Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével

844 views

Published on

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014
Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás
Eger, 2014. október 8–10.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével

 1. 1. Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás Eger, 2014. október 8–10. A PEDAGÓGUSOK IKT KOMPETENCIÁINAK VIZSGÁLATA A MINŐSÍTÉSI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL Lévai Dóra ELTE PPK Neveléstudományi Intézet ELTE PPK ITOK Kerekes Balázs Oktatási Hivatal Projektigazgatóság
 2. 2. PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK Nemzetközi ISTE NETS (2000, 2008) Témakörök: ● Inspiráció és facilitálás ● Tervezés és értékelés ● Modellezés ● Példamutatás ● Önfejlesztés Hazai ● Falus Iván és munkacsoportja (2006) ● Kotschy Beáta és munkacsoportja (2011) ● EMMI 8/2013. ● Pedagógus Életpályamodell 1. Gyakornoki időszak 2. Pedagógus I. 3. Pedagógus II. 4. Mesterpedagógus 5. Kutatótanár Digitális kompetencia ● Nagyon széles körben, sokféleképpen értelmezhető fogalom (Tongori, 2013) ● Digitális műveltség (ISTE, DÁ, 2011; Ferrari, 2012) ● A technológiai lehetőségek kihasználása a kollaboratív tudásépítés során (Calvani, Fini, Ranieri, 2009)
 3. 3. Nemzetközi modell ● Ribble, 2009; ISTE, 2011; Ribble, 2011; Thieman, 2011; Ohler, 2012 ELTE PPK ITOK, 2013 ● Czirfusz - Habók, 2013; Dobó - Lévai - Tóth - Papp-Danka; 2013; Ollé és mtsai; 2013 Takács, 2013 ● elméleti modell - 3 kompetenciakör - 10 részkompetencia ● Újragondolt Bloom-taxonómia (kognitív és affektív szintjei) ● országos, nagymintás, empirikus vizsgálat ELTE PPK ITOK - Oktatási Hivatal, 2014 ● elméleti modell újragondolása – 3 kompetenciakör, 9 részkompetencia ● mérőeszköz hangolása ● pedagógusminősítési rendszerhez való illeszkedés ● 1. mérés: IKT-kompetenciák (szűkebben értelmezve) www.digitalisallampolgarsag.hu DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁG Hazai modell ● Ollé, 2011;
 4. 4. ELTE PPK ITOK - OH, 2014 DÁ-MODELL 1. Digitális jelenlét a. Digitális eszközhasználat b. Digitális hozzáférés c. Digitális kommunikáció 2. Digitális életvezetés a. Digitális egészség b. Digitális én-megjelenítés c. Digitális együttélés 3. Digitális produktivitás a. Digitális értékteremtés b. Digitális hatékonyság c. Digitális tartalomszervezés ● Átdolgozott elméleti modell és mérőeszköz ● Szakértők ● Cél: IKT-s kompetencia felmérése ● Célzott, személyreszabott fejlesztések, továbbképzések
 5. 5. A MINTA JELLEMZÉSE/1. N=97 20,6% férfi, 79,4% nő 16.5% 30.9% 18.6% 34.0% Lakhely Budapest megyeszékhely város község Tanított évek száma 16.5% 15.5% 26.9% 25.7% 1.0% 12.3% 15-19 év 20-24 év 25-29 év 30-34 év 35-39 év 40+ év Életkor 7.2% 26.9% 27.8% 26.8% 10.5% 38-42 év 43-47 év 48-52 év 53-57 év 58-62 év
 6. 6. A MINTA JELLEMZÉSE/2. Oktatási intézmény 23.7% 9.3% 5.2% 4.1% 2.1% 1.0% 0.0% 0.0% 15.5% 53.6% általános iskola gimnázium óvoda szakközépiskola pedagógiai szakmai szolgáltató szakiskola alapfokú művészeti nevelési… 0% 20% 40% 60% 80% 100% pedagógiai szakszolgálat gyermekvédelmi intézmény gyógypedagógiai intézmény Műveltségi terület 29.9% 26.8% 14.4% 14.4% 11.3% 9.3% 8.2% 7.2% 22.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Matematika Magyar nyelv és irodalom Ember és természet Informatika Idegen nyelvek Ember és társadalom Művészetek Életvitel és gyakorlat Földünk-környezetünk Educatio, továbbképzés 17.5% 10.3% 9.3% 5.2% 5.2% 3.1% 3.1% 2.1% 1.0% 16.5% Interaktív táblák és tanulói válaszadó… Sulinet Portál Szgép alk. lehetőségei a tanítás-tanulási… Tanulói tevékenységek tám. Interaktív IKT… IKT szaktanácsadó Digitális taneszközök alk. A digitális taneszközök rendszere Szgép alk. lehetőségei a tanítás-tanulási… Digitális írástudás fejl. a szaktárgyi… 0% 20% 40% 60% 80% 100% Intel® Teach Essentials program
 7. 7. DIGITÁLIS JELENLÉT Kognitív és affektív szint százalékos teljesítménye 51.6% 66.2% 67.5% 68.0% 51.1% 69.6% 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Eszközhasználat kognitív szint Eszközhasználat affektív szint Hozzáférés kognitív szint Hozzáférés affektív szint Kommunikáció kognitív szint Kommunikáció affektív szint
 8. 8. ATTITŰD ÉS MEGVALÓSÍTÁS Befogadás vs alkalmazás Nem tudja alkalmazni az eszközöket Többé-kevésbé tudja alkalmazni az eszközöket Tudja alkalmazni az eszközöket 50% 35% 34% 40% 46% 54% 19% 12% 10% Inkább elfogadó a digitális eszközökkel kapcsolatban Közömbös Inkább elutasító a digitális eszközökkel kapcsolatban Képernyőrészletek, 3 választási lehetőség A jó válaszok százalékos eloszlása itemenként: • Közösségi oldalon értékelés: 37% • Kollaboratív tartalomszerkesztés: 55% • Megosztott mappakezelés: 63% • Online videómegosztó oldal: 13% • Közösségi könyvjelzőkezelő: 30%
 9. 9. DIGITÁLIS JELENLÉT KOGNITÍV 48.2% 40.0% 41.3% 88.9% 31.5% 56.3% 74.4% 67.4% 72.5% 72.6% 85.2% 40.9% 73.9% 58.2% 69.8% 66.0% 34.8% 58.6% EMLÉKEZÉS MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS ELEMZÉS (KI)ÉRTÉKELÉS LÉTREHOZÁS KOGNITÍV Eszközhasználat százalékos teljesítmény Hozzáférés százalékos teljesítmény Kommunikáció százalékos teljesítmény • A legtöbb területen elért eredmény>40% • Kiértékelés: „konkrét élethelyzet, feladat vagy probléma megítélése, saját szokással/nézettel/kialakult gyakorlattal való elemző összehasonlítása”
 10. 10. DIGITÁLIS JELENLÉT AFFEKTÍV 74.4% 22.5% 70.3% 66.9% 55.0% 70.4% 79.4% 56.7% 66.4% 67.2% 74.9% 75.5% 62.7% 64.9% 67.7% BEFOGADÁS REAGÁLÁS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKSZERVEZŐDÉS ÉRTÉK ALAPÚ VISELKEDÉS AFFEKTÍV Eszközhasználat százalékos teljesítmény Hozzáférés százalékos teljesítmény Kommunikáció százalékos teljesítmény • A legtöbb területen elért eredmény>55% • Reagálás: „konkrét cselekvési hajlandóság, vagy konkrét cselekvési szándék egy adott helyzettel, technikával, információval vagy elvárással kapcsolatban” • Pl. „Kipróbálná-e, használná-e, nyitott lenne-e?”
 11. 11. AZ ÉLETKOR ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNY ÖSSZEGFÜGGÉSEI Terület Sig. Hozzáférés kognitív*kor .688 Hozzáférés affektív*kor .455 Kommunikáció kognitív*kor .492 Kommunikáció affektív*kor .367 Eszközhasználat kognitív*kor .011 Eszközhasználat affektív *kor .730 • konkrét eszközök használata helyett az eszközökkel való megismerkedés, a lehetőségek kihasználás a cél • nem életkorfüggő részkompetenciák! • fejleszthető és fejlesztendő területek • affektív és kognitív szintek együttesen fejlesztendőek
 12. 12. A pedagógusminősítési eredmények másodelemzései Kerekes Balázs
 13. 13. A pedagógus minősítés területei 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esély-teremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 14. 14. A pedagógus minősítés eszközei A pedagógus kompetenciáit a következő eszközök segítségével vizsgálja a minősítő bizottság • Az e-portfólió előzetes vizsgálata • A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása, értékelése, megbeszélése • Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése • Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése • Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése • Az e-portfólió védése
 15. 15. Értékelés 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 1.3. Fogalomhasználata pontos, következetes. N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 1.4. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 1.5. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 1.7. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 1.9. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikusmódját. N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3
 16. 16. Az értékelés megbízhatósága 1.2. indikátor: „A beszélgetést követően kissé elbizonytalanodtam, úgy éreztem, nem volt maximális pontértékű az az indikátor.” vagy „A beszélgetés során nem tudta kellően megindokolni feladatválasztásának okát.” (az értékelés mindkét értékelőnél 3-ról 2-re módosult a beszélgetést követően) 1.3. indikátor: „Elkerülte a figyelmemet néhány fogalom helytelen használata, mely a beszélgetés során derült ki.” 1.8. indikátor: „A beszélgetés meggyőzött, hogy az önálló véleményalkotás, a tanultak tudatos alkalmazására törekszik.” 1.9. indikátor: „a beszélgetésből kiderült, hogy nincs szó tudatosságról” 1.10. indikátor: „A szóbeli eszmecsere után biztos voltam benne.” 2.12. indikátor: „Csak a beszélgetés függvényében derült ki ez a szempont.” 3.8. indikátor: „A megbeszélésen kiderült, igazam volt.”
 17. 17. A digitális kompetencia értékelése a pedagógus minősítésben Legyen az IKT önálló terület? A többi terület részeként értékeljük: • A gyakori eszközhasználat önmagában nem garantál semmit • A lényeg a pedagógiai tevékenység támogatása, attól elkülönülten nem célszerű értékelni
 18. 18. Háttérváltozók Háttérváltozók • település típusa, kódolás: (mérési skála: ordinális) – 1- kis falu – 2- közepes falu – 3 - nagy falu – 4 - kis város – 5 - közepes város – 6 - nagy város – 7- megyeközpont – 8- Budapest • gyakorlati idő: évben, egész számok (mérési skála: intervallum)
 19. 19. Függőváltozók • Digitális állampolgárság (mérési skála: intervallum) – Eszközhasználat – Hozzáférés – Kommunikáció • Minősítés (mérési skála: intervallum) – nyolc pedagógus kompetencia
 20. 20. Adathiány kezelése A hiányzó értékek megadása • Pedagógus minősítés: az adott terület átlaga változásának minimalizálásával • Digitális állampolgárság: az adott terület átlagával
 21. 21. Elemzés lépései Háttérváltozók hatása Szignifikáns hatás - háttérváltozó értékei szerinti csoportosítás alapján hierarchikus (kétlépcsős) regresszió 푀퐼푁 = 푎0 + 푎1푇퐸퐿푇퐼푃 + 푎2퐺푌퐴퐾퐼퐷푂+hiba 퐷퐼퐺퐴퐿퐿 = 푎0 + 푎1푇퐸퐿푇퐼푃 + 푎2퐺푌퐴퐾퐼퐷푂+hiba
 22. 22. Elemzés lépései HÁTTÉRTÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA HIERARCHIKUS LINEÁRIS MODELLEKKEL Tóth Edit, Székely László MAGYAR PEDAGÓGIA 111. évf. 1. szám 5–23. (2011)
 23. 23. Elemzés lépései Kapcsolat a függő változók között 퐷퐼퐺퐴퐿퐿 = 푎0 + 푎1푀퐼푁1 + ⋯ + 푎8푀퐼푁8+hiba 푀퐼푁 = 푎0 + 푎1퐷퐼퐺퐴퐿퐿1 + 푎2퐷퐼퐺퐴퐿퐿2 + 푎3퐷퐼퐺퐴퐿퐿3+hiba Hozzáférés Kommunikáció Eszközhasználat var.magy1 -2.939 -14.614 -4.042 var.magy2 5.981 8.212 6.895 A tanulás támogatása 4.330 13.000 6.608 var.magy4 -1.547 -9.709 -3.092 var.magy5 -13.322 -0.329 -9.348 var.magy6 0.042 -5.566 -4.551 var.magy7 13.590 11.754 5.348 var.magy8 -3.275 4.470 -1.050 Hozzáférés Kommunikáció Eszközhasználat var.magy1 0.737 0.079 0.449 var.magy2 0.470 0.289 0.175 A tanulás támogatása 0.543 0.056 0.132 var.magy4 0.841 0.182 0.510 var.magy5 0.395 0.982 0.326 var.magy6 0.995 0.383 0.276 var.magy7 0.212 0.246 0.416 var.magy8 0.683 0.550 0.829
 24. 24. Következtetések Háttérváltozók bővítése Nagyobb minta Adathiányok kezelése Értékelési eszközök vizsgálata
 25. 25. KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Lévai Dóra ELTE PPK Neveléstudományi Intézet ELTE PPK ITOK levai.dora@ppk.elte.hu levaidora.hu Kerekes Balázs Oktatási Hivatal Projektigazgatóság kerekes.balazs@oh.gov.hu

×