SlideShare a Scribd company logo

K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)

Third Periodical Test in Araling Panlipunan Grade 2 K to 12 Note: I just copied it from my daughter's exam and upload it to here for some reference.

1 of 4
Download to read offline
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN
GRADE TWO
TAON: 2013 – 2014
PANGALAN: ________________________ BAITANG: __________

PETSA: __________

Basahin ng mabuti ang bawat item at isulat ng maayos sa patlang ang napiling sagot.
I. Isulat ang YL kung ang bagay ay bahagi ng yamang lupa at YT kung yamang tubig.
_____ 1. isda

_____ 3. perlas

_____ 2. palay

_____ 5. hipon

_____ 4. gulay

II. Kilalanin ang mga nasa larawan. Isulat ng maayos sa patlang ang sagot.

6. ____________

7. ____________

8. ___________

9. ____________

10. ____________

III. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy na nagbibigay ng mga paglilingkod sa ating komunidad sa hanay A.
HANAY A

HANAY B

_____ 11. Tumutulong kay kapitan sa pagpapanatili ng katahimikan
sa komunindad.
_____ 12. Nagsusuri ng mga pagkaing itinitinda sa mga pamilihan upang
matiyak ang kalinisan.
_____ 13. Naglalagay ng linya ng kuryente papunta sa mga kabahayan
at sa buong komunidad.
_____ 14. Tagapaglinis ng mga kalsada at kanal upang ang mga tao ay ligtas sa sakit.
_____ 15. Nag-aayos ng mga tubong dinadaluyan ng tubig patungo sa mga tahanan.

A. Tubero
B. Elektrisyan
C. Health Inspektor
D. Kaminero
E. Barangay Tanod
F. Nars

IV. Suriin ang mga nakatalang hanapbuhay sa bawat bilang. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na lugar kung saan
ito ginagawa. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot.
A. kabundukan

B. lungsod

C. kapatagan

D. industriyal

_____ 16. Paggawa ng mga sapatos, damit, at mga pagkaing de-lata

E. tabing-dagat
_____ 17. Pagmimina ng mga ginto, tanso at mahahalagang bato
_____ 18. Pagpasok sa mga tanggapan
_____ 19. Pagtatanim ng palay, mais at tabako
_____ 20. Pagdadaing at paggawa ng lambat

V. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang TAMA kung umaayon ka sa sinasabi nito at MALI kung
hindi.
_____ 21. Ang bawat komunidad ay may mga ipinagmamalaking produkto na nanggagaling sa mga sangkap mula
sa mga yamang lupa at yamang tubig.
_____ 22. Dapat unahin sa pagbabadyet ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya.
_____ 23. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng cellphone. laptop, at tablet kaysa sa pagkain, damit at tirahan.
_____ 24. Inuuna ng mabuting pinuno ang pansariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng kanyang nasasakupan.
_____ 25. Nakikipagtulungan ang mga mamamayan sa kanilang pinuno upang maging maayos ang komunidad.
_____ 26. Tumutulong ang mga bumbero sa pagpapanatili ng katahimikan sa komunidad.
_____ 27. Ang mga yamang lupa at yamang tubig ay kailangang alagaan at ingatan.
_____ 28. Kapag walang hanapbuhay ang mga magulang hindi nila maibibigay ang mga pangangailangan ng
kanilang pamilya.
_____ 29. Ang pinuno ang nangangasiwa sa mga gawaing itinakda ng isang pangkat o samahan.
_____ 30. Ang mabubuting pinuno ang dahilan kung bakit hindi nagiging maunlad ang isang komunidad.

VI. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot.
_____ 31. Ano ang angkop na maging hanapbuhay ng mga taong nakatira malapit sa dagat?
A. pagsasaka
B. pagmimina
C. pangingisda
D. pagnenegosyo
_____ 32. Anong produkto ang makukuha mula sa kagubatan?
A. kahoy
B. ginto
C. mais

D. perlas

_____ 33. May malaking lupain si Mang Andoy sa kapatagan. Ano ang maari niyang gawin dito upang siya ay
kumita?
A. Patayuan ng iskwater.
C. Taniman ng gulay at mais.
B. Gawing tambakan ng basura.
D. Lagyan ng mg palaruan.
_____ 34. Anong produkto ang ipinagmamalaki ng mga taga-Baguio?
A. mangga
B. stawberry jam
C. pastilyas

D. bagoong

_____ 35. Ito ay mahalagang metal na ginagamit na sangkap sa paggawa ng mga alahas.
A. bakal
B. kahoy
C. uling
D. ginto
_____ 36. Alin sa sumusunod ang produktong makukuha mula sa karagatan?
A. palay
B. perlas
C. prutas

D. bakal

_____ 37. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tamang pangangalaga sa ating mga likas na yaman?
A. Itapon ang mga basura sa ilog at dagat.
B. Putulin at sunugin ang mga puno sa kagubatan.
C. Gumamit ng lambat na may malalaking butas.
D. Gumamit ng dinamita sa panghuhuli ng mga isda.
_____ 38. Si Liza ay nag-aaral sa ikalawang baitang ng Sta. Ana Elementary School. Siya ay nabibilang sa anong
populasyon?
A. naghahanapbuhay
B. umaasa
C. inaasahan
D. matanda
_____ 39. Si Aling Dionisia ay nakatanggap ng kanyang suweldo para sa buwan ng Enero. Ano ang dapat niyang
gawin dito?
A. Unahin ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya.
B. Isama ang kanyang mga anak at manood ng sine sa mall.
C. Bumili ng mamahaling gamit tulad ng celphone at tablet.
D. Pumunta sa perya at maglaro sa pasugalan.
_____ 40. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing pangangailangan ng mag-anak?
A. magandang mansion
C. magarang sasakyan
B. imported na laruan
D. pagkain, damit at tirahan
_____ 41. Ano ang epekto sa komunidad kung may hanapbuhay ang magulang ng bawat tahanan?
A. magiging masaya ang mga anak
C. magiging maunlad ang komunidad
B. dadami ang mga bata
C. magiging masaya si kapitan
_____ 42. Alin sa mga sumusunod ang tamang kahulugan ng pagbabadyet?
A. labis na paggastos ng salapi
B. paggamit ng lahat ng kinita para sa mga mamahaling kagamitan
C. pagbili ng mga bagay kahit hindi na kailangan
D. tamang paggastos ng salapi base sa pangangailangan
_____ 43. Bakit mahalagang matuto ang isang tao ng simpleng pagbabadyet?
A. upang hindi maubos ang pera
B. upang mabili ang pangangailangan ng pamilya
C. upang mapagkasya ang kita sa mga gastusin
D. lahat ng nabanggit
_____ 44. Kung walang hanapbuhay ang magulang at maliliit pa ang mga anak, ano kaya ang epekto nito sa
pamumuhay ng pamilya?
A. hindi matutugunan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya
B. hindi mabibili ang mga pangangailangan sa tahanan
C. hindi matutugunan ang pag-aaral ng mag-anak
D. lahat ay maaaring mangyari
_____ 45. Siya ang namumuno sa kapakanan, kaayusan, kaunlaran at kapayapaan ng nasasakupang komunidad.
A. health worker
B. basurero
C. bumbero
D. kapitan
_____ 46. Si Mang Andres ay tatakbo bilang kapitan ng kanyang barangay. Alin sa mga sumusunod na katangian
ang dapat niyang taglayin?
A. masayahin
B. responsable
C. malinis
D. matangkad
_____ 47. Kung naglilingkod ng mahusay ang isang pinuno, ano ang magiging bunga nito sa komunidad?
A. magiging mapayapa ang buong komunidad
B. magiging masipag ang mga mamamayan
C. may pagbabago at kaunlaran sa komunidad
D. lahat ng nabanggit
_____ 48. Alin ang nagpapakita ng magandang katangian ng isang pinuno?
A. Nagpapakain sa mga taong kilala sa lipunan
B. Hindi tumutupad sa kaniyang mga pangako
C. Walang pag-aaruga sa mga batang mahihirap
D. Tumutulong sa mga tao lalo na sa oras ng kalamidad
_____ 49. Ang sumusunod ay epekto kung ang isang lider o pinuno ay nagpapabaya at hindi naglilingkod nang
tapat sa kaniyang nasasakupan, maliban sa isa. Alin dito?
A. magiging marumi ang buong komunidad
B. magkakaroon ng problema sa kalusugan
C. mabagal ang pag-unlad ng buong komunidad
D. magkakaroon ng katahimikan ang buong komunidad
_____ 50. May mga taong nagbibigay ng mga paglilingkod upang matugunan ang pangangailangan ng ating
komunidad. Paano natin maipakikita na sila ay mahalaga sa ating komunidad?
A. Igalang sila sa lahat ng oras.
C. Pagtawanan ang kanilang mga ginagawa
B. Huwag silang pansinin.
D. Huwag sundin ang kanilang mga utos.

Recommended

K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)LiGhT ArOhL
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3AdoraMonzon
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More Related Content

What's hot

Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3Kate Castaños
 
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...EDITHA HONRADEZ
 
Second periodic test science 3
Second periodic test  science 3Second periodic test  science 3
Second periodic test science 3Kate Castaños
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2JHenApinado
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Ako, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyaAko, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyamarroxas
 
Periodical Test in Science 2
Periodical Test in Science 2Periodical Test in Science 2
Periodical Test in Science 2JHenApinado
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoellaboi
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
 
Karapatang pambata
Karapatang pambataKarapatang pambata
Karapatang pambatakielomak
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaDesiree Mangundayao
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3
 
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
 
Second periodic test science 3
Second periodic test  science 3Second periodic test  science 3
Second periodic test science 3
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
 
Esp 4 test
Esp 4 testEsp 4 test
Esp 4 test
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Ako, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyaAko, ikaw at siya
Ako, ikaw at siya
 
Periodical Test in Science 2
Periodical Test in Science 2Periodical Test in Science 2
Periodical Test in Science 2
 
GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Karapatang pambata
Karapatang pambataKarapatang pambata
Karapatang pambata
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
 

Viewers also liked

PRESENTATION-CATHERINE S. FLORES
PRESENTATION-CATHERINE S. FLORESPRESENTATION-CATHERINE S. FLORES
PRESENTATION-CATHERINE S. FLORESKate Flores
 
Phrase and sentence 2015
Phrase and sentence 2015Phrase and sentence 2015
Phrase and sentence 2015Shirley Valera
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)LiGhT ArOhL
 
Banghay aralin sa A.P. II
Banghay aralin sa A.P. IIBanghay aralin sa A.P. II
Banghay aralin sa A.P. IIMark Joseph Hao
 
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3) K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3) LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISHLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Nganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang Balay
Nganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang BalayNganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang Balay
Nganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang BalayHuni-huni
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Rain Ikemada Sahagun-Tadeo
 
K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

Viewers also liked (17)

PRESENTATION-CATHERINE S. FLORES
PRESENTATION-CATHERINE S. FLORESPRESENTATION-CATHERINE S. FLORES
PRESENTATION-CATHERINE S. FLORES
 
Phrase and sentence 2015
Phrase and sentence 2015Phrase and sentence 2015
Phrase and sentence 2015
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
 
Banghay aralin sa A.P. II
Banghay aralin sa A.P. IIBanghay aralin sa A.P. II
Banghay aralin sa A.P. II
 
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3) K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3)
 
1st quarter Araling Panlipunan 7
1st quarter Araling Panlipunan 71st quarter Araling Panlipunan 7
1st quarter Araling Panlipunan 7
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
Nganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang Balay
Nganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang BalayNganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang Balay
Nganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang Balay
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
 
K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
 
Lesson plan K12 Araling Panlipunan
Lesson plan K12 Araling PanlipunanLesson plan K12 Araling Panlipunan
Lesson plan K12 Araling Panlipunan
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
 

Similar to K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)

Similar to K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam) (20)

Ap2 st1 q4
Ap2 st1 q4Ap2 st1 q4
Ap2 st1 q4
 
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
 
4th periodical esp v
4th periodical esp v4th periodical esp v
4th periodical esp v
 
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxFIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
 
Esp first pt
Esp first ptEsp first pt
Esp first pt
 
AP 10 IST PERIODICAL 2022.pdf
AP 10 IST PERIODICAL 2022.pdfAP 10 IST PERIODICAL 2022.pdf
AP 10 IST PERIODICAL 2022.pdf
 
2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue
 
Chapter test kahalagahan ng kontemporarayong isyu
Chapter test  kahalagahan ng kontemporarayong isyuChapter test  kahalagahan ng kontemporarayong isyu
Chapter test kahalagahan ng kontemporarayong isyu
 
Esp 8
Esp 8Esp 8
Esp 8
 
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
 
2nd quarter test 2017 2018
2nd quarter test 2017 20182nd quarter test 2017 2018
2nd quarter test 2017 2018
 
1st PT ESP 9.docx
1st PT ESP 9.docx1st PT ESP 9.docx
1st PT ESP 9.docx
 
1st PT ESP 9.docx
1st PT ESP 9.docx1st PT ESP 9.docx
1st PT ESP 9.docx
 
1st PT ESP 9.docx
1st PT ESP 9.docx1st PT ESP 9.docx
1st PT ESP 9.docx
 
Filipino 5
Filipino 5Filipino 5
Filipino 5
 
ap g9.docx
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docx
 
1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx
 
1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx
 
1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx
 
Ap4 pretest
Ap4 pretestAp4 pretest
Ap4 pretest
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (20)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 

Recently uploaded

Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxeldredlastima
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmRoxanneMarieCIsaac
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosBabyJaneFajilan
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bZyreneYvonneSumalino
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxKyshiaSoriano
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGKlarisReyes1
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinMarcChristianNicolas
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanaycatherineCerteza
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 

Recently uploaded (20)

Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 

K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)

 • 1. IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN GRADE TWO TAON: 2013 – 2014 PANGALAN: ________________________ BAITANG: __________ PETSA: __________ Basahin ng mabuti ang bawat item at isulat ng maayos sa patlang ang napiling sagot. I. Isulat ang YL kung ang bagay ay bahagi ng yamang lupa at YT kung yamang tubig. _____ 1. isda _____ 3. perlas _____ 2. palay _____ 5. hipon _____ 4. gulay II. Kilalanin ang mga nasa larawan. Isulat ng maayos sa patlang ang sagot. 6. ____________ 7. ____________ 8. ___________ 9. ____________ 10. ____________ III. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy na nagbibigay ng mga paglilingkod sa ating komunidad sa hanay A. HANAY A HANAY B _____ 11. Tumutulong kay kapitan sa pagpapanatili ng katahimikan sa komunindad. _____ 12. Nagsusuri ng mga pagkaing itinitinda sa mga pamilihan upang matiyak ang kalinisan. _____ 13. Naglalagay ng linya ng kuryente papunta sa mga kabahayan at sa buong komunidad. _____ 14. Tagapaglinis ng mga kalsada at kanal upang ang mga tao ay ligtas sa sakit. _____ 15. Nag-aayos ng mga tubong dinadaluyan ng tubig patungo sa mga tahanan. A. Tubero B. Elektrisyan C. Health Inspektor D. Kaminero E. Barangay Tanod F. Nars IV. Suriin ang mga nakatalang hanapbuhay sa bawat bilang. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na lugar kung saan ito ginagawa. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. A. kabundukan B. lungsod C. kapatagan D. industriyal _____ 16. Paggawa ng mga sapatos, damit, at mga pagkaing de-lata E. tabing-dagat
 • 2. _____ 17. Pagmimina ng mga ginto, tanso at mahahalagang bato _____ 18. Pagpasok sa mga tanggapan _____ 19. Pagtatanim ng palay, mais at tabako _____ 20. Pagdadaing at paggawa ng lambat V. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang TAMA kung umaayon ka sa sinasabi nito at MALI kung hindi. _____ 21. Ang bawat komunidad ay may mga ipinagmamalaking produkto na nanggagaling sa mga sangkap mula sa mga yamang lupa at yamang tubig. _____ 22. Dapat unahin sa pagbabadyet ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya. _____ 23. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng cellphone. laptop, at tablet kaysa sa pagkain, damit at tirahan. _____ 24. Inuuna ng mabuting pinuno ang pansariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. _____ 25. Nakikipagtulungan ang mga mamamayan sa kanilang pinuno upang maging maayos ang komunidad. _____ 26. Tumutulong ang mga bumbero sa pagpapanatili ng katahimikan sa komunidad. _____ 27. Ang mga yamang lupa at yamang tubig ay kailangang alagaan at ingatan. _____ 28. Kapag walang hanapbuhay ang mga magulang hindi nila maibibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. _____ 29. Ang pinuno ang nangangasiwa sa mga gawaing itinakda ng isang pangkat o samahan. _____ 30. Ang mabubuting pinuno ang dahilan kung bakit hindi nagiging maunlad ang isang komunidad. VI. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. _____ 31. Ano ang angkop na maging hanapbuhay ng mga taong nakatira malapit sa dagat? A. pagsasaka B. pagmimina C. pangingisda D. pagnenegosyo _____ 32. Anong produkto ang makukuha mula sa kagubatan? A. kahoy B. ginto C. mais D. perlas _____ 33. May malaking lupain si Mang Andoy sa kapatagan. Ano ang maari niyang gawin dito upang siya ay kumita? A. Patayuan ng iskwater. C. Taniman ng gulay at mais. B. Gawing tambakan ng basura. D. Lagyan ng mg palaruan. _____ 34. Anong produkto ang ipinagmamalaki ng mga taga-Baguio? A. mangga B. stawberry jam C. pastilyas D. bagoong _____ 35. Ito ay mahalagang metal na ginagamit na sangkap sa paggawa ng mga alahas. A. bakal B. kahoy C. uling D. ginto _____ 36. Alin sa sumusunod ang produktong makukuha mula sa karagatan? A. palay B. perlas C. prutas D. bakal _____ 37. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tamang pangangalaga sa ating mga likas na yaman?
 • 3. A. Itapon ang mga basura sa ilog at dagat. B. Putulin at sunugin ang mga puno sa kagubatan. C. Gumamit ng lambat na may malalaking butas. D. Gumamit ng dinamita sa panghuhuli ng mga isda. _____ 38. Si Liza ay nag-aaral sa ikalawang baitang ng Sta. Ana Elementary School. Siya ay nabibilang sa anong populasyon? A. naghahanapbuhay B. umaasa C. inaasahan D. matanda _____ 39. Si Aling Dionisia ay nakatanggap ng kanyang suweldo para sa buwan ng Enero. Ano ang dapat niyang gawin dito? A. Unahin ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. B. Isama ang kanyang mga anak at manood ng sine sa mall. C. Bumili ng mamahaling gamit tulad ng celphone at tablet. D. Pumunta sa perya at maglaro sa pasugalan. _____ 40. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing pangangailangan ng mag-anak? A. magandang mansion C. magarang sasakyan B. imported na laruan D. pagkain, damit at tirahan _____ 41. Ano ang epekto sa komunidad kung may hanapbuhay ang magulang ng bawat tahanan? A. magiging masaya ang mga anak C. magiging maunlad ang komunidad B. dadami ang mga bata C. magiging masaya si kapitan _____ 42. Alin sa mga sumusunod ang tamang kahulugan ng pagbabadyet? A. labis na paggastos ng salapi B. paggamit ng lahat ng kinita para sa mga mamahaling kagamitan C. pagbili ng mga bagay kahit hindi na kailangan D. tamang paggastos ng salapi base sa pangangailangan _____ 43. Bakit mahalagang matuto ang isang tao ng simpleng pagbabadyet? A. upang hindi maubos ang pera B. upang mabili ang pangangailangan ng pamilya C. upang mapagkasya ang kita sa mga gastusin D. lahat ng nabanggit _____ 44. Kung walang hanapbuhay ang magulang at maliliit pa ang mga anak, ano kaya ang epekto nito sa pamumuhay ng pamilya? A. hindi matutugunan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya B. hindi mabibili ang mga pangangailangan sa tahanan C. hindi matutugunan ang pag-aaral ng mag-anak D. lahat ay maaaring mangyari _____ 45. Siya ang namumuno sa kapakanan, kaayusan, kaunlaran at kapayapaan ng nasasakupang komunidad. A. health worker B. basurero C. bumbero D. kapitan
 • 4. _____ 46. Si Mang Andres ay tatakbo bilang kapitan ng kanyang barangay. Alin sa mga sumusunod na katangian ang dapat niyang taglayin? A. masayahin B. responsable C. malinis D. matangkad _____ 47. Kung naglilingkod ng mahusay ang isang pinuno, ano ang magiging bunga nito sa komunidad? A. magiging mapayapa ang buong komunidad B. magiging masipag ang mga mamamayan C. may pagbabago at kaunlaran sa komunidad D. lahat ng nabanggit _____ 48. Alin ang nagpapakita ng magandang katangian ng isang pinuno? A. Nagpapakain sa mga taong kilala sa lipunan B. Hindi tumutupad sa kaniyang mga pangako C. Walang pag-aaruga sa mga batang mahihirap D. Tumutulong sa mga tao lalo na sa oras ng kalamidad _____ 49. Ang sumusunod ay epekto kung ang isang lider o pinuno ay nagpapabaya at hindi naglilingkod nang tapat sa kaniyang nasasakupan, maliban sa isa. Alin dito? A. magiging marumi ang buong komunidad B. magkakaroon ng problema sa kalusugan C. mabagal ang pag-unlad ng buong komunidad D. magkakaroon ng katahimikan ang buong komunidad _____ 50. May mga taong nagbibigay ng mga paglilingkod upang matugunan ang pangangailangan ng ating komunidad. Paano natin maipakikita na sila ay mahalaga sa ating komunidad? A. Igalang sila sa lahat ng oras. C. Pagtawanan ang kanilang mga ginagawa B. Huwag silang pansinin. D. Huwag sundin ang kanilang mga utos.