Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obrazac fin izvj

89 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Obrazac fin izvj

  1. 1. Obrazac FIN-IZVJ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE za razdoblje od 24. travnja do 19. svibnja 2013. OIB političke stranke / dviju ili više politi čkih stranaka / nositelja nezavisne liste / kandidata: Naziv političke stranke / dviju ili više politi čkih stranaka / nositelja nezavisne liste / kandidata: 95682867747 ZAGORSKA STRANKA ogranak grada DONJA STUBICA, MILJENKO HRENEK za gradonačelnika Poštanski broj: 49240 Mjesto sjedišta / prebivališta ili boravišta: Donja Stubica Adresa sjedišta / prebivališta ili boravišta: Dubrovačka cesta 3 Poseban račun: 2360000-3510135779 Iznosi u kunama bez lipa R.br. OPIS AOP IZNOS 1 2 3 4 1. PRIHODI (AOP 002 + 003 + 008) 001 125,00 1.1. Vlastita sredstva 002 125,00 1.2. Prihodi od donacija (AOP 004 + 005 + 006 + 003 0,00 007) 1.2.1. od pravnih osoba u novcu 004 0,00 1.2.2. od pravnih osoba u obliku proizvoda ili usluga 005 0,00 1.2.3. od fizičkih osoba u novcu 006 0,00 1.2.4. od fizičkih osoba u obliku proizvoda ili usluga 007 0,00 1.3. Ostali prihodi 008 0,00 2. RASHODI (AOP 010 + 014 + 019) 009 125,00 2.1. Materijalni rashodi (AOP 011 + 012 + 013) 010 0,00 2.1.1. Službena putovanja 011 0,00
  2. 2. 2.1.2. Naknade troškova volonterima 012 0,00 2.1.3. Ostali rashodi 013 0,00 2.2. Rashodi za usluge (AOP 015 + 017 + 018) 014 125,00 2.2.1. Usluge promidžbe i informiranja 015 125,00 2.2.1.1. od toga troškovi oglašavanja 016 0,00 2.2.2. Intelektualne i osobne usluge 017 0,00 2.2.3. Ostale usluge 018 0,00 2.3. Ostali rashodi 019 0,00 VIŠAK PRIHODA (AOP 001 - 009) 020 0,00 MANJAK PRIHODA (AOP 009 - 001) 021 0,00 Potpis odgovorne osobe političke stranke/nositelja nezavisne liste/kandidata: MILJENKO HRENEK Pečat/pečati političke stranke/političkih stranaka Osoba za kontaktiranje: Telefon za kontakt Miljenko Hrenek 095/570 69 06 Telefax: E-pošta: 049/221-224 info@zagorskastranka.hr Mjesto i datum sastavljanja Izvještaja: ZABOK, 28.05.2013. Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva:

×