Skąd się wzięło ePortfolio

649 views

Published on

Wprowadzenie do ePortfolio edukacyjnego jako metody nauczania, wspierania rozwoju, procesu. Osadzone w polskich realiach.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skąd się wzięło ePortfolio

 1. 1. 1 ePortfolio © Sabina Furgol.Org i Lechosław Hojnacki.Net
 2. 2. 2 Dlaczego potrzebujemy ePortfolio? Po co się uczymy? Papier (zaświadczenie) czy wiedza i umiejętności ePortfolio jest jedną z bardziej udanych prób pomocy uczniom w rozwiązaniu tego dylematu Uczenie sie, Szacowanie zdobywanie wiedzy wiedzy i umiejętności Ocena, eksploatowanie Współdzielenie wiedzy wiedzy & umiejętności Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. © Sabina Furgol.Org iiLechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org Lechosław Hojnacki.Net
 3. 3. 3 Zalety portfolio • uczenie się indywidualne oparte o refleksję ale w zespole (np. klasowym) • pobudzanie motywacji • podejście holistyczne • refleksja i autorefleksja • planowanie własnego rozwoju • autoprezentacja Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. © Sabina Furgol.Org iiLechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org Lechosław Hojnacki.Net
 4. 4. 4 Zalety ePortfolio? dodatkowo: • replikacja • publikacja (publikacja jednym kliknięciem) • dostępnośd (autor - zawsze - wszędzie) • dostępnośd (odbiorca: każdy - zawsze - wszędzie) • łatwośd i szybkośd zmian • nowe możliwości autoprezentacji Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. © Sabina Furgol.Org iiLechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org Lechosław Hojnacki.Net
 5. 5. 5 Portfolio istnieje od dawna jako: • teczka prac ucznia (w polskiej dydaktyce) • akredytacja własnych doświadczeo i kompetencji, • suplement do świadectw i zaświadczeo • wspomaganie uczenia się oraz profesjonalnego rozwoju • porównanie osiągnięd szkolnych z wynikami uzyskanymi na zewnętrznych testach Pomyślmy: jak rozrastają się funkcje portfolio dziś – w globalnej, szybkozmiennej gospodarce rynkowej? Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. © Sabina Furgol.Org iiLechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org Lechosław Hojnacki.Net
 6. 6. 6 Definicja portfolio ePortfolio jest (NLII, 2003) kolekcją autentycznych, różnorodnych, wybranych z szerszego zbioru dowodów, reprezentujących to, czego osoba lub instytucja nauczyła się w przeciągu dłuższego czasu, czego jest świadoma(?), i co wybrała do zaprezentowania konkretnemu odbiorcy lub szerszej grupie odbiorców w określonym celu i konkretnym zastosowaniu. An ePortfolio is (NLII, 2003) “a collection of authentic and diverse evidence, drawn from a larger archive, representing what a person or organization has learned over time, on which the person or organization has reflected, and designed for presentation to one or more audiences for a particular trhetorical purpose” Zauważ dwa poziomy portfolio: indywidualny i instytucjonalny Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. © Sabina Furgol.Org iiLechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org Lechosław Hojnacki.Net
 7. 7. 7 Definicja ePortfolio e + Portfolio System zarządzania informacją wykorzystujący elektroniczne media, oferujący prezentację wyselekcjonowanego i ustrukturalizowanego podzbioru zebranych przez użytkownika artefaktów. Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. © Sabina Furgol.Org iiLechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org Lechosław Hojnacki.Net
 8. 8. 8 Twórca (właściciel) ePortfolio: Buduje i obsługuje cyfrowe repozytorium artefaktów. • uczy się notowania, selekcjonowania, cyfrowego przechowywania, prezentowania, publikowania, • uczy się przy tym demonstrowania własnych kompetencji, i refleksji nad własnym uczeniem się, • uczy się przyjmowania informacji zwrotnej. Wynik: • rozumienie swojego indywidualnego rozwoju, • uczenie się i planowanie własnej kariery. Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. © Sabina Furgol.Org iiLechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org Lechosław Hojnacki.Net
 9. 9. 9 Gdzie dziś możemy spotkad Portfolio w Polsce? • awans zawodowy nauczycieli (teczka awansu!), • portfolia artystów (grafików, designerów, projektantów mody), • CV różnych osób, • osobiste strony WWW. Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. © Sabina Furgol.Org iiLechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org Lechosław Hojnacki.Net
 10. 10. 10 Po co nauczycielowi ePortfolio? • Rozszerzone, dynamiczne CV, z możliwością linkowania zasobów bazy danych online, która zawiera osobiste i zawodowe osiągnięcia, w tym osiągnięcia grupowe, referencje, wszystkie adekwatne dowody i uzasadnienia kompetencji osiągniętych w toku nauki i pracy. • Refleksja nad własnym rozwojem zawodowym. • Narzędzie do zarządzania – osobistą wiedzą i kompetencjami, – wiedzą instytucjonalną (organizacyjną), – stałym rozwojem zawodowym i osobistym. Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. © Sabina Furgol.Org iiLechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org Lechosław Hojnacki.Net
 11. 11. 11 © Sabina Furgol.Org i Lechosław Hojnacki.Net Warsztaty MOSEP, 23-24.11.2007, Bielsko-Biała. Sabina Furgol.Org i Lechosław Hojnacki.Net

×