Successfully reported this slideshow.

A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban

2

Share

Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban

 1. 1. Lévai Dóra ELTE PPK Neveléstudományi Intézet TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban
 2. 2. „Segíts, nekem, hogy egyedül dolgozhassak!” (Maria Montessori, 1870-1952)  a tükrözött osztályterem (TO) egy tanulói bevonódást támogató és tanulói érdeklődésen érdeklődésen alapuló módszer  a tanulói passzivitás aktivitássá válhat  a tanuló a tevékenysége során önálló, érdeklődő  a tanulói kérdésekre van idő  a tanulói kérdéseknek van helye  előadóterem helyett műhely (Hörsaal helyett Arbeitsaal)  a tanár a katedra mögött  a tanár a tanulók között  a tanteremben lévő csend megszűnhet  a tanár figyelme kiterjedhet TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 2
 3. 3. Hagyományos osztályterem Tükrözött osztályterem Létre-hozás Kiértékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Emlékezés Létre-hozás Kiértékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Emlékezés A tanulók felelősek azért, hogy a házi feladatot otthon megoldják. A tanár bemutatja az új tananyagot a tanteremben. A tanulók és a tanár együttes felelőssége, hogy ezeken a szinteken, a tanteremben dolgozzanak a tananyaggal. A tanár otthoni feldolgozásra adja új tananyagot. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 3
 4. 4.  MOOC-ok és TO-k lehetőségei  biztosítottak a tanulók előzetes ismeretei  videó fontossága: előre is fel tudnak készülni a diákok, de utólag is megtekinthetik, ismétlésképpen  a tanár nem helyettesíthető, nem is ez a cél  kiemel  részletez  szűr  támogat  eligazít TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 4
 5. 5.  Meg tudja-e tartani a tanár úgy a hagyományos szerepét, hogy közben a tanulókhoz is közelebb kerül?  Ki lehet-e szűrni az interneten (is) elérhető források lényegét a diákok számára?  Lehet-e a tanár egy személyben kiindulópont, illetve megjelenhet-e az egyéni tanulást támogató, mentoráló szerepben is?  Lehetséges-e úgy tanítani, hogy a tanulók a saját tanulási tevékenységükért is felelősek legyenek?  A TO ezekre ad választ és segít elindulni az úton :) TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 5
 6. 6.  motiválatlanság, fegyelmezetlenség megelőzésére   a tanteremben töltött idő érték és értékes  USA, MOOC-ok  egyszerű és innovatív egyben  szabadidőt teremt a tanteremben a feldolgozásra és közös gondolkodásra  a TO felcseréli a tanítási óra követésének helyszínét és azt, hogy hol tanulnak és oldják meg a feladatokat a tanulók TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 6
 7. 7. Videós órák otthonról, majd kiscsoportos feldolgozás közösen, a tanár által támogatva, egyéni tanulási utak követésével és egyéni igények figyelembevételével:  0. szakasz: motiválás, érdeklődés felkeltése  1. szakasz: a TO-val a tanár a diákok számára válogatott forrásokat biztosít, amely lehet videó, e-könyv, multimédiás elem  2. szakasz: műhely, beszélgetés, vita, kérdések megbeszélése  3. szakasz: produktív szakasz TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 7
 8. 8. Hagyományos osztályterem  Bevezetésképpen a vers fogalmát beszéljük meg az osztályteremben, illetve a vers műfajának kialakulásáról szólunk.  Példaként megnézünk és elemzünk egy-két verset  Otthoni feladat egy adott szerkezetű vers megírása  Az elsajátított ismeretek számonkérése Otthon, egyedül nem olyan egyszerű a feladat  a tanulók elfáradhatnak, vagy kedvüket és motiváltságukat veszíthetik. Tükrözött osztályterem  A tanulók otthon megnéznek egy videót, amely a versírás alapjaiba vezeti be őket.  Közösen verset írnak az osztályban (kis csoportokban vagy párban)  A kompetenciák ellenőrzése A tanteremben, a feladat során a tanár támogathat, aki valódi segítséget tud adni a produktum kialakításához. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 8
 9. 9.  Több időt ad a személyes kapcsolattartásra.  A tanulói felelősséget támogató módszer.  Egy olyan közeg, amelyben a tanár támogató szerepben jelenik meg.  Az instruktív és a konstruktív modell együttese.  Egy olyan közeg, amelyben a hiányzó tanulók sem maradnak le.  A csoportalkotás egy módja.  Egy tartalommegőrző megoldás.  Egy örömteli tevékenység.  Egy egyéni tanulási utakat támogató lehetőség.  Egy ösztönző, tehetségfejlesztő és motiváló, felzárkóztató közeg is lehet egyben. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 9
 10. 10.  Nem az online videó szinonimája.  Nem egy olyan módszer, amelyben videó helyettesíti a tanárt.  Nem egy online kurzus.  Nem egy helyettesítő ötlet a tanórák multimédiás kiváltásához.  Nem egy olyan módszer, amelyben a tanulók minden idejüket számítógép előtt ülve töltik.  Nem egy olyan módszer, amelyben a tanulók csak önállóan dolgoznak.  Nem egy kapcsolatokat elszemélytelenítő módszer. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 10
 11. 11.  internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet vagy okostelefon  e-mail fiók  böngésző  online szolgáltatások, programok  (valamilyen irodai programcsomag) TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 11
 12. 12.  Legyünk láthatóak! (Moodle, Edmodo, Edu2.0, Weboldal, Weordpress, Blog, Google Plus, Facebook csoport, Google site, stb.)  Tegyük elérhetővé a videónkat, podcastünket!  Tegyünk elérhetővé megoldott példákat és mintafeladatokat, ha a feladat úgy kívánja!  Tegyünk elérhetővé tanácsokat és útmutatót az otthoni feldolgozáshoz kapcsolódóan! TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 12
 13. 13.  Ha kiválasztottunk egy felületet, az alábbi lépéseink vannak hátra:  egy kurzusfelület megszerkesztése, kialakítása (ez lehet online közösség is)  a kurzus/tananyag felosztása tanulási egységekre  minden, a tanulás során használható elem közzététele:  dokumentumok  képek  prezentációk  szkennelt fájlok  videók, stb.  feladatok leírása  Egyéni tanulásra alkalmas elemek, tartalmak  Tanulói saját oldalak is létrehozhatóak TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 13
 14. 14.  Előnyük a tanulóknak:  Mindig, minden egy helyen  Előny a tanároknak:  Archiválás lehetősége  A diákok számára egy forrást szükséges megadni  Folyamatosan bővíthető  Más tanárok számára is előny lehet a hozzáférés biztosítása. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 14
 15. 15.  Érdemes felmérnünk, hogy az adott témában milyen elemek állnak már készen rendelkezésre.  Tanácsok saját videó esetén:  Ne legyen túl hosszú, inkább bontsuk kisebb elemekre!  Bontsuk részekre!  Maradjunk a témánál!  Készítsünk elő mindent, amely egy videó elkészítéséhez szükséges (ppt, word, linkek, stb.)! TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 15
 16. 16.  Megfelelő program kiválasztása (képernyőfelvétel: pl. ww.screencast-o-matic.com/, de akár Google Hangouts is lehet)  A videók megvalósítási lehetőségei:  a videó lehet egy PPT magyarázata is  egy weboldalon lévő navigálás magyarázata és felvétele  más filmek bemutatása  egy Exceles számítás, képlet magyarázata  egy kísérlet magyarázata  egy szöveges dokumentum létrehozásának felvétele és magyarázata  egy speciális program használatának bemutatása, stb.  Mikrofon a hang rögzítéséhez szükséges  Többszöri próbálkozás is előfordulhat  Nem szükséges tökéletesnek lennie  A legfontosabb, hogy merjük megtenni az első lépést  TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 16
 17. 17.  Néhány lehetséges megvalósítási mód:  Google Hangouts  Prezentáció és hang  Képernyőkép és hang  YouTube vagy Vimeo pl. jó csatorna lehet.  (Konvertálás)  Láthatóság, hozzáférhetőség  Felhasználói jogok TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 17
 18. 18. Mit nyertünk ezzel?  Csak egy új forrás áll a tanulók rendelkezésére?  Nem csak! :)  Van egy oldalunk, ahol a tananyaggal kapcs. infók megtalálhatóak bármikor, internetkapcsolattal bárhol.  Van egy videónk, ami sokkal inkább támogatja a megértést és bevonódást, mint a könyv, szöveg.  Előzetes tájékozódás, felkészülés, kérdések megfogalmazása már lehetséges. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 18
 19. 19.  A tanulás aktív folyamat  Autonóm tanulás lehetősége:  Előzetes elképzelés  Kérdések, kételyek megfogalmazása  A tananyag pontos megértésének biztosítása  Tanulótársak segítése, támogatása  Az órába való bekapcsolódás is könnyebb  Órai ismétlés lehetősége adott  Csoportmunka: folyamatos tanulói készülés  Tanulók egyéni támogatása biztosított  Az iskolában átélhető és nem eltölthető az idő  Különböző kooperatív csoportmunkák találhatóak ki TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 19
 20. 20.  érdekes, eddig nem használt módszer  kreatív  differenciált  egyéni megoldási lehetőségek biztosítása  a frontális órák aránya csökken  a tudásátadás tanári kizárólagossága így folyamatosan csökken  a konkrét problémamegoldás a tanulók feladata  különböző kooperatív csoportmunkák találhatóak ki, ez a témától/tanártól függ TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 20
 21. 21.  félév/tanév elején egy online felület kialakítása egy kiválasztott platformon  a heti óraszámok függvényében el lehet dönteni, hogy  egy óra otthoni videó legyen, az azt követő az órai feladat, vagy pedig  pl. hétvégén legyen elérhető a videó, és a következő két alkalom szóljon a feldolgozásról  a csoportok beosztása, a feladattípusok közös megegyezés alapján alakíthatóak ki  az értékelésnek is motiválónak kell lennie, ez nem ronthatja el a tanulók lelkesedését, ha valamit nem tudnak TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 21
 22. 22.  Houston és Lin, 2010  Khan Akadémia és TO, matematika: alacsony és közepes teljesítmény: 13%, majd 3% lett.  a tanulók 75%-a jobban szerette a közös időt megbeszélésre szánni, mint frontális tanítás keretében tanulni  Deslauriers, Shelen, Wieman, 2011  2 osztály  TO-ban: 74 pont  hagyományos osztályban41 pont  Biztos, hogy  a tanulók bevonódását segíti, támogatja  motiválóbb így tanulni. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 22
 23. 23.  Ha nem nézik meg a videót a tanulók?  Ez egy fontos pont, alapvető fontosságú, hogy ezt megnézzék a videót a tanulók.  Nem baj, hogy még több otthoni feladatot adunk?  Így az otthoni munka a hagyományoshoz képest élvezetesebb, kevésbé fáradságos és könnyebb, hasznosabb lehet a tanulási tevékenység szempontjából.  Nem biztos,hogy egy videó önmagában javíthatja a minőséget.  Valóban, a TO-t jól kell tudni csinálni.  A TO-ban a videó nem csak egy forrás.  Nem növeli a digitális szakadékot?  Jelenleg a szabadidőben gyakoribb a netes tevékenység, mint a tanuláshoz kapcsolódóan. TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 23
 24. 24.  szokás; először nehezen megy az átállás  iskola=frontális + felelés/dolgozat  ha más tanárok nem így csinálják, akkor nehezebb a kivitelezés  sok idő szükséges a pontos tervezéshez  digitális kompetenciákra is szükség van, anélkül nem megy TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 24
 25. 25.  Előnyök:  valódi élmények  kompetenciák fejlesztése  tanulók megismerésének lehetősége  tanulókkal való kommunikáció változik  a nehezebben haladó tanulók támogatására is több időnk jut  a jobban teljesítők segíteni tudnak a gyengébbeknek  differenciált munkára is lehetőséget ad  mások is tanulhatnak a videókból  költséghatékony megoldás  Hátrányok:  függőséget okoz , ha egyszer kipróbáltuk, és elnyerte a tanulók tetszését, már nehezen térhetünk vissza a hagyományos tanulásszervezési módokhoz TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 25
 26. 26. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Eugene, OR: International Society for Technology in Maurizio Maglioni e Fabio Biscaro (2014): La classe capovolta. Innovare la didattica con la flipped classroom TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban 26
 27. 27. Lévai Dóra levaidora.hu TKA - EKF: Innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban

×