Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet

678 views

Published on

A IV. Oktatás-Informatikai Konferencián bemutatott elméleti előadásom.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet

 1. 1. Lévai Dóra A pedagógus szerepe azinformációs társadalomban Lévai Dóra IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 2. 2. Lévai Dóra Vázlatpontok• Az információs társadalom hatásai• A pedagógus az információs társadalomban• Nemzetközi pedagógus IKT-kompetenciák – ISTE• UNESCO – IKT az oktatásban• Hazai sztenderdek, gyakorlatok• eEtiquette/eEtikett• eLemér IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 3. 3. Lévai DóraAz információs társadalom hatásai gazdasági oktatási- nevelési társadalmi IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 4. 4. Lévai Dóra A pedagógus az információs társadalom korábanA pedagógusoknak az információs társadalom• hiteles• (e-)tudatos• Információátadóivá, oktatóivá és nevelőivé kell válniuk! Elvárások(Z. Karvalics, 2003; Komenczi, 2009; Kőfalvi, 2006; Benedek, 2008; Ollé, 2011; Hunya, 2009) Társadalom Szülők Tanulók IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 5. 5. Lévai Dóra“A pedagógusok a magyar társadalom legnépesebb értelmiségi csoportját alkotják. Természetes igényük, életformájuk az állandó tanulás és a környezet, a társadalom életének alakításában való alkotó részvétel.” IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 6. 6. Lévai Dóra ISTE: International Society for Technology in Education• Tanárok informatikai kompetenciái – nemzetközi standardok• az Egyesült Államok tanárai számára íródott, a kompetencia kérdésének gyakorlatiasabb megközelítéséhez nyújthat segítséget IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 7. 7. Lévai DóraISTE: International Society for Technology in Education A tanulás és kreativitás kibontakozásának támogatása A digitális kor tanulási folyamatának és értékelésének tervezése és fejlesztése A digitális kor munka- és tanulási folyamatának modellezése A digitális állampolgárság és a felelősség előmozdítása és modellezése Szakmai fejlődésben és vezetésben való részvétel IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 8. 8. Lévai Dóra UNESCO: IKT az oktatásban TananyagokKészségek és Értékelési képességek módszerek Tudás IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 9. 9. Lévai Dóra Hazai sztenderdek1. A tanuló személyiségfejlesztése2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése3. Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása4. A pedagógiai folyamat tervezése5. A tanulási folyamat szervezése és irányítása6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése7. Szakmai együttműködés és kommunikáció8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért (Falus és mtsai, 2006; 2011) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 10. 10. Lévai DóraA digitális együttélés szabályai e-Etikett IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 11. 11. Lévai DóraHazai helyzetkép: eLemér IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 12. 12. Lévai Dóra Félelmek, tévképzetek, hiedelmeka tanítás minőségének a tanítás minősége csökkenése javulhata tanár szerepének háttérbe szorulása a tanár szerepe átalakula tanár és a diákok közötti kapcsolatok a tanár és a diákok gyengülése közötti kapcsolatoka diákok egymás közötti erősödhetnek kapcsolatának a diákok egymás közötti gyengülése kapcsolatának (Bower, 2001; idézi kiterjedése Komenczi, 2009, 137.) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 13. 13. Lévai Dóra Fontos, hogy pedagógusként…• Nem lehet rejtőzködni!• Átlátható, követhető, hiteles legyen a munkánk!• Digitális lábnyomunk!• Példát mutassunk online jelenlétünkkel• Értékeket közvetítsünk, neveljünk – az iskola falain kívül is.• Figyelembe vegyük a diákok megjelenő igényeit, és azokra reagáljunk! IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 14. 14. Lévai DóraKöszönöm a figyelmet! Lévai Dóra levaidora.hu levai.dora@ppk.elte.hu IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.

×