Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cho vay tra gop

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Cho vay tra gop

 1. 1. CHO VAY TRẢ GÓP Giảng viên: Ths Lê Trung Hiếu Bộ môn Kế toán – TVU letrunghieutvu@yahoo.com www.letrunghieu.co.cc Cellphone: +84939999983
 2. 2. Giới thiệu • Cho vay trả góp các doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình thường được áp dụng cho khách hàng vay vốn là cá nhân gồm những người buôn bán nhỏ, thợ thủ công không có nhiều vốn hoặc những cá nhân có nhu cầu vay vốn để xây nhà, sửa chữa nhà cửa, mua sắm phương tiện. 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 2
 3. 3. • Theo phương thức này ngân hàng cho vay và khách hàng vay vốn có thỏa thuận mức cho vay, thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay và số kỳ hạn trả góp để xác định 1 mức trả góp trong suốt thời hạn vay trả. 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 3
 4. 4. Phương thức cho vay trả góp • Trả góp, tiền lãi được tính theo số dư ban đầu. (Lãi gộp) • Trả góp, tiền lãi tính theo số dư giảm dần. (Lãi đơn) 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 4
 5. 5. Trả góp, tiền lãi được tính theo số dư ban đầu. (Lãi gộp) • Ví dụ 1: Khoản tín dụng trị giá 120 trđ có thời hạn 12 tháng lãi suất 1%/tháng, trả góp mỗi tháng 1 lần vào cuối kỳ. • Ta có: Tổng số nợ phải trả • - Gốc = 120.000.000đ • Lãi = 120.000.000đ x 1% x 12 = 14.400.000đ • Tổng cộng = 134.400.000đ • Số tiền góp phải trả hàng tháng= 134.400.000đ/12 = 11.200.000đ11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 5
 6. 6. Trả góp, tiền lãi tính theo số dư giảm dần. (Lãi đơn) • Ví dụ 2: Khoản tín dụng trị giá 120 trđ có thời hạn 12 tháng lãi suất 1%/tháng, trả góp mỗi tháng 1 lần. - Gốc trả mỗi kỳ = 120 trđ/12 = 10.000.000đ - Tổng số lãi phát sinh (Tính theo số dư giảm dần) 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 6
 7. 7. • Tiền lãi tháng thứ 1 = 120.000.000 x 1% = 1.200.000đ • Tiền lãi tháng thứ 2 = 110.000.000x1% = 1.100.000đ • ……………………………………………. • Tiền lãi tháng 12 = 10.000.000x1% = 100.000 • Tổng cộng tiền lãi = 7.800.000đ 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 7
 8. 8. • Vận dụng công thức tính lãi tổng hợp: • I = Vo x (1+i)/2 x lãi suất • I = 120.000.000 x (12+1)/2 x 1% = 7.800.000đ • Như vậy: • - Tổng số nợ phải trả (gốc + lãi) là: 120.000.000+7.800.000 = 127.800.000 • Tiền góp mỗi kỳ = 127.800.000/12=10.650.000đ 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 8
 9. 9. Tình huống thực tế 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 9
 10. 10. • Điện thoại Samsung Galaxy S3 I9300 • Nhà sản xuất : Samsung • Bảo hành : 1 năm • Giá : 15,790,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT) • Giá ước tính trả góp : 22,677 VNĐ/ngày • Khuyến mãi : Tặng 2 bao da(QT có hạn) 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 10
 11. 11. 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 11
 12. 12. 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 12
 13. 13. Thực sự lãi suất có = 0 không? Thời gian vay % thanh toán trước Số tiền trả hàng tháng % Lãi suất 6 tháng 20% 2,383,000 ? 9 tháng 20% 1,681,000 ? 12 tháng 20% 1,330,000 ? 18 tháng 20% 979,000 ? 24 tháng 20% 804,000 ? BẢNG TÍNH CHƯƠNG TRÌNH ACS (không chứng minh thu nhập) http://www.muahangtragop.com 13,2 20 26 40 53 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 13
 14. 14. Thực sự lãi suất có = 0 không? Thời gian vay % thanh toán trước Số tiền trả hàng tháng % Lãi suất 6 tháng 20% 2,547,453 ? 9 tháng 20% 1,845,676 ? 12 tháng 20% 1,494,787 ? 18 tháng 20% 1,284,253 ? 24 tháng 20% 1,143,898 ? Chương trình PPF (không chứng minh thu nhập) http://www.muahangtragop.com 21 31,5 42 83 117 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 14
 15. 15. CHO VAY THEO HẠN MỨC THẤU CHI a. Khái niệm b. Điều kiện cho vay c. Xác định hạn mức thấu chi d. Phương pháp cho vay và thu nợ. 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 15
 16. 16. Khái niệm • Thấu chi là 1 kỹ thuật cấp tín dụng cho khách hàng theo đó ngân hàng cho phép khách hàng chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán của khách hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán kịp thời cho nhu cầu SXKD. 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 16
 17. 17. Điều kiện cho vay • Để được cho vay tho hạn mức thấu chi, các khách hàng phải là những khách hàng quen biết, thường xuyên giao dịch qua ngân hàng, tình hình tài chính tương đối ổn định. Ngân hàng và khách hàng cần xác định và thỏa thuận bằng văn bản về hạn mức thấu chi và thời hạn hiệu lực của hạn mức đó để áp dụng. 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 17
 18. 18. Xác định hạn mức thấu chi • Hạn mức thấu chi được xác định trên cơ sở số dư bình quân tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng và tỷ lệ hạn mức thấu chi thỏa thuận giữa hai bên. • Hạn mức thấu chi kỳ này = Số dư TKTG BQ kỳ trước x Tỷ lệ thấu chi kỳ này • Hoặc: HM thấu chi = HMTD ngắn hạn x tỷ lệ thấu chi (10% - 30%) 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 18
 19. 19. Ví dụ • TK tiền gửi thanh toán của công ty A có số dư các tháng của năm 2008 như sau: 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 19 Tháng 1 300.000.000 Tháng 7 440.000.000 Tháng 2 360.000.000 Tháng 8 500.000.000 Tháng 3 320.000.000 Tháng 9 420.000.000 Tháng 4 400.000.000 Tháng 10 360.000.000 Tháng 5 380.000.000 Tháng 11 450.000.000 Tháng 6 370.000.000 Tháng 12 500.000.000
 20. 20. • Số dư BQ 2008 = 400.000.000đ • Ngân hàng và Cty A thỏa thuận HMTC 20% số dư bình quân năm 2008: • HMTC = 400.000.000 x 20% = 80.000.000 • Theo đó Cty A được quyền chi vượt số dư tài khoản tiền gửi của mình trong phạm vi 80.000.000đ để giao dịch thanh toán mà không cần phải tiến hành thủ tục nào. 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 20
 21. 21. Phương pháp cho vay và thu nợ. • Ngân hàng giải ngân và thu nợ theo cơ chế tự động. Cuối mỗi tháng ngân hàng sẽ tính lãi và thực hiện việc bù trừ lãi cho khách hàng. 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 21
 22. 22. Tài liệu tham khảo • Giáo trình Tín dụng ngân hàng, PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, Năm 2009. • www.muahangtragop.com 11/10/2012 www.letrunghieu.co.cc 22

×