SlideShare a Scribd company logo

K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO

Diagnostic / Pre Test in ESP Grade 4

K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO

1 of 4
Download to read offline
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
PRE TEST
E S P 4
Pangalan: ________________________________ Petsa: _________________ Iskor: ____________
I. Panuto: Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot.
1. Napili ka ng iyong guro na siyang maging tagapagdaloy ng palatuntunan, ano ang iyong gagawin?
A. Pipilitin ko ang aking kamag-aral na palitan ako.
B. Sasabihin kong ayokong maging tagapagdaloy ng palatuntunan.
C. Lalakasan ko ang aking loob at tatanggapin ang ibinigay na gawain.
D. Magdadahilan ako na masakit ang aking lalamunan at hirap sa pagsasalita.
2. Maraming nilabhang damit ang nanay. Ipinasampay niya ang mga ito sa kay Aleirah. Ano ang dapat
gawin ni Aleirah?
A. Itago ang mga damit na ipinasasampay ng nanay.
B. Magkunwari na hindi narinig ang utos ng nanay.
C. Magsabi sa nanay na hindi niya ito kayang gawin.
D. Pagtiyagaang isampay ang mga damit para makatulong sa nanay.
3. Oras ng rises, mahaba ang pila sa pagbili ng pagkain sa kantina. Nasa bandang hulihan ng pila si Ahye.
Kung ikaw si Ahye, ano ang gagawin mo?
A. Hindi na pipila at titiisin na lamang ang gutom.
B. Magtitiis na pumila hanggang sa makaabot sa unahan.
C. Sisingit sa bandang gitna ng pila para mabilis.
D. Pupunta sa unahan ng pila at makikiusap sa paunahin siya.
4. Narinig ni Aaron na may parating na bagyo at sinuspinde na ang mga klase sa kalapit na lugar. Ano ang
dapat gawin ni Aaron?
A. Makinig sa radio o manood sa telebisyon para sa mahalagang pahayag.
B. Tawagan ang mga kamag-aral at sabihing wala na rin silang pasok.
C. Muling matulog dahil wala na rin sigurong klase sa kanilang paaralan.
D. Magdasal na lalong lumakas ang ulan.
5. Tuwang-tuwa ka dahil pinasalubungan ka ng tatay ng isang kahong “loombands”. Itinago mo ito bago
pumasok sa paaralan. Pagdating mo sa bahay, nakakalat ang mga ito at ang iba ay itinapon ng iyong
nakababatang kapatid. Ano ang gagawin mo?
A. Mag-iiyak ako.
B. Aawayin ko ang aking kapatid.
C. Sasabihin ko sa tatay na paluin ang aking kapatid.
D. Magtitimpi ako at iaayos ang natirang “loombands”.
6. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagiging mahinahon sa kilos at damdamin?
A. Nakikipag-away sa mga ayaw kumampi kapag may ipinaglalaban.
B. Nakikiayon sa sinasabi ng kapuwa para maiwasan ang gulo.
C. Nakikipag-usap ng maayos sa kapuwa upang magkaunawaan.
D. Kumakampi sa mas marami ang umaayon upang hindi mapag-isa.
7. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng totoong pagiging bukas-palad?
A. Naghulog ng dalawang piso sa collection box kahit walang nakakakita.
B. Ibinahagi ang pagkain sa katabing walang pagkain dahil nakatingin ang guro.
C. Dinala ang mga damit na ayaw nang gamitin para sa mga biktima ng baha para magkaroon nang
mas madaming puntos ang aming grupo.
D. Dumalo sa pag-eempake ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo.
8. Bakit kailangang igalang ang kapuwa?
A. Para mapanatili ang mapayapang pamayanan
B. Para igalang ka din ng kapuwa
C. Para walang magalit sa iyo
D. Para masaya ang lahat
9. Bilang mag-aaral alin sa sumusunod ang paggalang sa karapatan ng may sakit ang kaya mong gawin?
A. Pagbigay ng prutas at damit
B. Pagbisita sa maysakit
C. Pagbibigay ng payo sa may sakit
D. Pagbibigay ng gamut sa may sakit
10. Paano maipakikita ang pag-unawa sa damdamin ng kapuwa?
A. Sa pakikiiyak sa kanila
B. Sa pakikipag-usap sa kanila
C. Sa pagbibigay ng sariling kuwento sa kanila
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
D. Sa pakikinig sa oras na may problema sila at pagbibigay ng payo.
11. Pinasalubungan ka ng iyong ninang ng isang malaking ballot ng tsokolateng galing sa Japan. Pag-uwi
ninyo ng nanay mo sa bahay, nakita ng iyong kapatid na bunso ang pasalubong na bigay sa iyo.
Namilog ang kaniyang mga mata, bakas ang tuwa.
A. Aalukin ko siya kung gusto niya.
B. Bibigyan ko siya pati na rin ang iba ko pang mga kapatid.
C. Tatanungin ko siya kung kumakain siya ng tsokolate.
D. Kunwari ay sasabihan ko siya na hindi ko siya bibigyan.
12. Naatasan ang inyong pangkat na magtanghal sa palatuntunang inihanda para sa mga mag-aaral mula sa
Malaysia upang maipakilala sa kanila ang kulturang Pilipino. Alin sa sumusunod ang pipiliin ninyo?
A. Sumayaw ng Pandanggo sa ilaw.
B. Umawit ng nauusong kanta ngayon.
C. Lumikha ng bagong himig at tugtugin sa piano.
D. Sumayaw ng katutubong sayaw ng Malaysia.
13. Bumisita sa inyong bahay ang iyong kaibigan kasama ang pinsan niyang balikbayan. Kung ikaw ang
tatanungin, ano ang ihahain mo sa kanilang meryenda?
A. Suman sa ibos at tsokolateng tablea
B. Spaghetti at pineapple juice
C. Pizza at softdrinks
D. Siopao at pansit
14. Napansin mong walang gaanong kumakausap sa bago ninyong kaklase dahil hindi siya marunong mag-
Filipino. Ano ang gagawin mo?
A. Hindi ko na lang din siya kakausapin dahil baka nahihiya siya.
B. Ngingitian ko siya.
C. Kakaibiganin ko siya at sa abot ng makakaya ay tuturuan ko siya ng Filipino.
D.Kakausapin ko ang aming guro at ipaaalam kong hindi marunong mag-Filipino ang bago naming
kaklase.
15. Naatasan kang mag-ulat ukol sa isang kaugaliang Filipino. Alin ang pinakamainam na piliin? Ipaliwanag
kung bakit iyon ang napili.
A. Utang na loob C. Bahala na
B. Pagkamagalang D. Paghahanda kung may pista
16. Ang Pilipinas ay may iba’t ibang pangkat etniko na mayaman sa napakaraming kultura. Alin sa
sumusunod ang hindi nagpapakita ng kultura.
A. Ang magagandang tanawin sa isang lugar.
B. Ang mga katutubong kasuotan, kuwentong bayan, sayaw, awit, laro, at iba pa.
C. Ang mga kaugalian at mga pagpapahalaga ng mga tao sa isang lugar.
D. Ang mga lumang kagamitan at paraan ng pamumuhay.
17. Ang sumusunod ay ilan sa mga kultura ng ating bansa. Alin ang hindi?
A. Pagmamano
B. Pagsisimba tuwing araw ng pagsamba
C. Pag-aasawa nang wala sa edad
D. Pamahiin tuwing may patay
18. Alin sa sumusunod ang pagpapahalaga sa sarili mong kultura?
A. Panonood ng mga pagtatanghal ng mga katutubong sayaw at awitin.
B. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan nang may pagmamayabang.
C. Pagbili ng mga produktibong galing sa ibang bansa.
D. Pagtangkilik sa mga Filipinong kinikilala sa pandaigdigang larangan.
19. Sino sa sumusunod ang may pagmamalaki at pagpapahalaga sa sarili niyang kultura?
A. Ang mahusay na boksingerong si Larry na palaging sinasabi na siya ay galing sa kanilang
probinsiya sa General Santos.
B. Ang sikat na mang-aawit na si Mia na panay ang Ingles sa kaniyang mga panayam sa Pilipinas.
C. Ang magaling na rapper na si Adel d Em na palaging bumabalik sa kaniyang kinagisnang
probinsiya para tumulong sa kaniyang dating mga kababayan.
D. Ang magandang si Maria na nagwagi bilang Miss World na Tagalog ang ginamit sa kaniyang
panayam at pasasalamat.
20. Si Isabel ay isang Tasaday. Nang siya ay makapag-aral sa kabayanan at makapagtapos, bumalik siya sa
kanilang lugar at tinulungan ang kanyang mga kasama na baguhin ang mali nilang kinasanayan tulad ng
hindi pagkakaroon ng tamang palikuran at ang pag-aasawa nang wala sa edad. May pagpapahalaga ba
siya sa kanilang pangkat etniko?
A. Mayroon B. Wala C. maaari D. Hindi ko alam
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
21. Anong batas sa pagpapanatili ng kaayusan at pangangalaga sa kapaligiran ang dapat ipasunod sa ilog na
malinis?
A. Bawal Manigarilyo Dito
B. Huwag magtapon ng Basura
C. Tumawid sa Tamang Tawiran
D. Iwasan ang pagtapak sa Damuhan
22. Anong batas sa pagpapaganda ng kapaligiran sa inyong paaralan ang dapat mong sundin?
A. Munting Basura, Pakibulsa Muna
B. Huwag Magtakbuhan sa Hagdan
C. Bawal Magsalita Nang Malakas sa Pasilyo
D. Panatilihing Tahimik Anumang Oras
23. Alin ang pamayanang hindi nakasusunod ang mamamayan sa mga batas at panuntunang pinaiiral ukol
sa pangangalaga nang kapaligiran?
A. Ang Brgy. Kay-inam na sama-sama ang mga tao sa paglilinis ng mga kanal bago dumating ang tag-
ulan.
B. Ang Brgy. Maunlad na hindi magkakakilala ang mga nakatatanda dahil maagang umalis para sa
trabaho at gabi na ring umuuwi.
C. Ang Brgy. Pinagkaisahan na nagkakaisa ang mga naninirahan sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa
kanilang lugar.
D. Brgy. Maligaya na masigasig ang kapitan sa pagpapairal ng proyekto ukol sa malinis na hangin at
paninigarilyo.
24. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng disiplina sa pangangalaga sa kalikasan kahit walang nakakakita?
A. Sa Parke hindi mo pinipitas ang mga magagandang bulaklak na nakikita mo.
B. Sa palikuran ay ipina-flush mo ang kubeta at hindi itinatapon ang tisuue sa toilet bowl para
na magamit ng ibang tao.
C. Sa palaruan ay itinatapon mo ang iyong basura sa ilalim ng slide dahil may tagalinis naman dito.
D. Sa daan ay inilalaglag mo ang mga basura galing sa iyong bulsa mula sa paaralan.
25. Nagmamadali kang umuwi dahil may dadaluhan kang birthday party ng iyong kapitbahay. Paglabas mo
ng silid-aralan, nakita mong umapaw ang basura sa labas. Ikaw na lang ang tao dahil nauna nang
umuwi ang iyong mga kaklase. Ano ang gagawin mo?
A. Pababayaan ang basura dahil baka mahuli sa birthday party na iyong dadaluhan.
B. Mabilisang aayusin ang mga basura sa sako bago umuwi.
C. Magkukunwaring hindi nakita ang umaapaw na basura sa sako.
D. Magkikibit-balikat dahil hindi naman ikaw ang tagalinis sa araw na iyon.
26. Palagi ninyong nararanasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ano kaya ang dahilan kung bakit nangyayari
ito?
A. Maling paraan ng pagtatapon ng basura sa ating paligid na bumabara sa mga estero at kanal.
B. Talagang mas malakas na ang buhos ng ulan sa ngayon.
C. Masyado nang makapal ang tao sa Metro Manila.
D. Tinatapakan ng mga tao ang mga drainage.
27. Bakit kailangang malaman ng mga tao na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura?
A. Maaari itong maging sanhi ng pagkasunog ng mga bahay sa paligid.
B. Puwedeng i-recycle ang mga patapong bagay na susunugin.
C. Ang pagsusunog ng basura ay puwedeng magbunga ng maruming hangin at kapaligiran.
D. Ang pagsusunog ay ipinagbabawal ng batas.
28. Ano ang gagawin mo bilang isang mamamayang may disiplina upang mapanatili ang kalinisan at
kaayusan ng kapaligiran?
A. Sumunod paminsan-minsan sa mga batas na may kinalaman sa kapaligiran.
B. Palagiang pagwawalis sa bakuran at kalsada.
C. Madalas na pagtapon ng basura sa kanto kung saan dumadaan ang trak ng basura.
D. Pagsasagawa ng paghihiwa-hiwalay ng basura sa halip na pagsunog sa mga ito, at pag-recycle ng
mga patapong bagay.
29. Ano ang kahulugan ng “recycling”?
A. Paggamit muli ng mga patapong bagay na puwedeng mapakinabangan.
B. Paghihiwa-hiwalay ng mga basura.
C. Paglilinis ng mga maruming boteng babasagin at plastic.
D. Pagsusunog ng mga pinagsama-samang basura.
30. Ano ang puwedeng mangyari kung patuloy na walang disiplina ang mga tao sa pamamahala ng kanilang
basura?
A. Magiging malinis pa rin ang paligid dahil may nangongolekta naman ng basura.
B. Tuluyan nang magiging marumi at walang kaayusan ang ating kapaligiran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
C. Maraming tao ang yayaman dahil sa pagbebenta ng mga basurang naiipon.
D. Mag-aaway-away ang mga tao dahil mag-uunahan sa pagkuha ng basura na puwedeng ibenta.
31. Alin sa sumusunod ang HINDI nagpapakita ng tamang pangangalaga sa sarili?
A. Kumain ng sapat at tamang pagkain.
B. Pag-eehersisyo minsan sa isang Linggo.
C. Pag-iwas sa pag-inom ng gatas dahil nakasisira ito ng tiyan.
D. Natutulog nang walo hanggang sampung oras bawat araw.
32. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapamalas ng pagpapahalaga sa ating kapuwa?
A. Pagbabahagi ng pagkain sa walang makain.
B. Umaakay sa mga matatandang tumatawid sa lansangan.
C. Pagbibigay ng tulong sa mga piling nasalanta ng bagyo.
D. Pinakikitunguhan ang mga taong may kapansanan tulad ng pakikitungo ko sa iba.
33. Namasyal kayo sa Malamig Resort. Nakita mong binabato ng isang batang katulad mo ang bayawak
doon. Ano ang gagawin mo?
A. Babatuhin ko rin ang bayawak.
B. Pagsasabihan siya ng mabibigat na salita.
C. Isusumbong ko siya sa namamahala ng Malamig Resort.
D. Pagsasabihan ko siya na hindi tama ang kaniyang ginagawa.
34. Ang Clean and Green ay isang paraan ng pagsasaluntian ng kapaligiran at pagpapanatiling maayos at
malinis nito. Ano ang dapat mong gawin sa nasabing programa?
A. Huwag pansisnin.
B. Makisali at suportahan ito.
C. Ipagwalang-bahala.
D. Ipakita ang pakikilahok paminsan-minsan.
35. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa ating kalikasan?
A. Tinatapakan ko ang bagong tanim na halaman sa aming bakuran.
B. Itinatapon ko ang aming basura sa tabing-ilog kung gabi.
C. Hinahayaan ko ang aking kaklase na magkalat ng dumi sa aming silid-aralan.
D. Tumutulong ako sa paglilinis sa aming kapaligiran.
36. Kumakain ka ng kasoy. Nang maubos mo ito, napagpasiyahan mong huwag itapon ang buto nito. Sa
anong paraan nakatulong ang batang katulad mo sa pagsasagawa ng ugaling ipinakita?
A. Hindi pangangalaga sa mga halaman.
B. Pagpapahalaga sa pagpapatubo at pagapaparami ng halaman.
C. Pagpapakita ng kalinisan sa kapaligiran.
D. Pagpaparami ng kalat na buto.
37. Alin sa sumusunod ang tama?
A. Ang pagputol sa malalaking puno ay nagpapakita ng proteksiyon sa kapaligiran.
B. Ang pag-iisprey ng insecticide sa mga gulayan ay tanda ng pagpapanatili ng balanseng kapaligiran.
C. Ang pagsusunog ng mga tuyong dahon ng mga halaman ay tamang paraan upang tugunan ang
problema sa basura.
D. Ang pangangalaga at paghanga sa mga bulaklak at iba pang halaman ay isang paraan ng
pagpapakita ng pagmamahal sa ating Diyos.
38. Ang sumusunod ay nagpapakita ng pagmamahal sa ligaw na hayop MALIBAN sa _______________.
A. Pagtirador sa mga Philippine Eagle
B. Paggawa ng tirahan para silungan ng usa
C. Paghikayat sa kaibigan na alagaan ang mga ligaw na hayop.
D. Panonood ng mga programa tungkol sa mga ligaw na hayop upang madagdagan ang kaalaman
tungkol sa mga ito.
39. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga sa mga gamit o kagamitan sa inyong bahay?
A. Itinatago ko sa kahong matibay ang mga gamit o kasangkapang hindi ko na ginagamit.
B. Tumutulong ako sa paglilinis ng mga gamit o kagamitan sa display cabinet para magandang
tingnan.
C. Iniiwan ko sa mesa ang mga baso, pinggan, kutsara at tinidor na ginamit ko sa pagkain.
D. Ginagamit ko nang may wastong pag-iingat ang mga gamit o kagamitan sa aming bahay upang
hindi masira.
40. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa ating kalikasan?
A. Tinatapakan ko ang bagong tanim na halaman sa aming bakuran.
B. Itinatapon ko anga ming basura sa tabing-ilog kung gabi.
C. Hinahayaan ko ang aking kaklase na magkalat ng dumi sa aming silid-aralan.
D. Tumutulong ako sa paglilinis sa aming kapaligiran.
Ad

Recommended

ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Gradingteacher_jennet
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Gradingteacher_jennet
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More Related Content

What's hot

K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxNiniaLoboPangilinan
 
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEpp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEDITHA HONRADEZ
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaJan Lee Nagal
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinAlice Failano
 
DLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docxDLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docxgenissabaes
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2Marites Niza
 
Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoJusof Cariaga
 
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...EDITHA HONRADEZ
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN EPP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN EPP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN EPP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN EPP (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4 Yunit 1
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4 Yunit 1Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4 Yunit 1
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4 Yunit 1
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
 
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEpp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
DLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docxDLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docx
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
 
Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2
 
Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipino
 
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN EPP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN EPP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN EPP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN EPP (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
 

Viewers also liked

K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoHyacinth Espera
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Lady Roberts
 
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao  K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao Dr. Joy Kenneth Sala Biasong
 

Viewers also liked (9)

K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
 
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao  K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
 

Similar to K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO

3rd grading test
3rd grading test3rd grading test
3rd grading testjoangeg5
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN LiGhT ArOhL
 
Third GRADING TEST IN ESP 4.docx
Third GRADING TEST IN ESP 4.docxThird GRADING TEST IN ESP 4.docx
Third GRADING TEST IN ESP 4.docxMARIFEORETA1
 
AP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAthenaLyn1
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
1st grading with TOS.docx
1st grading with TOS.docx1st grading with TOS.docx
1st grading with TOS.docxEDNACONEJOS
 
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxUnang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxZaldyOsicoTejado
 
Sumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptxSumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptxssuserd61d0f
 
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1Rosanne Ibardaloza
 
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer LiGhT ArOhL
 
Review sa filipino 7.pptx
Review sa filipino 7.pptxReview sa filipino 7.pptx
Review sa filipino 7.pptxchelsiejadebuan
 

Similar to K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (20)

DIAGNOSTIC TEST FOR Esp 4
DIAGNOSTIC TEST FOR Esp 4DIAGNOSTIC TEST FOR Esp 4
DIAGNOSTIC TEST FOR Esp 4
 
3rd grading test
3rd grading test3rd grading test
3rd grading test
 
RAM-EsP4.pdf
RAM-EsP4.pdfRAM-EsP4.pdf
RAM-EsP4.pdf
 
esp.docx
esp.docxesp.docx
esp.docx
 
Exam in EsP.docx
Exam in EsP.docxExam in EsP.docx
Exam in EsP.docx
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
 
Third GRADING TEST IN ESP 4.docx
Third GRADING TEST IN ESP 4.docxThird GRADING TEST IN ESP 4.docx
Third GRADING TEST IN ESP 4.docx
 
AP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAP and ESP.pptx
AP and ESP.pptx
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
 
1st grading with TOS.docx
1st grading with TOS.docx1st grading with TOS.docx
1st grading with TOS.docx
 
Pt esp 6 q1
Pt esp 6 q1Pt esp 6 q1
Pt esp 6 q1
 
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxUnang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
 
PT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docxPT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docx
 
Sumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptxSumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptx
 
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
 
Pt esp q4
Pt esp q4Pt esp q4
Pt esp q4
 
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
 
Review sa filipino 7.pptx
Review sa filipino 7.pptxReview sa filipino 7.pptx
Review sa filipino 7.pptx
 
ESP Q2 Week 5 Day 1.pptx
ESP Q2 Week 5 Day 1.pptxESP Q2 Week 5 Day 1.pptx
ESP Q2 Week 5 Day 1.pptx
 
4th periodical esp v
4th periodical esp v4th periodical esp v
4th periodical esp v
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (19)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
 

Recently uploaded

FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanaycatherineCerteza
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxCRISTINAMAEAREVADO1
 
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxmjaynelogrono21
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptLhysLeey
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bZyreneYvonneSumalino
 
Mapanagutan-sa-Sariling-Kilosmodule-2.pptx
Mapanagutan-sa-Sariling-Kilosmodule-2.pptxMapanagutan-sa-Sariling-Kilosmodule-2.pptx
Mapanagutan-sa-Sariling-Kilosmodule-2.pptxEDELYNORBANEJA3
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinMarcChristianNicolas
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1MartJuliusTalahiban
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosBabyJaneFajilan
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGKlarisReyes1
 
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxinbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxAlnessarIsmaelDamsan
 

Recently uploaded (20)

FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
 
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
 
Mapanagutan-sa-Sariling-Kilosmodule-2.pptx
Mapanagutan-sa-Sariling-Kilosmodule-2.pptxMapanagutan-sa-Sariling-Kilosmodule-2.pptx
Mapanagutan-sa-Sariling-Kilosmodule-2.pptx
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 
Mtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptxMtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptx
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
 
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxinbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
 

K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO

 • 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net PRE TEST E S P 4 Pangalan: ________________________________ Petsa: _________________ Iskor: ____________ I. Panuto: Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Napili ka ng iyong guro na siyang maging tagapagdaloy ng palatuntunan, ano ang iyong gagawin? A. Pipilitin ko ang aking kamag-aral na palitan ako. B. Sasabihin kong ayokong maging tagapagdaloy ng palatuntunan. C. Lalakasan ko ang aking loob at tatanggapin ang ibinigay na gawain. D. Magdadahilan ako na masakit ang aking lalamunan at hirap sa pagsasalita. 2. Maraming nilabhang damit ang nanay. Ipinasampay niya ang mga ito sa kay Aleirah. Ano ang dapat gawin ni Aleirah? A. Itago ang mga damit na ipinasasampay ng nanay. B. Magkunwari na hindi narinig ang utos ng nanay. C. Magsabi sa nanay na hindi niya ito kayang gawin. D. Pagtiyagaang isampay ang mga damit para makatulong sa nanay. 3. Oras ng rises, mahaba ang pila sa pagbili ng pagkain sa kantina. Nasa bandang hulihan ng pila si Ahye. Kung ikaw si Ahye, ano ang gagawin mo? A. Hindi na pipila at titiisin na lamang ang gutom. B. Magtitiis na pumila hanggang sa makaabot sa unahan. C. Sisingit sa bandang gitna ng pila para mabilis. D. Pupunta sa unahan ng pila at makikiusap sa paunahin siya. 4. Narinig ni Aaron na may parating na bagyo at sinuspinde na ang mga klase sa kalapit na lugar. Ano ang dapat gawin ni Aaron? A. Makinig sa radio o manood sa telebisyon para sa mahalagang pahayag. B. Tawagan ang mga kamag-aral at sabihing wala na rin silang pasok. C. Muling matulog dahil wala na rin sigurong klase sa kanilang paaralan. D. Magdasal na lalong lumakas ang ulan. 5. Tuwang-tuwa ka dahil pinasalubungan ka ng tatay ng isang kahong “loombands”. Itinago mo ito bago pumasok sa paaralan. Pagdating mo sa bahay, nakakalat ang mga ito at ang iba ay itinapon ng iyong nakababatang kapatid. Ano ang gagawin mo? A. Mag-iiyak ako. B. Aawayin ko ang aking kapatid. C. Sasabihin ko sa tatay na paluin ang aking kapatid. D. Magtitimpi ako at iaayos ang natirang “loombands”. 6. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagiging mahinahon sa kilos at damdamin? A. Nakikipag-away sa mga ayaw kumampi kapag may ipinaglalaban. B. Nakikiayon sa sinasabi ng kapuwa para maiwasan ang gulo. C. Nakikipag-usap ng maayos sa kapuwa upang magkaunawaan. D. Kumakampi sa mas marami ang umaayon upang hindi mapag-isa. 7. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng totoong pagiging bukas-palad? A. Naghulog ng dalawang piso sa collection box kahit walang nakakakita. B. Ibinahagi ang pagkain sa katabing walang pagkain dahil nakatingin ang guro. C. Dinala ang mga damit na ayaw nang gamitin para sa mga biktima ng baha para magkaroon nang mas madaming puntos ang aming grupo. D. Dumalo sa pag-eempake ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. 8. Bakit kailangang igalang ang kapuwa? A. Para mapanatili ang mapayapang pamayanan B. Para igalang ka din ng kapuwa C. Para walang magalit sa iyo D. Para masaya ang lahat 9. Bilang mag-aaral alin sa sumusunod ang paggalang sa karapatan ng may sakit ang kaya mong gawin? A. Pagbigay ng prutas at damit B. Pagbisita sa maysakit C. Pagbibigay ng payo sa may sakit D. Pagbibigay ng gamut sa may sakit 10. Paano maipakikita ang pag-unawa sa damdamin ng kapuwa? A. Sa pakikiiyak sa kanila B. Sa pakikipag-usap sa kanila C. Sa pagbibigay ng sariling kuwento sa kanila
 • 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net D. Sa pakikinig sa oras na may problema sila at pagbibigay ng payo. 11. Pinasalubungan ka ng iyong ninang ng isang malaking ballot ng tsokolateng galing sa Japan. Pag-uwi ninyo ng nanay mo sa bahay, nakita ng iyong kapatid na bunso ang pasalubong na bigay sa iyo. Namilog ang kaniyang mga mata, bakas ang tuwa. A. Aalukin ko siya kung gusto niya. B. Bibigyan ko siya pati na rin ang iba ko pang mga kapatid. C. Tatanungin ko siya kung kumakain siya ng tsokolate. D. Kunwari ay sasabihan ko siya na hindi ko siya bibigyan. 12. Naatasan ang inyong pangkat na magtanghal sa palatuntunang inihanda para sa mga mag-aaral mula sa Malaysia upang maipakilala sa kanila ang kulturang Pilipino. Alin sa sumusunod ang pipiliin ninyo? A. Sumayaw ng Pandanggo sa ilaw. B. Umawit ng nauusong kanta ngayon. C. Lumikha ng bagong himig at tugtugin sa piano. D. Sumayaw ng katutubong sayaw ng Malaysia. 13. Bumisita sa inyong bahay ang iyong kaibigan kasama ang pinsan niyang balikbayan. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang ihahain mo sa kanilang meryenda? A. Suman sa ibos at tsokolateng tablea B. Spaghetti at pineapple juice C. Pizza at softdrinks D. Siopao at pansit 14. Napansin mong walang gaanong kumakausap sa bago ninyong kaklase dahil hindi siya marunong mag- Filipino. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ko na lang din siya kakausapin dahil baka nahihiya siya. B. Ngingitian ko siya. C. Kakaibiganin ko siya at sa abot ng makakaya ay tuturuan ko siya ng Filipino. D.Kakausapin ko ang aming guro at ipaaalam kong hindi marunong mag-Filipino ang bago naming kaklase. 15. Naatasan kang mag-ulat ukol sa isang kaugaliang Filipino. Alin ang pinakamainam na piliin? Ipaliwanag kung bakit iyon ang napili. A. Utang na loob C. Bahala na B. Pagkamagalang D. Paghahanda kung may pista 16. Ang Pilipinas ay may iba’t ibang pangkat etniko na mayaman sa napakaraming kultura. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapakita ng kultura. A. Ang magagandang tanawin sa isang lugar. B. Ang mga katutubong kasuotan, kuwentong bayan, sayaw, awit, laro, at iba pa. C. Ang mga kaugalian at mga pagpapahalaga ng mga tao sa isang lugar. D. Ang mga lumang kagamitan at paraan ng pamumuhay. 17. Ang sumusunod ay ilan sa mga kultura ng ating bansa. Alin ang hindi? A. Pagmamano B. Pagsisimba tuwing araw ng pagsamba C. Pag-aasawa nang wala sa edad D. Pamahiin tuwing may patay 18. Alin sa sumusunod ang pagpapahalaga sa sarili mong kultura? A. Panonood ng mga pagtatanghal ng mga katutubong sayaw at awitin. B. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan nang may pagmamayabang. C. Pagbili ng mga produktibong galing sa ibang bansa. D. Pagtangkilik sa mga Filipinong kinikilala sa pandaigdigang larangan. 19. Sino sa sumusunod ang may pagmamalaki at pagpapahalaga sa sarili niyang kultura? A. Ang mahusay na boksingerong si Larry na palaging sinasabi na siya ay galing sa kanilang probinsiya sa General Santos. B. Ang sikat na mang-aawit na si Mia na panay ang Ingles sa kaniyang mga panayam sa Pilipinas. C. Ang magaling na rapper na si Adel d Em na palaging bumabalik sa kaniyang kinagisnang probinsiya para tumulong sa kaniyang dating mga kababayan. D. Ang magandang si Maria na nagwagi bilang Miss World na Tagalog ang ginamit sa kaniyang panayam at pasasalamat. 20. Si Isabel ay isang Tasaday. Nang siya ay makapag-aral sa kabayanan at makapagtapos, bumalik siya sa kanilang lugar at tinulungan ang kanyang mga kasama na baguhin ang mali nilang kinasanayan tulad ng hindi pagkakaroon ng tamang palikuran at ang pag-aasawa nang wala sa edad. May pagpapahalaga ba siya sa kanilang pangkat etniko? A. Mayroon B. Wala C. maaari D. Hindi ko alam
 • 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 21. Anong batas sa pagpapanatili ng kaayusan at pangangalaga sa kapaligiran ang dapat ipasunod sa ilog na malinis? A. Bawal Manigarilyo Dito B. Huwag magtapon ng Basura C. Tumawid sa Tamang Tawiran D. Iwasan ang pagtapak sa Damuhan 22. Anong batas sa pagpapaganda ng kapaligiran sa inyong paaralan ang dapat mong sundin? A. Munting Basura, Pakibulsa Muna B. Huwag Magtakbuhan sa Hagdan C. Bawal Magsalita Nang Malakas sa Pasilyo D. Panatilihing Tahimik Anumang Oras 23. Alin ang pamayanang hindi nakasusunod ang mamamayan sa mga batas at panuntunang pinaiiral ukol sa pangangalaga nang kapaligiran? A. Ang Brgy. Kay-inam na sama-sama ang mga tao sa paglilinis ng mga kanal bago dumating ang tag- ulan. B. Ang Brgy. Maunlad na hindi magkakakilala ang mga nakatatanda dahil maagang umalis para sa trabaho at gabi na ring umuuwi. C. Ang Brgy. Pinagkaisahan na nagkakaisa ang mga naninirahan sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa kanilang lugar. D. Brgy. Maligaya na masigasig ang kapitan sa pagpapairal ng proyekto ukol sa malinis na hangin at paninigarilyo. 24. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng disiplina sa pangangalaga sa kalikasan kahit walang nakakakita? A. Sa Parke hindi mo pinipitas ang mga magagandang bulaklak na nakikita mo. B. Sa palikuran ay ipina-flush mo ang kubeta at hindi itinatapon ang tisuue sa toilet bowl para na magamit ng ibang tao. C. Sa palaruan ay itinatapon mo ang iyong basura sa ilalim ng slide dahil may tagalinis naman dito. D. Sa daan ay inilalaglag mo ang mga basura galing sa iyong bulsa mula sa paaralan. 25. Nagmamadali kang umuwi dahil may dadaluhan kang birthday party ng iyong kapitbahay. Paglabas mo ng silid-aralan, nakita mong umapaw ang basura sa labas. Ikaw na lang ang tao dahil nauna nang umuwi ang iyong mga kaklase. Ano ang gagawin mo? A. Pababayaan ang basura dahil baka mahuli sa birthday party na iyong dadaluhan. B. Mabilisang aayusin ang mga basura sa sako bago umuwi. C. Magkukunwaring hindi nakita ang umaapaw na basura sa sako. D. Magkikibit-balikat dahil hindi naman ikaw ang tagalinis sa araw na iyon. 26. Palagi ninyong nararanasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ano kaya ang dahilan kung bakit nangyayari ito? A. Maling paraan ng pagtatapon ng basura sa ating paligid na bumabara sa mga estero at kanal. B. Talagang mas malakas na ang buhos ng ulan sa ngayon. C. Masyado nang makapal ang tao sa Metro Manila. D. Tinatapakan ng mga tao ang mga drainage. 27. Bakit kailangang malaman ng mga tao na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura? A. Maaari itong maging sanhi ng pagkasunog ng mga bahay sa paligid. B. Puwedeng i-recycle ang mga patapong bagay na susunugin. C. Ang pagsusunog ng basura ay puwedeng magbunga ng maruming hangin at kapaligiran. D. Ang pagsusunog ay ipinagbabawal ng batas. 28. Ano ang gagawin mo bilang isang mamamayang may disiplina upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran? A. Sumunod paminsan-minsan sa mga batas na may kinalaman sa kapaligiran. B. Palagiang pagwawalis sa bakuran at kalsada. C. Madalas na pagtapon ng basura sa kanto kung saan dumadaan ang trak ng basura. D. Pagsasagawa ng paghihiwa-hiwalay ng basura sa halip na pagsunog sa mga ito, at pag-recycle ng mga patapong bagay. 29. Ano ang kahulugan ng “recycling”? A. Paggamit muli ng mga patapong bagay na puwedeng mapakinabangan. B. Paghihiwa-hiwalay ng mga basura. C. Paglilinis ng mga maruming boteng babasagin at plastic. D. Pagsusunog ng mga pinagsama-samang basura. 30. Ano ang puwedeng mangyari kung patuloy na walang disiplina ang mga tao sa pamamahala ng kanilang basura? A. Magiging malinis pa rin ang paligid dahil may nangongolekta naman ng basura. B. Tuluyan nang magiging marumi at walang kaayusan ang ating kapaligiran.
 • 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. Maraming tao ang yayaman dahil sa pagbebenta ng mga basurang naiipon. D. Mag-aaway-away ang mga tao dahil mag-uunahan sa pagkuha ng basura na puwedeng ibenta. 31. Alin sa sumusunod ang HINDI nagpapakita ng tamang pangangalaga sa sarili? A. Kumain ng sapat at tamang pagkain. B. Pag-eehersisyo minsan sa isang Linggo. C. Pag-iwas sa pag-inom ng gatas dahil nakasisira ito ng tiyan. D. Natutulog nang walo hanggang sampung oras bawat araw. 32. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapamalas ng pagpapahalaga sa ating kapuwa? A. Pagbabahagi ng pagkain sa walang makain. B. Umaakay sa mga matatandang tumatawid sa lansangan. C. Pagbibigay ng tulong sa mga piling nasalanta ng bagyo. D. Pinakikitunguhan ang mga taong may kapansanan tulad ng pakikitungo ko sa iba. 33. Namasyal kayo sa Malamig Resort. Nakita mong binabato ng isang batang katulad mo ang bayawak doon. Ano ang gagawin mo? A. Babatuhin ko rin ang bayawak. B. Pagsasabihan siya ng mabibigat na salita. C. Isusumbong ko siya sa namamahala ng Malamig Resort. D. Pagsasabihan ko siya na hindi tama ang kaniyang ginagawa. 34. Ang Clean and Green ay isang paraan ng pagsasaluntian ng kapaligiran at pagpapanatiling maayos at malinis nito. Ano ang dapat mong gawin sa nasabing programa? A. Huwag pansisnin. B. Makisali at suportahan ito. C. Ipagwalang-bahala. D. Ipakita ang pakikilahok paminsan-minsan. 35. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa ating kalikasan? A. Tinatapakan ko ang bagong tanim na halaman sa aming bakuran. B. Itinatapon ko ang aming basura sa tabing-ilog kung gabi. C. Hinahayaan ko ang aking kaklase na magkalat ng dumi sa aming silid-aralan. D. Tumutulong ako sa paglilinis sa aming kapaligiran. 36. Kumakain ka ng kasoy. Nang maubos mo ito, napagpasiyahan mong huwag itapon ang buto nito. Sa anong paraan nakatulong ang batang katulad mo sa pagsasagawa ng ugaling ipinakita? A. Hindi pangangalaga sa mga halaman. B. Pagpapahalaga sa pagpapatubo at pagapaparami ng halaman. C. Pagpapakita ng kalinisan sa kapaligiran. D. Pagpaparami ng kalat na buto. 37. Alin sa sumusunod ang tama? A. Ang pagputol sa malalaking puno ay nagpapakita ng proteksiyon sa kapaligiran. B. Ang pag-iisprey ng insecticide sa mga gulayan ay tanda ng pagpapanatili ng balanseng kapaligiran. C. Ang pagsusunog ng mga tuyong dahon ng mga halaman ay tamang paraan upang tugunan ang problema sa basura. D. Ang pangangalaga at paghanga sa mga bulaklak at iba pang halaman ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating Diyos. 38. Ang sumusunod ay nagpapakita ng pagmamahal sa ligaw na hayop MALIBAN sa _______________. A. Pagtirador sa mga Philippine Eagle B. Paggawa ng tirahan para silungan ng usa C. Paghikayat sa kaibigan na alagaan ang mga ligaw na hayop. D. Panonood ng mga programa tungkol sa mga ligaw na hayop upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa mga ito. 39. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga sa mga gamit o kagamitan sa inyong bahay? A. Itinatago ko sa kahong matibay ang mga gamit o kasangkapang hindi ko na ginagamit. B. Tumutulong ako sa paglilinis ng mga gamit o kagamitan sa display cabinet para magandang tingnan. C. Iniiwan ko sa mesa ang mga baso, pinggan, kutsara at tinidor na ginamit ko sa pagkain. D. Ginagamit ko nang may wastong pag-iingat ang mga gamit o kagamitan sa aming bahay upang hindi masira. 40. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa ating kalikasan? A. Tinatapakan ko ang bagong tanim na halaman sa aming bakuran. B. Itinatapon ko anga ming basura sa tabing-ilog kung gabi. C. Hinahayaan ko ang aking kaklase na magkalat ng dumi sa aming silid-aralan. D. Tumutulong ako sa paglilinis sa aming kapaligiran.