Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ang Tinapay ng Ating Buhay  Mateo 4:1-4
Mateo 4:1-4  BAGONGMAGANDANG BALITA   BIBLIA1 Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng       Espiritusa ilang upang tu...
Mateo 4:1-4   BAGONGMAGANDANG BALITA   BIBLIA3 Dumating ang diyablo at sinabi sa kanya,"Kung ikaw ang Anak ng Diyos, ...
Awit ni Solomon    8:7   BAGONG MAGANDANG BALITA    BIBLIA  Kahit baha ay di kayang pigilin itong paggiliw, b...
Ano ba ang pagsunod? Itoay pagtalikod sa aking kalooban   para sakalooban ng iba.
Ang Tuksong Diablo Ang Tugon
Ang Tuksong Diablo
Mateo 4:3   BAGONG MAGANDANG BALITA   BIBLIADumating ang diyablo at sinabi sa  kanya, "Kung ikaw ang Anakng Diyos, g...
Iba’t-ibang      interpretasyon  1. Gumamit ng ng tuksopara         maling paraan      gumawa ng tinap...
Ito ay isang hamon na     sundin ang sariling     kalooban at hindi ang    kalooban ng Dios Ama  nararapat m...
Ito ay isang hamon na     sundon ang sariling    kalooban at hindi ang    kalooban ng Dios Amahindi pagtawagsa ...
Mateo   26:53,54    BAGONG53 MAGANDANGalam na kung hihingi ako ng  Hindi mo ba BALITA     BIBLIA tulong sa aki...
Ito ay isang hamon na     sundon ang sariling     kalooban at hindi ang    kalooban ng Dios Ama hindi pagbaba...
Mateo 27:40  BAGONGMAGANDANG BALITA   BIBLIASinasabi, "Di bat ikaw ang gigiba ngTemplo at muling magtatayo nito sa lo...
Ito ay isang hamon na     sundon ang sariling     kalooban at hindi ang    kalooban ng Dios Ama hindi bilang...
Santiago 4:7  BAGONGMAGANDANG BALITA   BIBLIA Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diy...
Make this      simple rule theFrancois       guide of yourFenelon  life: to have no      will but God’s...
Ang Tuksong Diablo Ang Tugon
Mateo 4:4   BAGONG MAGANDANG BALITA   BIBLIA   Ngunit sumagot si Jesus,"Nasusulat, Ang taoy hindi lamang     ...
Deut. 8:3   BAGONG MAGANDANG BALITA    BIBLIATinuruan nga kayong magpakumbaba; ginutom  niya kayo bago binigyan ng...
Dapat sundin ang kalooban ng Dios ayon sa Kanyang    salitaANG TUGON NI
Juan 4:34  BAGONGMAGANDANG BALITA   BIBLIA Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain koy ang tuparin ang kalooban ng na...
1 Pedro 2:2  BAGONGMAGANDANG BALITA   BIBLIAGaya ng sanggol, kayoy manabik sa        dalisayna gatas na espirit...
Jeremias   15:16   BAGONG MAGANDANG BALITA    BIBLIA Nagsalita ka sa akin, at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga...
Christiani  ty  is   Anonymousobedience.Ang Kristianismo ay pagsunod.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dec 2 2012 am

587 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dec 2 2012 am

 1. 1. Ang Tinapay ng Ating Buhay Mateo 4:1-4
 2. 2. Mateo 4:1-4 BAGONGMAGANDANG BALITA BIBLIA1 Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritusa ilang upang tuksuhin ng diyablo. 2 Siyay nag-ayuno sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi kayat siyay nagutom.
 3. 3. Mateo 4:1-4 BAGONGMAGANDANG BALITA BIBLIA3 Dumating ang diyablo at sinabi sa kanya,"Kung ikaw ang Anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." 4 Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, Ang taoy hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos."
 4. 4. Awit ni Solomon 8:7 BAGONG MAGANDANG BALITA BIBLIA Kahit baha ay di kayang pigilin itong paggiliw, buhusan man nitong tubig, di makuhang palamigin. Subukin mong angpag-ibig ay sa yaman mo daanin, baka nga ang mangyari ay ikaw pa ang siyang kutyain.
 5. 5. Ano ba ang pagsunod? Itoay pagtalikod sa aking kalooban para sakalooban ng iba.
 6. 6. Ang Tuksong Diablo Ang Tugon
 7. 7. Ang Tuksong Diablo
 8. 8. Mateo 4:3 BAGONG MAGANDANG BALITA BIBLIADumating ang diyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang Anakng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito."
 9. 9. Iba’t-ibang interpretasyon 1. Gumamit ng ng tuksopara maling paraan gumawa ng tinapay2. Patunayan sa pamamagitan ng himala na Siya talaga ang Anak ng Dios3. Kumilos na mag-isa na hindi iniisip ang ibaANG TUKSO NG
 10. 10. Ito ay isang hamon na sundin ang sariling kalooban at hindi ang kalooban ng Dios Ama nararapat magpakumbaba kahit Anak ng DiosANG TUKSO NG
 11. 11. Ito ay isang hamon na sundon ang sariling kalooban at hindi ang kalooban ng Dios Amahindi pagtawagsa anghel nang arestuhinANG TUKSO NG
 12. 12. Mateo 26:53,54 BAGONG53 MAGANDANGalam na kung hihingi ako ng Hindi mo ba BALITA BIBLIA tulong sa aking Ama ay papadalhan agadniya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel? 54 Ngunit paanong matutupad ang mga Kasulatan na nagsasabing itoy dapat mangyari?
 13. 13. Ito ay isang hamon na sundon ang sariling kalooban at hindi ang kalooban ng Dios Ama hindi pagbaba sa krus sa kabila ng pagtuya ng ibaANG TUKSO NG
 14. 14. Mateo 27:40 BAGONGMAGANDANG BALITA BIBLIASinasabi, "Di bat ikaw ang gigiba ngTemplo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili! Kung ikawnga ang Anak ng Diyos, bumaba ka sa krus!"
 15. 15. Ito ay isang hamon na sundon ang sariling kalooban at hindi ang kalooban ng Dios Ama hindi bilang payak na gawain ang nais ng diyablokundi gawin ang nais natin ngunit taliwas sa kalooban ng DiosANG TUKSO NG
 16. 16. Santiago 4:7 BAGONGMAGANDANG BALITA BIBLIA Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at lalayuan kayo nito.
 17. 17. Make this simple rule theFrancois guide of yourFenelon life: to have no will but God’s. Gawin mong gabay ng iyong buhay ang simpleng patakaran na ito: na walang
 18. 18. Ang Tuksong Diablo Ang Tugon
 19. 19. Mateo 4:4 BAGONG MAGANDANG BALITA BIBLIA Ngunit sumagot si Jesus,"Nasusulat, Ang taoy hindi lamang satinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng
 20. 20. Deut. 8:3 BAGONG MAGANDANG BALITA BIBLIATinuruan nga kayong magpakumbaba; ginutom niya kayo bago binigyan ng manna, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mganinuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang taoy hindi lamang sa tinapay nabubuhay kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh.
 21. 21. Dapat sundin ang kalooban ng Dios ayon sa Kanyang salitaANG TUGON NI
 22. 22. Juan 4:34 BAGONGMAGANDANG BALITA BIBLIA Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain koy ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin attapusin ang ipinapagawa niya sa akin.
 23. 23. 1 Pedro 2:2 BAGONGMAGANDANG BALITA BIBLIAGaya ng sanggol, kayoy manabik sa dalisayna gatas na espirituwal upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang
 24. 24. Jeremias 15:16 BAGONG MAGANDANG BALITA BIBLIA Nagsalita ka sa akin, at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita moyaking kagalakan. Akoy sa iyo, Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat.
 25. 25. Christiani ty is Anonymousobedience.Ang Kristianismo ay pagsunod.

×