Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digitális műveltség, digitális kommunikáció.

2,720 views

Published on

Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digitális műveltség, digitális kommunikáció. Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés. VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, 2013. szeptember 6-7.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digitális műveltség, digitális kommunikáció.

  1. 1. Digitális állampolgárság az információs társadalomban ELTE PPK Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés Debrecen, 2013. szeptember 6-7.
  2. 2. A pedagógusok digitális kompetenciái Lévai Dóra egyetemi tanársegéd ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
  3. 3. Tanári kompetenciák ● INTASC (1990-es évek, USA) ● Falus Iván és munkacsoportja (2006) ● Kotschy Beáta és munkacsoportja (2011) ○ EMMI 2013 ● A tanuló személyiségfejlesztése ● A tanulói csoportok alakítása ● Pedagógiai folyamat tervezése ● Szaktudományi tudás integrálása ● Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése ● A tanulási folyamat szervezése, irányítása ● Pedagógiai értékelés ● Szakmai együttműködés és kommunikáció ● Elköteleződés a szakmai fejlődés és önművelés iránt ISTE NETS (2000, 2008) ● Témakörök: ○ Inspiráció és facilitálás ○ Tervezés és értékelés ○ Modellezés ○ Példamutatás ○ Önfejlesztés
  4. 4. XXI. századi kompetenciák ● XXI. századi készségek és képességek ● Oktatásban történő változás (Carroll, 2007; Burmark, 2002; Riddle, 2009; Frey és Fisher, 2008), P21 ○ Tanárok ○ Tanulók ○ Társadalom (Ferrari, 2012)
  5. 5. ● A digitális állampolgárság részkompetenciái mint tanári kompetenciák ( Ribble, 2009; Thieman, 2011; Ohler, 2012, Ollé, 2012) ○ értékteremtés és produktivitás ■ közösségre nézve fejlesztő hatású ■ egyén és közösség által elfogadott ■ hagyományos és online környezet egymásra hatása ■ a kialakult értékrend meghatározza a produktivitást ■ közösségi tudásmegosztás ■ az idő az információs társadalom legnagyobb értéke ■ idővel való hatékony gazdálkodás ■ az értékteremtés és értékközvetítés fogalma a nevelés és oktatás egyik központi tárgyköre ■ értékes információk felfedezése és megértése ■ értékközvetítés és hitelesség Digitális állampolgárság
  6. 6. Köszönöm szépen a figyelmet! www.levaidora.hu levai.dora@ppk.elte.hu

×