2012-01-12 Transportforum Trafikförsörjningsprogram för Stockholm - Mälarregionen Mårten Levin MÄLAB
Bakgrund till arbetet Stockholm Uppsala Linköping Örebro Västerås Eskilstuna Nyköping <ul><li>Eftersom den regionala tågtr...
För vad krävs allmän trafikplikt? Västtrafik SL Trosabussen SJ SJ Flygbussarna Allmän trafikplikt Kommersiell Egen regi Br...
<ul><li>Funktionellt länsöverskridande samarbete är ingen nyhet i Stockholm – Mälardalen </li></ul><ul><li>Arbetet görs in...
Fyra produkter har tagits fram <ul><li>PENDLINGSBILDER 2008 </li></ul><ul><ul><li>Mellankommunal pendling (SCB), jämförels...
<ul><ul><li>Utgår från gemensam målbild, som i sin tur bygger på RUFS, RUP:ar mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Ligger till gr...
MÅL   FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER Trafikförsörjningsprogram … där regionala tågtrafikens bidrag är att sk...
<ul><li>MÅL   FUNKTIONER   STRATEGIER  ÅTGÄRDER </li></ul><ul><ul><li>De funktioner trafiken måste ha för att kun...
<ul><li>REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETER </li></ul><ul><ul><li>Långsiktigt åtagande att garantera trafiken, på dagens ...
<ul><ul><li>BASERAS PÅ DAGENS TÅGTRAFIK INOM TIM-OMRÅDET </li></ul></ul><ul><ul><li>STOMTRAFIK </li></ul></ul><ul><ul><ul>...
<ul><ul><li>KORTARE RESTID MELLAN STORA STÄDER </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskils...
Trafikplan 2017 (2020) MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER   ÅTGÄRDER <ul><li>Timmestrafik 06-23 (18 dbt) </li></ul><ul><...
Status på arbetet idag <ul><li>Underlags-PM är överlämnade till RKTM, dessa avgör hur materialet ska nyttjas </li></ul><ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 59 Mårten Levin

495 views

Published on

Presentation av arbete med framtagande av underlag för Trafikförsörjningsprogram om regional tågtrafik i Stockholm - Mälarregionen.

För mer information och kontaktuppgifter, se www.malab.se

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • I stort innebär Trafikplan 2017 att vi tänker oss timmestrafik på alla banor, med förstärkning i rusningstid. Vi vill också att trafiken ska gå igenom Stockholm för att skapa snabba förbindelser mellan Eskilstuna, Södertälje och Arlanda - Uppsala. De resandeprognoser vi låtit göra pekar på att resandet med den här trafiken skulle öka med 46 procent till år 2020 jämfört med 2010. Skulle vi behålla samma trafik som idag skulle resandeökningen bli hälften så stor, 24 procent. Ekonomin pekar mot ett underskott på ca 400 miljoner som då på något sätt ska dels mellan sex län. Totalt skulle det gå åt ca 90 fordon för att köra den här trafiken. Som sagt tidigare är detta ett första steg mot en gemensam bild av hur trafiken kan se ut efter Citybanans öppnande. Under våren kommer vi från MÄLAB:s del, såklart tillsammans med myndigheterna och länstrafikbolagen, arbeta vidare med Trafikplan 2017 för att trimma denna och vi planerar att ha klart en reviderad version, med nya prognoskörningar, i slutet av våren. Med detta får jag tacka för er uppmärksamhet!
 • I stort innebär Trafikplan 2017 att vi tänker oss timmestrafik på alla banor, med förstärkning i rusningstid. Vi vill också att trafiken ska gå igenom Stockholm för att skapa snabba förbindelser mellan Eskilstuna, Södertälje och Arlanda - Uppsala. De resandeprognoser vi låtit göra pekar på att resandet med den här trafiken skulle öka med 46 procent till år 2020 jämfört med 2010. Skulle vi behålla samma trafik som idag skulle resandeökningen bli hälften så stor, 24 procent. Ekonomin pekar mot ett underskott på ca 400 miljoner som då på något sätt ska dels mellan sex län. Totalt skulle det gå åt ca 90 fordon för att köra den här trafiken. Som sagt tidigare är detta ett första steg mot en gemensam bild av hur trafiken kan se ut efter Citybanans öppnande. Under våren kommer vi från MÄLAB:s del, såklart tillsammans med myndigheterna och länstrafikbolagen, arbeta vidare med Trafikplan 2017 för att trimma denna och vi planerar att ha klart en reviderad version, med nya prognoskörningar, i slutet av våren. Med detta får jag tacka för er uppmärksamhet!
 • Session 59 Mårten Levin

  1. 1. 2012-01-12 Transportforum Trafikförsörjningsprogram för Stockholm - Mälarregionen Mårten Levin MÄLAB
  2. 2. Bakgrund till arbetet Stockholm Uppsala Linköping Örebro Västerås Eskilstuna Nyköping <ul><li>Eftersom den regionala tågtrafiken berör flera län bör de länsvisa Trafikförsörjningsprogrammen innehålla likartade beskrivningar </li></ul><ul><ul><li>Möjliggöra gemensamma beslut om Trafikplikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Skapa länsgemensam bild av framtida utvecklin </li></ul></ul>
  3. 3. För vad krävs allmän trafikplikt? Västtrafik SL Trosabussen SJ SJ Flygbussarna Allmän trafikplikt Kommersiell Egen regi Bruttoavtal Tjänste-koncession Periodkorts-avtal Samverkans-avtal Inget avtal Göteborg Stockholms innerstad Trosa - Liljeholmen ” Här-och-där” Sthlm - GBG Uppsala-pendeln Sthlm - Arlanda
  4. 4. <ul><li>Funktionellt länsöverskridande samarbete är ingen nyhet i Stockholm – Mälardalen </li></ul><ul><li>Arbetet görs inom ramen för befintliga organ </li></ul><ul><ul><li>MÄLAB </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbetsbolag om regional tågtrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Planerar och handlar upp trafik inom TiM-området </li></ul></ul><ul><ul><li>Trafikavtal (netto) 130 miljoner per år </li></ul></ul><ul><ul><li>EBS – En bättre sits </li></ul></ul><ul><ul><li>Sedan tidigare etablerad process för transportpolitik </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanterat framtagandet av en gemensam systemanalys och prioritering av investeringar i infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Administreras av Mälardalsrådet, vilket är en ideell organisation som har roll av ”storregional möteplats” </li></ul></ul>Form för gemensamt arbete
  5. 5. Fyra produkter har tagits fram <ul><li>PENDLINGSBILDER 2008 </li></ul><ul><ul><li>Mellankommunal pendling (SCB), jämförelse med 1990 </li></ul></ul><ul><ul><li>Olika indelning, kvinnor/män, kommuner </li></ul></ul><ul><li>RESANDEUNDERSÖKNING 2011 </li></ul><ul><ul><li>Räkning och enkäter på 40 stationer </li></ul></ul><ul><ul><li>Oberoende, ej sanktionerat av trafikföretagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Underlag för analyser av kommande behov </li></ul></ul><ul><li>TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, PM OM MÅL OCH BEHOV </li></ul><ul><ul><li>Underlag till gemensamma beskrivningar för länens trafikförsörjningsprogram </li></ul></ul><ul><ul><li>Utgår från gemensamma trafikpolitiska mål </li></ul></ul><ul><li>TRAFIKPLAN 2017 </li></ul><ul><ul><li>Konsekvensbeskrivning av ett storregionalt stomnät </li></ul></ul><ul><ul><li>Skattning av resande, kostnader, intäkter </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><ul><li>Utgår från gemensam målbild, som i sin tur bygger på RUFS, RUP:ar mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Ligger till grund för nuvarande infrastrukturplanering fram till 2021; Citybanan, Mälarbanan mm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Koppling mellan trafik och infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Koppling mellan kollektivtrafik och övrig transportpolitik </li></ul></ul><ul><ul><li>Analys i stegen Mål  Funktion  Strategi  Åtgärd </li></ul></ul>Mål och behov bygger på tidigare genomförd systemanalys Trafikförsörjningsprogram Trafikplan
  7. 7. MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER Trafikförsörjningsprogram … där regionala tågtrafikens bidrag är att skapa förutsättningar för en fortsatt regionförstoring möjliggöra ett ökat arbets- och vardagsresande i en expanderande region som är långsiktigt hållbart främja en samhälls- och stadsutveckling i goda lägen för kollektivtrafik bidra till att göra kollektivtrafik-systemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt Målet är att skapa ett transportsystem … som utvecklar både regionens och nationens internationella konkurrenskraft och bidrar till en attraktiv Stockholm – Mälarregion som är långsiktigt hållbart; ekonomiskt, socialt och ekologiskt som främjar regional balans genom flerkärnighet och som kompenserar vår internationellt sett relativa gleshet så att vi ändå når kritisk massa som är effektivt genom samverkan, helhetssyn och utnyttjandet av alla fyra trafikslagen Gemensamma mål för transportsystemet i Stockholm - Mälarregionen Gemensamma mål för den regionala stomtrafiken
  8. 8. <ul><li>MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER </li></ul><ul><ul><li>De funktioner trafiken måste ha för att kunna sträva mot målen </li></ul></ul><ul><ul><li>Delvis hämtade ur Systemanalysen </li></ul></ul>Stockholm och Arlanda Restid < 45 minuter mellan kärnor Attraktivitet i förhållande till bilresande Möjligt att nyttja för alla resenärsgrupper Särskild inriktning på arbets- och vardagsresor Kvalitet, förutsägbarhet och långsiktighet Klara ett fortsatt ökat resande Basutbud med timmestrafik Sammanhållet system
  9. 9. <ul><li>REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETER </li></ul><ul><ul><li>Långsiktigt åtagande att garantera trafiken, på dagens eller annan nivå </li></ul></ul><ul><ul><li>Garanti för fordonsförsörjning, ny- och reinvestering (ca 3-4 tåg/fordon per år) </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablera gemensam strategi för utveckling – Storregional stomnätsstrategi </li></ul></ul><ul><li>TRAFIKVERKET </li></ul><ul><ul><li>Spårkapacitet för dagens och morgondagens trafik via ramavtal </li></ul></ul><ul><li>FRAMTIDA SAMMANHÅLLEN ÅTGÄRDSPLANERING FÖR TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR </li></ul><ul><ul><li>Framtida överenskommelser om spårinfrastruktur bör inkludera trafikering och hur dess kostnader ska finansieras </li></ul></ul>”… överenskommelser som säkerställer stabilitet över tiden och signalerar att samhällets garantier för trafiken är bestående” MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER
  10. 10. <ul><ul><li>BASERAS PÅ DAGENS TÅGTRAFIK INOM TIM-OMRÅDET </li></ul></ul><ul><ul><li>STOMTRAFIK </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fasta linjesträckningar/enhetligt uppehållsmönster </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Styva tidtabeller </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moderna, ändamånsenliga fordon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Timmestafik </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SAMMANHÄNGANDE MED DEN LÄNSVISA KOLLEKTIVTRAFIKEN </li></ul></ul><ul><ul><li>AVTAL INOM RAMEN FÖR ALLMÄN TRAFIKPLIKT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Större utbud än vad marknaden kan bära </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Säkerställa stabilitet över tiden </li></ul></ul></ul>”… regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör gemensamt definiera ett storregionalt stomnät…” MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER
  11. 11. <ul><ul><li>KORTARE RESTID MELLAN STORA STÄDER </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping, Linköping </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>LÄGRE KRAV FRÅN SAMHÄLLE </li></ul></ul><ul><ul><li>ANTAS I FÖRSTA HAND BEDRIVAS KOMMERSIELLT </li></ul></ul><ul><ul><li>LÄGRE PRIORITET ÄN TRAFIK I STORREGIONALT STOMNÄT </li></ul></ul>”… skapa förutsättningar för direkt regionaltågstrafik mellan de stora städerna med syfte att driva på regionförstoringen” MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER
  12. 12. Trafikplan 2017 (2020) MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER <ul><li>Timmestrafik 06-23 (18 dbt) </li></ul><ul><li>Insatståg morgon/kväll (6 dbt) </li></ul><ul><li>Genomgående linjer i Stockholm </li></ul><ul><li>Svealandsbanan förlängs till Örebro </li></ul><ul><li>Nyköpingsbanan och UVEN förlängs till Linköping </li></ul><ul><li>Moderna tåg på alla banor </li></ul><ul><li>Resande + 46 % </li></ul><ul><li>Tågkm + 60 % </li></ul><ul><li>Kostnader 1,2  1,9 mdr </li></ul><ul><li>Underskott 130  400 milj </li></ul>
  13. 13. Status på arbetet idag <ul><li>Underlags-PM är överlämnade till RKTM, dessa avgör hur materialet ska nyttjas </li></ul><ul><li>Tillsammans med länen fördjupar MÄLAB arbetet med Trafikplan 2017 i syfte att möjliggöra beslut om genomförande under 2013 </li></ul>

  ×