Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Твори-ювіляри 2017 року (ІІ квартал)

490 views

Published on

Пропонуємо до вашої уваги літературні твори - ювеляри 2017 року

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Твори-ювіляри 2017 року (ІІ квартал)

 1. 1. Літературний календар 2017 року “Твори – ювіляри” “ Сузір’я кращих творів” ( віртуальна виставка книг) Виставку підготував відділ абонементу
 2. 2. 80 років від часу написання п’єси І. Кочерги “Чорний вальс” (1937) Створений 1937 р. « Чорний вальс» немовби підтверджує думку про те, що складні й історично трагічні питання, як то расова дискримінація, юдофобія, народження фашизму в Німеччині, можуть уповні стати гарним сюжетом для жанрів сучасної масової культури, у даному випадку оперети або водевілю для лялькового театру. Адже “Чорний вальс” - це перша в українському театрі дитяча оперета. І. Кочерга залишається неперевершеним майстром легкого водевілю, у межах якого він тактовно повчає своїх маленьких глядачів . 84.4Укр6 К75 Кочерга І.А. Вибрані твори. - К.: Сакцент Плюс, 2005. - 480с.
 3. 3. 84.4Укр6 М19 Малик В.К. Князь Кий: роман. - Х.: Фоліо, 2012. - 282 с. - (Історія України в романах) 35 років від часу написання роману В. Малика “Князь Кий” (1982) Головною темою творчості відомого майстра української літератури Володимира Малика була вітчизняна історія, від сивої давнини до наших часів. Дія роману «Князь Кий» відбувається у середині першого тисячоліття, коли після роздроблення держави легендарного гуннського вождя Аттіли його спадкоємці намагалися підкорити східнослов’янські племена. За цей роман 1983 року письменник був нагороджений літературною премію імені Лесі Українки.
 4. 4. 55 років від часу написання книги поезій А. Малишка “ В синім полі” (1962) 84.4Укр6 М19 Малишко А.С. Поезії та поеми. - К.: Україна, 2012. - 720 с. Повоєнний період творчості поета поділяється на два періоди: 1946 -1958 та 1958-1970 рр. У цей час вийшла книга поезій « В синім полі». Це поезія медитативно-філософського плану, це - підсумок баченого, чутого і пережитого. Зрілий А. Малишко дедалі частіше звертається до канонічних форм, зокрема до сонета.
 5. 5. 55 років від часу написання збірки І. Драча “Соняшник” (1962) 84.4Укр6 Д72 Драч І.Ф. Соняшник: поезії 1960-1970 років / [упоряд. І.С. Рябчій]. - Х.: Фоліо, 2016. - 414 с. Перша збірка митця, яка вийшла у 1962 р., називалася промовисто - "Соняшник". Поезія, яка дала назву цій збірці,- "Балада про соняшник" - яскраво засвідчила новаторський підхід автора до зображення життя людей. Водночас образна символіка твору йшла від народних пісень. Збірка "Соняшник" вражає і жанровою різноманітністю (балади, етюди-верлібри), причому деякі жанри, наприклад балада, суттєво переосмислюються, набуваючи алегоричних і частково пародійних рис.
 6. 6. 10 років від часу написання І. Роздобудько “ Амулет Паскаля” (2007) 84.4Укр6 Р64 Роздобудько І. Амулет Паскаля: Роман. - Х.: Фоліо, 2007. - 189с. - (Література) Ірен Роздобудько - автор, що працює у різноманітних жанрах, і працює дуже успішно. У новому романі "Амулет Паскаля" Ірен Роздобудько описала серйозні речі - стан свідомості під час клінічної смерті, звинуватила філософа Паскаля у самогубстві героїні роману та розкрила таємниці особистого життя письменника Джона Фаулза. Авторка назвала роман «філософською містифікацією». Це притча про складність і непередбачуваність життя, у якому тільки сама людина спроможна обрати саме той шлях, що приведе її до щастя. А якщо без жартів, читайте далі...
 7. 7. 85 років від часу написання роману І. Нечуя-Левицького “Князь Єремія Вишневецький” (1932) 84.4Укр1 Н59 Нечуй-Левицький І.С. Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван Виговський. - К.: Дніпро, 1991. - 511 с. Історичний роман відомого і талановитого українського письменника Івана Нечуя-Левицького, написаний у 1897р., але пощастило його видати лише у 1932р., вже значно пізніше після смерті видатного автора. Роман «знайомить з XVII століттям, коли відбувалася боротьба українців проти нахабного панування над ними польської шляхти. Але автор акцентує не на самій боротьбі, а намагається осмислити причини зради князя Єремії Вишневецького, нащадка славного українця Дмитра «Байди» Вишневецького.
 8. 8. 80 років від часу написання роману У. Самчука «Волинь. Том ІІІ: Батько і син» (1937) Прагнучи створити широке епічне полотно про життя волинського селянства першої третини XX століття, письменник змалював понад 450 персонажів. Ми зустрічаємося у романі із селянами- хліборобами різного достатку, поміщиками, священиками, панськими прикажчиками, урядовцями, солдатами Першої світової війни, революційними матросами. Вони - люди різного віку, різних уподобань, різних політичних поглядів, вони – народ. 84.4Укр61 С17 Самчук У.О. Волинь. У 3-х ч.: Роман. Т.1. - К.: Київська правда, 2005. - 584с.
 9. 9. 60 років від часу написання першої збірки віршів Л.Костенко “ Проміння землі” (1957) Ліна Костенко посідає виняткове місце в сучасній українській літературі. Уже в дебютній збірці Ліни Костенко "Проміння землі" були окреслені основні ліричні мотиви, яким поетеса залишається вірною до сьогодні, - історія, кохання, традиція, поетичне слово. Такий діапазон склався під впливом переживань і роздумів різних за своїм характером, але водночас таких, що становлять міцний фундамент мистецької індивідуальності. Тут можна знайти громадянські настрої, гостру стурбованість байдужістю світу, вразливість тонкої людської натури, епічне переживання історії, схильність до іронії, зацікавлення фольклором, відчуття гармонії зі світом, пов'язаної в поетеси з постаттю мандрівного мудреця Григорія Сковороди, а також вплив філософії дзен (один з напрямів східної філософії). 84.4Укр6 К72 Костенко Л.В. Вибране. - К.: Дніпро, 1989. - 559с.
 10. 10. 65 років від часу написання роману О. Гончара “ Таврія” (1952) 84.4Укр6 Г65 Гончар О.Т. Таврія. Перекоп: романи. - Сімферополь: Таврія, 1974. - 686 с. У "Таврії" описується доля заробітчан з полтавського села Кринички. На прикладі наймитів-строковиків, яких злидні женуть на таврійський ринок, він показує незламність народу, який, доведений до зубожіння і відчаю, знаходить у собі сили для боротьби проти експлуататорів. Роман написаний з класових позицій, що відповідало тодішньому методу соціалістичного реалізму в літературі. Художньо досліджуючи життя, психологію підлітка Данька Яреська, його сестри Вутаньки, О.Гончар відтворює зростання самосвідомості селян, їхній шлях по життю.
 11. 11. 180 років від часу написання повісті Г. Квітки – Основ’яненка “Конотопська відьма” (1837) 84.4Укр1 К32 Квітка-Основ‘яненко Г.Ф. Конотопська відьма: Повість. - К.: Дніпро, 1985. - 75 с. Конотопська відьма - сатирично-фантастична повість Григорія Квітки-Основ'яненка, написана в 1833, а опублікована в 1837 році у другій книзі «Малоросійських оповідань» письменника. Повість розповідає про козацьку старшину, сотника славної конотопської сотні Микиту Уласовича Забрьоху, його писаря Прокопа Ригоровича Пістряка та відьму Явдоху Зубиху. Твір складається з 14 розділів і має закінчення («закінченіє»). Кожен розділ повісті починається словами смутний і невеселий, які набули в українській мові статусу крилатих слів.
 12. 12. 170 років від часу написання роману І. Гончарова “ Звичайна історія” (1847) 84.4Рос1 Г65 Гончаров И.А. Обыкновенная история: Роман в 2-х ч. - М.: Русская книга, 1992. - 320с. Перший роман І. А. Гончарова «Звичайна історія» був надрукований на сторінках журналу «Сучасник» 1847 р. У центрі роману зіткнення двох характерів, двох філософій життя, виплеканих на ґрунті двох суспільних станів: патріархального, сільського (Олександр Адуев) і ділового столичного (його дядечко Петро Адуев). Історія ця тим і звичайна, що актуально й у часи Гончарова, і після - по сьогоднішній день. І це страшно: кращі, нехай наївні, але щирі почуття гинуть у зіткненні із твердими реаліями буття, якщо людина недостатньо сильна, щоб пережити перші розчарування.
 13. 13. 145 років від часу написання роману Ф. Достоєвського “ Біси” ( 1872) 84.4Рос1 Д70 Достоевский Ф.М. Бесы: [роман]. - М.: Правда, 1990. - 704 с. Роман «Біси» належить до числа найбільш складних і спірних творів Достоєвського. У романі, безсумнівно, відбиті реальні проблеми російського життя 70-х років, але даються взнаки й памфлетність, пряма недоброзичливість до російського революційного руху. Після того як став відомий злочин групи анархіста С. Г. Нечаєва, що вбила одного зі своїх соратників, запідозреного в зраді, Достоєвський із пропасною швидкістю приймається за роботу над романом, у якому він мав намір затаврувати «нігілістів».
 14. 14. 60 років від часу написання роману Джека Керуака “ У дорозі” (1957) 84.7США К36 Керуак Д. У дорозі: роман. - Х.: Фоліо, 2015. - 478 с. - (Карта світу) Роман Джека Керуака «У дорозі» - це культовий твір американського письменника, яскравого представника покоління бітників. Покоління, яке не переймалося пошуком особистих та соціальних цінностей та не обтяжувало себе запитанням «навіщо». Як жити - важило для них значно більше. Автобіографічний роман, який побачив світ у 1957 році, став найзнаменитішою мандрівкою в американській літературі. Письменник та його екстравагантний персонаж мандрує дорогами Америки в прагненні пригод, дружби, безкінечних розмов та шаленого божевілля від життя. Френсіс Форд Коппола одержав права на екранізацію роману, фільм побачив світ 2012 року.
 15. 15. 150 років від часу написання роману Ж.Верна “ Діти капітана Гранта” (1867) Один з найвідоміших у творчій скарбниці Жуля Верна, роман має своєрідну історію створення: якось до Жуля Верна звернулися члени Французького географічного товариства, занепокоєні тим, що діти погано знають географію, -з проханням написати твір, що привернув би увагу підлітків до цієї науки. Саме так виник задум знаменитого роману, центральним персонажем якого став француз- географ, чиї докладні пояснення супроводжують пригоди героїв у різноманітних екзотичних країнах. Після журнальної публікації з продовженнями упродовж 1865– 1867 років у Парижі вийшло друком перше окреме видання(1867). 84.4Фра В35 Верн Ж. Діти капітана Гранта: Роман. - Львів: Універсум, 2004. - 480с.
 16. 16. 60 років від часу написання повісті Р. Бредбері “Кульбабове вино” ( 1957) 84.7США Б87 Бредбері Р. Кульбабове вино: [повість] / іл. В. Пінігіна. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2016. - 192 с. - (Чумацький шлях) «Кульбабове вино» - твір, який вирізняється серед літературної творчості Рея Бредбері особистими переживаннями письменника. Це багато в чому автобіографічна книга, події якої відбуваються влітку 1928 року в вигаданому місті Грін Таун, штат Іллінойс. Прототипом містечка є рідне місто Бредбері - Уокиган в тому ж штаті США. Роман складається з низки історій, що відбулися в маленькому містечку за три літніх місяці з братами, їх родичами, сусідами, друзями, знайомими.
 17. 17. 135 років від часу написання повісті М. Твена “ Принц і жебрак” (1882) 84.7США Т26 Твен М. Принц і злидар: повість. - К.: Національний книжковий проект, 2011. - 240 с. - (Дитячий світовий бестселер) "Принц і жебрак" - перший і найбільш відомий історичний роман американського письменника Марка Твена. Це захоплююча розповідь про двох дуже схожих хлопчиків - англійського принца Едуарда Тюдора й маленького бідняка Тома Кенті, які випадково познайомилися в королівському палаці й помінялися одягом. Едуард, опинившись на вулиці, пізнає безправне й важке життя бідняків. Потрапивши у в'язницю до розбійників, Едуард пообіцяв: як стане королем, буде правити своїми підданими милостиво і великодушно. У той час Том видає себе за принца і намагається засвоїти придворні манери й етикет. Усі вирішили, що він втратив пам'ять і, можливо, навіть збожеволів... Зрештою, один із хлопчиків стає королем. Але хто ж саме?
 18. 18. Література1. П’єси Івана Кочерги та проблема визначення соцреалізму як масової культури // Слово і час .- 2006.- №10.- С.8-21 2. В. В. Головко. Загребельний Павло Архипович // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К. : Наук. думка, 2005. - Т. 3 : Е - Й. - С. 194. - ISBN 966-00-0610-1. 3. Володимир Малик: життя і творчість. / Ігор Козюра, Валерій Козюра. - Полтава: АСМІ, 2003. - С.118 4. Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика: біобібліогр. покажч. / упоряд.: Г. В. Волянська, Л. А. Кухар; авт. нарису Л. Б. Тарнашинська; ДЗ «НПБУ». - Київ: Основа, 2011.– 516с. 5. Чорна троянда мсьє Паскаля [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.kut.org.ua/books_a0138.php. - Назва з екрана 6. Історія української літератури ХІХ століття: У 2 кн. Кн. 2 : Підручник ⁄ За ред. акад. М. Г. Жулинського. - К. : Либідь, 2006. - 712 с. 7. Жив'юк А. А., Комаренко Т. О. Самчук Улас Олексійович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 9 : Прил - С. - С. 437. - ISBN 978-966-00-1290-5. 8. Куценко Л. Євген Маланюк: над рядками поезій Ліни Костенко // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т. В. Шаповаленко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 105 с. 9. Тронько П. Т. Гончар Олесь Терентійович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 155. - ISBN 966-00-0405-2. 10. Чик Д. Ч. Жанр фейлетону у творчості Г. Квітки: проблематика і поетика // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки ; [гол. ред. В. С. Курило]. - 2013. - № 4 (263). - Ч. ІІ. - С. 84-92. 11. Панаев И. И. Воспоминания о Белинском: (Отрывки) // И. А. Гончаров в воспоминаниях современников / Ответственный редактор Н. К. Пиксанов. -Серия литературных мемуаров "Язь".- Л.: Художественная литература.-, 1969. - С. 45-47. - 282 с. 12. Кашурников Н. А. Об архетипе царевича в романе «Бесы»// Достоевский и мировая культура. Альманах № 26. - СПб., 2009. - С. 63-67. 13. У дорозі [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96.- Назва з екрана 14. Жуль Верн. Подорож до центру Землі. - Львів: Мендор І. І., 2016. - 344 с. - ISBN 978-966-97552-0-9 15. Життєвий і творчих шлях Рея Бредбері [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/referats-zl/printout.php?id=33.- Назва з екрана 16. Любко Дереш про Миколу Гоголя, Марка Твена, Ніколу Теслу, Альберта Ейнштейна, Стівена Кінґа / Л. Дереш. - Київ : Грані-Т, 2007. -71 c. - (Серія «Життя видатних дітей»). - ISBN 978-966-465- 084-4
 19. 19. Державна бібліотека України для юнацтва Наша адреса: 03127, Україна, м. Київ-127, Проспект Голосіївський, 122 тел./факс 0038 (044) 257-5334 http://www.4uth.gov.ua/ Розклад роботи бібліотеки: Понеділок – п’ятниця – 10.00 – 20.00 Субота – вихідний Неділя – 10.00 – 18.00 Останній день місяця - санітарний

×