Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Trường: THCS LÊ HỒNG PHONG
Lớp:…………………
Họ và tên:………………………………………….

Ngày …… tháng …… năm ……

KIỂM TRA
MÔN: VẬT LÍ 7 Thời g...
II. Hoàn thành câu:
1. Ta nhận biết ánh sáng khi……………………………………………………………..
2. Hiện tượng…………………………… xảy ra khi Mặt Trăng đi...
Trường: THCS LÊ HỒNG PHONG
Lớp:…………………
Họ và tên:………………………………………….

Ngày …… tháng …… năm ……

KIỂM TRA
MÔN: VẬT LÍ 7 Thời g...
II. Hoàn thành câu:
1. Ta nhận biết ánh sáng khi……………………………………………………………..
2. Hiện tượng…………………………… xảy ra khi Mặt Trăng đi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kiem tra 1 tiet vat ly 7 hk1

9,984 views

Published on

  • Be the first to comment

Kiem tra 1 tiet vat ly 7 hk1

  1. 1. Trường: THCS LÊ HỒNG PHONG Lớp:………………… Họ và tên:…………………………………………. Ngày …… tháng …… năm …… KIỂM TRA MÔN: VẬT LÍ 7 Thời gian: 15 phút. ĐỀ 1 Điểm Nhận xét của giáo viên I. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu em chọn: 1. Ta nhìn thấy một vật khi nào? A. Mở mắt hướng về phía vật. B. Chiếu ánh sáng vào vật. C. Có tia sáng từ mắt chiếu vào vật. D. Có ánh sáng từ vật chiếu vào mắt. 2. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào? A. Đường thẳng. B. Đường cong. C. Đường gấp khúc. D. Nhiều đường khác nhau. 3. Đứng trên mặt đất ta thấy có hiện tượng nhật thực khi nào? A. Nơi ta đứng ở nửa phần Trái Đất không được Mặt Trời chiếu sáng. B. Nơi ta đứng là chỗ Mặt Trăng che khuất Mặt Trời không cho ánh sáng từ Mặt Trời tới mặt đất. C. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất nên ánh áng Mặt Trời không đến được mặt đất. D. Mặt Trời che khuất Mặt Trăng không cho ánh sáng đến được Trái Đất. 4. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? A. Mặt phẳng trùng với mặt gương. B. Mặt phẳng trùng với tia tới. C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với tia tới. D. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với mặt gương tại điểm tới. 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất nào sau đây? A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật. B. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật. C. Hứng được trên màn và bé hơn vật. D. Không hứng được trên màn và bé hơn vật. 6. Trong thí nghiệm người ta đo được góc tạo bởi tia phản xạ và đường pháp tuyến của mặt gương phẳng bằng 400. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là: A. 200. B. 400. C. 800. D. 1200. 7. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào? A. Nhỏ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. B. Nhỏ hơn vùng nhìn thấy của gương cầu lõm. C. Lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. D. Bằng vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. 8. Ảnh của một vật đặt sát mặt gương cầu lõm có tính chất nào sau đây? A. Là ảnh ảo, lớn hơn vật B. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật. C. Là ảnh ảo, bằng vật. D. Là ảnh thật, lớn hơn vật. 9. Một vật đặt gần sát gương cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. Gương đó là loại gương gì đã học? A. Gương phẳng. B. Gương cầu lồi. C. Gương cầu lõm. D. Gương cầu lồi hoặc gương cầu lõm. 10. Gương nào sau đây khi chiếu chùm tia tới song song vào mặt gương sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ? A. Gương cầu lõm. B. gương cầu lồi. C. Gương phẳng. D. Gương cầu lồi và gương cầu lõm.
  2. 2. II. Hoàn thành câu: 1. Ta nhận biết ánh sáng khi…………………………………………………………….. 2. Hiện tượng…………………………… xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất. 3. Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ …………………… góc tới. 4. Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương phẳng ………………………… ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lõm. III. Tự luận: 1. Hãy nêu 2 ứng dụng của gương cầu lồi trong thực tế? 2. Cho vật AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ. Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi gương phẳng. A B
  3. 3. Trường: THCS LÊ HỒNG PHONG Lớp:………………… Họ và tên:…………………………………………. Ngày …… tháng …… năm …… KIỂM TRA MÔN: VẬT LÍ 7 Thời gian: 15 phút. ĐỀ 2 Điểm Nhận xét của giáo viên I. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu em chọn: 1. Ta nhìn thấy một vật khi nào? A. Mở mắt hướng về phía vật. B. Chiếu ánh sáng vào vật. C. Có ánh sáng từ vật chiếu vào mắt. D. Có tia sáng từ mắt chiếu vào vật. 2. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào? A. Đường cong. B. Đường thẳng. C. Đường gấp khúc. D. Nhiều đường khác nhau. 3. Đứng trên mặt đất ta thấy có hiện tượng nhật thực khi nào? A. Nơi ta đứng ở nửa phần Trái Đất không được Mặt Trời chiếu sáng. B. Mặt Trời che khuất Mặt Trăng không cho ánh sáng đến được Trái Đất. C. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất nên ánh áng Mặt Trời không đến được mặt đất. D. Nơi ta đứng là chỗ Mặt Trăng che khuất Mặt Trời không cho ánh sáng từ Mặt Trời tới mặt đất. 4. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? A. Mặt phẳng trùng với mặt gương. B. Mặt phẳng trùng với tia tới. C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với tia tới. D. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với mặt gương tại điểm tới. 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất nào sau đây? A. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật. B. Hứng được trên màn và lớn bằng vật. C. Hứng được trên màn và bé hơn vật. D. Không hứng được trên màn và bé hơn vật. 6. Trong thí nghiệm người ta đo được góc tạo bởi tia phản xạ và đường pháp tuyến của mặt gương phẳng bằng 400. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là: A. 200. B. 400. C. 800. D. 1200. 7. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào? A. Nhỏ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. B. Nhỏ hơn vùng nhìn thấy của gương cầu lõm. C. Bằng vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. D. Lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. 8. Ảnh của một vật đặt sát mặt gương cầu lõm có tính chất nào sau đây? A. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật. B. Là ảnh ảo, lớn hơn vật C. Là ảnh ảo, bằng vật. D. Là ảnh thật, lớn hơn vật. 9. Một vật đặt gần sát gương cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. Gương đó là loại gương gì đã học? A. Gương cầu lồi. B. Gương phẳng. C. Gương cầu lõm. D. Gương cầu lồi hoặc gương cầu lõm. 10. Gương nào sau đây khi chiếu chùm tia tới song song vào mặt gương sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ? A. Gương phẳng. B. gương cầu lồi. C. Gương cầu lõm. D. Gương cầu lồi và gương cầu lõm.
  4. 4. II. Hoàn thành câu: 1. Ta nhận biết ánh sáng khi…………………………………………………………….. 2. Hiện tượng…………………………… xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất. 3. Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ …………………… góc tới. 4. Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương phẳng ………………………… ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lõm. III. Tự luận: 1. Hãy nêu 2 ứng dụng của gương cầu lồi trong thực tế? 2. Cho vật AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ. Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi gương phẳng A B

×