Въведение в ГИС

4,573 views

Published on

Курсът е предназначен за обучение в областта на Географските Информационни Системи (ГИС) на студенти в магистърски програми на Стопански факултет.

http://elearn.uni-sofia.bg/course/info.php?id=92

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,691
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Въведение в ГИС

 1. 1. СУ “Св. Климент Охридски” - Стопански факултет Въведение в ГИС Мирослав Лесев 2012 г.
 2. 2. Съдържание:I. ПредставянеII. Въведение в ГИСIII. Пространствени обекти, данни и услугиIV. ГИС и управление на процесиV. Проект и оценяване Powerpoint Templates 2
 3. 3. Представяне  Какво е ГИС?  За кого е курса?  Каква е целта на курса?  Каква е ползата от този курс?  Какво отличава ГИС от другите информационни системи? Powerpoint Templates 3
 4. 4. ДемоPowerpoint Templates 4
 5. 5. Какво е ГИС?Г еографски • Информацията съхранявана в ГИС е географски разположена. Това означава, че ГИС може да репрезентира данните под формата на карти.И нформационни • Данните съхранявани в ГИС са разделени на 2 основни групи: • географска информация - информация за пространствено разположение на обекти; • атрибутна информация - описателни характеристики на обектите; С истеми • ГИС са компютърни системи, специално проектирани да съхранява, обработва и анализира географски реферирана информация. Powerpoint Templates 5
 6. 6. Приложение на ГИС мрежови земеползване анализи управление управление на инциденти на ресурси пространствени ютилити измервания анализивземане на избор на решения коридоринженерен моделиране дизайн на мрежи логистикадемографски анализи ресурсни проучвания топографски анализи фасилити мениджмънт разпространение Powerpoint геопроцесинг Templates http://www.directionsmag.com/images/newsletter/2011/01_week1/world_lg.jpg 6
 7. 7. Пазар на ГИСПрогноза за развитието на ГИС пазара, $ млрд. Powerpoint Templates Източник: ARC Advisory Group, 2010 7
 8. 8. За кого е курса?• Курсът е предназначен за обучение в областта на Географските Информационни (ГИС) на студенти в магистърски програми на Стопански факултет.• Всеки студент който желае да научи какво е ГИС и какво е приложението им. Powerpoint Templates 8
 9. 9. Каква е целта на курса?• Цел на обучението е запознаване настудентите със съвременнитесредства на ГИС технологии и сосновните правила и принципи присъздаването, ползването иподдръжката им. Powerpoint Templates 9
 10. 10. Каква е ползата от курса?В рамките на този курс студентите щесе запознаят с:  Елементите на ГИС;  Видове пространствени данни и начините за тяхното представяне;  Ефективното използване на ГИС при управлението на процеси;  Нормативната база в страната;  Приложението на ГИС в България; Powerpoint Templates 10
 11. 11. Какво отличава ГИС отдругите информационнисистеми?• ГИС интегрира пространствена и други видове информация в единна среда;• ГИС създава връзки между обекти, базирани на пространствена зависимост;• ГИС предоставя механизъм, фокусиран върху манипулациите, анализите и представянето на географски-привързана информация; Powerpoint Templates 11
 12. 12. I. Въведение в ГИС 1. Какво е ГИС? • общи понятия; • определения; • кратка история; • ГИС и съвременното информационно общество; 2. Елементи на ГИС • технически средства (хардуер); • компютърни програми (софтуер); • данни; • хора; • процедури; 3. Софтуер за ГИС • бази данни; • сървърен софтуер; • клиентски софтуер; • WEB софтуер; • софтуер за мобилни устройства; • облачни технологии (cloud computing); 4. Географски обекти. • земя; • координатни системи; Powerpoint Templates 12
 13. 13. II. Пространствениобекти, данни и услуги 5. Пространствени обекти. • определение • видове 6. Данни. • растерни данни • векторни данни • атрибутни данни 7. Бази данни за ГИС. • структури • методи 8. Топология на данните. • същност • видове 9. Европейска директива - INSPIRE. • същност • приложение • ползи Powerpoint Templates 13
 14. 14. III. ГИС и управлениена процеси 10. Нормативна база. • ЗКИР и ЗУТ • Закон за достъп до пространствени данни на МТРС • Закон за електронния документ и електронния подпис 11. Метаданни. • същност • приложение 12. ГИС като инструмент за вземане на решения. • сечения • обединения • 3D модели • мрежов анализ • пространствен анализ 13. Приложение на ГИС. • Кадастър, концесии, проектиране и инвестиране • Земеделие и гори • Околна среда • Социално-икономическа сфера • Пътна инфраструктура • Разпределителни дружества • Археология 14. ГИС в България Templates Powerpoint 14
 15. 15. Проектприложение на ГИС в ...Всеки студент избира нехарактерна за ГИС област иописва:- каква ГИС да бъде внедрена- как може да се осъществи внедряването- как ще се променят съществуващите процеси и какви нови процеси ще бъдат създадени- какви ще бъдат ползите от внедряването- какви ще бъдат недостатъците/опасностите Powerpoint Templates 15
 16. 16. Проект - изискванияВсеки студент разработва:  курсов проект – до 10 страници;  презентация – до 5-6 слайда;  представя проекта – 5 минути; Powerpoint Templates 16
 17. 17. Проект - оценяванеОценката от курса се изчислява посистемата: • 40% - присъствие и участие в дискусиите • 60% - разработка на проект • 20% - разработка на презентация • 20% - представяне на проекта Powerpoint Templates 17
 18. 18. Въпроси? Powerpoint Templates 18

×