Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet

Levai Dora
Levai Doraegyetemi tanársegéd/assistant lecturer at ELTE PPK
Lévai Dóra
 A pedagógus szerepe az
információs társadalomban
      Lévai Dóra   IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
     Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

             Vázlatpontok

•  Az információs társadalom hatásai
•  A pedagógus az információs társadalomban
•  Nemzetközi pedagógus IKT-kompetenciák – ISTE
•  UNESCO – IKT az oktatásban
•  Hazai sztenderdek, gyakorlatok
•  eEtiquette/eEtikett
•  eLemér
          IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
            Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

Az információs társadalom hatásai            gazdasági    oktatási-
    nevelési
               társadalmi
    IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
      Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

     A pedagógus az információs társadalom korában

A pedagógusoknak az
  információs társadalom
• hiteles
• (e-)tudatos
• Információátadóivá,
  oktatóivá és nevelőivé kell
  válniuk!                      Elvárások
(Z. Karvalics, 2003; Komenczi,
  2009; Kőfalvi, 2006; Benedek,
  2008; Ollé, 2011; Hunya,
  2009)               Társadalom      Szülők  Tanulók

             IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
               Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

“A pedagógusok a magyar társadalom legnépesebb
 értelmiségi csoportját alkotják. Természetes igényük,
 életformájuk az állandó tanulás és a környezet, a
 társadalom életének alakításában való alkotó
 részvétel.”
        IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
          Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

  ISTE: International Society for Technology in Education


• Tanárok informatikai
 kompetenciái – nemzetközi
 standardok
• az Egyesült Államok tanárai
 számára íródott, a
 kompetencia kérdésének
 gyakorlatiasabb
 megközelítéséhez nyújthat
 segítséget


          IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
            Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

ISTE: International Society for Technology in Education

  A tanulás és kreativitás kibontakozásának támogatása


  A digitális kor tanulási folyamatának és értékelésének
  tervezése és fejlesztése

  A digitális kor munka- és tanulási folyamatának
  modellezése

  A digitális állampolgárság és a felelősség előmozdítása
  és modellezése

  Szakmai fejlődésben és vezetésben való részvétel


         IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
           Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

   UNESCO: IKT az oktatásban

        Tananyagok


Készségek és              Értékelési
 képességek              módszerek            Tudás

     IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
       Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

          Hazai sztenderdek

1. A tanuló személyiségfejlesztése
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése,
  fejlesztése
3. Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása
4. A pedagógiai folyamat tervezése
5. A tanulási folyamat szervezése és irányítása
6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók
  személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
7. Szakmai együttműködés és kommunikáció
8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

                        (Falus és mtsai, 2006; 2011)

           IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
             Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

A digitális együttélés szabályai
       e-Etikett
   IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
     Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

Hazai helyzetkép: eLemér
  IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
    Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

     Félelmek, tévképzetek, hiedelmek

a tanítás minőségének        a tanítás minősége
  csökkenése              javulhat
a tanár szerepének
  háttérbe szorulása        a tanár szerepe átalakul
a tanár és a diákok
  közötti kapcsolatok        a tanár és a diákok
  gyengülése              közötti kapcsolatok
a diákok egymás közötti         erősödhetnek
  kapcsolatának           a diákok egymás közötti
  gyengülése              kapcsolatának
     (Bower, 2001; idézi      kiterjedése
    Komenczi, 2009, 137.)

            IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
              Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra

      Fontos, hogy pedagógusként…

• Nem lehet rejtőzködni!
• Átlátható, követhető, hiteles legyen a
 munkánk!
• Digitális lábnyomunk!
• Példát mutassunk online jelenlétünkkel
• Értékeket közvetítsünk, neveljünk – az iskola
 falain kívül is.
• Figyelembe vegyük a diákok megjelenő
 igényeit, és azokra reagáljunk!


           IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
             Budapest, 2012. február 3-4.
Lévai Dóra
Köszönöm a figyelmet!


    Lévai Dóra
    levaidora.hu
 levai.dora@ppk.elte.hu
  IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
    Budapest, 2012. február 3-4.
1 of 14

More Related Content

Viewers also liked(10)

Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet

 • 1. Lévai Dóra A pedagógus szerepe az információs társadalomban Lévai Dóra IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 2. Lévai Dóra Vázlatpontok • Az információs társadalom hatásai • A pedagógus az információs társadalomban • Nemzetközi pedagógus IKT-kompetenciák – ISTE • UNESCO – IKT az oktatásban • Hazai sztenderdek, gyakorlatok • eEtiquette/eEtikett • eLemér IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 3. Lévai Dóra Az információs társadalom hatásai gazdasági oktatási- nevelési társadalmi IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 4. Lévai Dóra A pedagógus az információs társadalom korában A pedagógusoknak az információs társadalom • hiteles • (e-)tudatos • Információátadóivá, oktatóivá és nevelőivé kell válniuk! Elvárások (Z. Karvalics, 2003; Komenczi, 2009; Kőfalvi, 2006; Benedek, 2008; Ollé, 2011; Hunya, 2009) Társadalom Szülők Tanulók IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 5. Lévai Dóra “A pedagógusok a magyar társadalom legnépesebb értelmiségi csoportját alkotják. Természetes igényük, életformájuk az állandó tanulás és a környezet, a társadalom életének alakításában való alkotó részvétel.” IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 6. Lévai Dóra ISTE: International Society for Technology in Education • Tanárok informatikai kompetenciái – nemzetközi standardok • az Egyesült Államok tanárai számára íródott, a kompetencia kérdésének gyakorlatiasabb megközelítéséhez nyújthat segítséget IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 7. Lévai Dóra ISTE: International Society for Technology in Education A tanulás és kreativitás kibontakozásának támogatása A digitális kor tanulási folyamatának és értékelésének tervezése és fejlesztése A digitális kor munka- és tanulási folyamatának modellezése A digitális állampolgárság és a felelősség előmozdítása és modellezése Szakmai fejlődésben és vezetésben való részvétel IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 8. Lévai Dóra UNESCO: IKT az oktatásban Tananyagok Készségek és Értékelési képességek módszerek Tudás IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 9. Lévai Dóra Hazai sztenderdek 1. A tanuló személyiségfejlesztése 2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 3. Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása 4. A pedagógiai folyamat tervezése 5. A tanulási folyamat szervezése és irányítása 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 7. Szakmai együttműködés és kommunikáció 8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért (Falus és mtsai, 2006; 2011) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 10. Lévai Dóra A digitális együttélés szabályai e-Etikett IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 11. Lévai Dóra Hazai helyzetkép: eLemér IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 12. Lévai Dóra Félelmek, tévképzetek, hiedelmek a tanítás minőségének a tanítás minősége csökkenése javulhat a tanár szerepének háttérbe szorulása a tanár szerepe átalakul a tanár és a diákok közötti kapcsolatok a tanár és a diákok gyengülése közötti kapcsolatok a diákok egymás közötti erősödhetnek kapcsolatának a diákok egymás közötti gyengülése kapcsolatának (Bower, 2001; idézi kiterjedése Komenczi, 2009, 137.) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 13. Lévai Dóra Fontos, hogy pedagógusként… • Nem lehet rejtőzködni! • Átlátható, követhető, hiteles legyen a munkánk! • Digitális lábnyomunk! • Példát mutassunk online jelenlétünkkel • Értékeket közvetítsünk, neveljünk – az iskola falain kívül is. • Figyelembe vegyük a diákok megjelenő igényeit, és azokra reagáljunk! IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 14. Lévai Dóra Köszönöm a figyelmet! Lévai Dóra levaidora.hu levai.dora@ppk.elte.hu IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.