Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tavoktatas tanarszerep

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (18)

Advertisement

Similar to Tavoktatas tanarszerep (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Tavoktatas tanarszerep

 1. 1. Tanárszerep távoktatási környezetben ANDM-129 TÁVOKTATÁS ÉS E-LEARNING LÉVAI DÓRA ELTE PPK ITOK
 2. 2. Tartalom TANÁRSZEREP TANÁRSZEREP AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK A DIGITÁLIS GENERÁCIÓK ELMÉLETE IKT AZ OKTATÁSBAN – A VÁLTOZÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK IKT-S KOMPETENCIÁK ISTE TANÁRI KOMPETENCIÁK TANÁRI INTERAKCIÓ A TÁVOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN A TANÁR FELADATAI A TÁVOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN HIEDELMEK, TÉVKÉPZETEK, FÉLELMEK A SIKERESSÉG TÉNYEZŐI
 3. 3. Tanárszerep  A tanár a nevelési és oktatási folyamat egyik kulcsszereplője  akár irányít, akár facilitál, akár mentorál  Modellnyújtó, értékközvetítő  szakmai felkészültség és teljes személyiség  mintaszemély  Elvárások  társadalmi  intézményi  hallgatók (közoktatás: diákok és szüleik)  kollégák részéről
 4. 4. Tanárszerep az információs társadalomban Értelmiségi szerep az információs társadalomban “A magyar társadalom legnépesebb értelmiségi csoportja” (Pedagógusok szakmai etikai kódexe)  közoktatással és felsőoktatással való kapcsolat  megismerhetőség vagy rejtőzködés?  online identitás  portfolió és ePortfolió  szakmai tevékenység átláthatóvá tétele
 5. 5. Az oktatási környezet  Hagyományos, kontaktórán alapuló oktatás  Online, web2.0-ás eszközökkel támogatott oktatás  Vegyes oktatás (blended learning)  A távoktatás színtere  Nagyrészt online vagy virtuális térben  Tartalom-és tevékenység aránya
 6. 6. Pedagóguskompetenciák  A tanuló személyiségfejlesztése  Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése  Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása  A pedagógiai folyamat tervezése  A tanulási folyamat szervezése és irányítása  A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése  Szakmai együttműködés és kommunikáció  Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 7. 7. A digitális generációk kapcsolata  Digitális generációk kategóriái  Kik tanítanak?  Kiket tanítanak?  Hogyan változik ez a jövőben?
 8. 8. IKT-s kompetenciák  megváltozott elvárásokhoz való alkalmazkodás képessége  az IKT-eszközök technikai és szociálpszichológiai jegyeit is ismerni kell a pedagógiai folyamatokhoz konstruktívan illeszkedő döntések (Komenczi, 2009)  digitális írástudás  digitális médiaműveltség  Az IKT-eszközök használata  Gazdagok és szegények?/fiatalok és idősek?/férfiak és nők?/  nyitottak és elzárkózóak!
 9. 9. IKT az oktatásban – a változást kiváltó tényezők  A tananyagok elavulttá válhatnak  Azonnali, gyors visszacsatolás  A tanárok már nem a tudás kizárólagos átadói és közvetítői mentorálás  Az információs társadalom értékes, tudatos polgárai (UNESCO: IKT az oktatásban, idézi Wheeler, 2000)
 10. 10. ISTE tanári kompetenciák  A tanulás és kreativitás kibontakozásának támogatása  A digitális kor tanulási folyamatának és értékelésének tervezése és fejlesztése  A digitális kor munka- és tanulási folyamatának modellezése  A digitális állampolgárság és a felelősség előmozdítása és modellezése  Szakmai fejlődésben és vezetésben való részvétel
 11. 11. Tanári interakció a távoktatási környezetben  Interakció és tartalom  A tanulás menedzselése  A tanulást segítő tartalmak és azok strukturálása  Interakció és résztvevők  Kommunikáció  Precíz  Speciális kódok  Netikett  Lehetőségek és korlátok
 12. 12. A tanár feladatai a távoktatási környezetben  tartalmak kiválasztása, rendszerezése  tanulási folyamat támogatása  eredményesség értékelése, visszajelzés, értékelés  feladat és felelősség  a tanár mint tervező  pedagógiai, szakértő - kérdések, viták vezetése, vélemények ütköztetése, diákok véleményének összegzése, szakmai tartalmak kiválasztása (Maor, 2003)  a tanár mint támogató, szociális -- érzelmi támogatás, diákokkal való kommunikáció, folyamatos kommunikáció kialakítása  a tanár mint tanuló  a tanár mint szakértő, technikai -- menedzselés, a tartalmak koordinálása, a kurzusstruktúra megvalósítása, a technológia átláthatóvá tétele
 13. 13. Hiedelmek, tévképzetek, félelmek  a tanítás minőségének csökkenése?  a tanár szerepének háttérbe szorulása?  a tanár és a diákok közötti kapcsolatok gyengülése?  a diákok/hallgatók egymás közötti kapcsolatának gyengülése? (Bower, 2001; idézi Komenczi, 2009)  Online megjelenés –> hibák, gyengeségek nyilvánosságra kerülnek?  Magánélet és szakmai élet nem különül el?
 14. 14. A sikeresség tényezői A tanár  elfogadja a távoktatási környezetben megjelenő tanárszerep sajátosságait  Őszinte  Hiteles  Képes élethelyzetek és pedagógiai jelenségek összekapcsolására  Képes gördülékeny kommunikációra  Nyitott  Rugalmas
 15. 15. Köszönöm a figyelmet! LÉVAI DÓRA LEVAIDORA.HU LEVAI.DORA@PPK.ELTE.HU

×