A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban

Levai Dora
Levai Doraegyetemi tanársegéd/assistant lecturer at ELTE PPK
Lévai Dóra 
ELTE PPK 
Neveléstudományi Intézet 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban
„Segíts, nekem, hogy egyedül dolgozhassak!” 
(Maria Montessori, 1870-1952) 
 a tükrözött osztályterem (TO) egy tanulói bevonódást támogató és tanulói érdeklődésen 
érdeklődésen alapuló módszer 
 a tanulói passzivitás aktivitássá válhat 
 a tanuló a tevékenysége során önálló, érdeklődő 
 a tanulói kérdésekre van idő 
 a tanulói kérdéseknek van helye 
 előadóterem helyett műhely (Hörsaal helyett Arbeitsaal) 
 a tanár a katedra mögött  a tanár a tanulók között 
 a tanteremben lévő csend megszűnhet 
 a tanár figyelme kiterjedhet 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 2
Hagyományos osztályterem Tükrözött osztályterem 
Létre-hozás 
Kiértékelés 
Elemzés 
Alkalmazás 
Megértés 
Emlékezés 
Létre-hozás 
Kiértékelés 
Elemzés 
Alkalmazás 
Megértés 
Emlékezés 
A tanulók felelősek 
azért, hogy a házi 
feladatot otthon 
megoldják. 
A tanár bemutatja 
az új tananyagot a 
tanteremben. 
A tanulók és a tanár 
együttes felelőssége, 
hogy ezeken a szinteken, 
a tanteremben 
dolgozzanak a 
tananyaggal. 
A tanár otthoni 
feldolgozásra adja 
új tananyagot. 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 3
 MOOC-ok és TO-k lehetőségei 
 biztosítottak a tanulók előzetes ismeretei 
 videó fontossága: előre is fel tudnak készülni a diákok, de utólag is megtekinthetik, 
ismétlésképpen 
 a tanár nem helyettesíthető, nem is ez a cél 
 kiemel 
 részletez 
 szűr 
 támogat 
 eligazít 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 4
 Meg tudja-e tartani a tanár úgy a hagyományos szerepét, hogy közben a tanulókhoz is 
közelebb kerül? 
 Ki lehet-e szűrni az interneten (is) elérhető források lényegét a diákok számára? 
 Lehet-e a tanár egy személyben kiindulópont, illetve megjelenhet-e az egyéni tanulást 
támogató, mentoráló szerepben is? 
 Lehetséges-e úgy tanítani, hogy a tanulók a saját tanulási tevékenységükért is felelősek 
legyenek? 
 A TO ezekre ad választ és segít elindulni az úton :) 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 5
 motiválatlanság, fegyelmezetlenség megelőzésére  
 a tanteremben töltött idő érték és értékes 
 USA, MOOC-ok 
 egyszerű és innovatív egyben 
 szabadidőt teremt a tanteremben a feldolgozásra és közös gondolkodásra 
 a TO felcseréli a tanítási óra követésének helyszínét és azt, hogy hol tanulnak és oldják 
meg a feladatokat a tanulók 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 6
Videós órák otthonról, majd kiscsoportos feldolgozás közösen, a tanár által támogatva, 
egyéni tanulási utak követésével és egyéni igények figyelembevételével: 
 0. szakasz: motiválás, érdeklődés felkeltése 
 1. szakasz: a TO-val a tanár a diákok számára válogatott forrásokat biztosít, amely 
lehet videó, e-könyv, multimédiás elem 
 2. szakasz: műhely, beszélgetés, vita, kérdések megbeszélése 
 3. szakasz: produktív szakasz 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 7
Hagyományos osztályterem 
 Bevezetésképpen a vers fogalmát beszéljük meg az 
osztályteremben, illetve a vers műfajának 
kialakulásáról szólunk. 
 Példaként megnézünk és elemzünk egy-két verset 
 Otthoni feladat egy adott szerkezetű vers megírása 
 Az elsajátított ismeretek számonkérése 
Otthon, egyedül nem olyan egyszerű a feladat  a 
tanulók elfáradhatnak, vagy kedvüket és 
motiváltságukat veszíthetik. 
Tükrözött osztályterem 
 A tanulók otthon megnéznek egy videót, amely a 
versírás alapjaiba vezeti be őket. 
 Közösen verset írnak az osztályban (kis 
csoportokban vagy párban) 
 A kompetenciák ellenőrzése 
A tanteremben, a feladat során a tanár támogathat, 
aki valódi segítséget tud adni a produktum 
kialakításához. 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 8
 Több időt ad a személyes kapcsolattartásra. 
 A tanulói felelősséget támogató módszer. 
 Egy olyan közeg, amelyben a tanár támogató szerepben jelenik meg. 
 Az instruktív és a konstruktív modell együttese. 
 Egy olyan közeg, amelyben a hiányzó tanulók sem maradnak le. 
 A csoportalkotás egy módja. 
 Egy tartalommegőrző megoldás. 
 Egy örömteli tevékenység. 
 Egy egyéni tanulási utakat támogató lehetőség. 
 Egy ösztönző, tehetségfejlesztő és motiváló, felzárkóztató közeg is lehet egyben. 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 9
 Nem az online videó szinonimája. 
 Nem egy olyan módszer, amelyben videó helyettesíti a tanárt. 
 Nem egy online kurzus. 
 Nem egy helyettesítő ötlet a tanórák multimédiás kiváltásához. 
 Nem egy olyan módszer, amelyben a tanulók minden idejüket számítógép előtt ülve töltik. 
 Nem egy olyan módszer, amelyben a tanulók csak önállóan dolgoznak. 
 Nem egy kapcsolatokat elszemélytelenítő módszer. 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 10
 internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet vagy okostelefon 
 e-mail fiók 
 böngésző 
 online szolgáltatások, programok 
 (valamilyen irodai programcsomag) 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 11
 Legyünk láthatóak! (Moodle, Edmodo, Edu2.0, Weboldal, Weordpress, Blog, Google 
Plus, Facebook csoport, Google site, stb.) 
 Tegyük elérhetővé a videónkat, podcastünket! 
 Tegyünk elérhetővé megoldott példákat és mintafeladatokat, ha a feladat úgy kívánja! 
 Tegyünk elérhetővé tanácsokat és útmutatót az otthoni feldolgozáshoz kapcsolódóan! 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 12
 Ha kiválasztottunk egy felületet, az alábbi lépéseink vannak hátra: 
 egy kurzusfelület megszerkesztése, kialakítása (ez lehet online közösség is) 
 a kurzus/tananyag felosztása tanulási egységekre 
 minden, a tanulás során használható elem közzététele: 
 dokumentumok 
 képek 
 prezentációk 
 szkennelt fájlok 
 videók, stb. 
 feladatok leírása 
 Egyéni tanulásra alkalmas elemek, tartalmak 
 Tanulói saját oldalak is létrehozhatóak 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 13
 Előnyük a tanulóknak: 
 Mindig, minden egy helyen 
 Előny a tanároknak: 
 Archiválás lehetősége 
 A diákok számára egy forrást szükséges megadni 
 Folyamatosan bővíthető 
 Más tanárok számára is előny lehet a hozzáférés biztosítása. 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 14
 Érdemes felmérnünk, hogy az adott témában milyen elemek állnak már készen 
rendelkezésre. 
 Tanácsok saját videó esetén: 
 Ne legyen túl hosszú, inkább bontsuk kisebb elemekre! 
 Bontsuk részekre! 
 Maradjunk a témánál! 
 Készítsünk elő mindent, amely egy videó elkészítéséhez szükséges (ppt, word, linkek, stb.)! 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 15
 Megfelelő program kiválasztása (képernyőfelvétel: pl. ww.screencast-o-matic.com/, de 
akár Google Hangouts is lehet) 
 A videók megvalósítási lehetőségei: 
 a videó lehet egy PPT magyarázata is 
 egy weboldalon lévő navigálás magyarázata és felvétele 
 más filmek bemutatása 
 egy Exceles számítás, képlet magyarázata 
 egy kísérlet magyarázata 
 egy szöveges dokumentum létrehozásának felvétele és magyarázata 
 egy speciális program használatának bemutatása, stb. 
 Mikrofon a hang rögzítéséhez szükséges 
 Többszöri próbálkozás is előfordulhat 
 Nem szükséges tökéletesnek lennie 
 A legfontosabb, hogy merjük megtenni az első lépést  
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 16
 Néhány lehetséges megvalósítási mód: 
 Google Hangouts 
 Prezentáció és hang 
 Képernyőkép és hang 
 YouTube vagy Vimeo pl. jó csatorna lehet. 
 (Konvertálás) 
 Láthatóság, hozzáférhetőség 
 Felhasználói jogok 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 17
Mit nyertünk ezzel? 
 Csak egy új forrás áll a tanulók rendelkezésére? 
 Nem csak! :) 
 Van egy oldalunk, ahol a tananyaggal kapcs. infók megtalálhatóak bármikor, internetkapcsolattal 
bárhol. 
 Van egy videónk, ami sokkal inkább támogatja a megértést és bevonódást, mint a könyv, szöveg. 
 Előzetes tájékozódás, felkészülés, kérdések megfogalmazása már lehetséges. 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 18
 A tanulás aktív folyamat 
 Autonóm tanulás lehetősége: 
 Előzetes elképzelés 
 Kérdések, kételyek megfogalmazása 
 A tananyag pontos megértésének biztosítása 
 Tanulótársak segítése, támogatása 
 Az órába való bekapcsolódás is könnyebb 
 Órai ismétlés lehetősége adott 
 Csoportmunka: folyamatos tanulói készülés 
 Tanulók egyéni támogatása biztosított 
 Az iskolában átélhető és nem eltölthető az idő 
 Különböző kooperatív csoportmunkák találhatóak ki 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 19
 érdekes, eddig nem használt módszer 
 kreatív 
 differenciált 
 egyéni megoldási lehetőségek biztosítása 
 a frontális órák aránya csökken 
 a tudásátadás tanári kizárólagossága így folyamatosan csökken 
 a konkrét problémamegoldás a tanulók feladata 
 különböző kooperatív csoportmunkák találhatóak ki, ez a témától/tanártól függ 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 20
 félév/tanév elején egy online felület kialakítása egy kiválasztott platformon 
 a heti óraszámok függvényében el lehet dönteni, hogy 
 egy óra otthoni videó legyen, az azt követő az órai feladat, vagy pedig 
 pl. hétvégén legyen elérhető a videó, és a következő két alkalom szóljon a feldolgozásról 
 a csoportok beosztása, a feladattípusok közös megegyezés alapján alakíthatóak ki 
 az értékelésnek is motiválónak kell lennie, ez nem ronthatja el a tanulók lelkesedését, 
ha valamit nem tudnak 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 21
 Houston és Lin, 2010 
 Khan Akadémia és TO, matematika: alacsony és közepes teljesítmény: 13%, majd 3% lett. 
 a tanulók 75%-a jobban szerette a közös időt megbeszélésre szánni, mint frontális tanítás 
keretében tanulni 
 Deslauriers, Shelen, Wieman, 2011 
 2 osztály 
 TO-ban: 74 pont 
 hagyományos osztályban41 pont 
 Biztos, hogy 
 a tanulók bevonódását segíti, támogatja 
 motiválóbb így tanulni. 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 22
 Ha nem nézik meg a videót a tanulók? 
 Ez egy fontos pont, alapvető fontosságú, hogy ezt megnézzék a videót a tanulók. 
 Nem baj, hogy még több otthoni feladatot adunk? 
 Így az otthoni munka a hagyományoshoz képest élvezetesebb, kevésbé fáradságos és 
könnyebb, hasznosabb lehet a tanulási tevékenység szempontjából. 
 Nem biztos,hogy egy videó önmagában javíthatja a minőséget. 
 Valóban, a TO-t jól kell tudni csinálni. 
 A TO-ban a videó nem csak egy forrás. 
 Nem növeli a digitális szakadékot? 
 Jelenleg a szabadidőben gyakoribb a netes tevékenység, mint a tanuláshoz kapcsolódóan. 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 23
 szokás; először nehezen megy az átállás 
 iskola=frontális + felelés/dolgozat 
 ha más tanárok nem így csinálják, akkor nehezebb a kivitelezés 
 sok idő szükséges a pontos tervezéshez 
 digitális kompetenciákra is szükség van, anélkül nem megy 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 24
 Előnyök: 
 valódi élmények 
 kompetenciák fejlesztése 
 tanulók megismerésének lehetősége 
 tanulókkal való kommunikáció változik 
 a nehezebben haladó tanulók támogatására is több időnk jut 
 a jobban teljesítők segíteni tudnak a gyengébbeknek 
 differenciált munkára is lehetőséget ad 
 mások is tanulhatnak a videókból 
 költséghatékony megoldás 
 Hátrányok: 
 függőséget okoz , ha egyszer kipróbáltuk, és elnyerte a tanulók tetszését, már nehezen 
térhetünk vissza a hagyományos tanulásszervezési módokhoz 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 25
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student 
in Every Class Every Day. Eugene, OR: International Society for Technology in 
Maurizio Maglioni e Fabio Biscaro (2014): La classe capovolta. Innovare la 
didattica con la flipped classroom 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 26
Lévai Dóra 
levaidora.hu 
TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban
1 of 27

Recommended

تطبيقات قوقل في التعليم by
تطبيقات قوقل في التعليمتطبيقات قوقل في التعليم
تطبيقات قوقل في التعليمYosef Alfaifi
3.9K views20 slides
كتيب بعض المفاهيم الخاطئة حول التعلم النشط النهائي by
كتيب بعض المفاهيم الخاطئة حول التعلم النشط النهائيكتيب بعض المفاهيم الخاطئة حول التعلم النشط النهائي
كتيب بعض المفاهيم الخاطئة حول التعلم النشط النهائيTeaching Skills
2.8K views18 slides
Tükrözött osztályterem a gyakorlatban by
Tükrözött osztályterem a gyakorlatbanTükrözött osztályterem a gyakorlatban
Tükrözött osztályterem a gyakorlatbanhulberl
1.2K views35 slides
A tanulás új útjai by
A tanulás új útjaiA tanulás új útjai
A tanulás új útjaiLevai Dora
764 views15 slides
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála... by
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...hulberl
1.1K views38 slides
Digitális nemzedék konferencia - 2015 - Konferenciakötet by
Digitális nemzedék konferencia - 2015 - KonferenciakötetDigitális nemzedék konferencia - 2015 - Konferenciakötet
Digitális nemzedék konferencia - 2015 - KonferenciakötetUjhelyiné Szeverényi Irma
2.9K views62 slides

More Related Content

Similar to A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban

Tukrozott osztalyterem ismerteto by
Tukrozott osztalyterem ismertetoTukrozott osztalyterem ismerteto
Tukrozott osztalyterem ismertetoTamás Gál
279 views28 slides
Nyitott oktatás (videó link a leírásban) by
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)Nyitott oktatás (videó link a leírásban)
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)mimuzeumunk
184 views9 slides
Nyitott oktatás by
Nyitott oktatásNyitott oktatás
Nyitott oktatásmimuzeumunk
138 views9 slides
Innovatív tanár képzési ismertető by
Innovatív tanár képzési ismertetőInnovatív tanár képzési ismertető
Innovatív tanár képzési ismertetőITStudy Ltd.
216 views2 slides
Fordított tanulás a szakképzésben by
Fordított tanulás a szakképzésbenFordított tanulás a szakképzésben
Fordított tanulás a szakképzésbenITStudy Ltd.
297 views2 slides
Innovativ tanar ismerteto by
Innovativ tanar ismertetoInnovativ tanar ismerteto
Innovativ tanar ismertetoITStudy Ltd.
250 views2 slides

Similar to A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban(20)

Tukrozott osztalyterem ismerteto by Tamás Gál
Tukrozott osztalyterem ismertetoTukrozott osztalyterem ismerteto
Tukrozott osztalyterem ismerteto
Tamás Gál279 views
Nyitott oktatás (videó link a leírásban) by mimuzeumunk
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)Nyitott oktatás (videó link a leírásban)
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)
mimuzeumunk184 views
Nyitott oktatás by mimuzeumunk
Nyitott oktatásNyitott oktatás
Nyitott oktatás
mimuzeumunk138 views
Innovatív tanár képzési ismertető by ITStudy Ltd.
Innovatív tanár képzési ismertetőInnovatív tanár képzési ismertető
Innovatív tanár képzési ismertető
ITStudy Ltd.216 views
Fordított tanulás a szakképzésben by ITStudy Ltd.
Fordított tanulás a szakképzésbenFordított tanulás a szakképzésben
Fordított tanulás a szakképzésben
ITStudy Ltd.297 views
Innovativ tanar ismerteto by ITStudy Ltd.
Innovativ tanar ismertetoInnovativ tanar ismerteto
Innovativ tanar ismerteto
ITStudy Ltd.250 views
Innovatív tanár ismertető by ITStudy Ltd.
Innovatív tanár ismertetőInnovatív tanár ismertető
Innovatív tanár ismertető
ITStudy Ltd.1.9K views
óRavázlat csóka eszter by Eszter Csóka
óRavázlat csóka eszteróRavázlat csóka eszter
óRavázlat csóka eszter
Eszter Csóka977 views
Elektonikus médiumok és tananyagok óravázlat forgo by sziszi71
Elektonikus médiumok és tananyagok óravázlat forgoElektonikus médiumok és tananyagok óravázlat forgo
Elektonikus médiumok és tananyagok óravázlat forgo
sziszi71981 views
Projetkadatlap ITF 2010 Sutka Iren by Sutka Irén
Projetkadatlap ITF 2010 Sutka IrenProjetkadatlap ITF 2010 Sutka Iren
Projetkadatlap ITF 2010 Sutka Iren
Sutka Irén417 views
Digitális pedagógia kern zoltán_4 by Zoltán Kern
Digitális pedagógia kern zoltán_4Digitális pedagógia kern zoltán_4
Digitális pedagógia kern zoltán_4
Zoltán Kern762 views
Hejőkeresztúr nyomán by eosztalyos
Hejőkeresztúr nyománHejőkeresztúr nyomán
Hejőkeresztúr nyomán
eosztalyos2.2K views
Dorner Helga: Online kollaboratív szeminárium by Helga Dorner
Dorner Helga: Online kollaboratív szemináriumDorner Helga: Online kollaboratív szeminárium
Dorner Helga: Online kollaboratív szeminárium
Helga Dorner407 views
Blended learning és a kifordított osztályterem by Sulinetwork
Blended learning és a kifordított osztályteremBlended learning és a kifordított osztályterem
Blended learning és a kifordított osztályterem
Sulinetwork 669 views
képzők képzése - 2 by Tamás A.
képzők képzése - 2képzők képzése - 2
képzők képzése - 2
Tamás A.623 views
SDT a magyartanításban by tewy0925
SDT a magyartanításbanSDT a magyartanításban
SDT a magyartanításban
tewy0925200 views
Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatás by Dr. Ollé János
Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatásKomplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatás
Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatás
Dr. Ollé János449 views
Blended learning by MAP
Blended learningBlended learning
Blended learning
MAP 500 views
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t... by Márta Kovács
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Márta Kovács6.3K views

More from Levai Dora

BKF eLearning műhely by
BKF eLearning műhelyBKF eLearning műhely
BKF eLearning műhelyLevai Dora
618 views11 slides
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus... by
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...Levai Dora
1.2K views12 slides
A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével by
A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségévelA pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével
A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségévelLevai Dora
1.1K views25 slides
Időgazdálkodás by
IdőgazdálkodásIdőgazdálkodás
IdőgazdálkodásLevai Dora
822 views6 slides
Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit... by
Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit...Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit...
Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit...Levai Dora
3.3K views9 slides
Tavoktatas tanarszerep by
Tavoktatas tanarszerepTavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerepLevai Dora
672 views15 slides

More from Levai Dora(12)

BKF eLearning műhely by Levai Dora
BKF eLearning műhelyBKF eLearning műhely
BKF eLearning műhely
Levai Dora618 views
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus... by Levai Dora
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógus...
Levai Dora1.2K views
A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével by Levai Dora
A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségévelA pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével
A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével
Levai Dora1.1K views
Időgazdálkodás by Levai Dora
IdőgazdálkodásIdőgazdálkodás
Időgazdálkodás
Levai Dora822 views
Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit... by Levai Dora
Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit...Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit...
Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digit...
Levai Dora3.3K views
Tavoktatas tanarszerep by Levai Dora
Tavoktatas tanarszerepTavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerep
Levai Dora672 views
Oktinf konf pedagogusszerep_blog by Levai Dora
Oktinf konf pedagogusszerep_blogOktinf konf pedagogusszerep_blog
Oktinf konf pedagogusszerep_blog
Levai Dora330 views
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet by Levai Dora
Oktinf konf pedagogusszerep_elmeletOktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Levai Dora447 views
Onk 2011 szimpózium by Levai Dora
Onk 2011 szimpóziumOnk 2011 szimpózium
Onk 2011 szimpózium
Levai Dora423 views
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat? by Levai Dora
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
Levai Dora773 views
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján by Levai Dora
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánA bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
Levai Dora526 views
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből by Levai Dora
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögébőlA Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
Levai Dora452 views

A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban

 • 1. Lévai Dóra ELTE PPK Neveléstudományi Intézet TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban
 • 2. „Segíts, nekem, hogy egyedül dolgozhassak!” (Maria Montessori, 1870-1952)  a tükrözött osztályterem (TO) egy tanulói bevonódást támogató és tanulói érdeklődésen érdeklődésen alapuló módszer  a tanulói passzivitás aktivitássá válhat  a tanuló a tevékenysége során önálló, érdeklődő  a tanulói kérdésekre van idő  a tanulói kérdéseknek van helye  előadóterem helyett műhely (Hörsaal helyett Arbeitsaal)  a tanár a katedra mögött  a tanár a tanulók között  a tanteremben lévő csend megszűnhet  a tanár figyelme kiterjedhet TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 2
 • 3. Hagyományos osztályterem Tükrözött osztályterem Létre-hozás Kiértékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Emlékezés Létre-hozás Kiértékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Emlékezés A tanulók felelősek azért, hogy a házi feladatot otthon megoldják. A tanár bemutatja az új tananyagot a tanteremben. A tanulók és a tanár együttes felelőssége, hogy ezeken a szinteken, a tanteremben dolgozzanak a tananyaggal. A tanár otthoni feldolgozásra adja új tananyagot. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 3
 • 4.  MOOC-ok és TO-k lehetőségei  biztosítottak a tanulók előzetes ismeretei  videó fontossága: előre is fel tudnak készülni a diákok, de utólag is megtekinthetik, ismétlésképpen  a tanár nem helyettesíthető, nem is ez a cél  kiemel  részletez  szűr  támogat  eligazít TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 4
 • 5.  Meg tudja-e tartani a tanár úgy a hagyományos szerepét, hogy közben a tanulókhoz is közelebb kerül?  Ki lehet-e szűrni az interneten (is) elérhető források lényegét a diákok számára?  Lehet-e a tanár egy személyben kiindulópont, illetve megjelenhet-e az egyéni tanulást támogató, mentoráló szerepben is?  Lehetséges-e úgy tanítani, hogy a tanulók a saját tanulási tevékenységükért is felelősek legyenek?  A TO ezekre ad választ és segít elindulni az úton :) TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 5
 • 6.  motiválatlanság, fegyelmezetlenség megelőzésére   a tanteremben töltött idő érték és értékes  USA, MOOC-ok  egyszerű és innovatív egyben  szabadidőt teremt a tanteremben a feldolgozásra és közös gondolkodásra  a TO felcseréli a tanítási óra követésének helyszínét és azt, hogy hol tanulnak és oldják meg a feladatokat a tanulók TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 6
 • 7. Videós órák otthonról, majd kiscsoportos feldolgozás közösen, a tanár által támogatva, egyéni tanulási utak követésével és egyéni igények figyelembevételével:  0. szakasz: motiválás, érdeklődés felkeltése  1. szakasz: a TO-val a tanár a diákok számára válogatott forrásokat biztosít, amely lehet videó, e-könyv, multimédiás elem  2. szakasz: műhely, beszélgetés, vita, kérdések megbeszélése  3. szakasz: produktív szakasz TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 7
 • 8. Hagyományos osztályterem  Bevezetésképpen a vers fogalmát beszéljük meg az osztályteremben, illetve a vers műfajának kialakulásáról szólunk.  Példaként megnézünk és elemzünk egy-két verset  Otthoni feladat egy adott szerkezetű vers megírása  Az elsajátított ismeretek számonkérése Otthon, egyedül nem olyan egyszerű a feladat  a tanulók elfáradhatnak, vagy kedvüket és motiváltságukat veszíthetik. Tükrözött osztályterem  A tanulók otthon megnéznek egy videót, amely a versírás alapjaiba vezeti be őket.  Közösen verset írnak az osztályban (kis csoportokban vagy párban)  A kompetenciák ellenőrzése A tanteremben, a feladat során a tanár támogathat, aki valódi segítséget tud adni a produktum kialakításához. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 8
 • 9.  Több időt ad a személyes kapcsolattartásra.  A tanulói felelősséget támogató módszer.  Egy olyan közeg, amelyben a tanár támogató szerepben jelenik meg.  Az instruktív és a konstruktív modell együttese.  Egy olyan közeg, amelyben a hiányzó tanulók sem maradnak le.  A csoportalkotás egy módja.  Egy tartalommegőrző megoldás.  Egy örömteli tevékenység.  Egy egyéni tanulási utakat támogató lehetőség.  Egy ösztönző, tehetségfejlesztő és motiváló, felzárkóztató közeg is lehet egyben. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 9
 • 10.  Nem az online videó szinonimája.  Nem egy olyan módszer, amelyben videó helyettesíti a tanárt.  Nem egy online kurzus.  Nem egy helyettesítő ötlet a tanórák multimédiás kiváltásához.  Nem egy olyan módszer, amelyben a tanulók minden idejüket számítógép előtt ülve töltik.  Nem egy olyan módszer, amelyben a tanulók csak önállóan dolgoznak.  Nem egy kapcsolatokat elszemélytelenítő módszer. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 10
 • 11.  internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet vagy okostelefon  e-mail fiók  böngésző  online szolgáltatások, programok  (valamilyen irodai programcsomag) TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 11
 • 12.  Legyünk láthatóak! (Moodle, Edmodo, Edu2.0, Weboldal, Weordpress, Blog, Google Plus, Facebook csoport, Google site, stb.)  Tegyük elérhetővé a videónkat, podcastünket!  Tegyünk elérhetővé megoldott példákat és mintafeladatokat, ha a feladat úgy kívánja!  Tegyünk elérhetővé tanácsokat és útmutatót az otthoni feldolgozáshoz kapcsolódóan! TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 12
 • 13.  Ha kiválasztottunk egy felületet, az alábbi lépéseink vannak hátra:  egy kurzusfelület megszerkesztése, kialakítása (ez lehet online közösség is)  a kurzus/tananyag felosztása tanulási egységekre  minden, a tanulás során használható elem közzététele:  dokumentumok  képek  prezentációk  szkennelt fájlok  videók, stb.  feladatok leírása  Egyéni tanulásra alkalmas elemek, tartalmak  Tanulói saját oldalak is létrehozhatóak TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 13
 • 14.  Előnyük a tanulóknak:  Mindig, minden egy helyen  Előny a tanároknak:  Archiválás lehetősége  A diákok számára egy forrást szükséges megadni  Folyamatosan bővíthető  Más tanárok számára is előny lehet a hozzáférés biztosítása. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 14
 • 15.  Érdemes felmérnünk, hogy az adott témában milyen elemek állnak már készen rendelkezésre.  Tanácsok saját videó esetén:  Ne legyen túl hosszú, inkább bontsuk kisebb elemekre!  Bontsuk részekre!  Maradjunk a témánál!  Készítsünk elő mindent, amely egy videó elkészítéséhez szükséges (ppt, word, linkek, stb.)! TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 15
 • 16.  Megfelelő program kiválasztása (képernyőfelvétel: pl. ww.screencast-o-matic.com/, de akár Google Hangouts is lehet)  A videók megvalósítási lehetőségei:  a videó lehet egy PPT magyarázata is  egy weboldalon lévő navigálás magyarázata és felvétele  más filmek bemutatása  egy Exceles számítás, képlet magyarázata  egy kísérlet magyarázata  egy szöveges dokumentum létrehozásának felvétele és magyarázata  egy speciális program használatának bemutatása, stb.  Mikrofon a hang rögzítéséhez szükséges  Többszöri próbálkozás is előfordulhat  Nem szükséges tökéletesnek lennie  A legfontosabb, hogy merjük megtenni az első lépést  TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 16
 • 17.  Néhány lehetséges megvalósítási mód:  Google Hangouts  Prezentáció és hang  Képernyőkép és hang  YouTube vagy Vimeo pl. jó csatorna lehet.  (Konvertálás)  Láthatóság, hozzáférhetőség  Felhasználói jogok TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 17
 • 18. Mit nyertünk ezzel?  Csak egy új forrás áll a tanulók rendelkezésére?  Nem csak! :)  Van egy oldalunk, ahol a tananyaggal kapcs. infók megtalálhatóak bármikor, internetkapcsolattal bárhol.  Van egy videónk, ami sokkal inkább támogatja a megértést és bevonódást, mint a könyv, szöveg.  Előzetes tájékozódás, felkészülés, kérdések megfogalmazása már lehetséges. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 18
 • 19.  A tanulás aktív folyamat  Autonóm tanulás lehetősége:  Előzetes elképzelés  Kérdések, kételyek megfogalmazása  A tananyag pontos megértésének biztosítása  Tanulótársak segítése, támogatása  Az órába való bekapcsolódás is könnyebb  Órai ismétlés lehetősége adott  Csoportmunka: folyamatos tanulói készülés  Tanulók egyéni támogatása biztosított  Az iskolában átélhető és nem eltölthető az idő  Különböző kooperatív csoportmunkák találhatóak ki TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 19
 • 20.  érdekes, eddig nem használt módszer  kreatív  differenciált  egyéni megoldási lehetőségek biztosítása  a frontális órák aránya csökken  a tudásátadás tanári kizárólagossága így folyamatosan csökken  a konkrét problémamegoldás a tanulók feladata  különböző kooperatív csoportmunkák találhatóak ki, ez a témától/tanártól függ TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 20
 • 21.  félév/tanév elején egy online felület kialakítása egy kiválasztott platformon  a heti óraszámok függvényében el lehet dönteni, hogy  egy óra otthoni videó legyen, az azt követő az órai feladat, vagy pedig  pl. hétvégén legyen elérhető a videó, és a következő két alkalom szóljon a feldolgozásról  a csoportok beosztása, a feladattípusok közös megegyezés alapján alakíthatóak ki  az értékelésnek is motiválónak kell lennie, ez nem ronthatja el a tanulók lelkesedését, ha valamit nem tudnak TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 21
 • 22.  Houston és Lin, 2010  Khan Akadémia és TO, matematika: alacsony és közepes teljesítmény: 13%, majd 3% lett.  a tanulók 75%-a jobban szerette a közös időt megbeszélésre szánni, mint frontális tanítás keretében tanulni  Deslauriers, Shelen, Wieman, 2011  2 osztály  TO-ban: 74 pont  hagyományos osztályban41 pont  Biztos, hogy  a tanulók bevonódását segíti, támogatja  motiválóbb így tanulni. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 22
 • 23.  Ha nem nézik meg a videót a tanulók?  Ez egy fontos pont, alapvető fontosságú, hogy ezt megnézzék a videót a tanulók.  Nem baj, hogy még több otthoni feladatot adunk?  Így az otthoni munka a hagyományoshoz képest élvezetesebb, kevésbé fáradságos és könnyebb, hasznosabb lehet a tanulási tevékenység szempontjából.  Nem biztos,hogy egy videó önmagában javíthatja a minőséget.  Valóban, a TO-t jól kell tudni csinálni.  A TO-ban a videó nem csak egy forrás.  Nem növeli a digitális szakadékot?  Jelenleg a szabadidőben gyakoribb a netes tevékenység, mint a tanuláshoz kapcsolódóan. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 23
 • 24.  szokás; először nehezen megy az átállás  iskola=frontális + felelés/dolgozat  ha más tanárok nem így csinálják, akkor nehezebb a kivitelezés  sok idő szükséges a pontos tervezéshez  digitális kompetenciákra is szükség van, anélkül nem megy TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 24
 • 25.  Előnyök:  valódi élmények  kompetenciák fejlesztése  tanulók megismerésének lehetősége  tanulókkal való kommunikáció változik  a nehezebben haladó tanulók támogatására is több időnk jut  a jobban teljesítők segíteni tudnak a gyengébbeknek  differenciált munkára is lehetőséget ad  mások is tanulhatnak a videókból  költséghatékony megoldás  Hátrányok:  függőséget okoz , ha egyszer kipróbáltuk, és elnyerte a tanulók tetszését, már nehezen térhetünk vissza a hagyományos tanulásszervezési módokhoz TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 25
 • 26. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Eugene, OR: International Society for Technology in Maurizio Maglioni e Fabio Biscaro (2014): La classe capovolta. Innovare la didattica con la flipped classroom TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 26
 • 27. Lévai Dóra levaidora.hu TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban