SlideShare a Scribd company logo

K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT

This is a compilation of quizzes, summative test or Lagumang Pagsusulit in different subjects for Grade 4 K12 NOTE: THIS IS SAMPLE ONLY

1 of 36
Download to read offline
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
1rst SUMMATIVE TEST IN
ARALING PANLIPUNAN – V
FIRST QUARTER
Pangalan: __________________________________ Petsa: _____________ Iskor: _________
I. Basahin ang mga pangungusap/tanong. Piliin ang at isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel.
1. Ito ay tumutukoy sa lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na
kulturang pinanggalingan kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi.
a. teritoryo b. bansa c. pamahalaan d. lalawigan
2. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito.
a. teritoryo b. bansa c. lalawigan d. mundo
3. Sila ay samahan o organisasyong political na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag
ng kaayusan at magpanatli ng isang sibilisadong lipunan.
a. bansa b. pamahalaan c. departamento d. organisasyon
4. Ano-anu ang mga salik o katangian ng isang lugar para masabing isa itong bansa?
a. may tao c. may tao, teritoryo, at pamahalaan
b. may tao at teritoryo d. may tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya o ganap na kalayaan
5. Alin sa mga sumusunod na lugar sa mundo ang maituturing na bansa?
a. Pilipinas b. United States of America c. China d. lahat ng nabanggit
6. Saang bahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas?
a. America b. Europe c. Africa d. Asya
7. Ito ang lokasyon ng isang lugar ayon sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar.
a. pangunahing direksiyon c. relatibong lokasyon o kaugnay na kinalalagyan
b. pangalawang direksiyon d. pagitan ng bansa
II. Gamit ang mapa, sabihin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay TAMA o MALI.
_____ 8. Ang Taiwan ay nasa timog na Pilipinas.
_____ 9. Ang Pacific Ocean ay nasa silangang bahagi ng Pilipinas.
_____ 10. Ang Borneo ay matatagpuan sa hilagang-kanluran ng bansa.
_____ 11. Ang Cambodia ay nasa silangan ng Pilipinas.
_____ 12. Nasa hilagang-kanluran ng Pilipinas ang mga isla ng Paracel
III. Ibigay ang mga salitang hinihingi ng mga sumusunod
na salita/parirala
13. Mga Pangunahing Direksiyon
a.________________________
b.________________________
c. ________________________
d. ________________________
14. Mga Pangalawang Direksiyon
a. ________________________
b. ________________________
c. ________________________
d. ________________________
IV. Isulat ang  kung ang pangungusap ay wasto at x kung hindi.
_____ 15. May sariling teritoryo ang Pilipinas.
_____ 16. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog-Silangang Asya.
_____ 17. Malapit ang Pilipinas sa mga bansang nasa kontinente ng United States of America at Europe.
_____ 18. Napapaligiran ang bansa ng Taiwan, China at Japan sa Timog.
_____ 19. Ang lawak ng bansa ay umaabot sa 300 000 kilometro kuwadrado.
_____ 20. Ang Pilipinas ay isang kapuluang napalibutan ng mga anyong tubig.
PaGe 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN –V
UNANG MARKAHAN
Pangalan: __________________________________ Petsa : _____________ Iskor: ___________
I. Isulat ang T kung ang pangungusap ay naglalarawan ng Katangian ng isang bansang tropical at HT kung hindi.
______1. Ang mga naninirahan dito ay nakararanas ng matinding sikat ng araw.
______2. Umuulan ng yelo sa lugar na ito.
______3. Nakararanas ng apat na uri ng panahon
______4.Direktang tinatamaan ng sikat ng araw ang mga lugar na ito.
______5. Nakararanas ng tagsibol.
II. Piliin sa Hanay B ang inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot.
HANAY A HANAY B
____6. Pagbabago sa klima na sanhi ng mga gawain ng tao
na maaring makapagpabago sa komposisyon ng atmospera. A. Babala blg.3
____7.Hanging mainit buhat sa Timog-Kanluran. B. Climate Change
____8. Malamig na hangin buhat sa Hilagang- Silangan. C. Hanging Amihan
____9. Paiba iba ang direksyon ng ihip ng hangin. D. Hanging Habagat
____10. May pantay-pantay na dami at pagkakabahagi ng ulan sa buong taon. E. Hanging Monsoon
____11. Maulan at may maikling panahon ng tag-araw. F. Ikaapat na uri
____12. Maulan sa buong taon. G. Ikalawang uri
____13. May kalahating taon ng tag-ulan at tag-araw. H. Ikatlong uri
____14. Nararanasang init o lamig sa isang lugar. I. Temperatura
____15. Ang Bilis ng hangin ay umaabot ng 185 km J. Unang uri
bawat oras sa loob ng 18 oras.
III. Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang.
(16-17) Mga hanging monsoon
(18-20) Mga Uri ng Klima
PaGe 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN –V
UNANG MARKAHAN
Pangalan: __________________________________ Petsa : _____________ Iskor: ___________
I. Basahing mabuti ang mga sumusunod. Piliin at isulat ang titik nang wastong sagot sa patlang bago ang bilang.
______ 1. Ano ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas?
A. Pagitan ng 4-21 digri H latitud at 120-126 S longhitud
B. Pagitan ng 6-23 digri H latitud at 116-127 digri S longhitud
C. Pagitan ng 4-21 digri H latitud at 116-127 digri S longhitud
D. Pagitan ng 4-15 digri H latitud at 120-130 digri S longhitud
______ 2. Dahil nasa gitnang latitud ang Estados Unidos, ang klima rito ay may _________
A. apat na uri B. tatlong uri C. dalawang uri D. iisang uri
______ 3. Ang guhit na nasa 23 ½ timog latitud ay ang Tropiko ng Kaprikornyo, ano naman ang nasa 23 ½
hilagang latitud?
A. Kabilugang Arktiko C. Tropiko ng Kaprikornyo
B. Tropiko ng Kanser D. Kabilugang Antartiko
______ 4. Ang guhit na nasa 66 ½ hilagang latitud mula sa ekwador ay Kabilugang Arktiko, ano naman ang
nasa 66 ½ timog latitud?
A. Kabilugang Arktiko C. Tropiko ng Kaprikornyo
B. Tropiko ng Kanser D. Kabilugang Antartiko
______ 5. Saang hatingglobo matatagpuan ang Kabilugang Arktiko?
A. timog B. hilaga C. kanluran D. silangan
______ 6. Bakit mainit ang klima ng Pilipinas?
A. Dahil malapit ito sa Polong Hilaga C. Dahil mapalit ito sa International Date Line
B. Dahil malapit ito sa ekwador D. Dahil mapalit sa Polong Timog
______ 7. Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa?
A. Napakainit sa Pilipinas C. Malamig at mainit sa Pilipinas
B. Napakalamig sa Pilipinas D. Hindi gaanong mainit at malamig sa Pilipinas
______ 8. Saang lungsod nakapagtala ng pinakamataas na temperature?
A. Lungsod ng Tuguegarao C. Lungsod ng Baguio
B. Lungsod ng Tagaytay D. Metro Manila
______ 9. Saang lalawigan nakapagtala ng pinakamababang temperature?
A. Baguio B. Tagaytay C. Bukidnon D. Atok, Benguet
______ 10. Aling pangungusap ang MALING paglalarawan tungkol sa temperature ng isang lugar?
A. Kainaman ang temperature sa Pilipinas.
B. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa Pilipinas.
C. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kaniroroonan.
D. May kinalaman ang kinaroroonang latitude ng mga lugar sa temperature.
______ 11. Aling lalawigan ang hindi kabilang sa mga nakararanas ng ikalawang uri ng klima?
A. Batanes B. Quezon C. Catanduanes D. Camarines Sur
______ 12. Kailan inilalagay sa babala bilang 3 ang isang bagyo?
A. Kapag ang bilis ng hangin ay hindi bababa sa 185 kilometro bawat oras sa loob ng 12 oras.
B. Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 30 hanggang 60 kilometro bawat oras sa loob ng 36 na oras.
PaGe 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
C. Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 60 hanggang 100 kilometro bawat oras sa loob ng 24 na oras.
D. Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 100 hanggang 185 kilometro bawat oras sa loob ng 18 na oras.
______ 13. Anong Uri ng klima ang may kalahating taon ng tag-araw at tag-ulan?
A. Unang Uri B. Ikalawang Uri C. Ikatlong Uri D. Ikaapat na Uri
______ 14. Anong uri ng klima ang nararanasan ng mga tao sa lalawigan sa kanlurang bahagi ng Cagayan at
silangang Palawan?
A.Unang Uri B. Ikalawang Uri C. Ikatlong Uri D. Ikaapat na Uri
II. Punan ng wastong sagot ang mga sumusunod. Piliin ang inyong sagot sa loob ng kahon.
15. Ang ____________________________ay ang hindi pangkaraniwang nangyayari sa kalikasan dulot ng mga
gawain ng mga tao.
16. Ang ______________________ ay nabubuo sa Karagatang Pasipiko.
17. Ito ay ang hanging pabago bago ng direksiyon. ________________________
18. Ang ________________________ ang tumutukoy sa nararanasang lamig at init ng isang lugar.
19. Ang __________________________ ay hanging nagmumula sa hilagang silangan.
20. Gumagamit ang _____________________ ng mga babala ng bagyo upang maipaabot sa mga mamamayan kung
gaano kalakas o kahina ang dating na dulot nito.
1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.
Temperature Hanging Habagat
Climate Change Hanging Amihan
Hanging Monsoon bagyo
PAGASA
PaGe 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN - V
UNANG MARKAHAN
PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________
BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________
I. Basahin at unawain ng mabuti ang bawat pangungusap. Punan ang patlang ng tamang sagot.
______________ 1. Ito ang naghahati sa silangang hating globo at kanlurang hating globo.
______________ 2. Tawag sa pinakamataas na polong bahagi ng mundo.
______________ 3. Ito ang replica ng mundo.
______________ 4. Ito ang guhit patayo na katapat ng prime meridian.
______________ 5. Saang digri longhitud makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas.
II. Gumuhit ng bilog, isulat ang kinalalagyan ng mga sumusunod. (6-10)
A. Polong Hilaga
B. Polong Timog
C. Prime Meridian
D. International Date Line
E. Silangang hating globo
F. Kanlurang hating globo
G. Iguhit sa loob ng globo ang digri longhitud na kinaroroonan ng Pilipinas.
III. Tukuyin kung anong guhit latitud ang isinasaad ng bawat pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng kahon.
______________ 11. Ito ay may 00 na humahati sa hilaga at timog bahagi ng globo.
______________ 12. Espesyal na guhit latitude na may 23 ½ 0 mula sa ekwador patimog.
______________ 13. Ito ay espesyal na guhit mula ekwador patungong hilaga na may 66 ½ 0.
______________ 14. Espesyal na guhit latitude na may 66 ½ 0 patimog.
______________ 15. Ang degree sentegrado ng Tropiko ng Kanser.
IV. Tukuyin kung ang mga sumusunod na anyong lupa at anyong tubig na karatig ng Pilipinas ay matatagpuan sa HS
Hilagang Silangan, HK Hilagang kanluran, TS Timog Silangan at TK Timog Kanluran.
______ 16. Pacific Ocean
______ 17. Dagat Timog China
______ 18. Singapore
______ 19. Borneo
______ 20. China
V. Sagutin ang mga tanong. Isulat sa patlang ang tamang sagot.
______ 21. Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa?
A. Napakainit sa Pilipinas. C. Malamig at mainit sa Pilipinas.
B. Napakalamig sa Pilipinas. D. Hindi gaanong mainit at malamig sa Pilipinas.
______ 22. Saang lungsod nakapagtala ng pinakamataas na temperature?
A. Lungsod ng Tuguegarao C. Lungsod ng Baguio
B. Lungsod ng Tagaytay D. Metro Manila
______ 23. Saang lalawigan nakapagtala ng pinakamababang temperature?
A. Baguio B. Tagaytay C. Bukidnon D. Atok, Benguet
______ 24. Saan nagmumula ang hanging nagpapaganda sa klima ng bansa?
A. Dagat Kanlurang Pilipinas C. Dagat Celebes
B. Karagatang Pasipiko D. Dagat Luzon
______ 25. Aling pangungusao ang maling paglalarawan tungkol sa temperature ng isang lugar?
A. Kainaman ang temperature sa Pilipinas.
B. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa Pilipinas.
C. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan,
D. May Kinalaman ang kinaroroonang latitude ng mga lugar sa temperature
Ekwador Kabilugang Artiko Kabilugang Antartiko
Tropiko ng Kanser Tropiko ng Kaprikornyo
PaGe 5

Recommended

K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More Related Content

What's hot

K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Gradingteacher_jennet
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
Ap3 2nd pt calabarzon
Ap3 2nd pt calabarzonAp3 2nd pt calabarzon
Ap3 2nd pt calabarzon
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
 
Quiz mga sagisag
Quiz mga sagisagQuiz mga sagisag
Quiz mga sagisag
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
 

Viewers also liked

Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoHyacinth Espera
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Lady Roberts
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao  K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao Dr. Joy Kenneth Sala Biasong
 

Viewers also liked (6)

Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao  K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
 

Similar to K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT

First monthly assessment ap 6
First monthly assessment ap 6First monthly assessment ap 6
First monthly assessment ap 6ArjonReyes5
 
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docxSUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docxjaniceguerzon1
 
Grade 5 PPT_Araling Panlipunan_Q1_W2_Day 1-5.ppt
Grade 5 PPT_Araling Panlipunan_Q1_W2_Day 1-5.pptGrade 5 PPT_Araling Panlipunan_Q1_W2_Day 1-5.ppt
Grade 5 PPT_Araling Panlipunan_Q1_W2_Day 1-5.pptshieradavid
 
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docxSUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docxlhye park
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 3_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 3_Q1.docxPT_ARALING PANLIPUNAN 3_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 3_Q1.docxraquel390006
 
2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docx
2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docx2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docx
2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docxJayvonSia
 
4TH-MT-Filipino-3.docx
4TH-MT-Filipino-3.docx4TH-MT-Filipino-3.docx
4TH-MT-Filipino-3.docxRozelJusto
 
Q4 summative test #2 in all subjects
Q4 summative test #2 in all subjectsQ4 summative test #2 in all subjects
Q4 summative test #2 in all subjectsJERRYCAURELLO
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docxPT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docxCharizaUro
 
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docxFIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docxMishaMadeleineGacad2
 

Similar to K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT (20)

Pretest aral pan 4
Pretest aral pan 4Pretest aral pan 4
Pretest aral pan 4
 
First monthly assessment ap 6
First monthly assessment ap 6First monthly assessment ap 6
First monthly assessment ap 6
 
9 ang klima ng pilipinas
9  ang klima ng pilipinas9  ang klima ng pilipinas
9 ang klima ng pilipinas
 
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docxSUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
 
AP-q1- WEEK4- DAY4.pptx
AP-q1- WEEK4- DAY4.pptxAP-q1- WEEK4- DAY4.pptx
AP-q1- WEEK4- DAY4.pptx
 
AP-q1- WEEK4- DAY4.pptx
AP-q1- WEEK4- DAY4.pptxAP-q1- WEEK4- DAY4.pptx
AP-q1- WEEK4- DAY4.pptx
 
1ST PT AP4.docx
1ST PT AP4.docx1ST PT AP4.docx
1ST PT AP4.docx
 
AP-QUIZ.pptx
AP-QUIZ.pptxAP-QUIZ.pptx
AP-QUIZ.pptx
 
Grade 5 PPT_Araling Panlipunan_Q1_W2_Day 1-5.ppt
Grade 5 PPT_Araling Panlipunan_Q1_W2_Day 1-5.pptGrade 5 PPT_Araling Panlipunan_Q1_W2_Day 1-5.ppt
Grade 5 PPT_Araling Panlipunan_Q1_W2_Day 1-5.ppt
 
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docxSUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
 
Sibika 6
Sibika 6Sibika 6
Sibika 6
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 3_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 3_Q1.docxPT_ARALING PANLIPUNAN 3_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 3_Q1.docx
 
1st grading arpan
1st grading arpan1st grading arpan
1st grading arpan
 
Reviewer in hekasi 4 2nd mid
Reviewer in hekasi 4 2nd midReviewer in hekasi 4 2nd mid
Reviewer in hekasi 4 2nd mid
 
2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docx
2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docx2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docx
2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docx
 
4TH-MT-Filipino-3.docx
4TH-MT-Filipino-3.docx4TH-MT-Filipino-3.docx
4TH-MT-Filipino-3.docx
 
Q4 summative test #2 in all subjects
Q4 summative test #2 in all subjectsQ4 summative test #2 in all subjects
Q4 summative test #2 in all subjects
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docxPT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
 
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docxFIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
 
SCIENCE.docx
SCIENCE.docxSCIENCE.docx
SCIENCE.docx
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (17)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
 

Recently uploaded

QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4SamuelAgnote
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxeldredlastima
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptxMga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptxcarlo842542
 
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docxLiham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docxKarlDarwinFrondaPoli
 
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -CeeJaePerez
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfBrianGeorgeReyesAman
 
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxGrade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxVergilSYbaez
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxJoyceAgrao
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulatjeanettebagtoc1
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoMercedesSavellano2
 
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptxFILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptxALLEXISBONGON1
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...JoyceAgrao
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxELLAMAYDECENA2
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...JoyceAgrao
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonMercedesSavellano2
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxJOCELYNMORA14
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikEVAFECAMPANADO
 

Recently uploaded (20)

QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptxMga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
 
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docxLiham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
 
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
 
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxGrade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
 
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptxFILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 

K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT

 • 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 1rst SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN – V FIRST QUARTER Pangalan: __________________________________ Petsa: _____________ Iskor: _________ I. Basahin ang mga pangungusap/tanong. Piliin ang at isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. 1. Ito ay tumutukoy sa lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. a. teritoryo b. bansa c. pamahalaan d. lalawigan 2. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. a. teritoryo b. bansa c. lalawigan d. mundo 3. Sila ay samahan o organisasyong political na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatli ng isang sibilisadong lipunan. a. bansa b. pamahalaan c. departamento d. organisasyon 4. Ano-anu ang mga salik o katangian ng isang lugar para masabing isa itong bansa? a. may tao c. may tao, teritoryo, at pamahalaan b. may tao at teritoryo d. may tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya o ganap na kalayaan 5. Alin sa mga sumusunod na lugar sa mundo ang maituturing na bansa? a. Pilipinas b. United States of America c. China d. lahat ng nabanggit 6. Saang bahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas? a. America b. Europe c. Africa d. Asya 7. Ito ang lokasyon ng isang lugar ayon sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar. a. pangunahing direksiyon c. relatibong lokasyon o kaugnay na kinalalagyan b. pangalawang direksiyon d. pagitan ng bansa II. Gamit ang mapa, sabihin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay TAMA o MALI. _____ 8. Ang Taiwan ay nasa timog na Pilipinas. _____ 9. Ang Pacific Ocean ay nasa silangang bahagi ng Pilipinas. _____ 10. Ang Borneo ay matatagpuan sa hilagang-kanluran ng bansa. _____ 11. Ang Cambodia ay nasa silangan ng Pilipinas. _____ 12. Nasa hilagang-kanluran ng Pilipinas ang mga isla ng Paracel III. Ibigay ang mga salitang hinihingi ng mga sumusunod na salita/parirala 13. Mga Pangunahing Direksiyon a.________________________ b.________________________ c. ________________________ d. ________________________ 14. Mga Pangalawang Direksiyon a. ________________________ b. ________________________ c. ________________________ d. ________________________ IV. Isulat ang  kung ang pangungusap ay wasto at x kung hindi. _____ 15. May sariling teritoryo ang Pilipinas. _____ 16. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog-Silangang Asya. _____ 17. Malapit ang Pilipinas sa mga bansang nasa kontinente ng United States of America at Europe. _____ 18. Napapaligiran ang bansa ng Taiwan, China at Japan sa Timog. _____ 19. Ang lawak ng bansa ay umaabot sa 300 000 kilometro kuwadrado. _____ 20. Ang Pilipinas ay isang kapuluang napalibutan ng mga anyong tubig. PaGe 1
 • 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN –V UNANG MARKAHAN Pangalan: __________________________________ Petsa : _____________ Iskor: ___________ I. Isulat ang T kung ang pangungusap ay naglalarawan ng Katangian ng isang bansang tropical at HT kung hindi. ______1. Ang mga naninirahan dito ay nakararanas ng matinding sikat ng araw. ______2. Umuulan ng yelo sa lugar na ito. ______3. Nakararanas ng apat na uri ng panahon ______4.Direktang tinatamaan ng sikat ng araw ang mga lugar na ito. ______5. Nakararanas ng tagsibol. II. Piliin sa Hanay B ang inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot. HANAY A HANAY B ____6. Pagbabago sa klima na sanhi ng mga gawain ng tao na maaring makapagpabago sa komposisyon ng atmospera. A. Babala blg.3 ____7.Hanging mainit buhat sa Timog-Kanluran. B. Climate Change ____8. Malamig na hangin buhat sa Hilagang- Silangan. C. Hanging Amihan ____9. Paiba iba ang direksyon ng ihip ng hangin. D. Hanging Habagat ____10. May pantay-pantay na dami at pagkakabahagi ng ulan sa buong taon. E. Hanging Monsoon ____11. Maulan at may maikling panahon ng tag-araw. F. Ikaapat na uri ____12. Maulan sa buong taon. G. Ikalawang uri ____13. May kalahating taon ng tag-ulan at tag-araw. H. Ikatlong uri ____14. Nararanasang init o lamig sa isang lugar. I. Temperatura ____15. Ang Bilis ng hangin ay umaabot ng 185 km J. Unang uri bawat oras sa loob ng 18 oras. III. Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. (16-17) Mga hanging monsoon (18-20) Mga Uri ng Klima PaGe 2
 • 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN –V UNANG MARKAHAN Pangalan: __________________________________ Petsa : _____________ Iskor: ___________ I. Basahing mabuti ang mga sumusunod. Piliin at isulat ang titik nang wastong sagot sa patlang bago ang bilang. ______ 1. Ano ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas? A. Pagitan ng 4-21 digri H latitud at 120-126 S longhitud B. Pagitan ng 6-23 digri H latitud at 116-127 digri S longhitud C. Pagitan ng 4-21 digri H latitud at 116-127 digri S longhitud D. Pagitan ng 4-15 digri H latitud at 120-130 digri S longhitud ______ 2. Dahil nasa gitnang latitud ang Estados Unidos, ang klima rito ay may _________ A. apat na uri B. tatlong uri C. dalawang uri D. iisang uri ______ 3. Ang guhit na nasa 23 ½ timog latitud ay ang Tropiko ng Kaprikornyo, ano naman ang nasa 23 ½ hilagang latitud? A. Kabilugang Arktiko C. Tropiko ng Kaprikornyo B. Tropiko ng Kanser D. Kabilugang Antartiko ______ 4. Ang guhit na nasa 66 ½ hilagang latitud mula sa ekwador ay Kabilugang Arktiko, ano naman ang nasa 66 ½ timog latitud? A. Kabilugang Arktiko C. Tropiko ng Kaprikornyo B. Tropiko ng Kanser D. Kabilugang Antartiko ______ 5. Saang hatingglobo matatagpuan ang Kabilugang Arktiko? A. timog B. hilaga C. kanluran D. silangan ______ 6. Bakit mainit ang klima ng Pilipinas? A. Dahil malapit ito sa Polong Hilaga C. Dahil mapalit ito sa International Date Line B. Dahil malapit ito sa ekwador D. Dahil mapalit sa Polong Timog ______ 7. Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa? A. Napakainit sa Pilipinas C. Malamig at mainit sa Pilipinas B. Napakalamig sa Pilipinas D. Hindi gaanong mainit at malamig sa Pilipinas ______ 8. Saang lungsod nakapagtala ng pinakamataas na temperature? A. Lungsod ng Tuguegarao C. Lungsod ng Baguio B. Lungsod ng Tagaytay D. Metro Manila ______ 9. Saang lalawigan nakapagtala ng pinakamababang temperature? A. Baguio B. Tagaytay C. Bukidnon D. Atok, Benguet ______ 10. Aling pangungusap ang MALING paglalarawan tungkol sa temperature ng isang lugar? A. Kainaman ang temperature sa Pilipinas. B. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa Pilipinas. C. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kaniroroonan. D. May kinalaman ang kinaroroonang latitude ng mga lugar sa temperature. ______ 11. Aling lalawigan ang hindi kabilang sa mga nakararanas ng ikalawang uri ng klima? A. Batanes B. Quezon C. Catanduanes D. Camarines Sur ______ 12. Kailan inilalagay sa babala bilang 3 ang isang bagyo? A. Kapag ang bilis ng hangin ay hindi bababa sa 185 kilometro bawat oras sa loob ng 12 oras. B. Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 30 hanggang 60 kilometro bawat oras sa loob ng 36 na oras. PaGe 3
 • 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 60 hanggang 100 kilometro bawat oras sa loob ng 24 na oras. D. Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 100 hanggang 185 kilometro bawat oras sa loob ng 18 na oras. ______ 13. Anong Uri ng klima ang may kalahating taon ng tag-araw at tag-ulan? A. Unang Uri B. Ikalawang Uri C. Ikatlong Uri D. Ikaapat na Uri ______ 14. Anong uri ng klima ang nararanasan ng mga tao sa lalawigan sa kanlurang bahagi ng Cagayan at silangang Palawan? A.Unang Uri B. Ikalawang Uri C. Ikatlong Uri D. Ikaapat na Uri II. Punan ng wastong sagot ang mga sumusunod. Piliin ang inyong sagot sa loob ng kahon. 15. Ang ____________________________ay ang hindi pangkaraniwang nangyayari sa kalikasan dulot ng mga gawain ng mga tao. 16. Ang ______________________ ay nabubuo sa Karagatang Pasipiko. 17. Ito ay ang hanging pabago bago ng direksiyon. ________________________ 18. Ang ________________________ ang tumutukoy sa nararanasang lamig at init ng isang lugar. 19. Ang __________________________ ay hanging nagmumula sa hilagang silangan. 20. Gumagamit ang _____________________ ng mga babala ng bagyo upang maipaabot sa mga mamamayan kung gaano kalakas o kahina ang dating na dulot nito. 1. 11. 2. 12. 3. 13. 4. 14. 5. 15. 6. 16. 7. 17. 8. 18. 9. 19. 10. 20. Temperature Hanging Habagat Climate Change Hanging Amihan Hanging Monsoon bagyo PAGASA PaGe 4
 • 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN - V UNANG MARKAHAN PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________ BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________ I. Basahin at unawain ng mabuti ang bawat pangungusap. Punan ang patlang ng tamang sagot. ______________ 1. Ito ang naghahati sa silangang hating globo at kanlurang hating globo. ______________ 2. Tawag sa pinakamataas na polong bahagi ng mundo. ______________ 3. Ito ang replica ng mundo. ______________ 4. Ito ang guhit patayo na katapat ng prime meridian. ______________ 5. Saang digri longhitud makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas. II. Gumuhit ng bilog, isulat ang kinalalagyan ng mga sumusunod. (6-10) A. Polong Hilaga B. Polong Timog C. Prime Meridian D. International Date Line E. Silangang hating globo F. Kanlurang hating globo G. Iguhit sa loob ng globo ang digri longhitud na kinaroroonan ng Pilipinas. III. Tukuyin kung anong guhit latitud ang isinasaad ng bawat pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. ______________ 11. Ito ay may 00 na humahati sa hilaga at timog bahagi ng globo. ______________ 12. Espesyal na guhit latitude na may 23 ½ 0 mula sa ekwador patimog. ______________ 13. Ito ay espesyal na guhit mula ekwador patungong hilaga na may 66 ½ 0. ______________ 14. Espesyal na guhit latitude na may 66 ½ 0 patimog. ______________ 15. Ang degree sentegrado ng Tropiko ng Kanser. IV. Tukuyin kung ang mga sumusunod na anyong lupa at anyong tubig na karatig ng Pilipinas ay matatagpuan sa HS Hilagang Silangan, HK Hilagang kanluran, TS Timog Silangan at TK Timog Kanluran. ______ 16. Pacific Ocean ______ 17. Dagat Timog China ______ 18. Singapore ______ 19. Borneo ______ 20. China V. Sagutin ang mga tanong. Isulat sa patlang ang tamang sagot. ______ 21. Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa? A. Napakainit sa Pilipinas. C. Malamig at mainit sa Pilipinas. B. Napakalamig sa Pilipinas. D. Hindi gaanong mainit at malamig sa Pilipinas. ______ 22. Saang lungsod nakapagtala ng pinakamataas na temperature? A. Lungsod ng Tuguegarao C. Lungsod ng Baguio B. Lungsod ng Tagaytay D. Metro Manila ______ 23. Saang lalawigan nakapagtala ng pinakamababang temperature? A. Baguio B. Tagaytay C. Bukidnon D. Atok, Benguet ______ 24. Saan nagmumula ang hanging nagpapaganda sa klima ng bansa? A. Dagat Kanlurang Pilipinas C. Dagat Celebes B. Karagatang Pasipiko D. Dagat Luzon ______ 25. Aling pangungusao ang maling paglalarawan tungkol sa temperature ng isang lugar? A. Kainaman ang temperature sa Pilipinas. B. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa Pilipinas. C. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan, D. May Kinalaman ang kinaroroonang latitude ng mga lugar sa temperature Ekwador Kabilugang Artiko Kabilugang Antartiko Tropiko ng Kanser Tropiko ng Kaprikornyo PaGe 5
 • 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net VI. Isulatang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M kung mali. ______ 26. Nasa bansang tropiko ang Pilipinas kaya mainit ang temperature dito. ______ 27. Ang temperature ng malapit sa dagat ay malamig ______ 28. Ang dami ng ulan nanatatanggap ng lahat ng lugar sa Pilipinas kapag panahon na tag-ulan ay magkakatulad. . ______ 29. May limang uri ng klima sa Pilipinas. ______ 30. Nasa mataas na lugar ang Baguio kung kaya’t ang klima dito ay malamig. VII. Bilugan ang titik ng may tamang sagot. 31. Ito ay nakaraang pangyayari sa buhay ng sangkatauhan, sa bansa, at sa buong daigdig na may kaugnayan sa kasalukuyang pamumuhay at sa hinaharap. A. Ekonomiks B. Kasaysayan C. Filipino D. Heograpiya 32. Kalinangan, mga katutubong ugali, at saloobin ng isang lahi o bansa ang ____________. A. Pilosopiya B. Ekonomiks C. Heograpiya D. Kultura 33. Ano ang tawag sa mga taong nagsasaliksik, nagsusuri at nagtatala ng mga kaganapan sa kasaysayan? A. Mananalaysay B. Mananaliksik C. Heograpiya D. Kultura 34. Nabuo ang kapuluan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagputok ng bulkan. Ang mga bulkang ito ay matatagpuan sa ilalim ng karagatang Pacific sa gawing silangan ng kontinente ng Asya. Ang tawag sa teoryang ito ay: A. Teoryang Asyatiko C. Teoryang Bulkanismo B. Teorya ng Tulay na Lupa D. Alamat 35. Ayon sa teorya ng pinagmulan ng Pilipinas ang mga sumusunod na lugar ay ang mga tulay na lupa na nabuo maliban sa: A. Palawan-Borneo C. New Guinea-Mindanao B. Celebes-Mindanao D. Palawan-Mindanao VIII. Sagutin ng Tama o Mali. ______ 36. Ang pagbaba ng lebel ng tubig sa dagat ang nagbunga ng Pagkakabuo ng “ Sunda Shelf”. ______ 37. Ang tulay na lupa ang nagdugtong sa Borneo, Palawan, Taiwan, Hilagang Luzon-mainland Area at Mindanao Celebes. ______ 38. Dahil sa pagbaba ng tubig-dagat na nakapaligid sa kontinente ng Asya at Australya, nabuo ang malalaking lupang dating nakalubog sa Dagat ______ 39. Ang Taiwan, Hilagang Pilipinas, Borneo, Sulu at Palawan ang sakop ng “Sunda shelf”. ______ 40. Sa pagtunaw ng mga yelo sa dagat ay nagsimulang nabuo ng kasalukuyang Pilipinas. ______ 41. Tumutukoy ang Terminong Negrito sa mga grupong etniko kabilang ang Aeta/Ita,Agta,Ayta,Ati at Dumagat. ______ 42. Ang mga Indones ay maliliit at maiitim na tao ______ 43. Ang mga Malay ay dumating sa Pilipinas sakay ng balangay. ______ 44. Ang mga Indonesng mga etnikong Austronesyano na ninuno ng mga Bisaya, Tagalog, Ilokano, Moro, Bicolano. ______ 45. Ang unang pangkat ng Indones ay pinaniniwalaang ninuno ng mga Ilonggo. IX. Isulat ang mga sinaunang taong naninirahan sa Pilipinas . Isulat ang Homo Erectus Philipinensis, Homo Sapiens at Homo Sapiens-Sapiens ____________ 46. Gumamit ng magaspang na kasangkapang bato. ____________ 47. Gumamit sila ng apoy sa pagluluto. ____________ 48. Gumamit ng mas makikinis at mas matutulis na kasangkapang bato. ____________ 49. Nabuhay noong h-k 500,000/250,000 BK. ____________ 50. Natagpuan na yungib T PaGe 6
 • 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#5) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN - V UNANG MARKAHAN PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________ BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________ I. Basahin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Ano ang kahalagahan ng pagkakatuklas sa Kweba ng tabon sa Palawan? A. Pinatutunayan na maraming tao sa Pilipinas B. Pinatutunayan na sila ay kabilang sa unang tao na nanirahan sa mundo C. Pinatutunayan na sila ang kauna-unahang katutubong Pilipino D. B at C ______ 2. Ito ang teorya kung saan pinaniniwalaang ang kontinente ng daigdig ay nabuo sanhi ng diyastropismo o ang paggalaw ng solidong bahagi ng mundo. A. Teorya ng Continental Shelf C. Teorya ng Pandarayuhan B. Teorya ng Tulay na Lupa D. Teoryang Bulkanismo ______ 3. Bawat bansa sa mundo ay may kanya-kanyang uri ng panahon at klima. Ito ay nakasalalay sa lokasyon ng mga ito. Ito ang pansamantalang kalagayan ng atmospera ng isang lugar na maaring mabago anumang oras. A. Atmospera B. Klima C. panahon D. lokasyon ______ 4. Ito ang tawag sa maliit na modelo o replika ng mundo. A. Mapa B. Tubig C. globo D. lupa ______ 5. Ilan ang uri ng klima sa loob ng isang taon sa Pilipinas? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 ______ 6. Ano ang klima ng Pilipinas? A. Polar C. Klimang tropical B. Klimang tundra D. Klimang sub-saharan ______ 7. Bakit nakaliligtas sa malalakas na bugso ng hangin at pag-ulan sa mga lugar na nasa tipo I gaya ng at Palawan, Mindoro, Panay at Negros. A. dahil malapit sa dagat B. dahil malapit sa ilog C. dahil ang mga pook na ito ay nakakanlungan ng bundok D. dahil malapit sa gubat ______ 8. Ang pagkakabahagi ng tag-araw at dami ng ulan ay magkapareho sa buong isang taon. Anong tipo ito? A. Tipo I B. Tipo II C. Tipo III D. Tipo IV ______ 9. Sa Tipo III, maikli ang panahon ng tag-araw sa mga pook na ito. Ilang buwan mararanasan ang ganitong uri ng klima? A. Isa- dalawang buwan C. Isa-apat na buwan B. isa- tatlong buwan D. isa-limang buwan ______ 10. Ang dami ng ulan ang isa sa mga salik na may kinalaman sa ______ A. kinalalagyan B. temperatura C. rehiyon D. klima ______ 11. Anong tipo ng dami ng ulan nabibilang ang probinsya ng Batangas? A. Tipo I B. Tipo II C. Tipo III D. Tipo IV ______ 12. Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa? A. Napakainit sa Pilipinas. C. Malamig at mainit sa Pilipinas. B. Napakalamig sa Pilipinas. D. Hindi gaanong mainit at malamig sa Pilipinas. ______ 13. Saang lungsod nakapagtala ng pinakamataas na temperature? A. Lungsod ng Tuguegarao C. Lungsod ng Baguio B. Lungsod ng Tagaytay D. Metro Manila ______ 14. Saang lalawigan nakapagtala ng pinakamababang temperature? A. Baguio B. Tagaytay C. Bukidnon D. Atok, Benguet ______ 15. Saan nagmumula ang hanging nagpapaganda sa klima ng bansa? A. Dagat Kanlurang Pilipinas C. Dagat Celebes B. Karagatang Pasipiko D. Dagat Luzon ______ 16. Aling pangungusao ang maling paglalarawan tungkol sa temperature ng isang lugar? A. Kainaman ang temperature sa Pilipinas. B. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa Pilipinas. C. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan, PaGe 7
 • 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net D. May Kinalaman ang kinaroroonang latitude ng mga lugar sa temperature ______ 17. Aling pangungusap ang maling paglalarawan tungkol sa temperature ng isang lugar? A. Kainaman ang temperature sa Pilipinas. B. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa Pilipinas. C. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan, D. May Kinalaman ang kinaroroonang latitude ng mga lugar sa temperature ______ 18. Ito ay nakaraang pangyayari sa buhay ng sangkatauhan, sa bansa, at sa buong daigdig na may kaugnayan sa kasalukuyang pamumuhay at sa hinaharap. A. Ekonomiks B. Kasaysayan C. Filipino D. Heograpiya ______ 19. Kalinangan, mga katutubong ugali, at saloobin ng isang lahi o bansa ang ____________. A. Pilosopiya B. Ekonomiks C. Heograpiya D. Kultura ______ 20. Ano ang tawag sa mga taong nagsasaliksik, nagsusuri at nagtatala ng mga kaganapan sa kasaysayan? A. mananalaysay B. mananaliksik C. heograpiya D. kultura ______ 21. Nabuo ang kapuluan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagputok ng bulkan. Ang mga bulkang ito ay matatagpuan sa ilalim ng karagatang Pacific sa gawing silangan ng kontinente ng Asya. Ang tawag sa teoryang ito ay: A. Teoryang Asyatiko C. Teoryang Bulkanismo B. Teorya ng Tulay na Lupa D. Alamat ______ 22. Ayon sa teorya ng pinagmulan ng Pilipinas ang mga sumusunod na lugar ay ang mga tulay na lupa na nabuo maliban sa: A. Palawan-Borneo C. New Guinea-Mindanao B. Celebes-Mindanao D. Palawan-Mindanao II. Paghanbingin: A B ______ 23. Isang malaking nakausling bahagi ng kontinente a. Las Islas Felipinas ng Asya at bahagi nito ang Pilipinas. b. Hardin ng Pasipiko ______ 24. Taguri sa bansang Pilipinas. c. Sunda Shelf ______ 25. Ito ay isang lugar kung saan napakaraming d. Continental Drift mga paglindol at pagsabog ng mga bulkan e. Ring of Fire ang nagaganap ______ 26. Ipinangalan ng mga Espanyol sa ating bansa ______ 27. Ang lupain sa mundo ay bahagi ng kontinente na nagkaka-hiwalay III. Isulat ang mga sinaunang taong naninirahan sa Pilipinas . Isulat ang Homo Erectus Philipinensis, Homo Sapiens, at Homo Sapiens-Sapiens ________________ 28. Gumamit ng magaspang na kasangkapang bato. ________________ 29. Gumamit sila ng apoy sa pagluluto. ________________ 30. Gumamit ng mas makikinis at mas matutulis na kasangkapang bato. ________________ 31. Nabuhay noong h-k 500,000/250,000 BK. ________________ 32. Natagpuan na yungib T PaGe 8
 • 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ESP - V UNANG MARKAHAN PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________ BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________ I. Panuto: Lagyan ng tsek (/) ang bilang na tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa balitang napakinggan radyo, nabasa sa pahayagan, o internet at ekis (x) kung hindi mo ito nabigayn ng mapanuring pag-iisip. ______ 1. Naipaliliwanag ko nang maayos at may kumpletong detalye ang balita ukol sa lindol. ______ 2. Nababasa ko ang isang balitang tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas ______ 3. Naikokompara ko ang tama at mali sa aking nabasa sa pahayagan o internet. ______ 4. Naiisa-isa ko ang mga tuntunin sa pakikinig sa radyo. ______ 5. Naisagawa ko ang sunud-sunod na pamantayan sa pagbabasa ng balita. II. Panuto: Lagyan ng salitang NAKABUBUTI ang mga gawaing nagpapakita ng magandang dulot ng paggamit ng media at internet. HINDI NAKABUBUTI naman kung ito ay nakasasama. ____________ 6. Nakapagsasaliksik sa agham at teknolohiya para sa takdang-aralin. ____________ 7. Nakapaglalaro sa internet ng barilan at patayan ng mga zombies. ____________ 8. Nakukumpara ko ang tama at mali sa nabasa sa pahayagan. ____________ 9. Napipili ang mga pelikula at programang hatid ay kaalaman at aral sa buhay. ____________ 10. Nakakapag-chat ng malalaswang salita sa skype. III. Panuto: Isulat ang Tama kung wasto ang ipinapakita ang bawat pangungusap at Mali naman kung hindi. _____ 11. Makinig na mabuti kapag may nagsasalita. _____ 12. Aktibong makilahok sa mga talakayan at pangkatang gawain. _____ 13. Makipagtalo sa kagrupo kapag hindi na sunod ang gusto. _____ 14. Pakinggan ang opinion o ideya ng mga kasama. _____ 15. Makipagsabayan sa pagsasalita ng guro. IV. Lagyan ng bituin ( ) kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral at puso ( ) kung hindi. _____ 16. Pumupunta ako sa silid-aklatan para magsaliksik at magbasa. _____ 17. Ginagamit ko nang may kabuluhan ang mga oras na libre ako. _____ 18. Ibibigay ko na lang ang parte ko sa gagawing pagsasadula dahil ayaw kong magsaulo. _____ 19. Hindi ako sasali sa ipinagagawang proyekto sa aming pangkat dahil hindi ko kaibigan ang lider _____ 20. Sasali ako sa talakayan upang mapataas ang grado ko. V. Panuto: Isulat ang masayang mukha sa patlang kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral, at malungkot na mukha kung hindi. ______ 21. Hindi na tinatapos ang proyekto kapag kulang sa kagamitan. ______ 22. Makikiisa sa mga kamag-aral sa mga pangkatang gawain. ______ 23. Maagang gumigising sa pagpasok sa paaralan. ______ 24. Diretso sa computer shop pagkatapos ng klase. ______ 25. Nag-aaral ng leksiyon kahit walang pasok. VI. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon na nagsasaad ng mga hindi mabubuting saloobin sa pag-aaral. Ano ang iyong gagawin sa sumusunod na sitwasyon. 26-27. Pumasok sa paaralan si Alma na hindi naligo at madumi ang uniporme. Tanghali na kasi siyang nagising at mahuhuli na siya sa klase kung siya ay maliligo pa.Kung ikaw si Alma ano ang gagawin mo upang hindi ganito ang manyayari? _______________________________________________________________________________ 28-29. Maingay ang klase ni Mr. Cruz sa kadahilanang agaran siyang ipinatawag ng punongguro upang kausapin. Nag-iwan siya ng Gawain at inatasan si Julio na mangasiwa muna sa mga kamag-aral at magpatahimik. Subalit siya ang pasimuno sa pag-iingay.Kung ikaw ay isa sa mga kaklase ni Julio, ano ang gagawin mo? _______________________________________________________________________________ PaGe 9
 • 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 30-31. Nagbigay ng takdang-aralin ang guro na si Bb. Raga tungkol sa pangangalap ng impormasyon sa malimit na pagbaha sa lugar nina Margo. Kinakailangan nilang kausapin ang mga taong may kaugnayan dito. Subalit tinatamad si Margo dahil may usapan sila ng kanyang mga kaibigan na pupunta sa parke. Kung kaklase mo si Margo, ano ang gagawin mo upang magawa ninyo ang takdang-aralin? _______________________________________________________________________________ 32-33. Nagkaroon ng pangkatang Gawain sa klase ni Gng. Bala. Inatasan ng guro na maging lider ang isang kagrupo ni Tanya. Nawalan ng gana sa Gawain si Tanya dahil inaasahan niya na siya ang magiging lider dahil alam niya na mas magaling siya kesa sa kaklase. Kaya imbes na makiisa sa gawain, hindi siya tumutulong at kinukwento pa niya ang katabi.Kung kagrupo mo si Tanya, ano ang gagawin mo? _______________________________________________________________________________ VII. Panuto: Isulat ang mga programang madalas ninyong panoorin sa telebisyon o mga di-malilimutang pelikula.. Masusi itong pag-aralan at isulat kung anong aral (positibong epekto) at Hamon (Masama o Negatibong epekto).(34-40) Programa/Pelikulang Napanood Aral Hamon 1. 2. 3. 4. PaGe 10
 • 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO - V UNANG MARKAHAN PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________ BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________ I. Isulat ang pantangi kung ang salitang may salungguhit ay mga tanging ngalan; pambalana kung ito ay karaniwang ngalan. ____________ 1. Ang mga bata ay naliligo. ____________ 2. Namasyal sila sa lungsod. ____________ 3. Si Aling Marta ay namalengke. ____________ 4. Sa bangko sila nagbayad. ____________ 5. Nakarating ka na ba sa Malacañang? II. Ibigay ang kahulugan ng salita ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. ______ 6. Nasilayan ng mga tao ang kagandahan ng bayan. a. nakita b. napuntahan c. ipinagmalaki ______ 7. Kinagisnan ko na ang ganitong pamamalakad sa bayan. a. itinaguyod b. kinamulatan c. iginagalang ______ 8. Laganap ang krimen na nagpapagulo sa ating bansa. a. pagpapakasala sa batas b. pagsunod sa batas c. paggawa ng batas ______ 9. Ang landas na tatahakin patungo sa kaunlaran ay hindi madali. a. dadaanan b. babantayan c. kalilimutan ______ 10. Ang ating bansa ay matagal na nalugmok sa panahon ng pananakop. a. naghirap b. nagpasarap c. nagtagumpay III. Tukuyin ang kasarian ng pangngalang nasalungguhitan. ____________ 11. Siya ay marunong gumawa ng alkansya. ____________ 12. Maraming bata ang nais magpakita ng kanilang kakayahan. ____________ 13. Ang mga dalaga ay karaniwang magaling umawit. ____________ 14. May ilang binatang nakikibahagi sa pagpapakita ng kakayahan. ____________ 15. Kahanga-hanga ang klase ni Bb. Reyes. IV. Isulat ang pangngalang tumutugon sa kailanang nasa panaklong. (maramihan) 16. Iba’t iba ang katangian ng mga hayop. (dalawahan) 17. Ang kambal na saging ay gusto ng matsing. (isahan) 18. Ang kambing ay palaging nasa damuhan. (maramihan) 19. Maraming kakayahan ang aking mga mag-aaral. (dalawahan) 20. Kaming mag-ina ay manonood ng palabas. V. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang titik ng inyong sagot. Sa isang maliit na bakuran ay may ilang hayop na tahimik na naninirahan. Lahat sila ay magkakasundo at nagtutulungan. Ang maghapon nila ay nauubos sa pang-araw-araw nilang gawain. Nagulat ang lahat nang kumalat ang balita na may sakit si Kalapati. Malubha ang sakit niya. Hindi siya makakain at hindi rin makagalaw. Kaagad siyang pinuntahan ni Aso. Dinalhan siya nito ng pagkain na maari niyang kainin habang hindi pa siya malakas. Pauwi na siya nang masalubong niya si Kabayo. Mabigat ang dala-dala ni Kabayo. Halos hindi na siya makabuhat. Kaagad siyang tinulungan ni Aso. Binawasan ni Aso ang mga dalahin ni Kabayo at pinasan ito hanggang makarating sila sa tahanan nito. Laking pasasalamat ni Kabayo sa ginawang tulong sa kanya ni Aso. ______ 21. Sino ang maysakit sa mga hayop? a. aso b. ibon c. kabayo ______ 22. Bakit siya dinalhan ni aso ng pagkain? a. Dahil si aso ay nag-alala sa kanya. b. Dahil hindi marunong magluto si ibon. c. Dahil nagtitinda si aso ng mga pagkain. ______ 23. Sino ang tumulong sa isang hayop na may mabigat na dala? a. aso b. ibon c. kabayo PaGe 11
 • 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 24. Bakit masasabing tahimik na naninirahan ang mga hayop sa bakuran? a. Dahil sila ay nag-iinggitan. b. Dahil sila ay magkakasundo at nagtutulungan. c. Dahil sila ay palaging nag-aaway. ______ 25. Paano mo maipapalita ang pagtulong sa iyong kapwa? a. Pagbibigay ng sagot sa kaklase tuwing may pagsusulit. b. Pagbibigay ng lahat ng iyong baon sa kaklase. c. Pagdala ng mabigat na dalahin ng guro. VI. Bilugan ang titik ng paksang diwa ng bawat talata. 26. Nagulat ang lahat nang kumalat ang balita na may sakit si Kalapati. Mabigat ang sakit niya; hindi siya makakain at hindi rin makagalaw. Kaagad siyang pinuntahan ni Aso. Dinalhan siya nito ng pagkain na maaari niyang kainin habang hindi pa siya malakas. a. Pagkakasakit ni Kalapati b. Pagkakasakit ni Kabayo c. Pagkakasakit ni Aso 27. Pauwi na siya nang masalubong niya si Kabayo. Mabigat ang dala-dala ni Kabayo. Halos hindi na siya makabuhat. Kaagad siyang tinulungan ni Aso. Binawasan ni Aso ang mga dalahin ni Kabayo at pinasan ito hanggang makarating sila sa tahanan nito. a. Ang problema ni Kabayo b. Ang pagtulong ni Aso kay Kabayo c. Ang pagpapasan ni Kabayo 28. Isang umaga habang naglalakad si Aso. Narinig niya ang sigaw ni Kalabaw. Kaagad niyang tinungo ang kinaroroonan ni Kalabaw. Nahulog pala ito sa malaking hukay. a. Ang pagkahulog ni Kalabaw b. Ang kamalasan ni Kalabaw c. Ang paglalakad ni Aso 29. Nagtungo si Aso sa kinaroroonan ng iba pang hayop. Kinausap niya ang mga ito at pinakiusapan na tulungan si Kalabaw. Hindi naman siya nabigo. Sama-sama silang nagtungo sa kinaroroonan ni Kalabaw. Humigit sila ng baging upang gamitin ito sap ag-ahon kay kalabaw mula sa kinahulugan nito. a. Ang pagtutulungan ng mga hayop b. Ang baging na ginamit nila c. Ang pagtulong ng mga hayop kay kalabaw 30. Nagpulong-pulong ang mga hayop kung paano nila matutulungan si Aso. Bumalik sa kanilang alaala ang mga panahon na ipinakita sa kanila ni Aso ang pagiging matulungin nito sa kapwa hayop. Ang isa’t isa ay nagkaisa na gagawa sila ng paraan upang matulungan si Aso sapagkat para sa kanila maituturing na isang bayani si Aso sa dami ng kanyang mga natulungang hayop. a. Ang pagpupulong ng mga hayop. b. Ang pagtulong ng mga hayop kay Aso. c. Ang pagkakaisa ng mga hayop PaGe 12
 • 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO - V UNANG MARKAHAN PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________ BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________ I. Panuto: Salungguhitan ang tamang panghalip sa loob ng panaklong upang mabuo ang pangungusap. 1. Nagbabasa (siya, mo) ng balita ng pahayagan. 2. Maya-maya ay narinig (natin, niya) ang sigaw ng kanyang ina. 3. Ikaw kaisa (mo, ka) nila? 4. Napanood niya ang mga tao habang (sila, kanya) ay nagra-rally sa Mendiola. 5. Naniniwala kaya ang tao sa (tayo, atin)? 6. Narito sa lugar ng mga tao ang hinahanap (kanila, nila). 7. Nagtungo (roon, dito) sa ikalawang bahay ang dalawa. 8. (Ganire, Ganyan) nga ang ginawa ng dalawang anghel. 9. Ang (isa, lahat) ng kabataan ay mahalaga sa kanyang panahon. 10. (Sino-sino, Sino) ang tinutukoy ng may akda? II. Panuto : Basahin ang teksto. Bilugan ang angkop na pamagat para rito 11. Si Ron ay mabuti kung makitungo sa kanyang kapwa. Palagi niyang isinasaalang-alang ang damdamin ng iba. Tumutulong siya sa kanyang mga kamag-aral kapag sila ay nahihirapan. Hindi siya Namimili ng batang kanyang magiging kalaro. Kahit nakapos sa buhay ay hindi niya pinakikitaan ng masamang ugali. a. Ang Kaibigan ni Ron c. Ang Batang Tumutulong sa kapwa b. Ang Batang Mabuti sa Kapwa d. Ang Batang Maykaya sa Buhay 12. Ang batang matapat ay nagsasabi ng totoo sa lahat ng oras. Sinasabi niya ang anumang bagay basta’t totoo sa kanyang kaibigan kahit na ikasama pa ng loob nito. Hangad niyang mapabuti ang mga tao sa kanyang paligid kaya hindi siya natatakot o nagdadalawang isip na maging tapat sa kanila. a. Ang Totoong Kaibigan c. Ang Batang Matapat b. Ang Kaibigang Tunay d. Ang Pagsasauli ng Bata III. Panuto: Ibigay ang mga hakbang/ panuto sa paglalaba ng damit (3pts) (13-15) IV. Panuto: Sumulat ng talata tungkol sa inyong bakasyon. Sundin ang mga hakbang sa pagsulat ng talata . (5pts) PaGe 13
 • 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO - V UNANG MARKAHAN PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________ BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________ I. Panuto: Pakinggan ang babasahin ng guro at sagutan ang mga tanong. 1. Kailan itinatag ni Marcelo H. del Pilar ang Diaryong Tagalog? A. 1882 B. 1896 C. 1898 D. 1894 2. Ano ang taguri o bansag na pangalan kay Marcelo H. del Pilar? A. Dakilang Bayani B. Dakilang Malayo C. Dakilang Propagandista C. Dakilang Propagandista II. Panuto: Basahin ang mga pangungusap upang masagutan ang mga tanong sa ibaba. 3. Si Presidente Rodrigo Duterte ay ang nanalong bagong president ng Pilipinas.Aling salita ang pangngalang pantangi? A. presidente B. bagong C. Presidente Rodrigo Duterte D. Wala 4. Ang ganda ng bagong bag na binili niya para sa akin. Aling salita ang pangngalang pambalana? A. bagong B. bag C. ganda C. niya 5. Aling pangungusap ang HINDI nasa isahan ang pangngalan? A. Ang aking kapatid ay nakapasa sa pagsusulit. B. Ang bata ay masayang naghahalaman sa labas. C. Ang pulis sa labas ay nag-aamok ng away. D. Ang magkakapitbahay ay nagtutulungan upang lalong mapaganda a ng kanilang barangay. 6. Mabait ang mag-asawang iyan. Nasa anong kailanan ng pangngalan ang nasalungguhitan? A. Isahan B. Dalawahan C. Maramihan D. Lahat ng nabanggit 7. Ang magkakaklase ay nagplaplano kung ano ang ihahanda sa Christmas Program.Anong kailanan ng pangngalan ang ginamit? A. Dalawahan B. Isahan C. a at b D. Maramihan III. Panuto: Basahin at intindihin ang mga sumusunod at sagutan ang mga tanong. 8. Saang puno namugad ang mga ibon? A. duhat B. apitong C. narra D. akasya 9. Ano ang naramdaman ng mga inakay nang pinukol ng bato ang kanilang ina? A. Pagkatuwa B. Pagkatakot C. Pagkagalak D. Pagkalungkot 10. Ang mga sumusunod ay mga pangyayari sa kuwento. Ayusin ang mga ito ayon sa wastong pagkasunod-sunod. 1. Nagkamalay ang inang ibon at bumalik sa may pugad nila. 2. Tinuruan ng inang ibon ang kanyang mga inakay kung paano lumipad. 3. Naghanap ng makakain ang inang ibon at ipinakin ang kanyang nahanap na pagkain sa kanyang inakay. 4. Nahulog ang inang ibon dahil pinukol ito ng isang bata. A. 3-2-4-1 B. 3-2-1-4 C. 3-1-2-4 D. 3-4-2-1 11. Ano ang pagpupulungan ng mga opisyal ng SPG? A. Tungkol sa gaganaping Araw ng mga Puso C. Tungkol sa gaganaping Buwan ng Wika B. Tungkol sa gaganaping Buwan ng Nutrisyon D. Tungkol sa gaganaping Araw ng mga guro Ang Ibon at ang kanyang Inakay Sa isang pugad ng akasya ay may naninirahang isang ibon na kasama ang kanyang limang inakay. Masaya silang mag-anak.Tuwing umaga, umaalis ang inang ibon at naghahanap ng makakain. Isinusubo pa niya ang pagkain sa bibig ng mga inakay. Isang araw, tinuruan ng inang ibon na lumipad ang kanyang mga inakay. Tuwang-tuwa ang mga ito. Makakalipad na rin sila! Mayamaya, biglang nahulog ang inang ibon. Pinukol ito ng isang bata. Ganoon na lamang ang pananangis ng mga inakay. Naidalangin nila sana ay parusahan ang batang namukol. Waring isang himala, unti-unting nagkamalay ang inang ibon. At ilang sandali pa, naroon na siyang muli sa pugad na kasama ang mga inakay. Ang mga opisyal ng organisasyong SPG(Supreme Pupil Government) ay magkakaroon ng pagpupulong tungkol sa darating na intrams ng paaralan. Ang pagpupulong ay gaganapin sa may silid aklatan sa bandang 2:30 ng hapon. Ang pagdalo ay kinakailangan. PaGe 14
 • 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 12. Saan gaganapin ang pagpupulong? A. Silid-aklatan B. kantina C. Tanggapan ng punong-guro D. palaruan IV. Panuto: Intindihin ang pangungusap upang malaman ang ibig sabihin ng mga salita. 13. Sina Ana ay naglagak ng malaking pera sa may unan. Ano ang ibig sabihin ng naglagak? A. nagwidthdraw B.nagsalin C. naglagay D. nagwalis 14. Si Maria ang nag-aruga sa batang iyan.Ano ang ibig sabihin ng nag-aruga? A. nagsilang B. nag-alaga C. nagturo D. nagbihis Panuto: Sumulat ng isang pangyayaring nasaksihan. Isulat io sa paraang patalata. (15-17) PANONOOD Panuto: Panoorin ang isang pelikula o programa at sagutin ang mga tanong. 18. Ano ang pamagat ng inyong napanood? A. Nathaniel B. Honesto C. My Super D D. Lahat ng nabanggit 19. Ano ang lumalaking parte ng katawan kapag nagsisinungaling siya? A. tainga B. dila C. paa D. ilong 20. Sino ang hinahabol ng barangay tanod? A. nanay niya B. magnanakaw C. mag-aaral D. tindera PaGe 15
 • 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO - V UNANG MARKAHAN PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________ BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________ I. Panuto: Pakinggan ang teksto at ibigay ang paksa nito. 1. Ano ang paksa ng teksto? A. Maraming likas na kayamanan ang Pilipinas B. Kakaunti ang likas na kayamanan ang Pilipinas C. Maraming likas na kayamana ang Amerika D. Maraming likas na tubig ang Pilipinas 2. Ano ang diwa ng teksto? A. Mga bagay sa dagat C. Mga bagay sa kalawakan B. Mga gamit sa kalupaan D. Mga hayop sa kalawakan II. Panuto: Basahin ang mga pangungusap upang masgutan ang mga tanong. 3. Ang dalaga na anak ni Aling Rosa ay napakaganda.Ano ang kasarian ng pangngalang dalaga? A. Panlalaki B. Pambabae C. Walang Kasarian D. Di-tiyak 4. Ang bola ay pag-aari ng anak ni Gng. dela Rosa. Alina ng pangngalang walang kasarian? A. Anak B. Gng. dela Rosa C. pag-aari D.bola 5. Aling pangungusap ang gumagamit ng pangngalang di-tiyak? A. Ang guro ay magaling magturo. B. Ang tindera ay nanay ng aking kamag-aral. C. Ang laptop ni Bb. Maria ay bago. D. Ang tatay ni Ana ay napakabait. 6. Aling pangungusap ang HINDI gumagamit ng pangngalang panlalaki? A. Masaya ang bagong doktor. B. Napakabait ng pari sa simbahan na iyan. C. Nalilito ang prinsesa sa kanyang isusuot na damit sa pagtitipon. D. Napakamatapat ng isang tindero sa may palengke. 7. Ang bata ay masayang nagkukulay ng larawan.Anong kayarian ng ng pangngalan ang bata? A. Inuulit B.payak C. tambalan D. maylapi 8. Nagkahiwa-hiwalay ang kapuluan dahil sa pagtunaw ng yelo.Aling pangngalan ang nasa kayarian ng maylapi? A. Kapuluan B. yelo C. dahil D. nagkahiwa-hiwalay 9. Aling pangungusap ang HINDI gumagamit ng kayarian ng inuulit? A. Ang mga bata ay naglalaro ng bahay-bahayan. B. Araw-araw namamalengke ang mag-anak sa palengke. C. Ang batang iyon ay isang anak-pawis. D. Ang tau-tauhan ni Aling Josie ay napakatamad. E. Ang katulong ni Aling Rosa ay batang-bata pa. 10. Aling pangungusap ang gumagamit ng kayarian ng tambalan? A. Ang klapit-bahay naming ay napakamatulungin. B. Ang prutas ay maganda sa ating balat. C. Ang mapinsan ay lumuwas ng Maynila. D. Binatang-binata na ang anak ni Ka Goriio. III. Panuto:Intindihing mabuti ang anekdota upang masagutan ang mga tanong. Si Fernando Amorsolo, isa sa mahuhusay na pambansang pintor ng Pilipinas, ay isinilang sa Paco, Maynila noong Mayo 30, 1892. Napatanyag siya sa mga iginuhit niyang mga larawan ng tanawing bukid. Naglalarawan ng buhay at ugaling Pilipino tulad ng pagtatanim at pag-aani ng palay, paglalaba sa batis, pagiging dalagang Pilipina, pagsasalok ng tuig at iba pa. Napakahusay ng kanyang kamay at pambihira ang kanyang angking talino sa paggamit ng mga kulay. Nabibigyan niya ng buhay ang larawang kanyang iginuhit. Sa gulang na 13 ay napasok siya bilang manggagawang nagsasanay sa studio ng isang mahusay na pintor. Kabilang siya sa unang pangkat ng mga nagtapos ng sining sa Unibersidad ng Pilipinas noong 1914. Nagturo siya sa paaralan ng sining. Nagtungo rin siya sa Paris at nagkaroon nag pagkakataong mapag-aralan ang gawain ng mga tanyag na pintor doon tulad ni Picasso. Siya ay tinanghal na pinakamahusay na pintor noong 1920- 1930. PaGe 16
 • 18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 11. Sino si Fernando Amorsolo? A. aktor B. pintor C. manunulat D. manlililok 12. Kailan siya itinanghal na pinakamahusay na pintor? A. Mayo 3,1892 B. Mayo 4,1892 C. Mayo 3, 1894 D. Mayo 3, 1792 13. Saan nagtapos si Fernando Amorsolo? A. Unibersidad ng Sto. Tomas C. Unibersidad ng Pilipinas B. Unibersidad ng Japan D. unibersidad ng Aparri 14. Batay sa kantang iyan, ano kaya ang damdamin ng kanta? A. malungkot B. pag-asa C. Masaya D. Natatakot 15. Ano kaya ang tono ng pagkakanta ng linyang iyan ng Eraserheads? A. masaya B. Nagagalak C. Natutuwa D. Nasasabik III. Panuto: Pagbabaybay 16. ___________________ 17. ___________________ 18. ___________________ PANONOOD IV. Panuto: Panoorin ang isang pelikula at sagutan ang mga tanong. 19. Ilarawan ang pangunahing tauhan 20. Ilarawan ang tagpuan. “Kung may problema ka Magsuot ng maskara Takpan mo ang iyong mata Buong mundo'y mag-iiba” PaGe 17
 • 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA MAPEH - V UNANG MARKAHAN PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________ BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________ I. Iguhit mo ang mga sumusunod: 1. Half note o kalahating nota ______________ 2. Quarter note o Kapat na note ______________ 3. Buong nota or Whole note ______________ 4. Half rest ______________ 5. Kapat na pahinga or Quarter Rest ______________ II. Isulat ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M kung mali. ______ 6. Ang pagbabarter ay namana natin sa mga dayuhan. ______ 7.Ang porselana ay galig sa mga Tsino. ______ 8. Nakipagpalitan ang mga Pilipino ng tanso sa mga Amerikano. ______ 9. Ang mga lumang kasangkapan ay dapat ng itapon, ______ 10. Ang mga kasangkapang metal ay produkto ng mga India. III. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 11. Ilang araw dapat isinasagawa ang paglalaro sa labas ng bahay? a. isang beses b. araw-araw c. isang buwan ______ 12. Ilan ang health – related na sangkap ng physical fitness? a. 3 b. 2 c. 5 ______ 13.Ilan ang skill-related na sangkap? a. 4 b.6 c. 10 ______ 14. Alin ang hindi kasama sa grupo ng health-related na sangkap? a.Cardio-vascular b. muscular strength c. agility 15. Alin ang hindi sanglap ng skill-related? a. speed b. balance c. body composition IV. Tukuyin kung ang isinasaad ng pangungusap ay ukol sa kalusugang Mental, Emosyonal o Sosyal. _____________ 16. Si Jennifer ay mapagpakumbabang anak. Kahit na maraming nagagalit sa kanya ayaw niya tong patulan. _____________ 17. Ugali ni Kara ang pumupunta sa sinehan. May nakita siyang nagnanakaw at nilapitan niya ito. Pinagsabihan ng maayos na masama ito. _____________ 18. Marami kang nakitang barya sa bag ng nanay mo. Gusto mo itong kunin ngunit alam mong masama. Ipinaalam mo ito sa iyong ina. _____________ 19. Nakakita ka ng bulag, pipi, at bingi may konting pera at inaabot mo ito sa kanila. _____________ 20. Kung may kaklase kang may birthday pumunta ka kasi mahal mo siya. PaGe 18
 • 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA HEALTH - V UNANG MARKAHAN PANGALAN: _________________________________ ISKOR: ____________ BAITANG: _______________________________ PETSA: _____________ I. Isulat ang kung ang mga sumusunod na pangungusap ay A. mental health B. emotional health C. social health ______ 1. Si Jess ay hindi sumusuko sa mga pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Siya ay may positibong pananaw sa buhay. ______ 2.S i Paul ay mahilig umawit. Ipinapakita niya ito sa pamamamagitan ng pagsali sa mga patimpalak. ______ 3.Isang masayahing bata si Ann kaya naman marami siyang kaibigan. ______ 4. Maraming proyektong ipinapatupad sa aming baraanggay. Nais kong makiisa upang madagdagan ang aking kaalaman at mapaunlad ang aking kakayahan. ______ 5. Tinanggap ni Ruth ng maluwag sa kalooban ang mga payong ibinigay sa kanya ng kaniyang guro. ______ 6. Si Nelia ay hindi sumusuko sa mga pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Siya ay may positibong pananaw sa buhay. ______ 7.Si Darwin ay mahilig umawit.Ipinapakita niya ito sa pamamamagitan ng pagsali sa mga patimpalak. ______ 8. Isang masayahing bata si Red kaya naman marami siyang kaibigan. ______ 9. Maraming proyektong ipinapatupad sa aming baranggay. Nais kong makiisa upang madagdagan ang aking kaalaman at mapaunlad ang aking kakayahan. ______ 10. Tinanggap ni Roel ng maluwag sa kalooban ang mga payong ibinigay sa kanyang kaniyang guro. II. Isulat kung ang titik A. kung TAMA at B. kung MALI ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap. ______ 11. Ang taong malusog ay may positibong pananaw sa buhay. ______ 12. Ang taong may malusog na kaisipan ay nakikipagbiruan at nakikipagtawanan sa kapwa niya. ______ 13. Ang taong maganda ang buhay emosyunal at soayal ay hindi nakikipagkaibigan. ______ 14. Kapag nakikipag-ugnayan sa iba ikaw ay hindi makakilos ng normal. ______ 15. Ang taong mahusay makipagkapwa-tao ay may bukas na kaisipan. ______ 16. Upang mapanatili ang maayos na relasyon sa kapwa ay kinakailangan kumain ng junk foods para magustuhan ka nila. ______ 17. Ang mood swing ay ang mabilis na pagbabago ng pakiramdam ng isang tao. ______ 18. Ang harassment ay ang pag gawa ng mabuti sa iyong kapwa. ______ 19. Kapag nakararanas ng hindi magandang pakiramdam sa sarili ako ay pupunta at magpapagamot sa albularyo. ______ 20. Ang mga doctor ang isa mga mga taong tumutulong sa atin upang mapanatili tayong malusog. K E Y S 1. 11. 2. 12. 3. 13. 4. 14. 5. 15. 6. 16. 7. 17. 8. 18. 9. 19. 10. 20. PaGe 19
 • 21. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) SUMMATIVE TEST ENGLISH - V FIRST QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Directions: The teacher reads the story… “The Fox in the Well”, then choose the letter of the correct answer. ______ 1. Who was trapped in the well? a. fox b. goat c. dog ______ 2. What convinced the goat to go down the well? a. the fox gave a money b. water that is sweeter c. the deep well ______ 3. How did the fox get out of the well? a. The fox leap at the goat’s back and jumped out over the well. b. he fox jump and jump. c. The fox cried and cried. ______ 4. Ten-Ten joined the spelling contest but she misspelled the word saucer. The underlined word means___. a. correct spelling b. wrong spelling c. full of spelling ______ 5. There are illegal loggers in our country. The government should pay attention to this. Illegal means… a. legal b. dis legal c. not legal ______ 6. un-, im-, il-,dis-, ir- are called ____________. a. prefix b. suffix c. annex ______ 7. The teacher told her pupils to rearrange the books in the book shelves. The underlined word means____. a. store again b. sold again c. arrange again ______ 8. Which of the following suffix means full of. a. successful b. dirty c. development. ______ 9. A syllable that is added after the rootword is called_____________. a. prefix b. annex c. suffix ______ 10. Which of the following suffixes means the condition of. a. loveliness b. movement c. boyish ______ 11. Water is a universal solvent. No preservatives and it is colorless. Colorless means_________. a. full of color b. the ability to have c. without color ______ 12. Some children jump over the fence. What is the form of the verb used in the sentence? a. present b. past c. future ______ 13. Some children jumped over the fence after classes. a. present b. past c. future ______ 14. Some children will jump over the fence tomorrow afternoon. a. present b. past c. future ______ 15. Mother brought me some apples and grapes from Manila yesterday. a. present b. past c. future ______ 16. _____ They use natural sunlight in the scene. a. dialogue b. lights c. acting ______ 17. The actress made you cry in the scene. a. set-up b. acting c. direction ______ 18. Refers to the conversation of the actors and actresses. a. acting b. characterization c. dialogue ______ 19. They are filming on the farm. a. setting / set-up b. acting c. blocking ______ 20. Sarah plays as a good beggar in the film. a. blocking b. characterization c. set-up PaGe 20
 • 22. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) SUMMATIVE TEST ENGLISH - V FIRST QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Complete the sentences by writing the correct form of the verb in the present tense. 1. The postmaster ___________ (deliver) grandmother’s package. 2. One of the parents ___________ (suggest) that the school gate should be closed during class hours. 3. The babies ___________ (drink) milk everyday. 4. The janitors ___________ (switch) the lights every evening. II. Complete the sentence by writing the past tense of the verb on the left. receive 5. Raffy ___________ a letter from his bestfriend. look 6. Grandmother ___________ after the kids when they were small. stand 7. Some girls ___________ to be able to see the dance performance. sleep 8. The baby ___________ on the sofa. go 9. The boys ___________ to the plaza to see the show after the class. III. A. Complete the sentence by using will or shall + main verb on the left to show future tense of the verb. go 10. The children ___________ home early this afternoon. call 11. The principal ___________ the teachers for a meeting tomorrow. take 12. I ___________ my medicines afterwards. pick 13. He ___________ mangoes next Monday. B. Complete the sentence by providing the future tense of the verb. Use is going to + verb, are going to + verb or am going to + verb. read 14. I ___________ my new book tonight. see 15. We ___________ the movie on Saturday night. arrive 16. My cousin _____ in Iloilo City next week. assist 17. The community helpers ___________ the people in the community. IV. A. Choose the correct compound nouns to complete the sentence. ______ 18. The pupil fixed his _____ so he could write comfortably. a. blackboard b. armchair c. keyboard ______ 19. Father made Ana a _____ for her favourite dolly Kate. a. dollhouse b. treehouse c. playhouse B. Identify the synonyms of the underlined word. Write the letter of the correct answer. ______ 20. Mother purchased necessary goods for the family. a. sold b. divided c. gave d. bought ______ 21. The principal did not permit the class for a field trip. a. prevent b. give c. allow d. force ______ 22. I like to live in a peaceful and serene place. a. orderly b. simple c. quiet d. noisy C. Rewrite the sentences by changing the underlined word to its antonyms. 23. The young writer is awarded. 24. The brave man ran after the burglars. 25. The king is so cruel to his men. V. Read the story below and answer the questions that follow. Write the letter on the space provided. Jun, Bert and Sonny were helping Mr. Tamayo carry the class projects to the exhibit room. The boys asked, “Sir, where shall we put all these projects? There is only one table assigned to us.” Mr. Tamayo answered, “We’ll worry about that if one table won’t be enough.” How many projects,” asked Jun, “did our class submit?” “Ten,” Bert replied, “if you include the box of candy Lisa’s group submitted and the artificial flowers Eva’s group made.” Sonny laughed and said, “Well, there are only nine projects now because we ate all the candy this morning.” Mr. Tamayo added, “No, there are only eight because Mrs. Laraya got the flowers for her table.” Just then he dropped a piece of soap sculpture which cracked into pieces. The three boys exclaimed, “Now there are only seven! The table will surely be enough for them all.” PaGe 21
 • 23. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 26. What is the setting of the story? a. Mrs. Laraya’s house b. the classroom c. the exhibit room ______ 27. Who is the main character of the story? a. Mrs. Laraya b. Sonny c. No one ______ 28. What is the problem in the story? a. The exhibit table could not hold all the projects. b. The boys ate the candy for the exhibit. c. Mr. Tamayo broke one of the projects for the exhibits. ______ 29. Who solved the problem? a. the principal b. they themselves c. Mrs Laraya ______ 30. What was the ending of the story? a. The exhibit was postponed. b. The table could now hold all the projects. c. A bigger table was used. PaGe 22
 • 24. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) SUMMATIVE TEST MATHEMATICS V FIRST QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Direction: Answer each item correctly and encircle it. 1. Eight billions, seventy – five millions, two hundred is ___________________. a. 800 070 000 200 b. 8 075 000 200 c. 8 750 200 000 2. What is seven billion, three million, fifty – four thousand six in symbols? a. 7 300 054 006 b. 7 003 054 006 c. 7 003 540 600 3. What is 3 500 600 001 in words? a. Three billions, five hundred millions, six hundred thousand, one. b. Three billions, five millions, six thousand, one. c. Three millions, five millions, six thousand, one. 4. Which of the following represents 100 000 000 002? a. One hundred billion, two. b. One billion, two. c. One hundred billion, twenty. 5. 4 001 005 is ______________________. a. Four billion, one thousand, five. b. Four million, one thousand, five. c. forty million, one thousand, five. II. Direction: Round the following to the highest place value. 6. 345 789 ___________________________ 7. 1 563 890 ___________________________ 8. 3 213 456 ___________________________ 9. 9 912 123 ___________________________ 10. 312 465 ___________________________ III. Direction: Encircle the letter of the correct answer. 11. Which of the following is divisible by 3? a. 11 b. 36 c. 23 12. Which of the following is divisible by 9? a. 108 b. 100 c. 124 13. Which of the following is divisible by 6? a. 71 b. 134 c. 234 14. 3 is a factor of a. 272 b. 153 c. 92 15. Twenty is _____________________ by ten. a. divisible b. not divisible 16. Three hundred is ___________________ by five. a. divisible b. not divisible 17. Nine hundred ninety is ___________________ by two. a. divisible b. not divisible 18. One hundred six is __________________ by five. a. divisible b. not divisible IV. Direction: Write on the blank before each number whether it is divisible by 4, 8, 11, and 12. _____ 19. 500 _____ 20. 3 000 _____ 21. 121 _____ 22. 648 PaGe 23
 • 25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net V. Direction: Solve the given problem below. 23. What is asked in the problem? _____________________________________ 24. What are the given facts? _________________________________________ 25. Ways to be used? ________________________________________________ 26. What is the solution and complete answer?___________________________ VI. Direction: Arrange the sentences to form a word problem. (27 – 30) What is the word problem? ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________. KEYS Jenny baked cupcakes for her 3 daughters and 2 sons. If she baked 30 cookies only. How many cookies did her 3 daughters and 2 sons have? for them to use as allowance for their schooling. If he has 50 selected scholars, Duterte gaved P2 500.00 to his selected scholars How much is the total budget he spent for them? PaGe 24
 • 26. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) SUMMATIVE TEST SCIENCE - V FIRST QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Choose the letter of the correct answer. 1. It is defined as anything that occupies space and has mass. A. Solids B. Gas C. Matter D. Liquids 2. These are those characteristics found only in some materials. A. Physical Properties C. Chemical Properties B. General Properties D. Special Properties 3. The ability of the material to hold liquid to a certain point. A. Elasticity B. Malleability C. Porosity D. Brittleness 4. It is the ability of mostly metals to conduct heat. A. Thermal B. Electrical C. Flexibility D. Luster 5. A property that allows solid metals to be transformed into wires. A. Malleability B. Porosity C. Ductility D. Brittleness 6. The ability to attract materials made of steel or iron. A. Magnetic B. Thermal C. Electrical D. Ductility 7. A property of solids that can be broken into pieces. A. Elasticity B. Brittleness C. Luster D. Porosity 8. The ability of materials to reflect light. A. Luster B. Magnetic C. Thermal D. Electrical 9. A property of solids to return to their original shape after being stretched. A. Flexibility B. Elasticity C. Brittleness D. Thermal 10. The ability of the solid materials to be bent without breaking. A. Electrical B. Magnetic C. Malleability D. Flexibility 11. A property of solids to be hammered into sheets. A. Malleability B. Luster C. Thermal D. Porosity 12. The ability to allow the flow of electricity. A. Thermal B. Electrical C. Magnetic D. Luster 13. The ability of liquids to resist flowing. A. Surface Tension C. Viscosity B. Fluidity D. Capillarity 14. The ability liquids to pass in a small fine tube. A. Capillarity B. Viscosity C. Surface Tension D. Fluidity 15. The ability of liquid to flow. A. Fluidity C. Capillarity B. Surface Tension D. Viscosity 16. Ability of liquids to float on water. A. Surface Tension C. Viscosity B. Capillarity D. Fluidity 17. The ability of gas to move objects due to pressure. A. Low Density C. Diffusibility B. Pressure D. Compressibility 18. The ability to gas spread out faster. A. Compressibility C. Pressure B. Low Density D. Diffusibility 19. Ability to gas to float higher due to its lightness. A. Diffusibility C. Low Density B. Pressure D. Compressibility 20. The ability to be place in a container and can be compress. A. Pressure C. Low Density B. Compressibility D. Diffusibility PaGe 25
 • 27. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Identify the special properties of matter described by each statement below. Choose your answer form the list of words below. ____________ 21. Wet piece of cloth ____________ 22. Electric wires connected to generators ____________ 23. Forging of sword ____________ 24. Bended metallic paper clip ____________ 25. Broken pieces of ceramics ____________ 26. Balloon floating in the air ____________ 27. Stretched garter ____________ 28. Disco lights moving around the dark room ____________ 29. Rub hair comb that attracts pieces of paper ____________ 30. Perfume smelled all over the room ____________ 31. Liquefied Petroleum Gas inside a gas tank. ____________ 32. Sipping a soda drinks using drinking straw. ____________ 33. Cooking oil floating in the surface of water ____________ 34. Pouring a cough syrup in a tablespoon. ____________ 35. Cooking sunny-side up egg in a frying pan. III. Match each material that is commonly used at home to its practical purpose ______ 36. Mother washes dirty laundry. A. acetone ______ 37. Mang Tomas wants to grow better okra. B. detergent ______ 38. Fely sees aphids eating the leaves of her roses. C. emulsifier ______ 39. Sally needs to remove old polish on her nails. D. fertilizeer ______ 40. Mrs. Tan wants to get rid of the cockroaches in her E. food additive kitchen. F. food coloring ______ 41. Ben wants to change the color of the walls in his G. food preservative bedroom. H. herbicide ______ 42. After playing basketball, Ernesto needs to clean up I. insecticide before dinner. J. bath soap ______ 43. The RFE food company wants their cookies enriched with Vitamin A. ______ 44. Jona bakes a cake. She wants it blue to match the color motif of her party. ______ 45. Dennis wants to earn extra money by selling homemade tocino. He needs to keep them fresh longer. IV. Write TRUE if the statement is correct and FALSE if the statement is incorrect. _______ 46. Liquids have definite volume but no definite shape. _______ 47. The mass of a material refers to the amount of space it occupies. _______ 48. The particles of gas are far from each other. _______ 49. The volume of gas depends on its container. _______ 50. The volume of a material can be obtained through the water displacement method. Compressibility Flexibility Viscosity Capillarity Diffusibility Porosity Brittleness Surface Tension Luster Thermal Low density Elasticity Malleability Magnetic Conductivity PaGe 26
 • 28. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net V. On the blank before each number, write P if its describes a physical and write C if it describes a chemical property. ______ 51. Turns blue in color ______ 52. Tastes sour ______ 53. Bursts into flame ______ 54. Dissolve in water ______ 55. Explodes upon contact with water ______ 56. Shiny ______ 57. Supports combustion ______ 58. Reacts in an acid ______ 59. Melts at 0oC ______ 60. Rusts ______ 61. Changes shape ______ 62. Changes size ______ 63. Freezes at 0oC ______ 64. Releases bubbles ______ 65. Bends PaGe 27
 • 29. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) SUMMATIVE TEST SCIENCE - V FIRST QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Choose the letter of the correct answer. ______ 1. Which one is an example of liquid? a. Soy sauce b. bag c. aerosol ______ 2.Which of these does not belong to the group? a.vinegar b. water c. pencil ______ 3. Tables, chairs, cabinets are example of__________. a.solid b. liquid c. gas ______ 4. Which of the following is an example of gas? a. water b. air c. lard ______ 5. What is the property of these materials ;vinegar, oil, soy sauce, water. a. solid b. gas c. liquid ______ 6. Which of these material is useful? a. aerosol b. gun c. organic fertilizer ______ 7. Why aerosol are harmful? a. because it has chlorofluorocarbons which destroy the ozone layer. b. because it can harm plants, animals and men. c. both a and b ______ 8. Sharp materials are _________ because we can use to chop meat and it is ________ because we can be wounded if we are careless. a. solid - liquid b. useful - harmful c. hard – soft ______ 9. Which liquid is harmful? a. water b. soy sauce c. boil cleaner ______ 10. Which solid is useful? a. cloth b. kettle c. both a and b ______ 11. ______ is the ability of the material to break easily. a. brittle b. conductivity c. ductility ______ 12. Which material is good conductor of heat and electricity? a. rubber band b. copper wire c. plastic ______ 13. The ability of the material to bend without breaking. a. conductivity b. flexibility c. malleability ______ 14. Which material is an example of elasticity? a. wire b. water c. rubber band ______ 15. The ability of the material to allow heat and electricity to pass through. a. insulators b. conductors c. ductility II. Classify the following materials. Write C if the material is combustible, B for biodegradable and R if it is Reactivity. ______ 16. metal pan ______ 17. peeling of fruits ______ 18. placstic bottles ______ 19. kerosene ______ 20. dead plants PaGe 28
 • 30. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) SUMMATIVE TEST SCIENCE - V FIRST QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Circle the letter of the correct answer. 1. What has mass and takes up space? a. weight b. volume c. space d. matter 2. How does a physical change differ from a chemical change? a. New properties of the matter are observed. b. New materials are produced. c. The change always involves heat or light. d. The composition of the matter is unchanged. 3. Which of the following would be the easiest to start moving? a. a cart loaded with two potatoes b. an empty cart with no potatoes c. a cart loaded with many sacks of potatoes d. a cart with one potato 4. Which of the following signs does NOT indicate that a chemical change has happened? a. only a change in state c. foaming or bubbling b. change in color or odor d. production of heat or light 5. Which of the following is the ability of the material to easily decompose? a. Combustibility c. Reactivity b. Biodegradability d. Flammability 6. Which will catch fire easily? a. Cloth b. Wood c. Paper d. Vegetable peelings 7. A rusty nail is an example of ____________. a. Combustibility c. Biodegradability b. Flammability d. Reactivity II. Connect Column A to column B. A. B. 8. aluminum made into thin sheets of foil A. ductility 9. an ice cube made of solid water B. Reactivity 10. rust forming on metals C. State of matter 11. copper pulled into thin wires D. Malleability III. Give 4 concrete examples of physical properties of matter. (12-15) 12. ___________________ 13. ___________________ 14. ___________________ 15. ___________________ IV. TRUE OR FALSE. Write True if the statement is True and False if not. ______ 16. Diamonds embedded in drills are used to cut glass in large factories. ______ 17. When stored in hot areas, can of hair spray can cause explosion. ______ 18. Shiny metal objects placed in front part of a jeepney can reflect light and distract oncoming drivers. ______ 19. The rubber that is used to cover an electric wire protects not only the wire but also those handling the wire. ______ 20. Bleach helps remove stains and grimes in sinks. ______ 21. Oxygen is a part of the air that surrounds us. It has effects on different materials. ______ 22. Some fruits like apple, turnips, mango, etc. and some root crops like sweet potato, eggplant, etc. have enzymes which when combined with water gives it brown color, a sign of food spoilage. ______ 23. Iron when combined with oxygen form rust. This is the start of the decay of a metal. ______ 24. When the rubber band is stretched or cut, it changes in size, shape, and number of pieces but it still remains the same material. ______ 25. Materials change even under the condition of lack of oxygen. ______ 26. Matter could be changed physically. ______ 27. In physical change, only the appearance of the matter changes and no new material is formed. PaGe 29
 • 31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 28. In chemical change, the appearance of the matter changes and new material is formed. ______ 29. Materials like water, ice, egg and vegetables undergo physical change when heated. ______ 30. When water boils and bubbles appear on the sides, steam or water vapor goes up. ______ 31. Water, when applied with heat, turns to water vapor. ______ 32. Application of heat can cause physical change. VI. Encircle the letter of the correct answer. 33. It is a part of the air that surrounds us. It is used by the body to continue life. It also has effects on different materials. A. Oxygen B. Carbon C. Nitrogen 34. It is metabolized or used up in the body by combining with oxygen. This process releases energy from the food so that the body can use it for biological processes or for work. A. Digested food B. Undigested food C. a and b 35. People and animals use oxygen in respiration. As oxygen is inhaled, some materials inside the body combine with it and undergoes_____________ A. chemical reaction that gives off carbon dioxide, water and energy. B. physical change C. harmful substances. 36. When the matchstick was burned, what will happen? A. there was change in color, smell and substance. B. It remains the same C. None of above 37. When matchstick is burned, it turns to __________ A. Charcoal B. Wood C. Plastic 38. Matter could be changed chemically due to _________ A. Application of heat B. Application of change C. Cold resistance 39. Consumers are encouraged to reduce their waste by A. Purchasing in bulk C. Buying items with less packaging B. Switching to re-useable D. All of the above 40. This means to make less garbage. For example, instead of buying juice boxes for lunch, buy a large container of juice and use a washable single serving container to take it to school. A. Reduce B. Reuse C. Recycle D. Rebuild 41. Which of the following shows the correct hierarchy? A. Recycle, Reduce, Reuse C. Reduce, Reuse, Recycle B. Reuse, Recycle, Reduce D. Refuse, Refuge, Rufus 42. Reuse of stuff would A. Minimize the strain on the environment. B. Be difficult and time consuming. C. Both a and b option 43. Which of the following is recyclable material? A. Aluminum B. Glass C. Cardboard D. All of the above VII. Give 2 examples of recycle-able materials? (44-45) PaGe 30
 • 32. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#4) SUMMATIVE TEST SCIENCE - V FIRST QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Direction: Choose the best answer. Write its letter on the space before the number. ______ 1. What changes takes place when ice is removed from the freezer? a. It changes to gas. c. It changes to solid b. It changes to liquid d. It changes to soft liquid ______ 2. What becomes to the air when heated? a. It becomes lighter c. It changes to water b. It does not change d. It becomes heavier ______ 3. Some water particles evaporate from rivers, seas, and oceans.Which of the following describes the change? a. Physical change c. Change of energy b. Chemical change d. Change in composition ______ 4. The temperature at which water starts to boil is _______________. a. 00C b. 370 c. 1000C d. 2110C ______ 5. Which of the following changes take place when you mix the right amount of water, sand and cement together to form a concrete material? a. Chemeical b. electrical c. mechanical d. physical ______ 6. What harm do factories do to the environment? a. They help in the economy c. They produce useful chemical b. They produce harmful chemicals d. They produce goods for peoples consumptions ______ 7. Water freezes at _____________. a. 212 degrees F b. 32 degrees C c. 32 degrees F d. 212 degrees C ______ 8. Rice when cooked undergo a chemical change. Which is responsible for this change? a. Cooling b. heat applied c. increased energy d. water added to the rice ______ 9. A pencil is a _______________________. a. Solid b. Liquid c. Gas d. both liquid and solid ______ 10. Any waste that can’t be recycled, re-used or avoided in the first placethis can be used to make heat and power using incineration, an aerobic digestion or other techniques.. a. Re use b. Recycle c. Reduce d. Recover ______ 11. Which is a chemical reaction? a. melting of ice b. boiling of water c. frying of egg d. drying of clothes ______ 12. Which condition will allow condensation (gas to liquid change)? a. high temperature and high pressure b. high temperature and low pressure c. low temperature and high pressure d. low temperature and low pressure ______ 13. Which is an evidence of chemical change? a. formation of new shape c. increase of temperature b. drastic change of size d. appearance of new substance ______ 14. What do carbohydrates provide for our body? a. oil b. oxygen c. water d. energy ______ 15. In a recipe, which of these words implies a chemical change? a. bake b. cube c. chill d. mash II. Directions: Fill in the blanks of this concept map. PaGe 31
 • 33. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#5) SUMMATIVE TEST SCIENCE - V FIRST QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I-A. Determine if the sentence describes a way to promote the 5Rs of waste management. If it does, write Reduce, Reuse, Recycle, Recover, or Repair on the line. If it does not, put an (x). ____________ 1. Old plastic bags used several times. ____________ 2. Scraps of paper and old newspaper transformed into newsprint. ____________ 3. Printer cartridge refilled with ink. ____________ 4. Turning off faucets that are not being used. ____________ 5. Parts from old cell phones used for repairing other phones. ____________ 6. Resoling worn-out school shoes. ____________ 7. Metal scraps from fabricating shops transformed into metal sheets. ____________ 8. Walking to go to nearby places. ____________ 9. Changing the tires of a bike bought a few days ago. ____________ 10. Sharing rides with family or friends who are going to the same destination. B. Write how you can dispose each waste material listed below. Waste Material Ways of Disposing 11. Can of softdrinks 12. Medicine bottles 13. Plastic containers 14. Dead animals 15. Bottle of vinegar 16. Toothpaste tube 17. Vegetable peelings 18. Piece of paper II. Given are some of the waste materials in our surroundings. Classify each material in their proper column. Plastic bottle Tissue papers Candy wrappers Plastic bags Old magazines Styrofoam Tin cans Paper plates Card boards Insecticides Aerosol sprays Glass bottle (19 – 30) REDUCE REUSE RECYCLE PaGe 32
 • 34. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. MATCHING TYPE: Match the word in column A with their respecting meanings in column B A B ______ 31. Waste A. Any waste that can’t be reused ,recycle or avoided in the first place. ______ 32. Aerosols B. This is done on appliances, office equipments and automotive parts to be repaired instead of buying new ones. ______ 33. Recover C. Donate or Sell re-usable items. ______ 34. Repair D. A part of the air that surrounds us. ______ 35. Recycle E. Metabolized or used up in the body by combining with oxygen. ______ 36. Reduce F. Make less garbage ______ 37. Reuse G. Turn an item into another useful item. ______ 38. Oxygen H. It is anything discarded, rejected, abandoned and otherwise, released into the environment. ______ 39. Digested food I. Ways on how to dispose waste into a proper place and proper manner. ______ 40. Waste disposal J. Technically refers to airborne solid particles. K. It absorbs radiation from the sun PaGe 33
 • 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#6) SUMMATIVE TEST SCIENCE - V FIRST QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ Direction: Identify the substance described in each number. _______________ 1. The ore of aluminum _______________ 2. The ore of copper _______________ 3. A chemical reaction with oxygen _______________ 4. The process of making plastics _______________ 5. The process of making steel _______________ 6. It is also known as cast iron _______________ 7. The non-stick coating of cooking pans _______________ 8. This material makes umbrellas waterproof _______________ 9. A plastic used for indoor and outdoor carpeting _______________ 10. It is needed to decompose bauxite and produce aluminum _______________ 11. It is used for plumbing and floor tiles _______________ 12. Used as substitute for glass _______________ 13. The monomer of polystyrene _______________ 14. The monomer of PVC _______________ 15. The monomer of polyurethane Multiple Choice. Choose the letter of the best answer. Write the chosen letter on the space provided. ______ 16. Which event does NOT show a chemical reaction? a. Electroplating b. Rusting of iron c. Food spoilage d. Formation of clouds ______ 17. Which of the following materials does not dissolve in water? a. salt b. soap c. sugar d. plastic ______ 18. Which liquid can dissolve most materials? a. alcohol b. gasoline c. water d. acetone ______ 19. What do you call the substance that easily dissolves in a solvent? a. insoluble b. semi-soluble c. soluble d. solubility ______ 20. The liquid that is used to dissolve another substance is called ________________. a. solute b. solvent c. solution d. solubility ______ 21. Which is the most soluble in water? a. small piece of paper c. powdered detergent b. small chuck of soap d. iodized salt ______ 22. When matter changes its state ………. a. no new substances are formed b. carrangement of particles is changed c. motion of particles is changed d. all of them ______ 23. Change in state of matter from liquid in to solid is known as a. melting b. boiling c. freezing d. solidifying ______ 24. Water freezes at a. 98 0C b. 98 0C c. 98 0C d. 98 0C ______ 25. Which of the following states of matter can easily be compressed? a. liquid b. solid c. gas or liquid d. gas III. List the identified materials in chart 2 under its corresponding column. Chart 1 Name of Materials Description Size Shape Color Texture 26. 27. 28. 29. 30. 31. PaGe 34
 • 36. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 32. 33. 34. 35. IV. Answer this graphic organizer Recyclable Materials MetalGlassPaper Plastic PaGe 35