Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Circulació doble

878 views

Published on

La circulació doble

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Circulació doble

 1. 1. La circulació doble Leticia, Angie, Cielo i Laura
 2. 2. El recorregut de la sang • La sang recorre sempre el mateix camí pels vasos sanguinis, seguint un circuit tancat.
 3. 3. • El circuit tancat que recorre la sang és doble, ja que la sang circula dues vegades pel cor per tornar al punt inicial.
 4. 4. Sistema circulatori • Parts importants: vena cava superior, artèria aorta, artèria pulmonar, venes pulmonars dretes, venes pulmonars esquerres, vena cava inferior.
 5. 5. El recorregut de la sang • Així, trobem dos tipus de circulacions: - Circulació pulmonar: es produeix entre el cor i els pulmons. - Circulació general: es produeix entre el cor i la resta de les cèl·lules del cos.
 6. 6. Circulació pulmonar • En aquest circuit, la sang carregada de diòxid de carboni, recollida a tots els òrgans del cos, arriba a l’aurícula dreta per les venes caves superior i inferior. De l’aurícula dreta passa al ventricle dret, d’on surt cap als pulmons per l’artèria pulmonar.
 7. 7. • Quan la sang passa pels alvèols pulmonars, allibera diòxid de carboni i es carrega d’oxigen. Una vegada s’ha fet l’intercanvi d’aquests dos gasos, la sang és transportada per les venes pulmonars cap a l’aurícula esquerra del cor.
 8. 8. • Aquest recorregut que fa la sang és curt, i per això també es coneix amb el nom de circulació menor.
 9. 9. Curs de la circulació pulmonar • En la circulació pulmonar, la sang de procedència venosa, amb baixa concentració d'oxigen, surt del ventricle dret del cor per l'artèria pulmonar, entra als pulmons i torna de tornada al cor, amb sang arterial i oxigenada, a través de les venes pulmonars ...
 10. 10. Cor • La sang provinent de les venes de l'organisme és sang desoxigenada i rica en diòxid de carboni, producte del metabolisme cel·lular fisiològic. En sortir d'aquesta circulació sistèmica, entra a l'aurícula dreta del cor, que en contreure aquesta, envia la sang a través de la vàlvula tricúspide que separa l'aurícula dreta del ventricle dret. El pas de la sang desoxigenada per la vàlvula tricúspide la porta al ventricle dret d'on és bombada en direcció dels pulmons.
 11. 11. Artèries • Des del ventricle dret, la sang passa per la vàlvula semilunar fins a l'artèria pulmonar. Per cada pulmó, hi ha una artèria pulmonar per la qual la sang viatja cap als pulmons. Tot i portar sang desoxigenada, i per tant, sang venosa, per raó que són vasos sanguinis que parteixen del cor, per definició són cridades artèries pulmonars i no venes pulmonars. Són les que tenen les parets més gruixudes
 12. 12. Pulmons • Les artèries pulmonars porten la sang fins als vasos sanguinis més petits, lloc on l'hemoglobina de les cèl·lules o glòbuls vermells allibera diòxid de carboni i recull oxigen com part de l'intercanvi gasós de la respiració.
 13. 13. Venes • La sang ara oxigenada surt dels pulmons dins les venes pulmonars, que tornen la sang al cor, dins de l'aurícula esquerra, completant així el cicle pulmonar. Aquesta sang és bombejada de l'aurícula esquerra, a través de la vàlvula mitral, al ventricle esquerre. Des d'allà, el ventricle esquerre es contreu i distribueix la sang pel cos per mitjà de la circulació sistèmica, abans que torni novament a l'aurícula dreta del cor, començant la circulació pulmonar novament.
 14. 14. Circuit general • En aquest circuit, la sang porta a totes les cèl·lules l’oxigen i els nutrients perquè puguin dur a terme les seves funcions, alhora que recull el diòxid de carboni i les substàncies de rebuig produïts pel metabolisme cel·lular.
 15. 15. • La sang carregada d’oxigen, que està a l’urícula esquerra, passa al ventricle esquerre. Del ventricle esquerre és impulsada, a través de la gruixuda artèria aorta, cap a tots els òrgans del cos.
 16. 16. • Als òrgans, les artèries es ramifiquen i es van fent cada vegadamés primes fins que es converteixen en capil·lars petits, a través dels quals reparteixen l’oxigen i els nutrients, i recullen el diòxid de carboni i les substàncies de rebuig.
 17. 17. • Els capil·lars conflueixen en vasos cada vegada més amples i la sang es recull a les venes, que la porten cap al cor.
 18. 18. • La sang carregada de diòxid de carboni entra per l’aurícula dreta a través de les dues venes caves, la superior i la inferior.
 19. 19. • La vena cava superior recull la sang del cap, dels braços i de la paret toràcica, i la inferior, de la resta del cos.
 20. 20. • Aquest recorregut sanguini és més llarg que el circuit pulmonar, i per això també es coneix amb el nom de circulació major.

×