Successfully reported this slideshow.

Опис електронних ресурсів

5

Share

1 of 47
1 of 47

Опис електронних ресурсів

5

Share

Download to read offline

Урок з формування інформаційної культури молоді. Допоможе учням, студентам, молодим фахівцям навчитися швидко, легко, правильно цитувати електронні ресурси.

Урок з формування інформаційної культури молоді. Допоможе учням, студентам, молодим фахівцям навчитися швидко, легко, правильно цитувати електронні ресурси.

More Related Content

Viewers also liked

More from ДБУ для юнацтва

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Опис електронних ресурсів

 1. 1. ДЗ “Державна бібліотека України для юнацтва” Складання бібліографічного опису електронних ресурсів Виконала: Бібліограф І категорії Бартош Ольга Миколаївна E-mail : [email_address] © ДЗ “Державна бібліотека України для юнацтва”
 2. 2. Учні, студенти, аспіранти, молоді спеціалісти, дослідники <ul><li>ПРИВІТ! </li></ul><ul><li>Звичайно ж, ви мали справу з написанням реферату, </li></ul><ul><li>курсової, бакалаврської чи магістерської роботи, де </li></ul><ul><li>потрібно вказати «Список використаної літератури», куди </li></ul><ul><li>окрім звичних друкованих видань необхідно включати </li></ul><ul><li>електронні ресурси! Це може бути така запара (ці крапки, </li></ul><ul><li>коми, тире); забирає багато вільного часу — його не </li></ul><ul><li>вистачало на друзів, дискотеки, прогулянки. . . :(((( </li></ul><ul><li>На щастя, я вже знаю, як вирішити цю проблему!!! Хочу </li></ul><ul><li>поділитися з вами простими секретами швидкого, легкого та </li></ul><ul><li>доступного опису електронних ресурсів!!! </li></ul><ul><li>- Що ж, до справи))) </li></ul>
 3. 3. Електронні ресурси <ul><li>В залежності від режиму доступу поділяються: 1) ресурси локального доступу – в яких є інформація, зафіксована на окремому фізичному носії (дискети, магнітні диски, флешки); 2) ресурси віддаленого доступу – інформація з вінчестера або інших пристроїв чи розміщена в інформаційних мережах, наприклад в Інтернеті. </li></ul>
 4. 4. Опис електронних ресурсів <ul><li>записана за певними правилами множина бібліографічних даних про електронний ресурс, що наведені за певними правилами і допомагають його ідентифікувати. </li></ul>
 5. 5. Складання БО електронних ресурсів <ul><li>здійснюється відповідно до Міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1-200 6 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС,БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. Загальні вимоги та правила складання * </li></ul><ul><li>* ідентичний ГОСТу 7.1-2003 “Библиографическая запись.Библиографическое описание” </li></ul>
 6. 6. Вісім зон БО електронних ресурсів: <ul><li>Зона назви та відомостей про відповідальність; </li></ul><ul><li>Зона видання; </li></ul><ul><li>Зона специфічних даних; </li></ul><ul><li>Зона вихідних даних; </li></ul><ul><li>Зона фізичної характеристики; </li></ul><ul><li>Зона серії; </li></ul><ul><li>Зона приміток; </li></ul><ul><li>Зона міжнародного стандарту або державної реєстрації. </li></ul><ul><li>Кожна зона відокремлюється одна від одної </li></ul><ul><li>крапкою і тире (. – ) </li></ul>
 7. 7. Порядок наведення бібліографічних відомостей <ul><li>О сновна назва [ З агальне позначення матеріалу ] = П аралельна назва : в ідомості, які відносяться до назви / в ідомості про А вторство чи В ідповідальність ; про інших О сіб. – В ідомості про повторність видання / В ідповідальність за видання. – З она специфічних відомостей . – М ісце видання : В ид-во, рік. – Ф ізична (кількісна) характеристика. – ( С ерія і підсерія ; №, т.). – П римітки . – ISBN. </li></ul><ul><li>Схема дає уявлення щодо вживання в описі знаків пунктуації, а також великої та маленької літери в зонах опису. </li></ul>
 8. 8. Зона назви та відомостей про відповідальність <ul><li>В цій зоні доцільно вказати основний заголовок об ’ єкту опису (Казки народів світу, або Наука радости или Как не попасть на прием к психотерапевту), загальне позначення матеріалу ( [ Електронний ресурс ], [ Текст ] ), прізвища, ініціали осіб, які несуть відповідальність за ресурс (автори, укладачі, редактори, художники, композитори, перекладачі тощо). </li></ul><ul><li>Детальніше див. ГОСТ 7.1 – 2003 п.5.2 </li></ul>
 9. 9. Зона видання <ul><li>Містить інформацію про зміни і особливості видання по відношенню до інших видань того ж твору. </li></ul><ul><li>Наприклад: . – Нова версія, або </li></ul><ul><li>. – 10-е вид. </li></ul><ul><li>. – 7-е вид., доп і перероб. </li></ul><ul><li>Детальніше див. ГОСТ 7.1 – 2003 п.5.3 </li></ul>
 10. 10. Зона специфічних даних <ul><li>Під час опису електронних ресурсів областю специфічних даних є зона виду та об'єму ресурсу. Дані наводимо згідно ГОСТу 7.82. </li></ul><ul><li>. – Електрон. дан. і прогр. (33 файла : 459658539 байт) </li></ul><ul><li>Детальніше див. ГОСТ 7.1 – 2003 п.5.4 </li></ul>
 11. 11. Зона вихідних даних <ul><li>Зона містить відомості про місце і дату публікації об'єкту опису, а також відомості про видавця. </li></ul><ul><li>. – Paris . – Київ або [ . – Київ? ] , якщо невідомо місце видання напевно. </li></ul><ul><li>Ім'я видавця наводимо через “:” після місця видання . – Київ : Фонд “Відродження”, . – Київ : Фонд “Відродження : Фонд “3000 тисячі”, а через “,” вказуємо дату публікації, або останнього оновлення (для ресурсів віддаленого доступу) . – К Київ : Фонд “Відродження”, 2002. </li></ul><ul><li>Детальніше див. ГОСТ 7.1 – 2003 п.5.5. </li></ul>
 12. 12. Зона фізичної характеристики <ul><li>Позначає фізичну форму, в якій представлено об'єкт опису, також в цій зоні можна вказати відомості про розмір документу та наявність супровідного матеріалу (карти, ілюстрації тощо). </li></ul><ul><li>. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : зв.; в контейнері 15х15 см </li></ul><ul><li>. – 1 зв. диск (56 хв.) : цифровий, стерео ; 12 см </li></ul><ul><li>. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + Инструкция для пользователя (12 с.) </li></ul><ul><li>Детальніше див. ГОСТ 7.1 – 2003 п.5.6. </li></ul>
 13. 13. Зона серії <ul><li>Містить відомості про довгостроковий документ, окремим випуском якого є об'єкт опису. </li></ul><ul><li>Доцільно вказувати назву серії, відомості по відповідальність за даний випуск. </li></ul><ul><li>. – (Серия “Золотой фонд психотерапии ”) </li></ul><ul><li>. – (Великие писатели в романах : Жюль Верн) </li></ul><ul><li>Детальніше див. ГОСТ 7.1 – 2003 п.5.7. </li></ul>
 14. 14. Зона приміток <ul><li>Містить додаткову інформацію по об'єкт опису, що не увійшла до інших зон. Наприклад, системні вимоги для роботи з ресурсом: </li></ul><ul><li>. – Систем. требования: WINDOWS 95 ; Pentium 90Mhz ; 16Мb </li></ul><ul><li>Ця зона зазвичай факультативна, але під час опису електронних ресурсів віддаленого доступу, вона є обов'язковою, адже саму тут ми вказуємо режим доступу до ресурсу, мову, дату перегляду тощо. </li></ul><ul><li>. – Загол. з титул. екрану. — Режим доступу : www.un.org . – Мова : укр., рос. </li></ul><ul><li>Детальніше див. ГОСТ 7.1 – 2003 п.5.8. </li></ul>
 15. 15. Зона міжнародного стандарту або державної реєстрації <ul><li>Містить міжнародні стандартні номери, що були присвоєні об'єкту опису </li></ul><ul><li>. – ISBN 5-7975-0063-9 </li></ul><ul><li>. – ISSN 1563-0102 </li></ul><ul><li>Детальніше див. ГОСТ 7.1 – 2003 п.5.9. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Що складно??? Нічого не зрозуміло?!? Заспокойся, все набагато простіше, ніж тобі здається))) НЕ всі елементи електронного БО використовувати обов'язково!!! Існують факультативні та обов'язкові елементи БО електронних ресурсів. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Факультативні зони </li></ul><ul><li>– ті, що використовуються рідко: </li></ul><ul><li>– Зона видання; </li></ul><ul><li>– Зона фізичної характеристики; </li></ul><ul><li>– Зона серії; </li></ul><ul><li>– Зона міжнародного стандарту або державної реєстрації. </li></ul><ul><li>Обов'язкові зони – ті, що присутні в описі постійно: </li></ul><ul><li>– Зона назви та відомостей про відповідальність; </li></ul><ul><li>– Зона специфічних даних; </li></ul><ul><li>– Зона вихідних даних; </li></ul><ul><li>– Зона приміток (для опису ресурсів віддаленого доступу вона дуже важлива!) </li></ul>
 18. 18. Базова схема опису електронних ресурсів локального доступу 1.Зона назви та відомостей про відповідальність 2.Зона специфічних даних 3.Зона вихідних даних Кабанов А. Долина Муз / Алексей Кабанов, скрипка С. Охримчук, перкуссия А.Мороз, вокал А.Охримчук, Т. Сопилка . - Електрон. дані. - К. : Габрис , 2005
 19. 19. Обкладинка диску, який ми описували. Титульна сторона Автор Назва В описі: Кабанов А. Долина Муз
 20. 20. Обкладинка диску, який ми описували. Зворотна сторона Алексей Кабанов Скрипка – С. Охримчук Перкуссия – А. Мороз Вокал – А. Охримчук, Т.Сопилка 2005 ООО “Габрис, Киев” Рік видання Місце видання Назва видавця Відомості про відповідальність
 21. 21. Базова схема опису електронних ресурсів віддаленого доступу <ul><li>Зона назви та відомостей про відповідальність </li></ul><ul><li>Зона специфічних відомостей </li></ul><ul><li>Зона вихідних даних </li></ul><ul><li>Зона приміток (саме в цій зоні потрібно вказати режим доступу до ресурсу, мову, дату перегляду) </li></ul>
 22. 22. БО електронного ресурсу віддаленого доступу <ul><li>На прикладі сайту ДБУ для юнацтва http://www.4uth.gov.ua </li></ul>
 23. 23. Зона назви та відомостей про відповідальність <ul><li>Державний заклад “Державна бібліотека України для юнацтва” [Електронний ресурс] / ДЗ «ДБУ для юнацтва». – </li></ul>
 24. 24. Зона специфічних даних <ul><li>Електрон. дані. – </li></ul>
 25. 25. Зона вихідних даних К., 2002 — 2009. —
 26. 26. Зона приміток Режим доступу : http://www.4uth.gov.ua. – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр., рос., англ. – Останнє поновлення: 02.11.2009
 27. 27. Маємо такий вигляд опису: <ul><li>Державний заклад «Державна бібліотека України для юнацтва» [Електронний ресурс] / ДЗ «ДБУ для юнацтва». – Електрон. дані. – К., 2002 – 2009. – Режим доступу : http://www.4uth.gov.ua. – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр., рос., англ. – Останнє поновлення : 02.11.2009 </li></ul>
 28. 28. <ul><li>А тепер закріпимо все вище сказане;) Спробуймо самостійно!?! </li></ul><ul><li>Заходимо на веб-сторінку: http :// elementy.ru </li></ul>
 29. 29. Сторінка має такий вигляд:
 30. 30. <ul><li>Перегляньте детально цей сайт. </li></ul><ul><li>Спробуйте самостійно визначити </li></ul><ul><li>“ Зону назви та відомостей про відповідальність” </li></ul><ul><li>Запишіть </li></ul><ul><li>Давайте звіримо результати </li></ul>
 31. 31. Бачимо такі елементи зони: Записуємо згідно стандарту!
 32. 32. <ul><li>Элементы [ Е лектроний ресурс ] : элементы большой науки : популярный сайт о фундаментальной науке / при поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия»; DEFA Studie . – </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Визначаємо елементи “Зони виду та обсягу ресурсу”, оскількі на сайті розміщено різні електронні дані – текст, графіку, то в описі зазначаємо: Електрон. дан. – </li></ul>
 34. 34. Тепер знаходимо елементи “Зони вихідних даних”: В описі зазначаємо: [ Россия ] , 2005 – 2009. –
 35. 35. Складаємо БО останньої з обов'язкових зон – “Зони приміток”: Режим доступу: http:// elementy.ru. – Загол. з титул. екрану. – Мова : рос. – Перевірено: 12.12.2009.
 36. 36. Повний опис має такий вигляд: <ul><li>Элементы [ Е лектроний ресурс ] : элементы большой науки : популярный сайт о фундаментальной науке / при поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия»; DEFA Studie . – Електрон. дан. – [ Россия ] , 2005 – 2009. – Режим доступу : http:// elementy.ru . – Загол. з титул. екрану. – Мова : рос. – Перевірено : 12.12.2009. </li></ul>
 37. 37. Пропоную ще один цікавий сайт для опису – “Острів знань” ( http:// ostriv.in.ua ) ! Він стане вам у пригоді при написанні рефератів, курсових, або просто для розваги .
 38. 38. <ul><li>Спробуймо описати сайт, але тепер самостійно на 100%!!! Відкрийте веб-сторінку ( http://ostriv.in.ua) , перегляньте сайт, з'ясуйте його назву, розробників, дизайнерів, спонсорів тощо. </li></ul><ul><li>Визначте “Зону назви та відомостей про відповідальність”. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Розібравшись з назвою та відповідальними особами, переходимо до визначення наступної зони – “Зони виду та обсягу ресурсу”. </li></ul><ul><li>Зверніть увагу на наповнення сайту. Що ви там бачите - електронне зображення чи електронний текст, або і електронний текст, і зображення... </li></ul>
 40. 40. <ul><li>“ Зону вихідних даних” – визначати завжди легко!!! Вона постійно висвітлює місце і час створення сайту, документу, книги тощо. Тепер можемо підсумувати три зони!!! </li></ul>
 41. 41. Звіряємо?!? Острів знань [ Електронний ресурс ] / Ін-т обдарованої дитини. – Електронні дані. – [ Україна ] , 2005. –
 42. 42. <ul><li>І залишається остання із обов'язкових зон – “Зона приміток”. </li></ul><ul><li>Вона - наймасштабніша з усіх!!! До неї входять всі додаткові характеристики та особливості електронних документів, статей, книг, веб-сторінок тощо. Тож, визначаємо спосіб доступу (електронну адресу); мову, якою ведеться сайт; останнє оновлення сайту; де знаходиться заголовок і т.д. </li></ul>
 43. 43. Має вийти так Режим доступу : http:// ostriv . in .ua. – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр. – Перевірено: 21.12.2009.
 44. 44. Давайте звіримо кінцевий результат <ul><li>Острів знань [ Електронний ресурс ] / Ін-т обдарованої дитини. – Електронні дані. – [ Україна ] , 2005. – Режим доступу : http:// ostriv . in .ua. – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр. – Опис зроблено: 02.11.2009. </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Якщо щось не склалося, не засмучуйтесь </li></ul><ul><li>Спробуйте описати ще щось </li></ul><ul><li>Зверніться до ГОСТу </li></ul><ul><li>Напишіть мені, я спробую допомогти </li></ul>
 46. 46. Список використаних джерел <ul><li>ГОСТ 7.1-2003. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления : изд. офиц. : система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу [Електронний ресурс] / М ежгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации . – Електрон. дані. – М. : ИПК изд-во стандартов, 2004. — Режим доступу : . – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр., рос., англ. – Опис зроблено: 02.11.2009. </li></ul><ul><li>Державний заклад «Державна бібліотека для юнацтва» [Електронний ресурс] / ДЗ «ДБУ для юнацтва» . – Електрон. дані. – К., 2002 — 2009. — Режим доступу : http://www.4uth.gov.ua. – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр., рос., англ. – Останнє поновлення: 02.11.2009. </li></ul><ul><li>Элементы [ Электронный ресурс ] : элементы большой науки : популярный сайт о фундаментальной науке / при поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия»; дизайн DEFA Studie . – Електрон. дан. – [ Россия ] , 2005 – 2009. – Способ доступа: http:// elementy.ru . – Загол. c титул. экрана. – Язык : рос. – Описание сделано: 12.12.2009. </li></ul><ul><li>Острів знань [ Електронний ресурс ] / Ін-т обдарованої дитини. – Електронні дані. – [ Україна ] , 2005. – Режим доступу : http:// ostriv . in .ua. – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр. – Опис зроблено: 21.12.2009. </li></ul>
 47. 47. Дякую за увагу! <ul><li>Складання бібліографічного опису електронних ресурсів </li></ul><ul><li>Виконала: </li></ul><ul><li>Бібліограф І категорії </li></ul><ul><li>Бартош Ольга Миколаївна </li></ul><ul><li>E-mail : [email_address] </li></ul><ul><li>© ДЗ “Державна бібліотека України для юнацтва” </li></ul>

×