Tavoktatas tanarszerep

Levai Dora
Levai Doraegyetemi tanársegéd/assistant lecturer at ELTE PPK
Tanárszerep távoktatási
  környezetben


     ANDM-129
  TÁVOKTATÁS ÉS E-LEARNING
     LÉVAI DÓRA
    ELTE PPK ITOK
Tartalom

TANÁRSZEREP
TANÁRSZEREP AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN
AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET
PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK
A DIGITÁLIS GENERÁCIÓK ELMÉLETE
IKT AZ OKTATÁSBAN – A VÁLTOZÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK
IKT-S KOMPETENCIÁK
ISTE TANÁRI KOMPETENCIÁK
TANÁRI INTERAKCIÓ A TÁVOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN
A TANÁR FELADATAI A TÁVOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN
HIEDELMEK, TÉVKÉPZETEK, FÉLELMEK
A SIKERESSÉG TÉNYEZŐI
Tanárszerep

 A tanár a nevelési és oktatási folyamat egyik
 kulcsszereplője
   akár irányít, akár facilitál, akár mentorál
 Modellnyújtó, értékközvetítő
  szakmai felkészültség és teljes személyiség  mintaszemély

 Elvárások
  társadalmi
  intézményi
  hallgatók (közoktatás: diákok és szüleik)
  kollégák
 részéről
Tanárszerep az információs társadalomban

Értelmiségi szerep az információs társadalomban
 “A magyar társadalom legnépesebb értelmiségi csoportja”
  (Pedagógusok szakmai etikai kódexe)
  közoktatással és felsőoktatással való kapcsolat

  megismerhetőség vagy rejtőzködés?
   online identitás
   portfolió és ePortfolió
   szakmai tevékenység átláthatóvá tétele
Az oktatási környezet

 Hagyományos, kontaktórán alapuló oktatás
 Online, web2.0-ás eszközökkel támogatott oktatás
 Vegyes oktatás (blended learning)
 A távoktatás színtere
  Nagyrészt online vagy virtuális térben
    Tartalom-és tevékenység aránya
Pedagóguskompetenciák

 A tanuló személyiségfejlesztése
 Tanulói csoportok, közösségek alakulásának
  segítése, fejlesztése
  Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása
  A pedagógiai folyamat tervezése
  A tanulási folyamat szervezése és irányítása
  A pedagógiai folyamatok és a tanulók
  személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
  Szakmai együttműködés és kommunikáció
  Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A digitális generációk kapcsolata

 Digitális generációk kategóriái
 Kik tanítanak?
 Kiket tanítanak?
 Hogyan változik ez a jövőben?
IKT-s kompetenciák

 megváltozott elvárásokhoz való alkalmazkodás
  képessége
  az IKT-eszközök technikai és szociálpszichológiai
  jegyeit is ismerni kell a pedagógiai folyamatokhoz
  konstruktívan illeszkedő döntések (Komenczi, 2009)
  digitális írástudás
  digitális médiaműveltség
  Az IKT-eszközök használata
    Gazdagok és szegények?/fiatalok és idősek?/férfiak és nők?/ 
    nyitottak és elzárkózóak!
IKT az oktatásban – a változást kiváltó tényezők
  A tananyagok elavulttá válhatnak
  Azonnali, gyors visszacsatolás
  A tanárok már nem a tudás kizárólagos átadói és közvetítői mentorálás
  Az információs társadalom értékes, tudatos polgárai
               (UNESCO: IKT az oktatásban, idézi Wheeler, 2000)
ISTE tanári kompetenciák

 A tanulás és kreativitás
  kibontakozásának támogatása
  A digitális kor tanulási
  folyamatának és értékelésének
  tervezése és fejlesztése
  A digitális kor munka- és
  tanulási folyamatának
  modellezése
  A digitális állampolgárság és a
  felelősség előmozdítása és
  modellezése
  Szakmai fejlődésben és
  vezetésben való részvétel
Tanári interakció a távoktatási környezetben

 Interakció és tartalom
  A tanulás menedzselése

  A tanulást segítő tartalmak és azok strukturálása

 Interakció és résztvevők
  Kommunikáció
   Precíz
   Speciális kódok
   Netikett
   Lehetőségek és korlátok
A tanár feladatai a távoktatási környezetben

 tartalmak kiválasztása, rendszerezése
 tanulási folyamat támogatása
 eredményesség értékelése, visszajelzés, értékelés
   feladat és felelősség
   a tanár mint tervező
    pedagógiai, szakértő - kérdések, viták vezetése, vélemények
    ütköztetése, diákok véleményének összegzése, szakmai tartalmak
    kiválasztása (Maor, 2003)
    a tanár mint támogató, szociális -- érzelmi támogatás, diákokkal való
    kommunikáció, folyamatos kommunikáció kialakítása
    a tanár mint tanuló
    a tanár mint szakértő, technikai -- menedzselés, a tartalmak
    koordinálása, a kurzusstruktúra megvalósítása, a technológia
    átláthatóvá tétele
Hiedelmek, tévképzetek, félelmek

 a tanítás minőségének csökkenése?
 a tanár szerepének háttérbe szorulása?
 a tanár és a diákok közötti kapcsolatok gyengülése?
 a diákok/hallgatók egymás közötti kapcsolatának
 gyengülése?
         (Bower, 2001; idézi Komenczi, 2009)
 Online megjelenés –> hibák, gyengeségek
 nyilvánosságra kerülnek?
 Magánélet és szakmai élet nem különül el?
A sikeresség tényezői

A tanár
 elfogadja a távoktatási környezetben megjelenő
 tanárszerep sajátosságait
 Őszinte
 Hiteles
 Képes élethelyzetek és pedagógiai jelenségek
 összekapcsolására
 Képes gördülékeny kommunikációra
 Nyitott
 Rugalmas
Köszönöm a figyelmet!     LÉVAI DÓRA    LEVAIDORA.HU
  LEVAI.DORA@PPK.ELTE.HU
1 of 15

Recommended

A digitális munkarend kihívásai és lehetőségei by
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségeiA digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségeiDr. Ollé János
206 views9 slides
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után by
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és utánDigitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és utánDr. Ollé János
494 views11 slides
Blended learning by
Blended learningBlended learning
Blended learningMAP
500 views21 slides
Pöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárság by
Pöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárságPöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárság
Pöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárságJocó Pöll
677 views18 slides
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek... by
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...Dr. Ollé János
415 views18 slides
Kurzustervezés és kurzusfejlesztés, a tartalomfejlesztés folyamata by
Kurzustervezés és kurzusfejlesztés, a tartalomfejlesztés folyamataKurzustervezés és kurzusfejlesztés, a tartalomfejlesztés folyamata
Kurzustervezés és kurzusfejlesztés, a tartalomfejlesztés folyamataDr. Ollé János
423 views15 slides

More Related Content

What's hot

Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa by
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusaTanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusaDr. Ollé János
1.1K views28 slides
Forgó sándor by
Forgó sándorForgó sándor
Forgó sándorVámosi Béláné
1K views21 slides
LXD: az e-learning oktatáslélektana és reformpedagógiája by
LXD: az e-learning oktatáslélektana és reformpedagógiájaLXD: az e-learning oktatáslélektana és reformpedagógiája
LXD: az e-learning oktatáslélektana és reformpedagógiájaDr. Ollé János
191 views12 slides
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben by
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetbenInnovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetbenDr. Ollé János
242 views8 slides
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…) by
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)Dr. Ollé János
496 views12 slides
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban by
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanOktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanDr. Ollé János
60 views10 slides

What's hot(20)

Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa by Dr. Ollé János
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusaTanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa
Dr. Ollé János1.1K views
LXD: az e-learning oktatáslélektana és reformpedagógiája by Dr. Ollé János
LXD: az e-learning oktatáslélektana és reformpedagógiájaLXD: az e-learning oktatáslélektana és reformpedagógiája
LXD: az e-learning oktatáslélektana és reformpedagógiája
Dr. Ollé János191 views
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben by Dr. Ollé János
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetbenInnovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben
Dr. Ollé János242 views
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…) by Dr. Ollé János
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Dr. Ollé János496 views
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban by Dr. Ollé János
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanOktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Dr. Ollé János60 views
Konnektivista szemlélet a tanártovábbképzésben by Frobben
Konnektivista szemlélet a tanártovábbképzésbenKonnektivista szemlélet a tanártovábbképzésben
Konnektivista szemlélet a tanártovábbképzésben
Frobben409 views
A bevonódás és az interaktivitás problematikája a különböző digitális tananya... by Dr. Ollé János
A bevonódás és az interaktivitás problematikája a különböző digitális tananya...A bevonódás és az interaktivitás problematikája a különböző digitális tananya...
A bevonódás és az interaktivitás problematikája a különböző digitális tananya...
Dr. Ollé János144 views
Hálózat alapú oktatás by stkata
Hálózat alapú oktatásHálózat alapú oktatás
Hálózat alapú oktatás
stkata573 views
Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t... by Dr. Ollé János
Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...
Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...
Dr. Ollé János174 views
Tükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növelésére by Dr. Ollé János
Tükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növeléséreTükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növelésére
Tükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növelésére
Dr. Ollé János203 views
Komplex távoktatási és eLearning megoldások I. Az instruktív modell by Dr. Ollé János
Komplex távoktatási és eLearning megoldások I. Az instruktív modellKomplex távoktatási és eLearning megoldások I. Az instruktív modell
Komplex távoktatási és eLearning megoldások I. Az instruktív modell
Dr. Ollé János578 views
A digitális nemzedék tanulási sajátosságai, tanulásértelmezések. Oktatás, kép... by Dr. Ollé János
A digitális nemzedék tanulási sajátosságai, tanulásértelmezések. Oktatás, kép...A digitális nemzedék tanulási sajátosságai, tanulásértelmezések. Oktatás, kép...
A digitális nemzedék tanulási sajátosságai, tanulásértelmezések. Oktatás, kép...
Dr. Ollé János1.8K views
Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4 by Dr. Ollé János
Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4
Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4
Dr. Ollé János543 views
Információs társadalom és oktatás by Dr. Ollé János
Információs társadalom és oktatásInformációs társadalom és oktatás
Információs társadalom és oktatás
Dr. Ollé János280 views
A tanítás és tanulás folyamatának problématérképe by Dr. Ollé János
A tanítás és tanulás folyamatának problématérképeA tanítás és tanulás folyamatának problématérképe
A tanítás és tanulás folyamatának problématérképe
Dr. Ollé János160 views
LXP rendszerek összehasonlító pedagógiai elemzése by Dr. Ollé János
LXP rendszerek összehasonlító pedagógiai elemzéseLXP rendszerek összehasonlító pedagógiai elemzése
LXP rendszerek összehasonlító pedagógiai elemzése
Dr. Ollé János137 views
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága by Dr. Ollé János
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátosságaA konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
Dr. Ollé János804 views

Viewers also liked

Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet by
Oktinf konf pedagogusszerep_elmeletOktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmeletLevai Dora
447 views14 slides
Oktinf konf pedagogusszerep_blog by
Oktinf konf pedagogusszerep_blogOktinf konf pedagogusszerep_blog
Oktinf konf pedagogusszerep_blogLevai Dora
330 views17 slides
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján by
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánA bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánLevai Dora
526 views12 slides
Onk 2011 szimpózium by
Onk 2011 szimpóziumOnk 2011 szimpózium
Onk 2011 szimpóziumLevai Dora
423 views53 slides
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből by
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögébőlA Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögébőlLevai Dora
452 views9 slides
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus... by
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...Levai Dora
1.2K views12 slides

Viewers also liked(16)

Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet by Levai Dora
Oktinf konf pedagogusszerep_elmeletOktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Levai Dora447 views
Oktinf konf pedagogusszerep_blog by Levai Dora
Oktinf konf pedagogusszerep_blogOktinf konf pedagogusszerep_blog
Oktinf konf pedagogusszerep_blog
Levai Dora330 views
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján by Levai Dora
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánA bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
Levai Dora526 views
Onk 2011 szimpózium by Levai Dora
Onk 2011 szimpóziumOnk 2011 szimpózium
Onk 2011 szimpózium
Levai Dora423 views
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből by Levai Dora
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögébőlA Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
Levai Dora452 views
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus... by Levai Dora
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...
Levai Dora1.2K views
A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével by Levai Dora
A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségévelA pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével
A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével
Levai Dora1.1K views
Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit... by Levai Dora
Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit...Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit...
Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit...
Levai Dora3.3K views
A tanulás új útjai by Levai Dora
A tanulás új útjaiA tanulás új útjai
A tanulás új útjai
Levai Dora764 views
A pedagógus mint digitális állampolgár by Levai Dora
A pedagógus mint digitális állampolgárA pedagógus mint digitális állampolgár
A pedagógus mint digitális állampolgár
Levai Dora2.6K views
A digitális állampolgár személyes tanulási tere by Adrienn Papp-Danka
A digitális állampolgár személyes tanulási tereA digitális állampolgár személyes tanulási tere
A digitális állampolgár személyes tanulási tere
Adrienn Papp-Danka2.3K views
Időgazdálkodás by Levai Dora
IdőgazdálkodásIdőgazdálkodás
Időgazdálkodás
Levai Dora824 views
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban by Levai Dora
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalombanA tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
Levai Dora1.7K views
BKF eLearning műhely by Levai Dora
BKF eLearning műhelyBKF eLearning műhely
BKF eLearning műhely
Levai Dora618 views
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat? by Levai Dora
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
Levai Dora773 views

Similar to Tavoktatas tanarszerep

Az IKT jelentősége az oktatásban by
Az IKT jelentősége az oktatásbanAz IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásbanMolnár Tibor
18.3K views13 slides
Virtuális tanulási környezet by
Virtuális tanulási környezetVirtuális tanulási környezet
Virtuális tanulási környezetpedmie2011osz
1.3K views20 slides
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok... by
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...Balazs Pankasz
340 views28 slides
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán... by
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...Balazs Pankasz
1K views32 slides
Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban by
Az oktatási kultúra változása az információs társadalombanAz oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Az oktatási kultúra változása az információs társadalombanDr. Ollé János
401 views24 slides
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső... by
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...Dr. Ollé János
377 views11 slides

Similar to Tavoktatas tanarszerep(20)

Az IKT jelentősége az oktatásban by Molnár Tibor
Az IKT jelentősége az oktatásbanAz IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásban
Molnár Tibor18.3K views
Virtuális tanulási környezet by pedmie2011osz
Virtuális tanulási környezetVirtuális tanulási környezet
Virtuális tanulási környezet
pedmie2011osz1.3K views
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok... by Balazs Pankasz
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Balazs Pankasz340 views
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán... by Balazs Pankasz
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
Balazs Pankasz1K views
Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban by Dr. Ollé János
Az oktatási kultúra változása az információs társadalombanAz oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Dr. Ollé János401 views
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső... by Dr. Ollé János
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...
Dr. Ollé János377 views
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t... by Márta Kovács
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Márta Kovács6.3K views
Pedagogusok korszeru internetes kompetenciai by Bedő Ferenc
Pedagogusok korszeru internetes kompetenciaiPedagogusok korszeru internetes kompetenciai
Pedagogusok korszeru internetes kompetenciai
Bedő Ferenc499 views
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben by Dr. Ollé János
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésbenA digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
Dr. Ollé János108 views
A soha nem alvó csoport. Kaposvár 2012 by Tünde Zakupszki
A soha nem alvó csoport. Kaposvár 2012A soha nem alvó csoport. Kaposvár 2012
A soha nem alvó csoport. Kaposvár 2012
Tünde Zakupszki389 views
A digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közben by Dr. Ollé János
A digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közbenA digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közben
A digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közben
Dr. Ollé János1.1K views
eloadas a 2. OKTINF konferencián (2010. jan. 22.) by Virányi Anita
eloadas a 2. OKTINF konferencián (2010. jan. 22.)eloadas a 2. OKTINF konferencián (2010. jan. 22.)
eloadas a 2. OKTINF konferencián (2010. jan. 22.)
Virányi Anita539 views
Tanítás és tanulás a 21 by pedmie2011osz
Tanítás és tanulás a 21Tanítás és tanulás a 21
Tanítás és tanulás a 21
pedmie2011osz2.7K views
Oktatásmódszertani stratégiák korszerű oktatási környezetben by Dr. Ollé János
Oktatásmódszertani stratégiák korszerű oktatási környezetbenOktatásmódszertani stratégiák korszerű oktatási környezetben
Oktatásmódszertani stratégiák korszerű oktatási környezetben
Dr. Ollé János1.4K views
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának... by digitalisnemzedek
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
digitalisnemzedek471 views
Út a hagyományos oktatástól a hálózati tanulásig by Felföldi Ildikó
Út a hagyományos oktatástól a hálózati tanulásigÚt a hagyományos oktatástól a hálózati tanulásig
Út a hagyományos oktatástól a hálózati tanulásig
Remete-project beszámoló by reverr
Remete-project beszámolóRemete-project beszámoló
Remete-project beszámoló
reverr830 views
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo... by Dr. Ollé János
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
Dr. Ollé János348 views

Tavoktatas tanarszerep

 • 1. Tanárszerep távoktatási környezetben ANDM-129 TÁVOKTATÁS ÉS E-LEARNING LÉVAI DÓRA ELTE PPK ITOK
 • 2. Tartalom TANÁRSZEREP TANÁRSZEREP AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK A DIGITÁLIS GENERÁCIÓK ELMÉLETE IKT AZ OKTATÁSBAN – A VÁLTOZÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK IKT-S KOMPETENCIÁK ISTE TANÁRI KOMPETENCIÁK TANÁRI INTERAKCIÓ A TÁVOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN A TANÁR FELADATAI A TÁVOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN HIEDELMEK, TÉVKÉPZETEK, FÉLELMEK A SIKERESSÉG TÉNYEZŐI
 • 3. Tanárszerep  A tanár a nevelési és oktatási folyamat egyik kulcsszereplője  akár irányít, akár facilitál, akár mentorál  Modellnyújtó, értékközvetítő  szakmai felkészültség és teljes személyiség  mintaszemély  Elvárások  társadalmi  intézményi  hallgatók (közoktatás: diákok és szüleik)  kollégák részéről
 • 4. Tanárszerep az információs társadalomban Értelmiségi szerep az információs társadalomban “A magyar társadalom legnépesebb értelmiségi csoportja” (Pedagógusok szakmai etikai kódexe)  közoktatással és felsőoktatással való kapcsolat  megismerhetőség vagy rejtőzködés?  online identitás  portfolió és ePortfolió  szakmai tevékenység átláthatóvá tétele
 • 5. Az oktatási környezet  Hagyományos, kontaktórán alapuló oktatás  Online, web2.0-ás eszközökkel támogatott oktatás  Vegyes oktatás (blended learning)  A távoktatás színtere  Nagyrészt online vagy virtuális térben  Tartalom-és tevékenység aránya
 • 6. Pedagóguskompetenciák  A tanuló személyiségfejlesztése  Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése  Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása  A pedagógiai folyamat tervezése  A tanulási folyamat szervezése és irányítása  A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése  Szakmai együttműködés és kommunikáció  Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 • 7. A digitális generációk kapcsolata  Digitális generációk kategóriái  Kik tanítanak?  Kiket tanítanak?  Hogyan változik ez a jövőben?
 • 8. IKT-s kompetenciák  megváltozott elvárásokhoz való alkalmazkodás képessége  az IKT-eszközök technikai és szociálpszichológiai jegyeit is ismerni kell a pedagógiai folyamatokhoz konstruktívan illeszkedő döntések (Komenczi, 2009)  digitális írástudás  digitális médiaműveltség  Az IKT-eszközök használata  Gazdagok és szegények?/fiatalok és idősek?/férfiak és nők?/  nyitottak és elzárkózóak!
 • 9. IKT az oktatásban – a változást kiváltó tényezők  A tananyagok elavulttá válhatnak  Azonnali, gyors visszacsatolás  A tanárok már nem a tudás kizárólagos átadói és közvetítői mentorálás  Az információs társadalom értékes, tudatos polgárai (UNESCO: IKT az oktatásban, idézi Wheeler, 2000)
 • 10. ISTE tanári kompetenciák  A tanulás és kreativitás kibontakozásának támogatása  A digitális kor tanulási folyamatának és értékelésének tervezése és fejlesztése  A digitális kor munka- és tanulási folyamatának modellezése  A digitális állampolgárság és a felelősség előmozdítása és modellezése  Szakmai fejlődésben és vezetésben való részvétel
 • 11. Tanári interakció a távoktatási környezetben  Interakció és tartalom  A tanulás menedzselése  A tanulást segítő tartalmak és azok strukturálása  Interakció és résztvevők  Kommunikáció  Precíz  Speciális kódok  Netikett  Lehetőségek és korlátok
 • 12. A tanár feladatai a távoktatási környezetben  tartalmak kiválasztása, rendszerezése  tanulási folyamat támogatása  eredményesség értékelése, visszajelzés, értékelés  feladat és felelősség  a tanár mint tervező  pedagógiai, szakértő - kérdések, viták vezetése, vélemények ütköztetése, diákok véleményének összegzése, szakmai tartalmak kiválasztása (Maor, 2003)  a tanár mint támogató, szociális -- érzelmi támogatás, diákokkal való kommunikáció, folyamatos kommunikáció kialakítása  a tanár mint tanuló  a tanár mint szakértő, technikai -- menedzselés, a tartalmak koordinálása, a kurzusstruktúra megvalósítása, a technológia átláthatóvá tétele
 • 13. Hiedelmek, tévképzetek, félelmek  a tanítás minőségének csökkenése?  a tanár szerepének háttérbe szorulása?  a tanár és a diákok közötti kapcsolatok gyengülése?  a diákok/hallgatók egymás közötti kapcsolatának gyengülése? (Bower, 2001; idézi Komenczi, 2009)  Online megjelenés –> hibák, gyengeségek nyilvánosságra kerülnek?  Magánélet és szakmai élet nem különül el?
 • 14. A sikeresség tényezői A tanár  elfogadja a távoktatási környezetben megjelenő tanárszerep sajátosságait  Őszinte  Hiteles  Képes élethelyzetek és pedagógiai jelenségek összekapcsolására  Képes gördülékeny kommunikációra  Nyitott  Rugalmas
 • 15. Köszönöm a figyelmet! LÉVAI DÓRA LEVAIDORA.HU LEVAI.DORA@PPK.ELTE.HU