Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

A pedagógus mint digitális állampolgár

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to A pedagógus mint digitális állampolgár (20)

Advertisement
Advertisement

A pedagógus mint digitális állampolgár

  1. 1. VI. Oktatás-Informatikai Konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2014. február 7-8. A pedagógus mint digitális állampolgár Lévai Dóra ELTE PPK ITOK
  2. 2. Pedagóguskompetenciák • • • • • ISTE, 2000, 2008, 2011 Falus Iván és munkacsoportja, 2006 Kotschy Beáta és munkacsoportja, 2011 EMMI 8/2013 Pedagógus Életpályamodell, 2013 – 8 kompetencia, 78 indikátor – Digitális kompetencia
  3. 3. Digitális állampolgárság • Tények és adatok vs. hiedelmek és tévképzetek • 4 kérdőív – tanári háttérkérdőív (26 kérdéscsoport) – digitális kommunikáció és eszközhasználat (32 kérdéscsoport) – digitális tevékenység és viselkedés (44 kérdéscsoport) – digitális értékteremtés és produktivitás (50 kérdéscsoport) • kötelező kérdések, jelige
  4. 4. N=471 A vizsgált minta • 23% férfi - 77% nő • 98% - aktív pedagógus és 2% nem aktív pedagógus • 82% nem informatika szakos - 18% informatika szakos (!) • Alacsony számban jelennek meg pályakezdő pedagógusok, a legnépesebb csoportot a 45−49 éves, valamint az 50 és 54 év közötti pedagógusok jelentik a kitöltők között. Intézménytípus Százalék általános iskola 53,1% szakiskola 8,4% szakközépiskola 25,1% gimnázium 17,9% gyógypedagógiai intézmény 6,7% magántársaság, alapítvány 1,5% felnőttoktatás 4,7% főiskola/egyetem 1,5%
  5. 5. A digitális kompetencia tanulói fejlesztése Digitális kommunikáció szabályainak megtanítása: • 46%: informatikatanárok • 32% pedagógusok • 9% szülők Digitális eszközök tudatos, etikus, kritikus (ld. NAT) használatának megtanítása: • 33%: informatikatanárok • 44% pedagógusok • 18% szülők
  6. 6. Kompetenciák Részeredmények • A tanított évek száma alapján kialakított pedagóguscsoportok (részminták) között nem fedezhetünk fel szignifikáns Online közösségekben való részvétel különbségeket a minisztériumi • A pedagógusok online közösségekben rendeletből ismert való részvétele – akár szakmai kompetenciaemlítések gyakorisági eloszlását figyelve – egyik (rped_szakmai=0,580; p<0,000), akár kompetenciaterületet vizsgálva sem hétköznapi, személyes (p>0,05). (rped_személyes=0,489; p<0,000) Tanulói készségfejlesztés tevékenységhez kapcsolódik – szoros • A tanított évek száma alapján kialakított pozitív összefüggést mutat a pedagóguscsoportok között nem tanulókat támogató online mutatkozik jelentős különbség a tanulói közösségfejlesztés tevékenységével. készségfejlesztés tekintetében (p>0,05).
  7. 7. A digitális kompetencia fejlesztése • A digitális kompetenciafejlesztő képzéseken részt vevő, és az azokon részt nem vevő pedagógusok között – a statisztikai elemzések eredményeképpen azt látjuk, hogy – nem mutatkozik jelentős különbség abban a tekintetben, hogy a kommunikáció és eszközhasználathoz kapcsolódóan aktív tevékenységet folytatnak-e (p=0,994); vagy, hogy a kommunikáció és eszközhasználathoz kapcsolódóan passzív tevékenységet folytatnak-e (p=0,075). • Fejleszthető és fejlesztendő terület • Digitális kompetenciafejlesztő kurzus a célcsoportoknak digitalisallampolgarsag.hu delicious.com/digitalisallampolgarsag
  8. 8. Köszönöm szépen a figyelmet! Lévai Dóra levaidora.hu levai.dora@ppk.elte.hu twitter: @levaidora

Editor's Notes

  • Az egyéniesítés mint pedagógiai paradigmaváltás (Halász, 2007) – az egyes tanulók saját igényeihez való igazodást jelenti, de nem azt, hogy nincs benne közösségi mozzanat
  • - personal knowledge management skills (PKM) = a sajáttudásmenedzselésénekképessége a technológiahasználatánkeresztül - ezekkellenekahhoz, hogysikerüljön a social mediat a PLE szolgálatábaállítani. Létrehozás, rendszerezés, megosztás, és a magasabbrendűek: összekapcsolódás, kreativitás, kritikusgondolkodás, a formálisésinformáliskontextusokközöttiegyensúlyozásképessége.+ azönszabályozótanulásképessége: hiszen a PLE felépítése a célokfelállításátólazinformációmenedzsmentenés a sajáttudáskonstrukciónát a hálózatostanulásig tart.

×