Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
38 ‫תמ"א‬Tuesday, April 24, 2012
‫תמ"א 83, תוכניות מתאר ארצית לחיזוק בניינים קיימים בפני רעידות‬                     ‫דמה‬       ...
‫תמ"א 83 תיקון 2‬          ‫ב-4 בפברואר 0102 תוקן חוק התמ"א בתיקון הידוע כתמ"א 83 תיקון 2 - "תמ"א 2/83".‬    ...
‫תמ"א 83 תיקון 3‬         ‫החל מהיום הראשון שפורסמה תמ"א 83, כל הגורמים המעורבים נתקלו במספר רב של קשיים‬    ...
‫מטרות התוכנית:‬    ‫•‬    ‫לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקיים ואחרים לשיפור מבנים‬  ...
‫תמ"א 83 - שלבים בתהליך‬     ‫•‬                                      ‫לב בחירת ...
‫תמריצים למימוש התמ"א‬     ‫תמ”א 83 מניחה כי היוזמה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה והתארגנות הדרושה לשם כך מצויה בידי •‬ ...
‫בניה על פי התקן הישראלי 1825 לבניה ירוקה‬‫2102 ,42 ‪Tuesday, April‬‬
‫החיסכון המושג בבניה ירוקה‬       ‫%52-%05‬   ‫צמצום פליטת‬    ‫חסכון במים‬   ‫הפחתה‬        ‫חסכון...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

תמא 160412

315 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תמא 160412

 1. 1. 38 ‫תמ"א‬Tuesday, April 24, 2012
 2. 2. ‫תמ"א 83, תוכניות מתאר ארצית לחיזוק בניינים קיימים בפני רעידות‬ ‫דמה‬ ‫בישראל תקנות מחייבות לעמידות בפני רעידות אדמה וכל מבנה חדש מחויב לעמוד בהן.‬ ‫בשנת 5002 גובשה תוכנית מתאר ארצית מספר 83 (תמ "א 83) הקובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים‬ ‫קיימים מפני קריסה בעת רעידת אדמה. מטרת התמריצים הכלכליים בתוכנית תמ"א 83 הינה לעודד‬ ‫תושבים לחזק את המבנה במסגרת ההערכות כוללת לחיזוק מבנים קיימים.‬ ‫בכפוף לתמ"א 83, מבנה אשר קיבל היתר בניה ו/או נבנה קודם ליום 1 בינואר 0891 ואינו עומד בתקן‬ ‫ישראלי 314 ו- 3124 לעמידות מבנה בפני רעידות אדמה, מתאים לביצוע חיזוק המבנה לשיפור עמידתו כך‬ ‫שיעמוד בתקן הישראלי הנדרש.‬ ‫למימוש תמ"א 83 יתרונות רבים:‬ ‫•‬ ‫הצלת החיים – חיזוק הבית מפני קריסה בעת רעידת אדמה וכן מיגונו בפני איומי טילים (הוספת ממ"ד).‬ ‫•‬ ‫שיפור רב באיכות החיים – תוספות בניה והגדלת שטח הדירה ללא תשלום מס שבח והיטל השבחה בגין‬ ‫התוספות.‬ ‫•‬ ‫השבחת הנכס – שיפוץ חיצוני ופנימי של הבנין, שידרוג תשתיות המים, הביוב, החשמל ומערכות הגז‬ ‫וכיבוי האש בבנין ואפשרות להוספת מעלית ומחסנים דירתיים.‬ ‫•‬ ‫עליית ערך הדירה באחוזים ניכרים.‬ ‫תמ"א 83 נותנת מענה הן ליזמים והן לבעלי הנכסים לפעול יחדיו לחיזוק הבניין. בעלי הנכסים ימקסמו את‬ ‫הערך הכלכלי הטמון בבניין וייהנו מדירות מרווחות, חדשות ונוחות יותר. היזמים ייהנו מקבלת זכויות הבניה‬ ‫הנוספות בתמורה לביצוע הפרויקט.‬‫2102 ,42 ‪Tuesday, April‬‬
 3. 3. ‫תמ"א 83 תיקון 2‬ ‫ב-4 בפברואר 0102 תוקן חוק התמ"א בתיקון הידוע כתמ"א 83 תיקון 2 - "תמ"א 2/83".‬ ‫מסגרת תיקון זה הוענקו זכויות הבנייה על פי התמ "א גם בעת הריסת מבנה והקמתו מחדש.‬ ‫עסקה על פי תמ"א 2/83 , היא עסקה דומה לעסקת פינוי – בינוי כאשר נוצרת עסקה חוזית בין בעלי‬ ‫הדירות בבניין ישן לבין היזם אשר על פיה מתחייבים בעלי הדירות בבניין להעביר את זכויותיהם‬ ‫בניין ובמגרש עליו עומד הבניין הישן לצורך הריסתו ובנית בניין חדש תחתיו.‬ ‫הבניין החדש יבנה על פי הזכויות הקיימות במגרש על פי חוקי התכנון והבניה ובנוסף על פי‬ ‫זכויות המוקנות מכח חוק התמ "א 83.‬ ‫במסגרת זו מתחייב היזם למסור לבעלי הדירות בבניין הישן דירה חדשה בבניין החדש שיבנה‬ ‫הרווח שלו נובע מיתרת הדירות שייבנו בבניין החדש.‬ ‫הדיירים נהנים מדירה חדשה לחלוטין ולא רק שיפוץ מעטפת הדירה.‬ ‫הבניין החדש ייבנה ברמת בנייה גבוהה שמתאימה לתקופתנו ולא מחיזוק ושיפוץ מעטפת בלבד.‬‫2102 ,42 ‪Tuesday, April‬‬
 4. 4. ‫תמ"א 83 תיקון 3‬ ‫החל מהיום הראשון שפורסמה תמ"א 83, כל הגורמים המעורבים נתקלו במספר רב של קשיים‬ ‫חסמים.‬ ‫בניסיון לפתוח את החסמים שמונעים ביצוע של חיזוק בניינים במסגרת תמ"א 83, הממשלה‬ ‫מפרסמת מעת לעת הוראות חדשות ותיקונים חדשים לחוק התמ"א 83.‬ ‫תמ"א 83 פורסמה לראשונה בחודש מאי 5002. מאז פורסמו ע"י משרד הפנים מספר חוזרים אשר •‬ ‫אמורים להקל בביצוע תמ"א 83 ובנוסף פורסם תיקון 2 לחוק התמ"א (תמ"א 2/83).‬ ‫•‬ ‫בחודש יוני 1102 פורסם (להתייחסות הציבור והועדות המחוזיות) תיקון מספר 3 לחוק התמ"א‬ ‫(תמ "א 3/83).‬ ‫•‬ ‫מטרת התיקון היא לשנות את התכנית העיקרית בנושאים הבאים:‬ ‫• קביעות הוראות בעניין תוספת זכויות בניה למבנים המיועדים למגורים שניתן להתיר כתמריץ לחיזוק,‬ ‫באופן שונה באזורים שונים של הארץ.‬ ‫קביעת הנחיות בנוגע להיבטים ההנדסיים של תוספת בניה על גבי מבנים קיימים.‬ ‫קביעת הסדרים תכנוניים לתוספת זכויות בניה במגרש שלא טעון חיזוק כנגד חיזוק מבנה שנדרש‬ ‫חיזוקו (ניוד זכויות).‬ ‫קביעת הוראות לעניין תוספת מרחבים מוגנים.‬ ‫• קביעת היחס בין זכויות בניה לפי התמ"א לבין זכויות בניה מתוקף תכנית מפורטת או תוכניות‬ ‫פורטות‬ ‫שחלות במקום וטרם מומשו.‬ ‫• קביעת הוראות בעניין חיזוק בהתאם לדרישות התקן, לרבות חיזוק במסגרת ניצול זכויות מאושרות.‬‫2102 ,42 ‪Tuesday, April‬‬
 5. 5. ‫מטרות התוכנית:‬ ‫•‬ ‫לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקיים ואחרים לשיפור מבנים‬ ‫וחיזוקם לצורך עמידותם בפני רעידות אדמה.‬ ‫לקבוע הנחיות לחיזוק מבנים קיימים כדי לשפר עמידותם בפני רעידות אדמה, ולשם כך לזהות ולאפיין •‬ ‫סוגי מבנים שיש לחזק.‬ ‫•‬ ‫עודד ביצוע חיזוק המבנים כאמור ע"י תוספות בניה באמצעות:‬ ‫- יצירת מסגרת סטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה לשינויים במבנים לצורך חיזוקם‬ ‫מכח התוכנית.‬ ‫- קביעת תנאים למימוש תוספות הבניה שיותרו בגין חיזוק המבנים.‬‫2102 ,42 ‪Tuesday, April‬‬
 6. 6. ‫תמ"א 83 - שלבים בתהליך‬ ‫•‬ ‫לב בחירת היזם -‬ ‫זו בחירה בשותף לדרך שתוכלו לסמוך עליו שיראה כל הזמן לנגד את עיניו את הרווחה שלכם ולא רק‬ ‫את שורת הרווח שלו.‬ ‫•‬ ‫שלב הבנייה -‬ ‫היתר בניה:‬ ‫בשלב זה ישנה חשיבות רבה לירידה לפרטים הקטנים והשקעה בבחירת אנשי המקצוע דבר שיגרום‬ ‫השפעה ארוכת טווח על חיי הדיירים.‬ ‫זוהי הסיבה שחשוב לבחור את אנשי המקצוע הטובים ביותר.‬ ‫תהליך הבניה -‬ ‫הליך הבניה משתנה מבנין לבנין.‬ ‫רוב הבניינים התהליך נמשך 81 חודשים.‬ ‫הבניה עצמה משתנה מבנין אחד למשנהו, בבניינים מסוימים לא נדרש פינוי של הבניין כלל ובבניינים‬ ‫חרים נדרש פינוי של הדיירים למספר חודשים.‬ ‫בפרויקטים של תמ"א 2/83 נדרש פינוי של הדיירים לכל תקופת הבניה.‬ ‫סיום הפרויקט‬‫2102 ,42 ‪Tuesday, April‬‬
 7. 7. ‫תמריצים למימוש התמ"א‬ ‫תמ”א 83 מניחה כי היוזמה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה והתארגנות הדרושה לשם כך מצויה בידי •‬ ‫בעליו.‬ ‫•‬ ‫אי לכך התוכנית מציעה תמריצים לעידוד ביצוע החיזוק במבנים אך אינה כופה זאת.‬ ‫קביעת הצורך החיזוק תיבחן ע”י מהנדס אשר יגיש חוות דעת המפרטת את מצבו של המבנה (מצב •‬ ‫הקונסטרוקציה) ואת הדרכים המומלצות על ידו לחיזוק המבנה.‬ ‫התמ”א קובעת הוראות למתן היתרי בניה לצורך חיזוק בלבד. כדי לאפשר את החיזוק מתירה התמ”א •‬ ‫חריגה מקווי בניה ומגובה המותרים ע”פ התוכנית המאושרת החלה על המקום. במקביל מציעה‬ ‫התמ”א תמריצים לביצוע החיזוק בצורת תוספות בניה.‬ ‫•‬ ‫לבנייני מגורים מציעה התמ”א שני סוגי תוספות:‬ ‫תוספות יחידות מגורים למבנה.‬ ‫הרחבת יחידות הדיור הקיימות.‬ ‫תוספת יחידות דיור למבנה יכולה להתבצע על ידי סגירת קומת עמודים, תוספת קומה או תוספת אגף •‬ ‫והיא מיועדת לשמש תמריץ ישיר למימון החיזוק, באופן שניתן יהיה למכור את יחידות הדיור החדשות‬ ‫ולממן באמצעותם את חיזוק המבנה כולו. תוספת הבניה המיועדות להרחבת דיור מאפשרת הגדלת‬ ‫רווחת הדיירים בבניין והגדלת ערך הדירות.‬ ‫•‬ ‫התמ”א אף מאפשרת לשלב בין שני סוגי התוספות: תוספת יחידות דיור והרחבת הקיימות.‬‫2102 ,42 ‪Tuesday, April‬‬
 8. 8. ‫בניה על פי התקן הישראלי 1825 לבניה ירוקה‬‫2102 ,42 ‪Tuesday, April‬‬
 9. 9. ‫החיסכון המושג בבניה ירוקה‬ ‫%52-%05‬ ‫צמצום פליטת‬ ‫חסכון במים‬ ‫הפחתה‬ ‫חסכון‬ ‫הפחמן ב‬ ‫בכמות‬ ‫%04-%06‬ ‫באנרגיה‬ ‫פסולת מוצקה‬ ‫%53-%04‬ ‫עד %07‬‫2102 ,42 ‪Tuesday, April‬‬

×