Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся

1,041 views

Published on

Пункт європейської інформації Державної бібліотеки України для юнацтва пропонує ознайомитися з віртуальною виставкою книг.
З презентованими та іншими інформаційними джерелами з теми можна попрацювати, звернувшись до пункту європейської інформації за адресою:
м. Київ, просп. Перемоги, 60. Відділ комплексного обслуговування користувачів.
Координатор проекту: Олександра Зубченко.
E-mail: euroinform@4uth.gov.ua
Сайт: https://society.4uth.gov.ua/evrointegracia/punkt-evropejskoie-informaciie

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся

 1. 1. Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся Віртуальна виставка книг Пункт європейської інформації Державної бібліотеки для юнацтва
 2. 2. І. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОСОЮЗУ 66.4(4) В 42 Віднянський, С.В. Об’єднана Європа : від мрії до реальності [Текст]: Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю.Мартинов .-К.:Видавничий дім “Києво- могілянська академія”, 2011.-395с. Книга містить політичні біографії сімнадцяти політичних діячів, котрі відігравали суттєву роль в історії європейської інтеграції.
 3. 3. І. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОСОЮЗУ 66.4(0)я73 М 27 Мармазов, В.Є. Рада Європи: політико- правовий механізм інтеграції [Текст] : Навч.посібник / В.Є.Мармазов, І.С.Піляєв - К.: Юридична книга, 2000.-472с. Посібник дає комплексне уявлення про історію ради Європи, її інституційну і правову системи, механізми юридичного і політичного моніторингу.
 4. 4. І. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОСОЮЗУ 66.3(4)я43 Д 31 Демократизація і Європейський Союз. Країни Центральної і Східної Європи в першому десятилітті ХХІ ст. [Текст] - К.: Укр. письменик, 2012. - 267с.- (Світло світогляду). У книзі подано результати соціологічних емпіричних розвідок, запитані редакторами у дослідників з вісьмох вибраних країн. Мета дослідження – встановити якість демократії у цих країнах.
 5. 5. І. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОСОЮЗУ 66.4(0).01я73 М 58 Міжнародна інтеграція [Текст] : Навч. посіб..-Ужгород: Ліра, 2009.- 472с.-(Євроінтеграція: український вимір.-Вип.14). У посібнику зібрані і впорядковані терміни та поняття, що висвітлюють сутність і специфіку процесів міжнародної інтеграції, розкривають зміст основних інституцій, пов’язаних з інтеграційними процесами.
 6. 6. ІІ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ 66.4(4),60 А 90 Європейський Союз – Україна [Текст] .- К.: Представництво ЄС в Україні, 2015.-19с. У виданні містяться короткі відомості про ЄС, європейську політику сусідства, торговельно- економічні відносини з Україною, допомогу ЄС Україні, освітню програму ЄC Erasmus Mundus, тощо.
 7. 7. ІІ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ 66.3(4Укр),15 А 72 Антропокультурні чинники європейського вибору України [Текст]. - К.: Наукова думка, 2014.- 300с.- (Проект “Наукова думка”). Представлено дослідження антропокультурних чинників європейського вибору України. Проблеми облаштування внутрішньоукраїнського буття згідно із засадничими європейськими цінностями, нормами і стандартами.
 8. 8. ІІ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ 66.4(4Укр),6я43 У 45 Україна-ЄС: правові, соціальні та економічні аспекти інтеграції [Текст] : Матер. міжнар. наук.-практ. круглого столу. - Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2009.-204с. У збірнику міститься матеріали виступів учасників міжнародного науково- практичного круглого столу стосовно найбільш актуальних аспектів інтеграційних процесів у Європі.
 9. 9. ІІ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ 66.54 Е 45 Економічна складова угоди про асоціацію між Україною та ЄС : наслідки для бізнесу, населення та державного управління [Текст].-К .: Альфа-ПІК, 2014.- 140с. У виданні представлено основні результати аналізу впливу виконання економічної частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС на населення, бізнес та державне управління.
 10. 10. ІІ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ 66.4(4),60 А 90 Асоціація ЄС – Україна : що це дасть Вам [Текст]. – К.: Представництво ЄС в Україні, 2015.-19с. Україна проголосила курс на європейську інтеграцію. Але без реальних зрушень, цього не досягнеш. Саме про необхідні для євроінтеграції конкретні справи йдеться в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною.
 11. 11. ІІІ. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО 67.91я73 Є 24 Європейське право: право Європейського союзу. У 3кн. [Текст] : підручник. Кн1. Інституційне право Європейського союзу/ за заг. ред. Муравйова В.І..- К.: Ін Юре, 2015.-312с. Досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського Союзу.
 12. 12. ІІІ. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО 67.911.11 Х18 Хаммамберг, Т. Права человека в Европе : время выполнять наши обязательства [Текст]: Точка зрения Комиссара по правам человека Совета Европы.- Страсбург : Совет Европы, 2009.- 202с. У книзі комісар Ради Європи з прав людини піднімає такі важливі питання : захист прав людини в Європі, захист людей похилого віку, осіб з обмеженими можливостями, питання корупції, тощо.
 13. 13. ІІІ. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО 67.910.621(4) В 22 Вахудова, М.-А. Нерозділена Європа: Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму [Текст]/М.-А.Вахурова.- К.: Києво- Могилянська академія, 2009.-379с. У книзі Мілади Вахудової досліджено механізми впливу Європейського Союзу на посткомуністичні країни Центрально – Східної Європи.
 14. 14. ІІІ. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО 67.910.822 Я 44 Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? [Текст].-К.: Центр політико-правових реформ, 2011.- 56с.-(Знайомство з сусідом). У виданні доступною мовою описано порядок звернення до Європейського суду з прав людини за захистом від порушень з боку держави. Містить відомості про Конвенсію та гарантовані нею права.
 15. 15. З презентованими та іншими інформаційними джерелами з теми Ви можете попрацювати, звернувшись до пункту європейської інформації за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 60, відділ комплексного обслуговування користувачів Державної бібліотеки України для юнацтва. Координатор пункту: Олександра Зубченко. Конт. тел.: (044) -456-81-81. E-mail: euroinform@4uth.gov.ua Сайт: https://society.4uth.gov.ua/evrointegracia/punkt-evropejskoie-informaciie

×