Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Low deuterium oxy crystal stabilizovani kiseonik

1,649 views

Published on

Preparat sa magnetno strukturiranom vodom sa niskim sadrzajem deuterijuma i stabilizovanim kiseonikom.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Low deuterium oxy crystal stabilizovani kiseonik

 1. 1. MOĆ VODE http://www.zivisastilom.com
 2. 2. Voda… http://www.zivisastilom.com
 3. 3. …i kiseonik su osnova ţivota. http://www.zivisastilom.com
 4. 4. Oni su stvorili viši nivo ţivotnih formi… http://www.zivisastilom.com
 5. 5. … i od tada su neophodni za ljude. http://www.zivisastilom.com
 6. 6. Moţemo da ţivimo najviše 3 minuta bez kiseonika i 3 dana bez vode! http://www.zivisastilom.com
 7. 7. KISEONIK• Vrlo vaţan element disanja iproizvodnje energije.• Pomaţe telu da obnavlja iodrţava zdrav i snaţan imunisistem.• Potreban je ćelijama zaobnovu. http://www.zivisastilom.com
 8. 8. VODA• Transportuje razne hranljivesastojke (vitamine, minerale,soli) do naših ćelija.• Učestvuje u procesu disanjai termoregulacije.• Osigurava normalan protokkrvi. http://www.zivisastilom.com
 9. 9. Da li ste znali?70%Voda je sadrţana u našem telu sa 70%. Baš kao i na površini Zemlje. http://www.zivisastilom.com
 10. 10. Ali zbog trošenja i zagađenja,čista voda postaje retko blago i… http://www.zivisastilom.com
 11. 11. ..sadrţaj kiseonika u vazduhu konstantno se smanjuje. http://www.zivisastilom.com
 12. 12. Ova dva problema i stres ili nezdrav način ţivotamogu rezultirati pogrešnim funkcionisanjem tela. http://www.zivisastilom.com
 13. 13. Šta moţete da uradite? http://www.zivisastilom.com
 14. 14. PROBAJTE NOV PROIZVOD: ®LOW DEUTERIUM OXY CRYSTAL ! Magnetno strukturiran, voda sa niskim sadržajem deuterijuma, koncentrat obogaćen stabilizovanim kiseonikom. http://www.zivisastilom.com
 15. 15. Magnetno strukturirana voda • Ona ima veću gustinu od ostalih vrsta vode, zato povećava stabilnost molekula, i pomaţe ćelijama da ostanu stabilne. • To ometa proizvodnju slobodnih radikala. http://www.zivisastilom.com
 16. 16. Da li ste znali?Struktura vode se menja pod dejstvom magnetnog polja izadrţava taj efekat, štaviše, prenosi isti na druge tečnostičak iako je zastupljena samo sa 3%. http://www.zivisastilom.com
 17. 17. Stabilizovani kiseonik • Poboljšava snabdevanje ćelija kiseonikom i podstiče metabolizam. • Puni telo energijom i povećava mentalne i atletske sposobnosti. • Promoviše apsorpciju i iskorišćavanje vitamina, minerala i lekovitog bilja. http://www.zivisastilom.com
 18. 18. Da li ste znali?Kancerogene ćelije ţive u sredinama koje su siromašnekiseonikom. Povećanje količine kiseonika sprečava širenjekancerogenih ćelija.** (Prof. Dr. Otto Warburg, Nobel laureate scientist, The Prime Cause and Preventionof Disease) http://www.zivisastilom.com
 19. 19. Voda sa niskim sadrţajem deuterijuma • Moţe da uspori deobu ćelija – što je “starenje” tela.* • Moţe da smanji učestalost pogrešne multiplikacije ćelija.* •Moţe da pomogne detoksikaciju tela.* * Dr. József Kohán, Water Power, 2010., Nutrition&Health http://www.zivisastilom.com
 20. 20. Kada preporučujemoLOW DEUTERIUM ®OXY CRYSTAL ? http://www.zivisastilom.com
 21. 21. Ako ţelite da dodate energiju vašem telu. http://www.zivisastilom.com
 22. 22. Ako se redovno bavite sportom ili radite teţak fizički rad. http://www.zivisastilom.com
 23. 23. Za vreme procesa detoksikacije. http://www.zivisastilom.com
 24. 24. Ako ste izloţeništetnim efektima civilizacijskih oštećenja. http://www.zivisastilom.com
 25. 25. Glavne prednosti http://www.zivisastilom.com
 26. 26. Strukturisana fizička konstrukcija moţe da poveća dodatnu energiju obezbedi više kiseonika u telu. http://www.zivisastilom.com
 27. 27. Zbog svojih karaktristika povećava sposobnost koncentracije. http://www.zivisastilom.com
 28. 28. Moţe da doprinese harmoniji fiziološkim i hemijskim procesima u našem telu. http://www.zivisastilom.com
 29. 29. ŢIVELI! http://www.zivisastilom.com

×