Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Таємниці і скарби

574 views

Published on

125 років (1893) від часу відкриття Трипільської культури

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Таємниці і скарби

 1. 1. Таємниці і скарби 125 років (1893) від часу відкриття Трипільської культури
 2. 2. Одна з найзагадковіших культур в історії України - Трипільська, у 2018 році святкує 125 років з дня відкриття.
 3. 3. Трипільську культуру відкрив археолог – любитель, чех Вікентій Хвойка. Юнаком він переїхав до Києва, зацікавився історією та археологією. Утім професійно займався селекціонуванням — виводив різні сорти проса і вдосконалював культуру хмелю. Мав багато нагород від царського уряду. Якось його лабораторія — глиняна хатка, вкрита соломою — згоріла. Не стало його записів, замальовок, нагород. Утім, розбираючи згарище, він знайшов чимало старожитностей: деталі жіночих браслетів, уламки кераміки. Це підштовхнуло його зайнятися археологією.
 4. 4. Невдовзі неподалік Києва, на полі біля села Трипілля він розкопав залишок спаленого глиняного житла. Знайшов там дивовижні глиняні горщики та кам’яні знаряддя праці. Археологічну культуру назвали трипільською, а її носіїв — трипільцями.
 5. 5. На сьогодні можна стверджувати, що трипільська культура є найунікальнішою культурою світу.
 6. 6. За даними радіологічного аналізу вона датується віком 7.500 років. Є дуже багато свідчень, які можуть підтверджувати нам це.
 7. 7. Перші трипільці вже мали двоповерхові будівлі. За твердженням відомого українського археолога Михайла Відейка ці будинки відповідають архітектурним особливостям українських хат кінця 19 ст. Трипільці уже в шостому тисячолітті мали одомашнених коней, а у четвертому тисячолітті до нашої ери першими винайшли колесо, вони створили особливий духовний і мистецький світ, традиції котрого як-от народні звичаї, обряди, вірування, своєрідна філософія життя, вишивка, писанка, розписна кераміка, по сей день справді магічною силою діють на нас.
 8. 8. Список рекомендованої літератури з фонду документів відділу мистецтв ДБУ для юнацтва Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи // Збірник матеріалів міжнародної студентської археологічної конференції. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – С. 21 - 28.
 9. 9. Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. Київ : Наш час, 2008. – 160 с.
 10. 10. Войтович В. М. Трипільська культура // Українська міфологія/ В. М. Войтович. – Київ : Либідь, 2002. – С. 544
 11. 11. Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, Держ. фонд фундам. дослідж., НАН України. Ін-т археології. – Київ : Академперiодика, 2006.
 12. 12. Ч. 1. Переклади наукових праць та коментарі / пер. Н. В. Блажевич [та ін.], комент. Н. С. Абашина [та ін.].– 206 с. Ч. 2. Матеріали і дослідження / пер. Н. В. Блажевич [та ін.] ; комент. В. А. Колеснікова [та ін.] – 75 с.
 13. 13. Крижанівський М. Трипільський світ / М. Крижанівський // Укр. культура. – 2003. – № 11–12. – С. 27–29.
 14. 14. Крвавич Д. П. Будівництво і живопис Трипілля // Українське мистецтво : навч. посіб.: у 3 ч. Ч. 1 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2003. – С. 58–80.
 15. 15. Литвин В. М. Трипільська культура // Ілюстрована історія України / В. М. Литвин, В. А. Смолій, М. І. Шпаковатий. – Київ : Альтернативи, 2001.– С. 10–11.
 16. 16. Мозирський В. Якою мовою розмовляли трипільці? / В. Мозирський, О. Маловічко // Укр. культура. – 2004. – № 2–3. – С. 27–28.
 17. 17. Мицик В. За законом світового ладу / В. Мицик // Укр. культура. – 2004. – № 5. – С.28–30.
 18. 18. Національний музей історії України: 1899–1999 : буклет / фото А. Грабовенко. – Київ : Емма, 1999. – 14 с.
 19. 19. Попович М. В. Міфопоетичне тло // Культура : іл. енциклопедія України /. М. В. Попович. – Київ : Балтія-Друк, 2009. – С. 7.
 20. 20. Поселення раннього етапу трипільської культури // Історія української архітектури / за ред. В. І. Тимофієнка. – Київ : Техніка, 2003. – С. 16–17.
 21. 21. Релігійні вірування трипільців // Укр. культура. – 2003. – № 10. – С. 28–30.
 22. 22. Ханко В. Гончарство Древньої України. Українське Трипілля // Лекції з історії мистецтва : у 5 зшитках / В. Ханко. – Київ : Остап Ханко, 2006. – Зшиток 5 : Історія кераміки – С. 29–31.
 23. 23. Ханко В. Українське Трипілля // Лекції з історії мистецтва: у 5 зшитках / В. Ханко. – Київ : Остап Ханко, 2008. – Зшиток 3 : Історія українського мистецтва від палеоліту до XVIII ст. – С. 11–14.
 24. 24. Черняков І. Проблеми вивчення давньої цивілізації / І. Черняков // Укр. культура. – 2004. – № 11–12. – С. 26–27.
 25. 25. Енеоліт. Давні трипільці.: [Карта]. //Атлас історії України. – Київ : Картографія, 2012. – С. 12–13.
 26. 26. Яременко В. Трипільці IV тисячоліття до н.е.: вони і ми / В. Яременко // Укр. культура. – 2003. – № 7. – С.26–27.
 27. 27. Підготувала Аліна Острова, завідувачка відділу мистецтв Державної бібліотеки України для юнацтва

×