Joint ProteX FORTE

2,245 views

Published on

Preparat, dodatak ishrani za pomoc zglobovima i izgradnju hrskavice.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joint ProteX FORTE

 1. 1. VRHUNSKIZGLOBOVI! http://www.zivisastilom.com
 2. 2. SA DODATNOM SNAGOM ZAZDRAVE ZGLOBOVE ZA SLUĈAJEKSTREMNIH NAPORA http://www.zivisastilom.com
 3. 3. KAO REZULTAT INOVATIVNIHISTRAŢIVANJA, Cali Vita® INTERNATIONAL JE STVORILA http://www.zivisastilom.com
 4. 4. POZADINA VAŠIH POKRETA http://www.zivisastilom.com
 5. 5. POZADINA VAŠIH POKRETA KOSTI http://www.zivisastilom.com
 6. 6. POZADINA VAŠIH POKRETA MIŠIĆI http://www.zivisastilom.com
 7. 7. POZADINA VAŠIH POKRETAZGLOBOVI http://www.zivisastilom.com
 8. 8. TIPOVI ZGLOBOVA UKOĈENI FLEKSIBILNI nesposobni za Omogućeni komplikovanikomplikovane pokrete pokreti (n.pr. metatarzalgija (n. pr. zglobovikostiju, metakarpalne kolena, lakta) kosti) http://www.zivisastilom.com
 9. 9. ZGLOBOVI IZLOŢENI NAJVEĆIM NAPORIMA• Zglob kolena• Zglobovi kukaOni moraju da nose najveći procenat teţine našeg tela. http://www.zivisastilom.com
 10. 10. MI SMO „UMESILI” AKTIVNE SASTOJKE ODNAJVEĆE POMOĆI ZGLOBOVIMA http://www.zivisastilom.com
 11. 11. GLUKOZAMINMože da podrţiizgradnju i održavanjeglavnih strukturnihelemenata hrskavicetako da igra važnuulogu u očuvanjuintegriteta i regeneracijezglobova, a najvećimdelom hrskavice. http://www.zivisastilom.com
 12. 12. HONDROITINSinergički delujući saglukozaminom, deluje kao podmazivaĉza zglobove, ipodržava funkcijuzglobova. http://www.zivisastilom.com
 13. 13. HIJALURONSKA KISELINAKao prirodni ovlaživačgarantuje viskozitetzglobnih teĉnosti ismanjuje trenje napovršinama hrskavice. http://www.zivisastilom.com
 14. 14. Metil Sulfonil Metan MSMPomaže oĉuvanjuzdrave strukturehrskavice http://www.zivisastilom.com
 15. 15. I JOŠ…EKSTRAKTLEKOVITOG BILJA.•Ekstrakt Boswellia Serrata CINK MANGAN(indijsko tamjanovo drvo)•Suručica•Ekstrakt kurkume http://www.zivisastilom.com
 16. 16. DA LI ZNATE KADA VAMTREBA DODATNA ZAŠTITA? http://www.zivisastilom.com
 17. 17. AKO IMATE VIŠAK KILOGRAMA http://www.zivisastilom.com
 18. 18. AKO STE PREKO 30 http://www.zivisastilom.com
 19. 19. AKO STE EKSTREMNI SPORTISTA http://www.zivisastilom.com
 20. 20. AKO STE FIZIĈKI RADNIK http://www.zivisastilom.com
 21. 21. DODATNA ZAŠTITA = FORTEZbog udvostruĉenog glavnog sastojka glukozamina i povećanog hondroitina, Joint ProteX FORTE može da ponudi dodatnumoćnu zaštitu našim zglobovima. http://www.zivisastilom.com
 22. 22. KATEGORIJA PROIZVODA NOVI ĈLAN GRUPE OSTALI PROIZVODI CaliVita® International http://www.zivisastilom.com
 23. 23. CaliVita® PAKOVANJE • 90 tableta • 500 mg Glukozamina/trableti Najviša doza! • Doziranje: 1 tableta dnevno http://www.zivisastilom.com
 24. 24. PAŢNJA! Osobe koje su osetljive ili alergiĉne namorske školjke trebalo bi daizbegavaju ovaj proizvod! http://www.zivisastilom.com
 25. 25. Kada bi Vaši zglobovi mogli da govore… Izabrali bi Joint ProteX FORTE http://www.zivisastilom.com
 26. 26. DOSTUPNO UCaliVita® GLOBALNOJ MREŢI VRHUNSKI ZGLOBOVI! http://www.zivisastilom.com

×