Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án
Nhóm 1
1. ...
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
việc thực hiện nhiệm vụ giữa Tòa án ...
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
4....
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
b) Cung ứng dịch vụ;
c) Phân phối;
d...
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
b) Về bồi thường thiệt hại giữa ngườ...
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
được giải quyết những vụ việc nào th...
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
+ Các tranh chấp về dân sự, hôn nhân...
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
các quyết định khi lần đầu tiên giải...
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh...
Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa
Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6
III. Giải quyết tình huống 2:
Tòa án...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Tố Tụng Dân Sự 2005]Tham quyen toa an (file word)

1,316 views

Published on

Tham quyen toa an (file word)

Published in: Law
 • Be the first to comment

[Tố Tụng Dân Sự 2005]Tham quyen toa an (file word)

 1. 1. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 1 1. Hoàng Lan Anh 2. Lê Thế Hàm 3. Trần Thị Nở 4. Nguyễn Hoàng Tuyết Trang I. Khái niệm: Điều 1 quy định quy định phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của BLTTDS như sau: BLTTDS quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Tòa án… Với quy định này, phạm vi điều chỉnh của BLTTDS là vụ việc dân sự, gồm vụ án dân sự và việc dân sự + Vụ việc dân sự bao gồm vụ án dân sự và việc dân sự; + Vụ án dân sự bao gồm những vụ án dân sự, vụ án hôn nhân và gia đình, vụ án kinh tế, vụ án lao động, ví dụ: giải quyết những tranh chấp quyền sử dụng đất + Việc dân sự là việc cá nhân, tổ chức không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động của mình hoặc của cá nhân, tổ chức khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động… Thẩm quyền giải quyết các vụ việc của Tòa án là quyền xem xét, giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc đó theo thủ tục tố tụng dân sự của Tòa án. Việc xác định một cách khoa học và hợp lý thẩm quyền dân sự của Tòa án tránh được sự chồng chéo trong 1
 2. 2. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 việc thực hiện nhiệm vụ giữa Tòa án với các cơ quan nhà nước, giữa các Tòa án với nhau và xác định các điều kiện cần thiết bảo đảm cho Tòa án thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, từ đó bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức. II. Phân loại thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân 1) Thẩm quyền giải quyết của tòa án dân sự: a) Khái niệm: Thẩm quyền của tòa án dân sự trong TTDS là việc xác định Tòa án được giải quyết những loại vụ việc nào theo thủ tục TTDS − Ý nghĩa: Phân định thẩm quyền theo nhằm: + Phân định thẩm quyền của Tòa án với những cơ quan nhà nước khác. Ví dụ: thẩm quyền giải quyết của Tòa án với Ủy ban nhân dân,… + Phân định thẩm quyền của Tòa án với các tổ chức có thẩm quyền giải quyết các vụ việc tương tự khác. Ví dụ: thẩm quyền giải quyết của Tòa án với Trọng tài thương mại trong tranh chấp hợp đồng thưong mại, Tòa án với Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, Hòa giải viên lao động của cơ quan lao động cấp huyện, Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh trong tranh chấp giữa người lao động/tập thể lao động với người sử dụng lao động,.. + Phân định thẩm quyền giữa các toà chuyên trách trong của Tòa án nhân dân với nhau. Định ra giới hạn thẩm quyền cho các Tòa án trong cùng hệ thống Tòa án. Ví dụ: phân định thẩm quyền khi giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng dân sự với các thủ tục tố tụng khác; phân định thẩm quyền giữa Tòa dân sự, Toà hành chính, Tòa kinh tế khi cùng giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. b) Phân định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia định, kinh doanh - thương mại, lao động − Các tranh chấpvề dân sự, hôn nhân và gia định, kinh doanh - thương mại, lao động được quy định trong Bộ luật TTDS năm 2004, sửa đổi năm 2011 như sau: Lĩnh vực Vụ án dân sự (Tranh chấp) Dân sự Điều 25 1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam. 2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản. 2
 3. 3. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự. 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 29 của Bộ luật này. 5. Tranh chấp về thừa kế tài sản. 6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất, về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 8. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật. 9. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 10. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 11. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 12. Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định Hôn nhân và gia đình Điều 27 1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. 2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. 3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. 4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ. 5. Tranh chấp về cấp dưỡng. 6. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định Kinh doanh, thương mại Điều 29 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: a) Mua bán hàng hoá; 3
 4. 4. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 b) Cung ứng dịch vụ; c) Phân phối; d) Đại diện, đại lý; đ) Ký gửi; e) Thuê, cho thuê, thuê mua; g) Xây dựng; h) Tư vấn, kỹ thuật; i) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; k) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển; l) Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác; m) Đầu tư, tài chính, ngân hàng; n) Bảo hiểm; o) Thăm dò, khai thác. 2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 3. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. 4. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định. Lao động Điều 31 1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hòa giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp sau đây không nhất thiết phải qua hòa giải tại cơ sở: a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 4
 5. 5. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 b) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động; về trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động; c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động; đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không giải quyết. 3. Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định + Các tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình liệt kê trong Điều 25, Điều 27: Đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh trở lên thì do Tòa dân sự là Tòa chuyên trách trong TAND giải quyết, do đối với cấp huyện thì TAND không tổ chức thành các Tòa chuyên trách. + Các tranh chấp về kinh doanh thương mại được liệt kê trong Điều 29: để được xem là các tranh chấp về kinh doanh thương mại thì các cá nhân, tổ chức phải có đăng ký kinh doanh và đều nhằm mục đích lợi nhuận về tất cả các lĩnh vực, việc xác định mục đích lợi nhuận không nhất thiết phải đạt được lợi nhuận trên thực tế. Ngoại trừ không đòi hỏi có ĐKKD trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; tranh chấp giữa các thành viên Công ty hoặc giữa thành viên Công ty với Công ty về việc tổ chức Công ty  Khó phân biệt tranh chấp dân sự hay tranh chấp thương mại. Đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh trở lên thì do Tòa kinh tế là Tòa chuyên trách trong TAND giải quyết, do đối với cấp huyện thì TAND không tổ chức thành các Tòa chuyên trách. 2) Thẩm quyền theo cấp tòa án a) Khái niệm − Thẩm quyền theo cấp Tòa án là việc xác định Tòa án mỗi cấp 5
 6. 6. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 được giải quyết những vụ việc nào theo các thủ tục tố tụng khác nhau. − Hiện nay Tòa án nước ta được tổ chức thành ba cấp: TAND cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân tối cao. Ngoại trừ TAND cấp huyện, thì mỗi cấp tòa án lại có thẩm quyền xét xử nhiều cấp, chẳng hạn trong tố tụng dân sự, TAND cấp tỉnh vừa là Tòa xét xử sơ thẩm vừa là Tòa xét xử phúc thẩm lại vừa là Tòa giám đốc thẩm, tái thẩm. − Việc xác định thẩm quyền theo cấp tòa án nhằm mục đích đảm bảo tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, đảm bảo việc thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử c) Phân định thẩm quyền  Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện Điều 33 BLTTDS năm 2004, sửa đổi năm 2011 quy định: 1. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây: a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này; b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật này; c) Tranh chấp về lao động quy định tại khoản 1 Điều 31 của Bộ luật này. 2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây: a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Điều 26 của Bộ luật này; b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của Điều 28 của Bộ luật này. 3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện.” được quy định tại Điều 7 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP. Lưu ý: Những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp huyện là các tranh chấp không có yếu tố nước ngoài. 6
 7. 7. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 + Các tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình liệt kê trong Điều 25, Điều 27: Đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh trở lên thì do Tòa dân sự là Tòa chuyên trách trong TAND giải quyết, do đối với cấp huyện thì TAND không tổ chức thành các Tòa chuyên trách. + Các tranh chấp về kinh doanh thương mại được liệt kê trong Điều 29: để được xem là các tranh chấp về kinh doanh thương mại thì các cá nhân, tổ chức phải có đăng ký kinh doanh và đều nhằm mục đích lợi nhuận về tất cả các lĩnh vực, việc xác định mục đích lợi nhuận không nhất thiết phải đạt được lợi nhuận trên thực tế. Ngoại trừ không đòi hỏi có ĐKKD trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; tranh chấp giữa các thành viên Công ty hoặc giữa thành viên Công ty với Công ty về việc tổ chức Công ty Khó phân biệt tranh chấp dân sự hay tranh chấp thương mại. Đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh trở lên thì do Tòa kinh tế là Tòa chuyên trách trong TAND giải quyết, do đối với cấp huyện thì TAND không tổ chức thành các Tòa chuyên trách.  Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh TAND cấp tỉnh xét xử và giải quyết những vụ việc còn lại, không thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện. Cụ thể theo Điều 34 BLTTDS năm 2004, Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây: a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, các khoản 2,3 và 4 Điều 29 và khoản 2,3 Điều 31 BLTTDS của Bộ luật này, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều 33 của Bộ luật này; b) Tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 33 của Bộ luật này. (tranh chấp có yếu tố nước ngoài) 2. Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 33 của Bộ luật này mà Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết. 3. Thẩm quyền tòa án theo lãnh thổ 3.1 Khái niệm Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ là quyền của một tòa án cụ thể trong việc xem xét giải quyết các vụ việc dân sự và quyền hạn ra 7
 8. 8. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 các quyết định khi lần đầu tiên giải quyết các vụ việc đó, được xác định dựa trên cơ sở nơi cư trú, nơi có trụ sở của một trong các bên đương sự, nơi có bất động sản hoặc nơi phát sinh sự kiện hoặc các dấu hiệu khác mà pháp luật quy định. 3.2 Đặc điểm về thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ - Xem xét giải quyết các vụ việc dân sự và quyền hạn ra các quyết định khi lần đầu tiên giải quyết các vụ việc đó, được xác định dựa trên cơ sở nơi cư trú, nơi có trụ sở của một trong các bên đương sự, nơi có bất động sản hoặc nơi phát sinh sự kiện hoặc các dấu hiệu khác mà pháp luật quy định. - Là loại thẩm quyền có tính cụ thể , theo đó có thể xác định 1 tòa án cụ thể có quyền xem xét và giải quyết vụ án dân sự . Đặc điểm này cho thấy sự cá biệt hóa thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ so với thẩm quyền theo cấp tòa án. - Được xác định dựa trên thẩm quyền của tòa án theo loại việc và thẩm quyền theo cấp tòa án. 3.3 Ý nghĩa - Là sơ sở pháp lý để nguyên đơn chủ động xác định tòa án mà mình có thể gửi đơn kiện hoặc lựa chọn tòa án thuận lợi nhất cho mình trong việc tham gia tố tụng. - Là cơ sở để giải quyết các vần đề tranh chấp giữa các tòa án cùng cấp với nhau. - Hạn chế việc lạm dụng quyền khởi kiện để cùng một lúc khởi kiện vụ việc ở nhiều tòa án khác nhau khiến cho nhiều tòa án cùng xử lý 1 việc, nên có khả năng xảy ra các quả không thống nhất, gay mất niềm tin vào cơ quản bảo vệ pháp luật. - Tạo điều kiện cho tòa án dễ dàng thu thập chứng cứ, triệu tập đương sự. 3.4Các loại thẩm quyền theo lãnh thổ 3.4.1Thẩm quyền đương nhiên của tòa án được quy định tại khoản 1 điều 35 BLTTDS - Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân 8
 9. 9. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này; - Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Toà án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này; - Toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản. 3.4.2Thẩm quyền lựa chọn của nguyên đơn được quy định tại điều 36 BLTTDS - Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết; - Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết; - Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh chấp việc cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết; - Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết; - Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối với người lao động thì nguyên đơn là người lao động có thể yêu cầu Toà án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết; - Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động của người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết; - Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết; 9
 10. 10. Luật Tố Tụng Dân sự GVHD: NCS. ThS. Nguyễn Việt Khoa Đề tài: Thẩm Quyền Tòa Án Nhóm 6 III. Giải quyết tình huống 2: Tòa án nhân dân huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau có thẩm quyền giải quyết yêu cầu ly hôn của chị Anh. 1. Cơ sở pháp lý: - Chị Anh có quyền đơn phương ly hôn với anh Lũy bằng việc nộp đơn ly hôn tới tòa án (căn cứ Điều 42 Bộ luật Dân sự 2005 và khoản 1 Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình 2000). - Anh Lũy cư trú tại xã Năm Căn, huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau. Vì vậy căn cứ theo khoản 1 điều 27, điểm khoản 1 điều 33 và điểm a khoản 1 điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 thì Tòa án nhân dân huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau có thẩm quyền giải quyết yêu cầu ly hôn của chị Anh. 2. Hồ sơ khởi kiện: (Căn cứ điều 165 Bộ luật tố tụng dân sự 2004) - Đơn xin ly hôn (theo mẫu); - Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính); Trường hợp không có bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, thì bạn phải xin xác nhận của UBND cấp tỉnh nơi đã đăng ký kết hôn. - Sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân (bản sao chứng thực). - Giấy khai sinh của con (bản sao chứng thực - nếu có). - Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung 10

×