Layout1

851 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Layout1

 1. 1. Tìm Về Nguồn Cội – Finding Our Roots Trang 1 Tìm Về Nguồn Cội Finding Our Roots Đặc San của Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại An Bang Buddhist Association – Special Edition Gìn Giữ Nguồn Gốc Lời Tựa Đạo, Đời Tròn Hai Chăm Nuôi Tuổi Trẻ Vậy là tờ báo Hƣớng Về Tƣơng Lai đã đến tay ngƣời đọc, mặc dù đơn sơn nhƣ thế này. Đây là tiếng nói chính thức của Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại, là nguồn tin, là Chủ Trƣơng: sáng tác của Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại bao nhiêu Websit: www.anbangyouth.org ngƣời An Bằng Email: HPTABHN@yahoogroups.com sống tha hƣơng http://www.facebook.com/pages/Hội-Phật- trên đất khách. Tử-An-Bằng-Hải-Ngoại Ngay từ lúc quyết định tái Chủ Bút: sinh hoạt, tờ Ban Báo Chí báo đã đƣợc cƣu mang Cộng Tác: trong trạng thái Tuệ Minh, Tịnh Nhân - Lê Quốc Kỳ, Nguyên lƣỡng lự về Minh- Trƣơng Minh Khôi, Nguyên Đạt - Hồ mặt tài chánh Nhƣ Hề, Lộ Minh, Lê Trúc, Nhạ Bình, Tâm và chất liệu của Phƣớc - Nguyễn Khắc Lộc, Nguyên Phƣơng nội dung. Qua Ngộ, Trƣơng Văn Minh, Thành Trung, những phiên Nguyên Hải - Nguyễn Đức Thanh, Pháp Bảo, họp hào hứng, Ao Bình, Văn Đình Lang Quân, Lê Văn Ban Báo Chí Bình, Văn Tiến Nhị, Quảng Tịnh - Nguyễn đã nhận trách Chí Thanh, Nhƣ Quang, Cƣờng Huyền, Đào nhiệm to tác Duy Chiến này với hoài bảo gìn giữ Phát Hành: ngôn ngữ và Phạm Thanh Hòa nhận thức của Phật Tử An Bằng. Có phảito tác lắm không? Giữa đời sống qúa bận rộn về những lo toan,những tính toán, những cơm áo, biết đâu trong một khoảnh khắcnào đó, chúng ta dừng lại và vô tình cầm lên tờ báo này. Chắcchắn trong tâm khảm của chúng ta sẽ có một cảm giác thânthƣơng và sẽ nhận ra rằng, ồ … ngƣời Phật Tử An Bằng vẫn còntồn tại đây mà! Hội và Ban Báo Chí chỉ mong làm đƣợc bấynhiêu. Còn vấn đề nội dung của tờ báo thì hãy nhƣờng lại chongƣời đọc nhận thức và phê bình. Sau khi tuyên bố tờ bào sẽ ra đời, những anh chị trên mạnglƣới đã hƣởng ứng khá đông đủ qua điện thƣ của nhóm. Dù bàiviết có gởi cho Ban Báo Chí hay không, những anh chị này đã thậtsự tham gia và chia sẻ sáng tác của mình cho tất cả mọi ngƣời.Điều này đã gây nhiều hào hứng và là một khởi sắc khác của Hội.Ban Báo Chí chỉ có nhiệm vụ gom góp lại và gọi đây là đặc san.Đây là những bài viết từ tấm lòng, từ tính tình mộc mạc của dânquê ta. Cho nên, xin đọc giả nhìn về khía cạnh này để bình phẩm. Nào, hãy cùng nhau thƣởng những kiệt tác ấy.letrucBan Báo Chí __________________________________________________________________________________________ Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại - HPTABHN@yahoogroups.com –www.anbangyouth.org
 2. 2. Tìm Về Nguồn Cội – Finding Our Roots Trang 2Thƣ Gởi Phật Tử An Bằng Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại An Bang Buddhist Association, Abroad Ngày 12 Tháng 10, Năm 2010 VTS: 10-003 Thông Tri: Sự Tái Sinh Hoạt Của Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gởi: Quý vị Niên Trƣởng, quý Chi Hội, cùng toàn thể Phật tử An Bằng Hải NgoạiNam Mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thƣa toàn thể quý vị,Kính Bạch Chƣ Tôn Đức Tăng Ni Vì nhân duyên hội tụ nên chúng ta đã sinh ra làm ngƣời con dânKính Thƣa toàn thể Phật Tử An Bằng Hải Ngoại An Bằng, hiền hoà, chất phác, mang nặng tình yêu quê hƣơng và lý tƣởng của đạo Từ Bi. Phát khởi từ hạt giống thƣơng yêu và động lựcThật là một điều vinh dự cho tôi khi viết lá thƣ này gởi đến quý vị. bao che - đùm bọc ấy nên Hội Phật tử An Bằng Hải Ngoại cũng đã đƣợcLà một Hội Trƣởng tân nhiệm, ƣớc ao của tôi vẫn không ngoài tiếp nối và biểu hiện cách đây hơn mƣời năm. Trong thời gian sinh hoạtmục đích kéo lại tình ngƣời Phật Tử An Bằng ở Hải Ngoại trong với tinh thần hy hiến không mệt mỏi của đa số quý bác cùng quý anh chịtình đồng hƣơng và đồng đạo. Đƣợc đại chúng bầu chọn, tôi em, Hội đã gặt hái những thành qủa đáng kể bằng vào những kỳ trạikhông cách gì từ chối lèo lái con thuyền Hội đến mục đích trên Hạnh Ngộ khó quên. Tuy nhiên, đƣờng đời không bằng phẳng nhƣbằng tất cả đạo tâm của mình. chúng ta thƣờng nghĩ, và dĩ nhiên con đƣờng phát triển của Hội cũng gặp nhiều chông gai. Vì thế, sau kỳ Đại Hội lần thứ IV tại Miami khôngNhƣ quý vị đã biết, Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại đã bị tạm thành nên sự sinh hoạt của Hội cũng bị bế tắc từ đó. How coincident wengƣng hoạt động trong thời gian qua sau Đại Hội không thành.Giữa xã hội qúa hối hả về vật chất này, ai cũng có đời sống riêng are to be predestinedly born as Anbangians with proud values ofcủa mình. Khi tuổi trẻ đứng lên yêu cầu có một sợi giây nối kết simplicity and honesty, who have always pressed for culturegiữa thế hệ này và thế hệ kia, tôi mới sực nhớ ra sự hy sinh cao cả preservation and followed the path of Compassion! That love andcủa những ngƣời anh đi trƣớc đã xây dựng Hội cho đến hôm nay carings initiated the An Bang Buddhist Association, Abroad which hadmà không thể nào bị mai một. Một sức mạnh nào đó đã đƣa đẩy been active for more than ten years. Our elders worked endlessly tocác anh em trẻ chung lòng đứng dậy kết chặt tình thƣơng này. promote and nurture the ABBAA as to bring all the An Bang BuddhistsVừa lúc đảm nhận vai trò Hội Trƣởng, tôi đã may mắn đƣợc hai vị together in a brotherly group. As a results, they had successfully donehội phó là Lê Quốc Kỳ và Trƣơng Minh Khôi chính thức giúp tôi so with a series of annual summer retreat camps. However, the ABBAAxử lý tất cả mọi công việc trong Hội. Sự nhiệt tâm của hai Hội was faced with obstacles two years ago just right after the 4 th GeneralPhó đã rõ ràng kéo lại các bạn trẻ trong tình đoàn kết. Điển hình Assembly in Miami. The ABBAA has since been inactive for unknownlà Hội đã thƣờng xuyên gặp gỡ nhau trên mạng lƣới, bàn thảo rất reasons.hăng say về chiều hƣớng mới, hoạch định mới, và cách thức sinhhoạt mới để đi đến mục đích lợi lạc chung cho Phật Tử An Bằng Sau hơn hai năm âm thầm dán đoạn đã làm cho nhiều anh chịHải Ngoại. Trách nhiệm của tôi, nhƣ đã thƣa trên, là thúc đẩy hai em trẻ băng khoăn và bàn tán về sự sinh hoạt của Hội. Các em thật sựvị Hội Phó hoàn thành những dự định mà tất cả Hội Viên đã vạch cảm thấy thiếu thốn trong sự gặp gỡ và tu học với nhau vào các kỳ trạira. tu học mỗi năm. Do vậy, một số anh chị em trẻ không quản ngại mọi khó khăn và dƣ luận, đã mạnh dạn đứng ra tổ chức Trại Hè Tu Học tạiTrong hơn mƣời năm qua, Hội đã để hết tâm huyết giúp đỡ hội Làng Mộc Mộc Lan vào tháng 6 năm 2010 hầu đáp ứng một phần nào tuđoàn này, dự án xây dựng kia về mặt tài chánh. Chúng ta đã qúa học cho các em và đồng thời ƣớc mong hâm nóng lại tinh thần sinhmệt mỏi. Có thể nói đây chính là lý do Hội đã gián đoạn. Nhận hoạt, củng cố nhân sự để Hội đƣợc tái sinh hoạt. After two years of idle,thức đƣợc điều này, Ban Điều Hành mới đã quyết tâm hƣớng về most of the youngsters began to wonder and question about Hội, sincexây dựng tuổi trẻ ở Hải Ngoại đó là thế hệ thứ hai của con dân An they had not had any opportunity to get together for summer camps asBằng. Mục đích này đòi hỏi sự chín chắn về tâm lý để kết hợp they were used to. For this reason, a few youth leaders bravelytuổi trẻ thành một đoàn thể biết tu tập theo giáo pháp của Đức Thế organized a summer camp at Magnolia Village in June 2010 with aTôn, du di uyển chuyển theo mạch sống Tây Phƣơng và rồi purpose of rewarding the need to get together amongst Anbangchuyển biến chúng qua truyền thống Đông Phƣơng, cặn kẽ hơn làlƣu lại tình nghĩa ngƣời dân An Bằng. Đây là lối đi khá vất vả. Buddhist people. Coincidently, this camp served as an occasion forCho nên, tôi tin tƣởng với sự nhiệt tâm của hai vị hội phó và tất cả some of the passionate An Bang people to call for a re-activation ofcác ban ngành đã đƣợc bầu chọn sẽ bền chí bƣớc trên con đƣờng ABBAA.chông gai này bằng tất cả tình thƣơng yêu quê hƣơng của họ. Bằng vào những tinh thần không mệt mỏi đó, hai buổi hội thảo trong kỳ trại tại Làng Mộc Lan đã nối kết lại đƣợc tinh thần của quý bácNay tôi xin kêu gọi ở mỗi gia đình hãy giúp đỡ chúng tôi bằngcách nhắc nhở nhau truyền thống của ngƣời An Bằng. Hãy kêu cùng quý anh chị em. Tiếp theo đó là những buổi họp trên mạng lƣớigọi con em của quý vị tham gia các sinh hoạt ở các chùa tại địa Paltalk để có đủ thời gian củng cố nhân sự. Một sinh khí mới đangphƣơng của mình. Hãy cho phép con em của quý vị tham gia mọi bừng dậy và một ban điều hành mới của Hội đƣợc thành hình. Vậysinh hoạt của Hội nhƣ trại hè tu học, thảo luận và nghe pháp trên chúng tôi xin thông báo đến quý vị những điều nhƣ sau: With the livelymạng lƣới, v.v… momentum of the camp, two discussion sessions were followed in delighted manner between the youth leaders and the elders.Hội có bền vững không cũng nhờ vào sự kiên trì và đoàn kết của Additionally, to consolidate the personnel, the group had a series oftất cả chúng ta. online Paltalk meetings and phone calls. A new vatality has emerged and a new board of executives has been formed. Thus, we sincerelyKính chúc quý vị một mùa Phật Đản thật bình an trong ánh hào inform all of you of what we all have agreed upon:quang của Chƣ Phật. Điều I: Nhân Sự (Xem mục Excel đính kèm) Part I: Personnel (Please see attached Excel file)Nguyên Đạt - Hồ Nhƣ HềT/M Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại Điều II: Tiếp tục sinh hoạt theo Nội Quy và Mục đích của Hội lúc banHội Trƣởng đầu. Tuy nhiên, một vài điều đã đƣợc tu chính để phù hợp và dễ dàng sinh hoạt: Part II: Continue to use intramural regulations and goals of the ABBAA as guidelines, however a few modifications were made to best fit within the current streamline: a) Sự sinh hoạt của Hội có tính cách khái quát và tu học theo nhu cầu của mọi từng lớp nhất là giới trẻ. Nên không nhất __________________________________________________________________________________________ Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại - HPTABHN@yahoogroups.com –www.anbangyouth.org
 3. 3. Tìm Về Nguồn Cội – Finding Our Roots Trang 3 thiết có ban cố vấn giáo hạnh trong thời điểm thử nghiệm Tu Học: tái sinh hoạt này, nhƣng Hội luôn sẵn sàng yểm trợ tinh thần Tâm Nguyên - Phan Tiến Lợi và kính trọng quý thầy, sƣ cô của quê hƣơng. The activities Hạnh Hoa - Văn Thị Liên of Hội are greatly attached to all levels but are fundamentally rewarded the needs for youth development. Các Chi Hội Trƣởng/Đại Diện Therefore, Hội does not necessary consist of a Board of Arkansas Nguyên Luật - Văn Công Kỷ Spiritual Advisors as it is in the experimental stage; its Chicago, IL Văn Tiến Hoàng people always support and respect our monks and nuns Colorado Văn Minh Thanh from An Bang. Dallas/Fort Worth, TX Nguyễn Phú Lộc b) Phát triển và đẩy mạnh chƣơng trình tu học cho quý bác và Daytona, FL Nguyễn Khắc Lộc Fort Myers, FL Trƣơng Văn Minh giới trẻ nhiều hơn tại hải ngoại. Develop and focus the Georgia Nguyễn Đức Thanh (Bill) process of Buddhist practice for An Bang Buddhist people Hawaii Văn Đình Xuân primary within abroad (US, Canada). Louisiana Lê Minh c) Chủ trƣơng giúp kẻ khó từ quốc nội cho đến hải ngoại, Houston, TX Đặng Tuân, Nguyễn Hai không giúp kẻ nghèo. With the policy to assist those who Jacksonville, FL Lê Đình Bá are in need (not those who are poor). Kansas Nguyễn Tấn Giai Maryland Nguyễn Đức TánĐiều III: Hội Phật tử An Bằng hải ngoại chính thức tái sinh hoạt kể từ Miami/Fort Lauderdale, FL Văn Công Hùngngày ký thông báo này. Part III: The An Bang Buddhist Association, Michigan Hoàng Xuân MùiAbroad officially re-activates its normal practice after this notice. Mississippi Nguyễn ĐủĐó là những điều căn bản làm đƣờng hƣớng để tái sinh hoạt. Hy vọng, North Carolina Văn Hạnh Oklahoma Nguyễn Hƣngsau một thời gian lấy lại nhịp độ và tinh thần, chúng ta sẽ có nhiều Orlando, FL Văn Phúđƣờng hƣớng mới mẻ và thích hợp hơn. Rất mong quý vị niên trƣởng, Washington State/Oregon Lê Chớquý chi hội cùng toàn thể anh chị em tiếp tay chung sức cùng với ban South Carolina Nguyễn Sảnđiều hành đề phát triển Hội ngày càng lớn mạnh. Kính chúc quý bác Tampa Bay, FL Lê Miệtcùng quý anh chị em luôn an vui hạnh phúc. Those are a few Virginia Hồ Naifundamental revised items for the new term. Hopefully, with time, we West Palm Beach, FL Nguyễn Quang Đạowill be up to speed and mentally be ready for other new directions and Utah Lê Minhobjectives as to better serve our initial goals. We, hereby, request your Vancouver, CANADA Lê Văn Tựuhelps to sustain our Hội’s purposes. Together, we will improve Hội and Toronto/Hamilton, CANADA Văn Công Thànhone day, proudly hand it over to our future generations with Halifax, CANADA Trƣơng Hùngimplications of preserving our culture and enjoying the happiness inBuddhist practicing. May we all be happy under the light of Lord Ý Kiến Xây DựngBuddha. Xin đón nhận ý kiến xây dựng qua các ban ngành sau đây:Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.T/M Ban Điều Hành – Hội Trƣởng: Hồ Nhƣ Hề (239) 898-8741Board of Executives Nội Vụ: Lê Quốc Kỳ (405) 590-7554Hội trƣởng - President Ngoại Vụ: Trƣơng Minh Khôi (708) 745-8241Nguyên Đạt - Hồ Nhƣ Hề Ban Thƣ Ký: Văn Đình Sơn (913) 735-7826 Báo Chí: letruc (303) 902-3917HỘI PHẬT TỬ AN BẰNG HẢI NGOẠI Tu Học: Phan Tiến Lợi (386) 212-9131Nhân Sự Nhiệm Kỳ IV (2010-2013): Grandma and Chopsticks Sinh Hoạt: Nguyễn Chí Danh (817) 808-9535Ban Bảo Trợ:Nguyên Sơn - Văn Đình XuânMinh Quế - Lê Quang ThiềmNguyên Khang - Hoàng QuyênNguyên Tú - Văn BaNguyên Ngộ - Văn Nhân ĐạoTâm Nguyên Chính - Hồ Thanh Bình I felt my first two fingers slowly beginning to tense up. I had toBan Thƣờng Vụ:Hội Trƣởng: Nguyên Đạt - Hồ Nhƣ Hề concentrate, but the constant chattering of adults and laughingNội Vụ: Tịnh Nhân - Lê Quốc Kỳ kids were getting to me. My fingers were jumbled – theNgoại Vụ:Nguyên Minh-Trƣơng Minh Khôi uncomfortable movement. The sticks looked like they couldTổng Thƣ Ký: Tâm Tánh - Văn Đình Sơn pinch, but the grip was absent. Nonetheless, I aimed for my target.Phó TTK: Minh Quang- Huỳnh Thanh TrúcT. Thủ Quỹ: Quảng Bình-Phạm Thanh Hòa Slowly, I finally lifted my target. “Victory!” I told myself, but myPhó TQ: Đàm Liên -Nguyễn Thị Mỹ Phƣơng success was brief. I saw the rice fell down, almost like a stop- action movie. Defeated, my face blushed a tomato red. I lookedTài Chánh: around at the table only to find out that everyone else wasNgộ Tánh - Đặng Nhƣ ÝPhƣớc Lộc - Hoàng Xuân Đắc watching me the whole time. Soon, my cousins, siblings, even my parents started to laugh at me. “Haha, Alan can‟t even useSinh Hoạt: chopsticks, what a fail Asian! You‟re just like a banana, yellow onNguyên Đề - Nguyễn Chí Danh the outside, but white on the inside!” my brother sneers. “BananasTâm Quảng Đàm - Phạm Thiên Huynh can be green on the outside too!” I countered. “Oh, well then youKhông Hòa - Đào Duy Chiến can be a Twinkie, a banana-Twinkie!” Although I couldn‟t helpNguyên Ngọc - Hồ Ngọc Tân but think of how delicious the yellow spongy cream-filled delightTâm Bình - Trƣơng Xuân TháiTâm Giác Nguyện - Hồ Thị Kỷ was, I was ultimately embarrassed. Not only did I just get verballyTâm Hƣơng - Hồ Thị Lan attacked by my very own flesh and blood brother, I becameQuảng Quý - Văn Công Phú known as the family banana-Twinkie.Báo Chí/Chuyên Năng:Tánh Hải - Văn Đình Cƣờng (letruc) What more could they expect though. I lived in a country whereNguyên Đức - Nguyễn Lai forks and spoons over-ride chopsticks, which was the utensil ofTâm Tánh - Văn Đình Sơn choice in our family. It was only natural to become more __________________________________________________________________________________________ Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại - HPTABHN@yahoogroups.com –www.anbangyouth.org
 4. 4. Tìm Về Nguồn Cội – Finding Our Roots Trang 4American like. I found myself speaking English a lot more at “Sự Hình Thành và phát triển của tổ chức Hội Phật Tử Anhome, and eating Hamburgers and more edibles that didn‟t require Bằng Hải Ngoại (HPTABHN)the use of my long time rival: chopsticks. Tôi rất ƣu tƣ, vì thấy mình nhỏ bé quá, vả lại đề tài trênIt‟s not that I don‟t like my Vietnamese heritage; it‟s just that I mang tính chất về lịch sử của Hội thật là lớn, cho nên tôi rất e ngạifound it easier to reside in one culture, and not two. I give a great không dám viết sai lịch sử của Hội trong những thời gian sinh hoạt vừa qua.deal of respect to my heritage, but it‟s not like I speak Vietnamese Nhƣng tôi cũng xin cố gắng nhớ lại những gì mà anh chịto my English speaking teachers. It‟s just more efficient to be em đã dốc hết tâm và lực trong sinh hoạt cho tổ chức chúng ta, đểAmerican like. ghi lại nơi đây những kỷ niệm của mình và nếu lỡ có thiếu sót hoặc trong cách hành văn, có vụng về thì xin quí bà con hỷ xả choOn April 14, 2009, a short phone call for my mom leaves my ….entire family rushing to the hospital. Two uncles, one aunt, fivecousins, my brother, Mom and Dad were all packed inside the Để mở đầu cho đề tài này con xin thành kính:room with my cancer-struck grandma. The nurse quicklyreminded us that only one person should be in the room with my  Đê đầu kính đảnh lễ chƣ Hòa Thƣợng, Thƣợng Toạ, Chƣgrandma at a time. We all left, and one by one all of us had our Đại Đức Tăng Ni Phƣớc Trí Trang Nghiêm, Chúng sanh Dị Độ.chance to speak with her. My time with her was short. My roughhands were embedded with her soft wrinkly ones. We both stared  Cùng thành kính gởi đến quí anh chị Niên Trƣởng, quí anhat each other, tears in my eyes. I expected the same of hers, but all chị cựu Huynh Trƣởng, Đoàn Sinh GĐPT An Bằng trongshe did was smile, and asked if I ate a lot of rice today. cũng nhƣ ngoài nƣớc, Quí hội viên, cùng tât cả các em trẻRemembering the chopstick incident as well as the fact that my lời chào sức khỏe và tinh tấn tu học, đạo tâm kiên cố.grandma could barely communicate in English, I decided thatfrom that point on, I needed to rebuild my Asian heritage. “It was Tôi tạm chia bài viết thành ba giai đoạn:fine.” I replied. A few more minutes passed, and we both A- Nguyên nhân và sự hình thành HPTABHNexchanged our goodbyes as I left the room. The morning after, she B- Giai đoạn phát triểnpassed away. C- Đại hội bất thành tại chùa Hƣơng Hải thành phố Miami, tiểu bang Florida và sự kết hợp tái tục sinhIn Vietnamese Buddhist customs, we have a day-long ceremony hoạt.for the deceased. Death is not the end of someone‟s life, but ratherthe beginning. The whole point of this ceremony was to wish the A. Nguyên nhân hình thành HPTABHN: Theo nhận xétdeparted good luck. của tôi, thì có ba nguyên nhân chính nhƣ sau: 1. Tình quê hƣơng làng nƣớc.In the early hours of the day, the family members and I arrived at 2. Tình thần của ngƣời Phật Tử An Bằnga funeral home to cremate my grandma. We all placed something 3. Tinh thần lục hòaspecial to be burned with my grandmother‟s body, so a part of uswill always be a part of her. As we waited for her body to be Thứ nhất : Tình quê hƣơng Sau biến cố lịch sử của đất nƣớc, ngƣời quê hƣơng An Bằngcremated, we all left for a 3 hour break. chúng ta đã bỏ Làng ra đi. Sự ra đi lúc bấy giờ nói là đi chứ không tính ngày trở lại. Mỗi ngƣời tìm mỗi hƣớng đi khác nhau. Dù điIn the afternoon, our family members arrived at a Buddhist temple hƣớng nào, định cƣ quốc gia nào chăng đi nữa nhƣng tình quê vẫnin Washington D.C. Bright red rugs were in the front for là thấm mãi trong mỗi trái tim, mỗi làn da, mỗi khối óc của chúngimmediate family members and monks, while the steel silver ta, dù hình dạng, mái tóc, thân thể hay cuộc sống có thay đổi theochairs in the back were for the other people attending the chu kỳ thời gian chăng đi nữa nhƣng những tiếng nói, cử chỉ,ceremony. When everyone was seated, the room was filled with giọng điệu vẫn giữ mãi chất quê An Bằng. Thế cho nên tình tựbrief silence, and the prayers began. I opened the book of prayers, quê hƣơng ký ức của từng ngƣời vẫn luôn in sâu vào trong trí nhớand quickly remembered that I couldn‟t read in Vietnamese very của mỗi con ngƣời An Bằng chúng ta, nào là giếng Bộn, đây là giếng Tau, kia là Độn Bồ ngôi Đình làng, ngôi Chùa, nhà Thờ …well. I turned to my mother, with a worried look on my face but từ xóm An Thƣợng đến vùng An Mỹ, trong xóm Cau đến tậnshe knew what to do. With the help of my family, I succeeded in vùng An Bắc, ngƣời dân Làng đều nhìn mà cũng biết nhau quacompleting the prayers, and we finished our day of the ceremony. tiếng nói cử chỉ hành động, việc làm. Khi ra đƣờng, dù gặp nhau xa xa vài chục bƣớc cũng nhận ra đây là bác, kia là chú, dì, cậu,Although it was heart-breaking, the death of my grandma mợ v.v…. Bấy nhiêu ấy cũng đủ để chứng tỏ tình quê hƣơng Anestablished in me a fresh admiration for my double culture. I was Bằng luôn luôn là niềm hãnh diện của chúng ta và do vậy sự kếtoriginally confused at first about what to do for the ceremony, but hợp hài hoà đã là nguyên nhân đem đến cho chúng ta thành lậpI realized that it didn‟t matter that I wasn‟t sure of my actions. Hội cũng không mấy ngạc nhiên khi anh chị em đã có tinh thầnWhat really mattered was that I tried to do everything out of đoàn kết ấy là nguyên nhân thứ nhất vậy!compassion because my grandma will always be my beloved Thứ hai: Tinh thần trách nhiệm của ngƣời Phật Tử An Bằnggrandma. I understood that I should be grateful for my Nói đến tình thần trách nhiệm của ngƣời Phật tử, chúng tôiVietnamese heritage. Not everyone in America has a certain không đủ để giải bày sao cho hết. Tuy nhiên, từ xƣa đến nay, cácculture they hold on to, and I should be proud of that. I was a new bậc cha ông chúng ta từ đời này sang đời khác đã theo truyềnperson; even my cousins could see that. However, one thing is for thống đạo Phật, rồi từ đó con cháu từ thế hệ này đến thế hệ kháccertain: I will never master the usage of chopsticks. nhƣ chúng ta cứ tiếp nối nhau trong tinh thần xây dựng, đạo có, mà đời cũng có. Cứ mỗi lần trong chùa có việc Phật sự là chúngAlan Van. Tet 2011. ta cùng nhau vui vẻ mà làm, dù việc lớn hay việc nhỏ cũng vậy.**** Đọc trong cuốn Phật Giáo An Bằng Xƣa và Nay do anh Nguyên Phƣơng sƣu tập và biên soạn là kểt quả của một sự sƣu Tin Vui: tập lịch sử Phật giáo của quê hƣơng chúng ta. Chúng ta hãy cùng Nghe đồn rằng anh Tổng Thư Ký Văn Đình Sơn nhau đọc một đoạn trong cuốn PGABXVN sắp kết hôn. Không biết là chị mô đã làm cho anh “chùa Làng đƣợc xây dựng năm 1742 đời vua Lê Hiển Sơn đợi tới hôm nay với chịu đám cưới rứa hè? Tông (1740-1786) và Chúa Võ Vƣơng Nguyễn PhúcSự Hình Thành và Phát Triển Hội Phật Tử An Khoát (1738-1765) chùa An Đức Tự tại làng An BằngBằng Hải Ngoại đƣợc xây dựng cùng thời với chúa Thánh Duyên tại núi Thánh Duyên (còn gọi là hòn Am) căn cứ vào bức HoànhTôi đƣợc Ban Báo Chí của Hội phân công viết về đề tài : Phi…ngôi chùa Làng còn gọi là chùa ông Từ Me (vì ngày __________________________________________________________________________________________ Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại - HPTABHN@yahoogroups.com –www.anbangyouth.org
 5. 5. Tìm Về Nguồn Cội – Finding Our Roots Trang 5 xƣa làng mời ông Từ Me tức Văn Me làm “từ” để bảo  Kêu Thành Lập Bản tin/Ban Vận Động tổ chức đại hội quản và hƣơng khói trong chùa và các đền, đài, am, miếu  Dự kiến thành phần hệ thống tổ chức Hội trong làng…” Ít lâu sau giữa đầu tháng Hai tức Tết Việt Nam tôi lại gởi ra Nhƣ thế, thì chúng ta cũng đã biết đƣợc Phât giáo ở quê thêm bản tham khảo số 2.hƣơng đã có và phát triển từ lâu, cả về các yếu tố lịch sử, văn hóatruyền thống của đạo Phật, ngƣời quê hƣơng chúng ta chịu ảnhhƣởng sâu đậm của các phong trào và các tổ chức Phât giào trongnƣớc ra đời nhƣ, Hội An Nam Phật Học, Gia Đình Phật Hoá Phổ(tiền thân của tổ chức GĐPT) vì ảnh hƣởng về tƣ tƣởng tâm linhvề cả tinh thần cứ tiếp nối đến thế hệ chúng ta bây giờ, để rồichúng ta phải có trách nhiệm giữ vững truyền thống tốt đẹp đó củacha ông. Hơn thế nữa anh chị em chúng ta xƣa kia còn ở quê hƣơngđã cùng gắn bó với nhau trong tổ chức GĐPT. Hễ ngày rằm,mồng một thì đến chùa sinh hoạt, vui bên nhau cùng ca những bàica sen trắng, đây gia đình, ta đoàn áo lam… những bài hát quenthuộc ấy còn nghe vang vãng bên tai cho nên tình cảm tình quê Các Bản Tin Đã lần lƣợt phát hành.tình đồng đạo vẫn còn đâu đây nhƣ một sợi giây vô hình nào đó từđời vô thỉ để kết nối chúng ta lại với nhau thành một đại gia đình. Cho nên, những suy nghĩ ấy đã đánh động lƣơng tâm, thaothức từ đáy lòng của những anh em có chí hƣớng, rồi không quãngngại khó khăn gian khổ để giữ vững truyền thống văn hoá tinh hoacủa ngƣời Phât tử con dân An Bằng. Đây là trách nhiệm củangƣời Phật Tử chúng ta. Do đó một số anh chị em trẻ đã đƣợcđào tạo từ tổ chức GĐPT, ý thức đƣợc trách nhiệm của mình. Bêncạnh đó có những anh chị Niên Trƣởng có nhiều kinh nghiệm đạocũng nhƣ đời khuyến khích, sách tấn, cổ vũ và đƣợc sự ủng hộ củahầu hết con dân An Bằng. Hơn thế nữa anh chị em chúng ta mongmỏi làm sao có một tinh thần đoàn kết, cùng nhau tu học, việc đời Bản tham khảo này cũng cùng mục đích nhƣ bản tham khảo sốviệc Đạo đều có nhau, cùng giữ liên lạc gắn bó với hội tại quê nhà 1 nhƣng chỉ nhắc nhở để tạo sự liên lạc phân công, với tinh thầnđể những khi có việc phật sự mà cùng nhau san sẻ, cùng nhau mà tự nguyên tự giác và đã đƣợc một số quí anh chị nhiệt tình ủng hộ,làm. Cho nên ƣớc muốn là làm sao thành hình đƣợc HPTABHN và tham gia.đó là nguyên nhân thứ hai. Đến Mùa Phât Đản Phât lịch 2542 là Bản Tin đầu tiên đƣợc ra đời . Bản tin đƣợc quí anh chị ra sức đóng góp cả về các bài viết,Thứ ba: Tình Thần Lục Hoà góp bút và tịnh tài và kêu gọi sự ủng hộ của bà con để có tiền màPhật dạy: in ấn. Tuy tờ BT mới phôi thai về nội dung lẫn hình thức chƣa 1. Thân hòa đồng trụ: đƣợc hoàn chỉnh lắm, nhƣng cũng đã nói lên đƣợc tiếng nói chung 2. Khẩu hòa vô tránh trong cộng đồng chúng ta. 3. Ý hòa đồng duyệt Bản tin số 2 cũng lần lƣợt ra mắt trong mùa Vu Lan Báo 4. Kiến hòa đồng giải Hiếu năm 1998. Đây là tờ Bản tin khá quan trọng đánh dấu đƣợc 5. Giới hòa đồng tu: sự thay đổi trong sinh hoạt và sự ủng hộ của bà con vì trong thời 6. Lợi hòa đồng quân gian này anh chị em tại Miami đã họp tại nhà anh Nguyễn Anh Tuấn, dƣới sự chứng minh của thầy Pháp Trí để thành lập Ban Lục Hoà là sáu phép hòa kính trong đạo Phật, Ngƣời Phật Vận Động, chuẩn bị cho đại hội sắp tới. Qua phiên họp này, quítử An Bằng chúng ta nhận thức sâu sắc đƣợc giá trị của tinh thần anh chị đã gởi cho chúng tôi kết quả bầu ban vận động nhƣ sau:lục hòa để rồi từ đó đem ra áp dụng trong xây dựng. Bản thân của chúng ta sanh ra, cho dù cha mẹ của mỗi Cố Vấn: Các anh Trƣơng Công Hoàng, Văn Hƣng, Văn Kỉnh, Lêngƣời có khác, thế nên thân này đã lọt lòng mẹ và lớn lên chung Quang Thiềm, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tâm,cùng một mảnh đất An Bằng, nơi chôn nhau cắt rốn, đã bao đời Đặng Tuântình cảm thiêng liêng gắn bó sâu đậm. Cho dù chúng ta có bất Ban Vận Động: Trƣởng Ban Hoàng Quyên, Phó Ban: Hồ Nhƣ Hề;đồng trong vấn đề ý thức tƣ tƣởng mấy đi chăng nữa cũng tránh Kế Hoạch-Văn Ba.đƣợc trình trạng chia rẻ, cãi cọ hơn thua, làm mất đoàn kết. Những Thƣ ký: Nguyễn Kỉnh, Trƣơng Minh Cƣờng.ý kiến bất đồng đôi khi cũng có lúc xảy ra, nhƣng ngƣời Phật tửAn Bằng chúng ta đã học đƣợc tinh thần lục hoà để rồi san sẻ tinh Qua ba số Bản tin chúng ta nhận thấy quá trình mà quí anhthần trách nhiệm, học đƣợc đức tính nhẫn nại mà cùng nhau xóa chị trong BVĐ đã không quãng ngại những khó khăn, gian khổ.tan dị biệt, bất đồng ý kiến, biết quán triệt đƣợc tinh thần xây Mục đích mà quí anh chị đã làm là vì quê hƣơng và đạo pháp vàdựng, dựa trên nền tảng căn bản của tinh thần lục hoà. Có nhƣ cùng nhau tô đẹp thêm cho cộng đồng Phật Tử An Bằng củavậy mới dễ dàng tha thứ cho nhau và cùng nhau bàn bạc đem lại chúng ta tại hải ngoại.lợi ích chung cho tập thể. Đây cũng là nguyên nhân chính trong Bản tin thứ 4 phát hành tháng 5 năm 1999. Bản tin đánhtinh thần lục hòa mà Đức Phật đã dạy và chúng ta đã và đang áp dấu một tập thể ra đời để cho thế hệ mai sau tiếp nối trên condụng để hình thành và phát triển hội cho sau này. đƣờng phụng sự vì quê hƣơng đạo Pháp. Nội dung Bản tin hầu hết tập trung vào các văn bản, cẩm nang cho Đại Hội, thƣ mời, B. Sự Hình Thành: thƣ cung thỉnh, thƣ xin phép…, thông tin, thƣ đi, thƣ đến, mà anh Qua những nguyên nhân trên , vào những ngày đầu tháng chị em trong BBC cũng đã góp bàn tay không nhỏ mong sao cho3 năm 1998 chúng tôi nhận đƣợc điện thoại của anh Nguyên đến ngày Đại Hội để bàn giao lại cho đại Hội chọn ngƣời có tàiChính, qua thăm hỏi, anh trình bày với chúng tôi là ý nguyện của năng để tiếp tục giữ cho tờ BT khỏi bị mai một.đại đa số anh em mình làm sao để thành lập Hội Phật Tử của Khi thông tin tổ chức đại hội loan đi rộng rãi đến tất cảngƣời quê hƣơng chúng ta. Sau khi anh trình bày xong, tôi hƣởng phật tử An Bằng Hải Ngoại và đƣợc sự chấp thuận của Côngứng ngay, và từ đó chúng tôi thƣờng xuyên liên lạc để rồi phân Đồng Phật Tử chùa An Bằng tại thành phố Denver tiểu bangcông trách nhiệm và chia sẻ cho nhau, tìm các địa chỉ và thông tin Colorado địa điểm tổ chức đại hội mà BVĐ đã gởi thƣ xin phépcủa anh chị em khác ở xa và từ đó chia nhau mỗi ngƣời làm một đến thầy Thích Thái Nghiêm và Ban Hộ trì Tam Bảo.việc. Kể từ đó, vào khoảng giữa thƣợng tuần tháng mƣời một Đến tháng Bảy, trong những ngày 3,4,5 của năm 1999 lànăm 1997, Tôi đƣợc phân công viết bản tham khảo ý kiến đầu tỉên ngày đánh dấu mở đầu thành hình của tập thể Phật Tử An Bằngvà gởi đến quí anh chị cao niên, đồng thời một số các em trẻ để Hải Ngoại, đƣợc sự chứng minh của quí Đại Đức Thích Phƣớckêu gọi mọi ngƣời thành lập tờ Bản tin. Mục đích của BT là Toàn, Thích Hƣơng Huệ, Thich Tịnh Mãn, Thích Thái Nghiêm,chuyên chở những thông tin của bà con quê hƣơng ở từ khắp mọi Hầu hết bà con phật tử chúng ta khi hay tin qua báo chí đã từnơi mà sau này để có cơ sở mà thành lập Hội Phật Tử An Bằng nhiều tiểu bang bằng mọi phƣơng tiện giao thông, ngƣời thì đápHải Ngoại, bản tham khảo bao gồm hai ý chính: máy bay, ngƣới thì đi xe bus, kẻ thì lái xe hơi hoặc đi bằng tàu lửa. Tất cả mọi ngƣòi đều nô nức từ vùng Đông Nam Miami nắng __________________________________________________________________________________________ Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại - HPTABHN@yahoogroups.com –www.anbangyouth.org
 6. 6. Tìm Về Nguồn Cội – Finding Our Roots Trang 6ấm xa xôi, đến miền Đông Bắc lạnh lẽo Detroit Michigan từ 5. Kêu gọi xây dựng tƣợng đài Quan Âm tại bãi biển AnTrung Mỹ cho đến vùng California, đâu đâu là con dân phật tử An Bằng Việt NamBẰng đều gặp lại nhau tại khuôn viên chùa An Bằng phố Denver 6. Tổ chức các khóa tu học đƣợc mang tên “trại hạnh ngộ”Colorado, tay bắt mặt mừng, vui cƣời hớn hở. Nhận thấy có nhiều hàng năm tại các địa phƣơngchị vui quá mà nƣớc mắt lại tuôn trào “vui sao nƣớc mắt lại 7. Tổ chức các khóa tu học dành cho giới trẻtrào” quí bác, chú, anh chị chào chào hỏi hỏi nhƣ anh em một nhà 8. San định chƣơng trình tu học và tu chính nội qui trong 3lâu ngày gặp lại. Vẫn là những tiếng nói chất phác thật thà cùng năm một lần thƣờng trong các đại hội.âm điệu chất quê sau bao nhiêu năm xa cách, các anh chị trongBan Tổ Chức Đại Hội cũng dành riêng cho bà con những giây Trên đây là một vài nhận xét riêng cá nhân của tôi trong giaiphút thăm hỏi náo nhiệt. Thầm cảm ơn trời Phật đã tạo duyên đoạn phát triển, tuy nhiên cũng còn rất nhiều thiếu sót xin anh chịcho chúng ta - những ngƣời con dân Phật Tử An Bằng có mặt em bổ sung để cho hoàn chỉnh trong giai đoạn này.đông đủ hôm nay. D. GIAI ĐOẠN ĐẠI HỘI IV BẤT THÀNH Ở CHÙA Sau ba ngày đại Hội và qui tụ hơn 200 đại biểu tham dự đã HƢƠNG HẢI MIAMI VÀ SỰ TÁI TỤC SINH HOAT.qua đi và để lại cho anh chị em một kỷ niệm đẹp khó quên.Những bữa cơm chay dọn sẵn do các chị em ở Denver khoản đãithật là ngon, nhƣ nhớ lại ngày nào còn ở quê nhà trong những lần 1. Đại Hội IV bất thành và sự tái tục sinh hoạtcắm trại ở chùa với chén xì dầu, canh bí đậu phọng đƣợc chị Hoa, a) Đại Hội Bất Thànhchị Hạnh, chị Ngại nấu cho ăn thật là cảm động vô cùng. Anh chịem vừa ăn vừa chuyện trò chụm năm chụm ba nói cƣời vui vẻ. Vào khoảng đầu tháng 8, anh chị em Ban Điều Hành đãCác anh chị em đã thảo luận trong lúc nghỉ ngơi để tìm ra hƣớng thành lập Ban Tổ Chức đại hội IV và đƣợc sự đồng ý của Đạiđi cho Hội. Đại hội đã thành công ngoài ý muốn và đã đạt đƣợc Đức Thích Hƣơng Huệ, đại hội đã đƣợc tổ chức tại Tu Việnnhững thành quả đáng kể nhƣ sau: Hƣơng Hải thành phố Miami, tiểu bang Florida. Sau hai ngày đại hội, quí đại biểu tham dự phát biểu các đề án phật sự rất năng  Thông qua nội qui của HPTABHN động, sôi nổi, nhƣng tiếc thay đến ngày thứ hai trong khoán đại  Bầu đƣợc ban điều hành và các ủy viên, các ban nghành bầu Ban Điều Hành mới bị trở ngại một vài vấn đề đáng tiếc xảy  Soạn thảo đề án Phật sự cho nhiệm kỳ 3 năm. ra và do đó không bầu đƣợc Ban Điều Hành cho nhiệm kỳ kế tiếp.  Nhiều chƣơng trình linh tinh khác cũng đã đƣợc mang ra Có nhiều đại biểu lại cho rằng Hội của chúng ta thành lập và hoạt thảo luận động đã 10 năm rồi, cho nên đến giờ nghỉ ngơi chút xíu(?) Thời gian rồi cũng qua đi, đó là ngày bế mạc đại hội buồn bã. Theo Nội Qui của Hội ở chƣơng VI điều 6.1 qui định vìTôi nhớ ngày cuối đại hội trong lúc làm lễ phát nguyện các anh một lý do nào đó mà Hội giải tán hoặc gián đoạn sinh hoạt thìtrong Ban Vận Động đã bùi ngùi xúc động. Các anh đã hoàn BĐH cần triệu tập đại hội và đƣợc 2/3 số đại biểu tham dự đồng ýthành đƣợc nhiệm vụ và ban giao lại cho Ban Điều Hành của Hội. mới đƣợc giải tán. Nhƣ thế thì theo nội qui, qui định Hội chƣaTôi thở phào nhẹ nhỏm và vừa mừng lại vừa lo. Không biết đại giải tán mà chỉ tạm ngƣng sinh hoạt mà thôi.hội đã giao cho mình nhiệm vụ tiếp tục làm ban báo chí có còntiếp tục gánh vác nổi nữa hay không, điều mà tôi vui mừng nhấtđó là bầu đƣợc Ban Điều Hành của hội. b) Sự Tái tục sinh hoạt Phút chia tay giây thân ái quyến luyên làm sao! Lát nữa đâychú về nhà chú, dì về tiểu bang dì ở và con cũng phải về thành Sau thời gian gián đoạn sinh hoạt của Ban điều hành,phố nơi con cƣ ngụ. Những phút giây ngày đầu gặp mặt bà con nhƣng các chi hội taị mỗi địa phƣơng vẫn sinh hoạt đều đặn, chohớn hở vui cƣơì làm sao, thì bây giờ phút chia tay ngậm ngùi nên vào mùa hè năm 2010 một số anh chị em trẻ đã tổ chức khóabuồn vui lẫn lộn. Ngƣời Phật tử An Bằng chúng ta giờ đây chia tu học tại Mộc Lan, Missippissi và đã gặp duyên lành, yêu câu tổtay mỗi ngƣời mỗi ngã hẹn gặp lại 3 năm cho một nhiệm kỳ kế chức tái tục sinh hoat của hội và đƣợc đại đa số quí anh chị caotiếp, lòng dặn lòng anh chị nhận lãnh trách nhiệm cố gắng mà niên hoan nghênh. Đồng thời chúng tôi cũng đƣợc biết rằng từhoàn thành nhiệm vụ của đại hội hôm nay đã giao phó. nay hội đã có BĐH mới và sẽ ra mắt với bà con trong tƣơng lai, mong rằng duyên tái sinh của Hội đƣợc mãi mãi giữ vững kể từ nay và sẽ đừng bao giờ gián đoạn nữa. Và cá nhân ngƣời viết xin C. GIA ĐOẠN PHÁT TRIỂN. nhắn gởi lời đến tất cả bà con Phât tử An Bằng dành chút thời gian tiếp tục ủng hộ để cho anh chị em BĐH mới vui vẻ làm việc Sau đại hội, mỗi một anh chị em đều nhận lấy một trách trên tinh thần đoàn kết.nhiệm, mang một hoài bảo là cùng nhau san sẻ công việc, nhờ cóhệ thống thông tin mạng (internet) cho nên cũng giúp đƣợc rất Tóm lại, HPTABHN là một tổ chức từ thiện, nhƣ phần đầunhiều công việc. Đặc biệt là anh em trong BBC, vì đây đƣợc cho trong nội qui đã ghi rõ: “ NOI GƢƠNG CÁC BẬC TỔ SƢ TIỀN BỐI HỮU CÔNG CỦA NỀN PHÂTlà cánh tay đắc lực của Hội cho nên anh chị em trong ban báo chí GIÁO VIỆT NAM GẦN 2000 NĂM QUA, NGƢỜI PHẬT TỬ AN BẰNG HIỆNđã rất vất vả trong những lúc phát hành bản tin, vì mỗi năm đại SINH SỐNG KHẮP NƠI Ở HẢI NGOẠI NGUYỆN KẾT HỢP VỚI NHAUhội đã quyết định chƣơng trình mỗi năm sẽ phát hành ba số bản THÀNH MỘT TỔ CHỨC, TRONG Ý NIỆM TƢƠNG THÂN, TƢƠNG TRỢ,tin Tết, Phật Đản và Vu Lan. CÙNG CHUNG SỨC CHUNG LÒNG GÌN GIỮ NIỀM TIN Ở TAM BẢO, VÀ Nhiệm vụ của BBC là gặt hái tin tức từ các tiểu bang có KẾT CHẶT TÌNH ĐẦM ẤM QUÊ HƢƠNG, CÙNG KHUYẾN TẤN NHẮCngƣời Phật Tử An Bằng cƣ ngụ, kêu gọi anh chị em, mời các bậc NHỞ VÀ GIÚP NHAU TU HỌC THEO GIÁO LÝ CỦA PHẬT ĐÀ, HẦUthiện trí thức và quí anh chị ban chấp hành các đơn vị đóng góp MANG LẠI LỢI LẠC CHO MÌNH VÀ CHO NGƢỜI, ĐỒNG THỜI ĐỂ TẠObài viết tin tức sinh hoạt của địa phƣơng mình và gởi về BBC để CƠ HỘI CHO CÁC THẾ HỆ CON CHÁU SAU NÀY BIẾT TÌM HIỂU VỀđăng vào bản tin. Ban Điều Hành mới thành lập làm việc rất hăng NGUỒN GỐC PHONG TỤC VÀ TẬP QUÁN CỦA QUÊ HƢƠNG AN BẰNG”say, bên cạnh đó nhờ sự cọng tác và giúp đỡ của các đơn vị địaphƣơng và đề ra phƣơng pháp tu học hàng năm. Cung thỉnh quíThầy quê hƣơng và Tăng đoàn của Sƣ Ông Thích Nhất Hạnh về NAM MÔ BỔN SƢ THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÁT ĐẠI CHỨNG MINH.hƣớng dẫn. Tóm lại, sau khi có BĐH mới mọi sinh hoạt đâu vào đó,  quảng hƣơng.BĐH lại thƣờng xuyên liên lạc và làm việc với nhau cùng ban báochí, và các đơn vị. Nổi bậc nhất trong giai đọan phát triển màchúng ta đã làm đƣợc nhiều việc có ích nhƣ: Ủng Hộ Đặc San 1. Kêu gọi quyên góp cứu trợ các nạn nhân lũ lụt Miền Trung tại Việt Nam Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại hoan nghênh 2. Kêu gọi xây trƣờng trung Học Cơ sở Vinh An An Bằng sự hảo tâm của qúy vị ủng hộ cho tờ đặc san Việt Nam này. Chi phiếu xin gởi về: 3. Kêu gọi quyên góp xây chùa An Bằng Viêt Nam 4. Kêu gọi đóng góp xây chùa Thuyền Tôn, chùa Từ Đàm Phạm Thanh Hoà Viêt Nam (Ủng Hội Đặc San) 2741 CLUB RIDGE DR. __________________________________________________________________________________________ LEWISVILLE, TEXAS 75067 Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại - HPTABHN@yahoogroups.com –www.anbangyouth.org PH. 469-360-0772 Danh sách nhận đƣợc sẽ ghi vào đặc san kỳ tới
 7. 7. Tìm Về Nguồn Cội – Finding Our Roots Trang 7 nhiêu thì đƣợc. Ngay cái việc “tỏ ra mình là Phật tử” là một sự thực hành xứng đáng, một Phật tử khá xứng đáng rồi đó. Có lắm ngƣời nghĩ “tự xƣng hay tỏ ra mình là Phật tử” thì sợ bị ngƣời công kích. Nhƣng ngƣời công kích ấy nếu là ngƣời ngoài, đối lập Thơ Nhạ Bình với tín ngƣỡng chúng ta, thì họ càng công kích càng tỏ cái phải (Thân Tặng Ngƣời An Bằng) của đạo pháp ta tín ngƣỡng. Ta hãy liên tƣởng sự khinh chê của con chim sâu đối với con đại Nhớ Huế bàng. Còn ngƣời công kích ta nếu là ngƣời ngoài mà công kích một cách vũ phu, công kích vì những sự xích mích hay những lý Hôm tê bạn đến nhà rủ tui do khác, thì thế là họ đã phạm đến tín ngƣỡng của ngƣời: họ làLâu lắm rồi nghe, lâu lắm rồi ngƣời không lịch sự, nhân cách họ không xứng đáng, ta để ý làmMình chƣa về Huế thăm quê hí chi. Còn nếu là Phật tử mà công kích nhau nhƣ thế thì thật là mộtHay chờ Tết ni mình về chơi tội lỗi lớn. Sao ta lại công kích sự “tự xƣng”, sự “tỏ ra” là Phật tử? Dầu ngƣời Phật tử khác không xứng đáng đến đâu, sự “tựLàm tui nhớ Huế quá biết chƣa xƣng hoặc tỏ ra mình là Phật tử” vẫn là sự thực hành cần thiết,Nhớ lần rảo bƣớc dƣới trời mƣa thành thật và đáng kính. Nay ta công kích việc ấy là ta công kíchHam nghe chuông vọng từ Thiên Mụ sự tu hành (đó là sự tu hành rồi vậy), sự cần thiết, sự thành thật, sựĐể gió mặc nhiên cứ cợt đùa đáng kính và nhƣ vậy là công kích đức Phật, là tự công kích mình. Tội lỗi không thể dung đƣợc. Chúng ta đừng vì tập quán “chỉ tríchCòn nƣớc dƣới cầu luôn róc rách ngƣời, công kích ngƣời” mà phạm vào tội lỗi ấy.Trên cầu ngang dọc gót chân khua Có những vị nghĩ rằng tự xƣng hoặc tỏ ra “mình là PhậtÁo thì tơi tả đôi khuy nút tử” thì ngại cho nghề nghiệp bất chánh của mình, thiệt thòi cho sựĂn bận lôi thôi kiểu nửa mùa cạnh tranh quá đáng của mình, có lắm khi lại làm một sự mỉa mai cho cử chỉ và lời tiếng “không nhịn thua” của mình. Nhƣng nếuQuê ở An Bằng ra tới phố thế thì sự “tự xƣng là Phật tử”, sự “tỏ ra mình là Phật tử” quả làThăm lăng, chùa cổ, xuống đò chơi một điều vô thƣợng, một sự cần thiết vô cùng rồi. Sao ta khôngThuyền rồng, hát đố, câu hò Huế thực hành một việc giản dị mà lợi ích ấy?Tình tự nhƣ ri, nhớ suốt đời Hiện nay có những ngƣời tự xƣng là Phật tử mà mê tín, quấy quá. Những ngƣời này càng tự xƣng là Phật tử lại càng làmLần nớ thuyền về ngang Vỹ Dạ cho ngƣời hiểu lầm đạo Phật. Phần đông ngƣời ta hiểu một đạoThuyền xuôi, đò ngƣợc lắm ngƣời qua bằng cách theo thói quen nhìn vào ngƣời tự xƣng là tín đồ đạo ấy.Sông sâu nƣớc biếc, khách quen, lạ Cho nên những ngƣời mê tín, quấy quá, đã làm cho phần đôngNhịp bƣớc trên cầu áo thƣớc tha hiểu lầm đạo pháp vì sự tự xƣng là Phật tử của họ. Thế rồi có các ngƣời Phật tử khác muốn đừng lẫn lộn với những ngƣời ấy, nênNúi Ngự, Văn Lâu đẹp quá trời không muốn tỏ ra “mình là Phật tử” mà có khi lại công kíchLời chào thân mật rộn niềm vui những ngƣời ấy nữa. Ấy là một cử chỉ không đúng tí nào. NhữngTay nghiêng nón lá, màu hoa phƣợng ngƣời tự xƣng là Phật tử mà làm cho ngƣời hiểu lầm đạo Phật củaAi chẳng luyến lƣu những tình ngƣời?! ta, thì giờ chính chúng ta phải tự xƣng, phải tỏ ra “mình là Phật tử” để cải chính lại. Muốn ngƣời ta không hiểu lầm Phật pháp,Nhắc Huế răng nhƣ bị bỏ bùa những ngƣời Phật tử phải tự tỏ rõ mình ra. Huống chi so vớiBạc đầu, con nít chẳng ai chừa những ngƣời kia, ta còn kém nhiều: họ thành thật và can đảm hơnChơi đùa, rảo phố, rồi ăn vặt một cách rõ rệt. Nói rằng họ tự xƣng nhƣ thế làm cho đạo pháp bịCứ rứa, dãi dầu giữa nắng mƣa hiểu lầm, bị ẩn khuất, thì ta cũng chẳng khác gì; ta làm cho đạo pháp bị hiểu lầm, bị ẩn khuất vì sự làm thinh, sự che giấu, sự kémNhớ quá lần ni chắc phải về thành thật, sự kém can đảm của mình. Lắm khi cử chỉ làm thinh,Muốn thăm xƣa Huế cho thỏa thê không tỏ ra “mình là Phật tử” trƣớc mọi ngƣời còn tai hại hơn:Nghe chuông Chùa vọng đêm sông vắng mọi ngƣời sẽ nghĩ rằng đạo Phật có hay gì vì chính những ngƣờiMong xóa nỗi buồn những tái tê tín đồ cũng không muốn tỏ ra mình là Phật tử. Hại biết ngần nào?**** Riêng đối với các vị Phật tử mê tín và quấy quá, ta phải tìm cách chuyển họ, chứ không đƣợc công kích. Là Phật tử mà ta công kích họ thì môi hở răng lạnh, ta công kích họ là ta gián tiếp tự công kích mình, tự gạt bỏ ngƣời đồng tín ngƣỡng của mình. HọHãy Tỏ Ra Mình Là Phật Tử quấy quá còn hơn những ngƣời ngoại đạo. Họ quấy quá nhƣng đối với Tam bảo, mỉa mai thay, lắm khi còn trung thành và duy nhấtĐây là những lời tha thiết chúng tôi hơn. Vả, xin quý vị nhớ, công kích chỉ trích không thể sửa đổimuốn đƣợc đến tận tai, vào tận lòng toàn ngƣời mà chỉ gạt ngƣời ra khỏi đạo pháp. Huống chi họ khôngthể các vị Phật tử tại gia. Chúng tôi phải là ngƣời đáng công kích. Nếu các vị chân chánh mà so sánhmong đƣợc tiếng vang dội của quý vị với họ thì hoàn cảnh chẳng khác gì những ngƣời thành phố sánhđáp lại lòng chân thành của nó. với ngƣời nhà quê: nhà quê không học thức nhƣng tiền và sức củaTrƣớc hết, chúng tôi xin quý vị hãy họ xây dựng lên thành phố, ngƣời thành phố hƣởng của họ lại kiêuthẳng thắn tỏ ra mình là Phật tử trong hãnh với họ một cách lố bịch. Chúng ta cũng vậy: xây dựng vàbất cứ trƣờng hợp nào. duy trì đạo pháp là lực lƣợng chung mà ta là ngƣời phƣớc duyênChúng tôi cũng biết rằng tiếp xúc với đƣợc hƣởng đạo pháp khá, thế thì ta phải cám ơn ngƣời kém hơnngƣời mà tỏ ra mình là Phật tử, thì có ta mới phải, sao lại công kích? Cho nên việc ta làm là phải khuyếnlắm khi thế là một bức màn đã hạ xuống dẫn họ, một trong những khuyến dẫn ấy là làm sao cho họ “tỏ ragiữa mình với họ. Nhƣng tỏ ra một cách ngoan cố, hơn nữa, một mình là Phật tử” trƣớc mọi ngƣời và trong mọi trƣờng hợp. Vàcách kiêu căng, mới thành bức màn ngăn cách. cách khuyến dẫn hay nhất là chính ta phải làm nhƣ thế trƣớc. Chúng ta chỉ tránh sự ngoan cố và sự kiêu căng ấy là đủ. Có những ngƣời không “tỏ ra mình là Phật tử” đến nỗiCòn trong mọi trƣờng hợp, bất cứ tiếp xúc với ai, ta phải thành không tụng kinh, ăn chay một cách bộc lộ công nhiên. Có khi họthật tỏ ra “mình là ngƣời Phật tử”. Điều ấy cần lắm. Vì chúng ta đến đạo Phật với một thái độ tán thành, thiện cảm. Rồi dừng lại ởphải nhƣ thế để tỏ sự trung thành của mình đối với Đạo pháp, để đó. Họ không muốn “tỏ ra mình là Phật tử” để cá nhân đƣợc rộngtỏ sự hợp lý của đạo pháp mình tín ngƣỡng, hơn nữa, để dắt dẫn rãi hơn: đến với ai cũng đƣợc mà không có một tín ngƣỡng, mộtngƣời vào đạo pháp. lý tƣởng dứt khoát. Điều ấy là điều mà chúng ta, nhất là ngƣời tríChúng tôi thấy có ngƣời nghĩ rằng mình không phải là Phật tử thức, rất không nên làm, bởi nhƣ thế là chúng ta không thành thậtxứng đáng nên không dám, không muốn tỏ ra “mình là Phật tử” với chính mình, thái độ là muốn bắt cá nhiều tay.trƣớc mặt mọi ngƣời. Nhƣng các vị có biết cho rằng chính thế, Lại có những ngƣời Phật tử vin vào giáo lý không phânchính điều “không muốn tỏ ra mình là Phật tử” là không xứng biệt nên lắm khi không những không “tỏ ra mình là Phật tử” trƣớcđáng một ngƣời Phật tử rồi không? những ngƣời đối lập với tín ngƣỡng mình mà còn nói theo họ, làm Huống chi Phật pháp vô thƣợng và vô cùng, đƣợc làm con với họ nữa. Nhƣng tinh thần rộng lớn vô phân biệt là thấy ai khổPhật là hơn ngƣời lắm rồi, còn thật hành cho xứng đáng đƣợc bao cũng cứu, mà cứu bằng cách dùng mọi phƣơng tiện đem Phật __________________________________________________________________________________________ Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại - HPTABHN@yahoogroups.com –www.anbangyouth.org
 8. 8. Tìm Về Nguồn Cội – Finding Our Roots Trang 8pháp đến cho họ. Nói khác đi, là làm sao cho họ cũng thành Phật quên đi, ví nhƣ nhờ không khí mà loài ngƣời đƣợc sống, nhƣng íttử. Trong những trƣờng hợp hợp tác với ngƣời đối lập Phật pháp, ai nhớ đến không khí”. Sự nhận xét ấy quả là đúng. Nhƣng tại saochúng ta phải xét có thể đi đến mục đích trên, hoặc ít ra có lợi cho ta lại hời hợt với chính sự tín ngƣỡng của chúng ta đến nỗi ấy?Phật pháp, mới đƣợc làm. Lại có ngƣời đáng khen là thƣờng đeo tƣợng Phật, tƣợng Bồ tát Còn khi ta là Phật tử mà hợp tác với ngƣời đối lập tín nơi ngực, nhƣng không chào hỏi nhau. Phật tử chúng ta đáng lýngƣỡng mình không vì chuyển hóa họ, không vì lợi ích đạo pháp, phải giúp nhau, đồng vui đồng khổ với nhau, nhƣng không đƣợcmà vì bất cứ một lý do nào, dù là lý do của cá nhân mình đi nữa, thế thì ít ra là cũng chào hỏi vui vẻ với nhau. Khi gặp nhau giữacũng hại cả. Cái hại thứ nhất là phạm giới tam quy: không theo đƣờng, trong chợ hay nơi hội họp, chỗ công cộng, bất cứ ở đâu,thiên thần quỷ vật (ai chủ trƣơng không có Phật pháp cũng là quỷ chúng ta cũng phải chào nhau, hỏi nhau, tỏ tình thân ái với nhau.vật cả), không theo ngoại đạo tà giáo (thỏa mãn cách gì cho loài Và chính điều ấy là “tỏ ra mình là Phật tử” và tỏ ra, hơn nữa, gâyngƣời mà không làm cho ngƣời tín ngƣỡng Phật pháp cũng là tà ra “lực lƣợng của Phật tử” chúng ta vậy.giáo) và không theo tổn hữu ác đảng (ai chủ trƣơng công kíchPhật pháp cũng là tổn hữu ác đảng cả). Cái hại thứ hai là làm theo, Biết sự “tỏ ra mình là Phật tử” là cần thiết rồi, vậy mongnói theo những ngƣời đối lập tín ngƣỡng Phật pháp tức là mình tự toàn thể các vị Phật tử tại gia hãy chú ý mấy điều tối thiểu saukhinh thị và làm cho họ khinh thị tín ngƣỡng của mình. đây: Ngƣời tự trọng không bao giờ chịu nhục khi tín ngƣỡngcủa mình bị khinh thị. Huống chi mình tự khinh thị tín ngƣỡng  Thƣờng đeo tƣợng Phật.của mình. Có ngƣời nghĩ rằng mình làm với ngƣời nhƣ thế, ngƣời  Thƣờng chào hỏi các thầy và chào hỏi nhau.sẽ khen mình quảng đại, không cố chấp, hẹp hòi, mình dũng cảm  Thẳng thắn tỏ ra mình là Phật Tử trong mọi trƣờng hợp.trƣớc điều dẫu không hợp với Phật pháp. Nhƣng khen thế tức là  Không nói và làm theo ngƣời đối lập với đạo pháp củachê đấy: ngƣời ta chê sự tín ngƣỡng hời hợt của mình, ngƣời ta mình khi thấy sự nói và việc làm ấy không chuyễn hoáthấy mình dễ lung lạc, tai hại hơn nữa, ngƣời ta sẽ thấy mình có đƣợc họ, không lợi cho danh dự quyền lợi của đạo phápthể làm trái tín ngƣỡng của mình, làm trái quyền lợi của đạo mình, mình tôn thờ.tức là tín ngƣỡng của mình và đạo của mình không đáng gì.  Tự mình và khuyên cả nhà ăn chay mỗi tháng hai ngàyNhƣng quả có phải không đáng gì hay không? Chỉ mình không rằm và mồng một.“tỏ ra mình là Phật tử” thì mới không đáng gì mà thôi.  Tự mình và toàn gia hãy niệm Phật to tiếng (niệm to) mỗi Tôi từng thấy một đạo hữu hòa nhã đƣa tƣợng Phật đeo tối trƣớc khi đi ngủ. Đọc đƣợc bài Sám hối càng tốt. Hãynơi ngực ra cho một ngƣời đối lập với tín ngƣỡng mình: ngồi trên giƣờng ngủ mà niệm và đọc.  Mỗi tháng đến chùa hay Niệm Phật Đƣờng ít nhất một lần.- Xin lỗi ngài, tôi đã là một Phật tử.Thế là ngƣời kia tỏ ra cử chỉ hiểu biết ngay. Một thanh niên Phật Không cần nói ngƣời xƣa, hiện bây giờ đây vẫn có nhữngtử khác từ chối hiền hòa một sự nài ép: ngƣời Phật tử uống thuốc độc để “tỏ ra mình là Phật tử”, có những em Phật tử quyết liệt “tỏ ra mình là Phật tử” trƣớc sự thù ghét, dọa- Tôi là Phật tử, hoạt động không hết những điều lợi ngƣời của nạt. Có những đạo hữu và những em Phật tử tin tƣởng ở Phật, tinđạo Phật rồi. lý nhân quả, thản nhiên thờ Phật, tụng kinh, ăn chay nhƣ thƣờng ở những nơi thôn dã bây giờ, bao bọc chung quanh họ đầy sự đe dọaMột ngƣời khác không cúng tiền cho một tổ chức từ thiện ngoài tổ trực tiếp đến tánh mạng. Đức Phật vô thƣợng, Phật pháp vôchức của đạo Phật: thƣợng, đƣợc vinh dự làm Phật tử, ta hãy “tỏ ra mình là Phật tử” để xứng đáng với vinh dự ấy.- Xin lỗi ngài, chúng tôi đang làm từ thiện trong phạm vi Phật 8.5.2495 (1951)giáo của chúng tôi; chúng tôi là Phật tử. Chắc các vị sẽ hiềm rằng thế nó hẹp hòi quá. Nhƣng không (Trích Tâm ảnh lục, tập 2, in lại trong Tâm ảnh lục, nhà xuất bảnđâu. Trong đạo pháp ta không thiếu một địa hạt nào cho ta hoạt Văn hóa Sài gòn, 2009, trang 400-415)động những điều ích lợi quần chúng. Chỉ e chúng ta không đủ sứclàm cho vừa sự đòi hỏi của đạo pháp. Các vị bị ngƣời ta công kíchlà “ngƣời Phật tử kém hoạt động những điều có ích”, bị công kích Lê Văn Bình sƣu tầmnhƣ thế, các vị khó chịu, nhiều vị lại hỏi sao đạo pháp ta kém hoạtđộng, trong khi đó, các vị đi hoạt động theo ngƣời, cho ngƣời!Mình không làm cho mình, để bị công kích, trong khi đó đem việclàm của mình đi làm cho ngƣời để ngƣời công kích. Không nhữnghọ công kích, họ còn khinh thị mình theo đuôi họ nữa. Thật làđiên đảo!Thƣờng thấy có nhiều ngƣời phàn nàn Phật giáo chúng ta kém tổchức, kém thế lực, kém rầm rộ. Có lẽ nghĩ thế nên có ngƣời không“tỏ ra mình là Phật tử”. Nhƣng cái kém trong Phật pháp, cái kémđáng gọi là kém, là không tu hành, không thực hành theo Phậtpháp, không thành thật tỏ ra mình là Phật tử. Còn nếu tất cả đều tỏra mình là Phật tử, dầu chỉ tỏ ra một cách tƣơng đối thì tự nhiênPhật pháp ích lợi mình ngƣời. Tôi chỉ nói sự ích lợi, ích lợi chânthật theo Phật pháp mà thôi. Còn sự thế lực, sự rầm rộ thì có khikhông hợp với Phật pháp. Ta hãy tìm nơi Phật pháp những lực Dòng biển mặn nào nuôi lớn khôn ta, rồi dòng biểnlƣợng lẽ phải, sự rầm rộ ích lợi, còn thế lực và rầm rộ vô ích thìchắc chắn không bao giờ có. mặn nào đƣa ta sang đây, và hôm nay ta lại đón Nói thế là tôi muốn các vị để ý hai thứ lực lƣợng rầm rộ.Tôi muốn nhắc lời đạo hữu Malalasekera, Hội trƣởng TỔNG HỘI Xuân bên dòng biển mặn này.PHẬT GIÁO THẾ GIỚI chúng ta đã nói với chúng ta: “con rắnhổ mang (Cobra) dƣơng oai mà ngƣời chết, con rắn hổ đất(Serpent à sonnette) dƣơng oai mà ngƣời không hại gì”. Chúng tachỉ tỏ lực lƣợng rầm rộ và cần phải tỏ lực lƣợng rầm rộ, để màlàm việc phải làm của chúng ta, thực hành giáo lý của Phật. Màmuốn vậy thì “tỏ ra mình là Phật tử” cần lắm, cần thiết một cáchtrực tiếp trong việc ấy. Trên đây là chúng tôi muốn nói với các vị Phật tử không“tỏ ra mình là Phật tử” vì lý do này hay vì lý do khác. Nhƣngngoài ra, có những ngƣời tự coi mình là đạo dòng của đạo Phật, Florida Xuân Về !!!ông bà cha mẹ và thân quyến mình đều là Phật tử, vì vậy mà tựnhiên quá hóa ra vô lý, không “tỏ ra mình là Phật tử” trƣớc mọingƣời, mọi trƣờng hợp. Những ngƣời ấy quả nhƣ một ngƣời Phật Xuân nay về bên dòng biển mặntử Mỹ nói “Phật tử Á đông sống nhờ Phật pháp nhƣng lâu ngày họ __________________________________________________________________________________________ Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại - HPTABHN@yahoogroups.com –www.anbangyouth.org
 9. 9. Tìm Về Nguồn Cội – Finding Our Roots Trang 9Mặn tình người chan chứa tình quê ngƣời xuống, nƣớc tung lên xí xóe, xé ngang từng đợt sóng vỗ bờ.Quê hương nay nghìn trùng xa cách Khi nhận ra không có “đồ nghề” thì chúng tôi chạy lại một chiếcCách xa nhà nên chẳng là Xuân ghe của ai đó, “mƣợn” vài tấm ván và đua nhau bơi ra “cồn”. CồnXuân nay nữa làm thân viễn xứ sóng vui reo, bọn tôi lếu láo thả ngƣời trên ngọn sóng để bơi nhảyXứ người ta xuân vẫn cứ về vào bờ. Ấy! Điều này đòi hỏi “tay nghề” dữ lắm à. Không phảiVề bên nhau tình quê đầm ấm biết bơi là làm đƣợc, mà cũng không phải có kinh nghiệm cũng làm đƣợc đâu. Có khi cũng bị sóng vật, lộn cổ nhƣ mèo. NhƣngẤm lòng người giữa một trời Xuân chúng tôi hầu nhƣ không bao giờ sợ.Xuân có đi, này xuân chớ vộiVội phôi phai, mai mốt trở về Khi chơi chƣa “đã” thì những chiếc ghe đánh cá lần lƣợtVề quê hương tình người ấm cội chạy vô. Chúng tôi không quên nhiệm vụ của mình: đi xin cá.Cội gốc này đón đợi nàng Xuân Đừng tƣởng đi xin cá là một chuyện quê mùa. Đây là phong tục của đám trẻ tụi tôi, mà cũng là phong tục của ngƣời đánh cá. Hễ “đƣợc” ngày, ngƣời trên ghe thƣờng quăng xuống những chú cáXuân là một sự tiếp diển vì trái đất cứ mãi xoay tròn, tƣơi xanh và chúng tôi cứ việc đƣa tay chụp. Cuối ngày, chúngcòn người còn nghĩa quê hương, thương nhau sẽ có một tôi thƣờng phân thắng bại bằng những con cá trên tay của mình.ngày gặp nhau. Có khi, vì đói bụng qúa, chúng tôi sẽ không ngừng ngại về tay Nguyễn Khắc Lộc không bằng cách mang những con cá ấy đem đi đổi ổi và khế để ăn. Thì về tay không chứ sao! Mạ có hỏi thì trả lời xin không đƣợc, chết chóc ai đâu! Sau khi ăn chiều xong, tôi thƣờng “lẻn” Mạ đi ra biển đợt kế. Lần này không phải để xin cá mà để thật sự nằm trên bãi cátTùy Bút: Đôi Sân-Đan để đƣợc nghe tiếng sóng. Lựa những lúc công an không để ý, Giọng thằng Thanh (con Gái Dũng) bên cạnh nhà nghe chúng tôi nhè nhẹ “trƣờn” từ trên lầm dƣơng, độn cát xuốngghét! Mỗi sáng sớm sau khi nghe cô Hoa ở chùa gióng chuông, sƣờn ghe. Ngủ tại đây. Công an có phát hiện thì cùng lắm đuổihắn thức dậy đọc sách. Tôi cảm thấy nhƣ hắn muốn đọc cho cả vô. Không có ai nghi ngờ bọn nhóc nhƣ chúng tôi đi vƣợt biên cả.xóm chợ nghe chứ không phải để thuộc bài. Có lẽ lúc đó tôi Nhƣng cũng phải khéo léo lắm mới đƣợc. Bị bắt gặp một hai lầnchẳng bao giờ muốn học. Nhƣng hắn có một đôi sân-đan rất oai thì không sao, chứ qua lần thứ ba thì không chừng vô nhà khỉ ngồiphong. Mỗi lúc đi học ở Vinh Thanh thì hắn mang vô, trông một đêm đó! Nói ngủ, chứ chúng tôi hiếm khi ngủ ở biển lắm. Vì“chạy gái” lắm. mỗi lúc ra đƣợc đây thì chúng tôi thừa dịp trò chuyện cho tới khuya. Trò chuyện theo kiểu con nít. Dựng lên những ƣớc mơ xa Tuổi thơ của tôi là tấm gỗ mơn theo từng nhịp sóng mỗi vời! Rồi có đứa lên tiếng … “nếu mền đi vƣợt biên, mai ni qua nớtrƣa hè. Mỗi thằng một cành dƣơng cầm sẵn trên tay. Nhà quê có giày mang khôn cần lót dƣơng chạy nắng nữa …” Câu nói nàylàm gì có dép mang! Những con đƣờng ra biển đều là cát trắng. làm cả đám sợ và im luôn. Sợ công an núp sau ghe nghe đƣợc.Nóng nhƣ than hồng. Đua nhau chạy một lúc, miệng hí ha hí hối Đứa nào đứa nấy làm bộ ngủ và rồi ngủ thật luôn!kêu vang rồi đặt cành dƣơng xuống cát, dẫm chân lên vài giây chođỡ nóng. Ấy vậy, sau chừng một đoạn, cành dƣơng ấy đã thành Ừ nhỉ! Nếu mình có một đôi dép hay đôi sân-đan cũngrác nâu. Tụi tôi lại bẻ cành khác và tiếp tục hành trình ra bãi biển. đƣợc … thì đời mình sung sƣớng biết mấy. Cuối cùng, giấc mơ ấy đã thành sự thật. Ba tôi gởi tiền về từ trại Hồng Kông. Tôi Con đƣờng ra biển thật chông gai, nhƣng chúng tôi không chộn rộn nài nỉ Mạ lên Huế đóng cho tôi một đôi sân-đan nhƣbao giờ bỏ cuộc. Có đôi khi vì nóng qúa, có thằng chêm chân thằng Thanh. Tôi yêu quý món vật nhƣ thân thể thứ hai của tôi.dƣới bụi dứa ở một nấm mồ cát bên cạnh bàu đình rồi chửi thềcho bỏ ghét. Ngƣời nằm dƣới kia có nghe đƣợc không thì tôi Đêm Mạ dẫn tôi đi … vƣợt biên, tôi cố tình mang theo.không biết, nhƣng chúng tôi cảm thấy điều này rất quen tai. Biết Một lúc sau, đi ngang qua nhà thằng bạn, nhớ lại ƣớc mơ của hắn,đâu sau này linh thiêng, ngƣời nằm dƣới kia bắt chúng tôi xây tôi liền chạy vô nhà, quăng lại trƣớc sân. Tôi thật sự đi bằng chânlăng để đền nợ! Nói vậy chứ, không nghỉ chân chỗ này thì chỗ không, dẫm lên con đƣờng cát mòn rồi in dấu chân lên đó. Ankia, ngán con cóc nào. Chúng tôi chạy một mạch ra tận nhà thờ Bằng đã vĩnh viễn còn hằn dấu chân tôi. Mảnh đất này đã không12 họ. Lòng khoan khoái. Chạy vô núp nắng. Chơi bắn bi. bao giờ thiếu bóng dáng tôi đi qua đó. Và tuổi thơ của tôi sẽThằng nào thua phải cõng thằng kia đi một đoạn. Ác gớm! Lần không bao giờ chia cách với vùng đất yêu dấu này.nào tôi cũng thua, vì bắn bi đâu phải sở trƣờng của tôi! Văn Đình Lang Quân 25 năm xa xứ Mà nghĩ lại, tôi chẳng có một sở trƣờng nào cả. Từ miền *****nam mới ra chƣa đầy một năm thì ba tôi đi vƣợt biên. Là con lớn,tôi có nhiệm vụ ra biển để xin cá về giúp Mạ. Sẵn nhiệm vụ này,tôi thừa dịp vui chơi cho đã đời con cóc. Giọng của tôi lúc đó còn Đèo Caolai nam nên đám bạn thƣờng đặc biệt để ý chọc ghẹo. Trong nămqua, tôi đã học bơi, học mơn sóng và cảm thấy thích thú lắm. Khicả đám há hốc chạy đến khe Ton thì vui mừng vô cùng. Có đứađƣa chân tát sạch vài giọt nƣớc còn sót lại, có đứa xoay xoay đôibàn chân sâu tận bùn đen để làm lành vết phỏng. Nhƣng chƣa.Leo lên độn cát sau khe Ton mới là vất vả. Cỡ tôi lúc ấy, mất 15phút nhƣ chơi. Cứ leo lên đƣợc nửa độn thì bị trợt xuống. Có aima giáo bằng học trò đâu! Chúng tôi lựa chỗ nào có cây dƣơng Hải Vân hai đứa đứng đồi caorồi vịn tay cho chặt. Sau đó lần mò lên tìm một cây dƣơng khác. sƣơng phủ bên ni Huế nửa đèoCuối cùng, trận chiến chông gai nhất cũng đã vƣợt qua và phần Đà Nẵng chói chang nhìn lá liễu bên đồi mái ngói đứng cheo leothƣởng cho cuộc hành trình thành công là bãi biển thênh thangmát dịu. Hàng thông vi vút níu sƣơng mờ cánh gió rung cành lá dệt thơ Những đợt gió từ Thái Bình Dƣơng quạt vào mặt làm tƣơi ngƣời vén mây trời kia rực sángrạng lứa tuổi ham chơi. Chúng tôi hùa nhau chạy ra rồi quăng khúc lòng vang trổi nhạc trầm mơ __________________________________________________________________________________________ Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại - HPTABHN@yahoogroups.com –www.anbangyouth.org

×