Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

გლობალური დათბობა

2,186 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

გლობალური დათბობა

 1. 1. გლობალური დათბობასალომე ვადაჭკორია
 2. 2. • გლობალური დათბობა, ბოლო პერიოდში,საყოველთაოდ ცნობილი ტერმინი გახდა.ეს საკითხი, მართლაც, აქტუალურია.ბოლო 40 წლის განმავლობაში ამ თემამწინა პლანზე წამოიწია. ცოცხალორგანიზმთა სუნთქვისა და საწვავის წვისშედეგად ატმოსფეროში ნახშირორჟანგიგამოიყოფა. ნახშირორჟანგი, მეთანი,აზოტის ჟანგეულები, წყლის ორთქლი დაზოგიერთი სხვა გაზი ატმოსფეროშიდაგროვებისას ისეთივე როლს თამაშობს,რასაც სათბურში მინა: ისინიდაუბრკოლებლად ატარებენ სინათლისსხივებს, რომელთაც დედამიწა შთანთქავს,მაგრამ არ ატარებენ დედამიწის მიერგამოსხივებულ სითბოს. ამ მოვლენას,„სათბურის ეფექტი“ უწოდეს. „სათბურისეფექტის“ გამო დედამიწის საშუალოწლიური ტემპერატურა 0,3-0,6 გრადუსითგაიზარდა. მეცნიერების ვარაუდით,მოსალოდნელია მისი შემდგომი მატება ესმოვლენა გლობალური დათბობისსახელით არის ცნობილი.• გლობალური დათბობა ბევრ ზიანს აყენებსჩვენს დედამიწას და სულ მალეგანადგურების პირას მიიყვანს მას
 3. 3. ატმოსფეროს საშუალო ტემპერატურა დედამიწის ზედაპირზე ბოლო საუკუნის განმავლობაში 0.74± 0.18 °C-ით გაიზარდა. კლიმატის ცვლილების სამთავრობათშორისო ჯგუფის (IPCC) დასკვნით"დედამიწის ატმოსფეროს საშუალო ტემპერატურის ზრდა მე-20 საუკუნის შუა წლებიდანსავარაუდოდ განპირობებულია ანთროპოგენური (ანუ ადამიანის საქმიანობის შედეგადწარმოქმნილი) სათბურის აირების კონცენტრაციის ზრდით", რომლის შედეგადაც ძლიერდებაატმოსფეროს სათბურის ეფექტი, რაც დედამიწის ქერქისა და ქვემო ატმოსფეროს გახურებას იწვევს
 4. 4. გლობალური დათბობის სავარაუდო შედეგები
 5. 5. გლობალურმა დათბობამ შეიძლება გამოიწვიოს:• ატმოსფეროს საშუალო ტემპერატირუს ზრდა გამოიწვევს ზღვის დონის აწევას.გაიზრდება კატასტროფული კლიმატური მოვლენების სიხშირე და სიმძლავრე,შეიცვლება ნალექების რაოდენობა და განაწილება. შეიცვლება აგრეთვე სოფლისმეურნეობის მოსავლიანობა, შემცირდება მყინვარები, გადაშენდება ცოცხალიორგანიზმების ზოგიერთი სახეობები, გაიზრდება დაავადებათა რიცხვი.
 6. 6. • გლობალური დათბობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე• ჯანმრთელობაზე გლობალური დათბობის გავლენის შესწავლა ბოლო წლებში უფრო დაუფრო აქტუალური ხდება. მეცნიერებმა კლიმატდამოკიდებული დაავადებებიც კიგამოყვეს. ამ ჩამონათვალში მოხვდა სისხლის მიმოქცევის სისტემის, სასუნთქი სისტემის,ალერგიული, ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები. ცხელ პერიოდში მკვეთრადიმატებს მათი გამოვლინებებიც და სიმძიმეც. თანაც აღმოჩნდა, რომ ჯანდაცვისსექტორში ადეკვატური ღონისძიებების გატარებით მოსალოდნელი მსხვერპლისთავიდან აცილება შესაძლებელია. ასე მაგალითად, 2003 წელს ე.წ. სიცხის ტალღებს(რამდენიმედღიან ანომალურად მაღალ ტემპერატურას) ევროპაში ათიათასობითადამიანი ემსხვერპლა, მათგან მხოლოდ საფრანგეთში – 15 000-მდე, შარშან ზაფხულში კიჯანდაცვის სიტემა უკვე მზად დახვდა ცხელი ტალღების შემოტევებს – ჩამოყალიბდაწინასწარი შეტყობინების სამსახური, რომელიც ანომალურად მაღალი ტემპერატურისპერიოდში მოწყვლად კონტინგენტზე განსაკუთრებული ზედამხედველობის დაწესებას,ადეკვატური რეკომენდაციების გაცემას გულისხმობს. ამ საადაპტაციო ღონისძიებებისწყალობით ყველაზე ცხელი ზაფხული საფრანგეთში ბევრად უმტკივნეულოდგადაიტანეს. მეტად სასურველია, ასეთივე სამსახური საქართველოშიც არსებობდეს. ესნამდვილად გაგვიადვილებს სიცხის ტალღების შემოტევათა გადატანას.• მკვლევართა მონაცემებით, ამჟამად გლობალური დათბობის გამო მსოფლიოშიყოველწლიურად დაახლოებით 300 ათასი ადამიანი იღუპება. საქმე იმაშია, რომკლიმატის ცვლა ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების რაოდენობის ზრდას იწვევს,ისეთების, როგორიცაა გვალვა და წყალდიდობა. ამას გარდა ცვალებადი კლიმატიგავლენას ახდენს განვითარებული ქვეყნების სოფლის მეურნეობაზეც, რასაცშიმშილობამდე მივყავართ. ”Global Humanitarian Forum”-ის მონაცემებით,სიკვდილიანობის დიდი წილი (90%-ი) განვითარებულ ქვეყნებზე მოდის. მეცნიერებივარაუდობენ, რომ 2030 წლისათვის დათბობის მსხვერპლთა რაოდენობაყოველწლიურად 500 ათასამდე გაიზრდება.
 7. 7. • გლობალური დათბობის შეჩერება მხოლოდ მწვანე მცენარეებსშეუძლიათ, რადგან ისინი შთანთქავს ნახშირორჟანგს და გამოყოფსჟანგბადს. მიუხედავად ასეთი საჭიროებისა, ადამიანები ვერაცნობიერებენ მოსალოდნელ საფრთხეს და კვლავ მიმდინარეობს ტყეებისმასობრივი გაჩეხვა-განადგურება, რის შედეგადაც დედამიწამ ბოლო 30წლის განმავლობაში თავისი ტყეების ნახევარი დაკარგა. ჩვენი პლანეტაყოველწლიურად 12 მილიონ ჰექტარ ტყეს კარგავს, რაც თითქმისინგლისის ფართობს უტოლდება. ყურადღება უნდა მიექცეს გამწვანებას,აიკრძალოს ხე-ტყის უკანონოდ ჩეხვა. პრობლემის გადაჭრის გზებისძიებამ მსოფლიო ერთ მუშტად უნდა შეკრას. მხოლოდ ამის შემდგომმოევლება საკითხის სიმწვავეს.
 8. 8. როგორ შევაჩეროთ:
 9. 9. მოამზადა:სალომე ვადაჭკორიამ
 10. 10. მოამაზადა ოზურგეთის #2 საჯარო სკოლის მე-8კლასის მოსწავლემ სალომე ვადაჭკორიამმასწავლებელი:ლია გოხიძე

×