруджа. Пощенски картички и фотографии от първата половина на XX в.” поставя началото на дългосрочната стратегия на библиотеката за опазване и съхраняване на книжовното ни богатство като специфика и разнообразие, и разширяване географията на представяне на културно- историческото наследство на Добрич и региона.
 • 3. Дигитализирането на материалите и тяхното публикуване в глобалната мрежа прави възможно ползването им като част от световното културно наследство, достъпно за всички потребители на Интернет в рамките на тяхното обучение, работа или свободно време, и при гарантирана безопасност на оригинала.
 • 4. Проект Europeana е проект на Европейската комисия, който се изгражда на основата на Европейската библиотека и включва библиотеки, музеи, архиви, аудиовизуални центрове. Europeana представлява сайт, даващ достъп до повече от 2 милиона електронни обекта – филмови материали, фотографии, картини, музикални произведения, карти, ръкописи, книги, периодични издания. Целта е проектът да представи електронно съдържание, осигурено от най- големите и значими културни институции на Стария континент.
 • 5. EuropeanaLocal - стартира през м. юни 2008 г. Той е съпътстващ проект, финансиран от Европейската комисия, за да подпомогне Europeana. Участват: публични библиотеки, музеи, архиви, аудио-архиви от страните-членки на ЕС. Предоставя над 6 милиона записа дигитално съдържание, съхранявано от институции на местно и регионално ниво. Развива успешна практика по изграждането на обща база данни с местно, регионално съдържание. Агрегатор на данни за EuropeanaLocal за България e Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна, с партньори Регионална библиотека «Дора Габе» - Добрич и Библиотека «Родина» - Стара Загора.
 • 6. Проектът “Добруджа” за дигитализация на пощенски картички и фотографии от първата половина на ХХ в. е добричкото участие в Еuropeana. Той следва идеите на Еuropeana за достъпност на местното и регионално съдържание, като представя културно-историческото наследство на град Добрич и Добруджа. Наши партньори по проекта са Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна и Регионален исторически музей – Добрич.
 • 7.
 • 8.
 • 9. - Създадохме профил на колекцията - Подбрахме 200 обекта от сканираните двустранно 650 фотографии и пощенски картички от колекциите на библиотеката и Историческия музей - Създадохме библиографски запис /мета-данни/ към всеки обект - Интегрирахме сканираните изображения и библиографските описания в База данни
 • 10. Подходи и критерии при събирането на данни - историческа и културна стойност - опазване на документите - избягване на дублиране на обектите - въвеждане на коректни данни – от фактологична гледна точка - стилистична и езикова проверка
 • 11. - Тя съдържа пощенски картички от Добруджа, фотографии, запечатали знаменателни исторически събития, свързани с добруджанския край, както и портрети на изявени личности от културния и обществено-стопанския живот на края. Тези уникални документи носят аромата и атмосферата на големите добруджански селища, душевността на техните граждани, житейската мъдрост и родолюбие на много достойни българи. Освен това колекцията дава информация за известни фотографи и издатели. - Разшифрова оригиналните документи - Разкрива архаичния им език - Предоставя търсене по ключови думи
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Новите технологии променят ролята на културните институции. Съвременните комуникации и технологии налагат библиотеките да преосмислят своето място в изграждането на културната общност. Затова ние обединихме усилията си по дигитализацията на част от регионалното културно наследство, за да представим на общата европейска сцена пъзела на едно панорамно присъствие на Добруджа. Екип по проекта: Пенка Христова инж. Иван Маджаров Галя Маринова Донка Василева Живко Марков Благодарим за вниманието!