Dan xuat halogen

1,507 views

Published on

noi ve cai bai tap hidrocacbon co halogen . bai tap hay phong phu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dan xuat halogen

  1. 1. Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th PHƯƠNG PHÁP GI I BÀI T P V D N XU T HALOGENI. Ph n ng th y phân d n xu t halogen Phương pháp gi i M t s đi u c n lưu ý khi gi i bài t p liên quan đ n th y phân d n xu t halogen : + Đ i v i các d n xu t halogen d ng anlyl (Ví d : CH2=CH–CH2–X) và benzyl (Ví d :C6H5–CH2–X) thì có th b th y phân trong nư c (to), trong dung d ch ki m loãng hay ki m đ c. + Đ i v i các d n xu t halogen d ng ankyl (Ví d : CH3–CH2–CH2–X) thì ch tham giaph n ng th y phân trong dung d ch ki m loãng ho c ki m đ c. + Đ i v i các d n xu t halogen d ng phenyl (Ví d : C6H5–X) và vinyl (Ví d : CH2=CH–X)thì ch b th y phân trong môi trư ng ki m đ c (to cao, p cao). Các ví d minh h aVí d 1: Đun nóng 13,875 gam m t ankyl clorua Y v i dung d ch NaOH dư, axit hóa dung d ch thuđư c b ng dung d ch HNO3, nh ti p vào dung d ch AgNO3 th y t o thành 21,525 gam k t t a.CTPT c a Y là : A. C2H5Cl. B. C3H7Cl. C. C4H9Cl. D. C5H11Cl. Hư ng d n gi i Đ t công th c c a Y là RCl, phương trình ph n ng : RCl + NaOH → ROH + NaCl (1)mol: x → x HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O (2) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 (3)mol: x → x Theo gi thi t và các ph n ng ta có :  21,525 x = x = 0,15   143, 5 ⇒  x(R + 35, 5) = 13,857 R = 57 (R:C4 H9 −)   V y Y là C4 H9Cl.Đáp án C.Ví d 2: Đun nóng 1,91 gam h n h p X g m C3H7Cl và C6 H5Cl v i dung d ch NaOH loãng v a đ ,sau đó thêm ti p dung d ch AgNO3 đ n dư vào h n h p sau ph n ng, thu đư c 1,435 gam k t t a.Kh i lư ng C6 H5Cl trong h n h p đ u là : A. 1,125 gam. B. 1,570 gam. C. 0,875 gam. D. 2,250 gam. Hư ng d n gi i Căn c vào các tính ch t c a các halogen ta th y ch có C3H7Cl ph n ng đư c v i dung d chNaOH đun nóng. Đ t công th c c a Y là RCl, phương trình ph n ng : C3H7Cl + NaOH → C3H7OH + NaCl (1)mol: x → x AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 (2)mol: x → x Theo (1), (2) và gi thi t ta có : Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ 1 Download tài li u h c t p t i : http://aotrangtb.com
  2. 2. Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th 1, 435 n C H Cl = n NaCl = n AgCl = = 0, 01 mol. 3 7 143, 5 ⇒ m C H Cl = 1,91 − 0, 01.78,5 = 1,125 gam. 6 5Đáp án A.Ví d 3: H n h p X g m 0,1 mol anlyl clorua ; 0,3 mol benzyl bromua ; 0,1 mol hexyl clorua ; 0,15mol phenyl bromua. Đun sôi X v i nư c đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn, chi t l y ph n nư cl c, r i cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư thu đư c m gam k t t a. Giá tr c a m là : A. 28,7. B. 57,4. C. 70,75. D. 14,35. Hư ng d n gi i Khi đun sôi h n h p X trong nư c thì ch có anlyl clorua và benzyl bromua b th y phân. Phương trình ph n ng C6H5CH2Br + H2O → C6H5CH2OH + HBr (1)mol: 0,3 → 0,3 CH2=CH–CH2Cl + H2O → CH2=CH–CH2OH + HCl (2)mol: 0,1 → 0,1 AgNO3 + HBr → AgBr + NaNO3 (3)mol: 0,3 → 0,3 AgNO3 + HCl → AgCl + NaNO3 (4)mol: 0,1 → 0,1 Theo các phương trình ph n ng và gi thi t ta có : m = 0,3.188 + 0,1.143,5 = 70,75 gam.Đáp án C.II. Ph n ng tách HX (X : Cl, Br) Phương pháp gi i M t s đi u c n lưu ý khi gi i bài t p liên quan đ n ph n ng tách HX t d n xu t halogen : + D u hi u c a ph n ng tách HX là th y s có m t c a ki m/ancol (ki m/rư u) trong ph n ng. + N u halogen liên k t v i nguyên t cacbon b c cao trong m ch cacbon thì khi tách HX cóth cho ra h n h p các s n. Đ xác đ nh s n ph m chính trong ph n ng, ta d a vào quy t c Zai-xep. Các ví d minh h aVí d 4: Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 v i KOH dư trong C2 H5OH, sau khi ph n ngx y ra hoàn toàn thu đư c h n h p khí X g m hai olefin trong đó s n ph m chính chi m 80%, s nph m ph chi m 20%. Đ t cháy hoàn toàn X thu đư c bao nhiêu lít CO2 (đktc) ? Bi t các ph n ngx y ra v i hi u su t ph n ng là 100%. A. 4,48 lít. B. 8,96 lít. C. 11,20 lít. D. 17,92 lít. Hư ng d n gi i Khi đun nóng CH3CHBrCH2CH3 v i KOH dư trong C2H5OH thì thu đư c hai s n ph m h u cơlà but-1-en và but-2-en. Phương trình ph n ng :2 Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ
  3. 3. Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th  CH2=CHCH2CH3 → C2 H5 OH/KOH, to CHCHBrCH2CH3 (s n ph m ph )  CH3CH=CHCH3 → (s n ph m chính) to C4H8 + 6O2  → 4CO2 + 4H2O Theo các phương trình ph n ng và gi thi t ta th y : 27, 4 n CO = 4.n C H = 4.n CH CHBrCH CH = 4. = 4.0, 2 = 0,8 mol. 2 4 8 3 2 3 137 V y VCO = 0,8.22, 4 = 17,92 lít. 2Đáp án D.Ví d 5: Đun sôi 15,7 gam C3 H7Cl v i h n h p KOH/C2 H5OH dư, sau khi lo i t p ch t và d n khísinh ra qua dung d ch brom dư th y có x gam Br2 tham gia ph n ng. Tính x n u hi u su t ph n ngban đ u là 80%. A. 25,6 gam. B. 32 gam. C. 16 gam. D. 12,8 gam. Hư ng d n gi i Phương trình ph n ng : o C3H7Cl  C3H6 + HCl KOH /C2 H 5OH, t → (1)mol: 0,2.80% → 0,16 C3H6 + Br2 → C3H6Br2 (2)mol: 0,16 → 0,16 Theo các ph n ng và gi thi t ta có : x = 0,16.160 = 25,6 gam. Download tài li u h c t p t i : http://aotrangtb.com Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ 3

×