J a: ,/
j,- a i! 1 'j
Eiőadó: Horváth Gréta
Tárgy; lndítási engedély
Szám: XXV. l 2, l 3B8. l 2000.
Melléklet: 1 pi. hitel...
e) vissza kell vonni az indítási engedélyt, amennyiben
a továbbképzéstnem a továbbképzésiprogramban foglaltak szerint szer...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uldip indítási engedély

210 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uldip indítási engedély

  1. 1. J a: ,/ j,- a i! 1 'j Eiőadó: Horváth Gréta Tárgy; lndítási engedély Szám: XXV. l 2, l 3B8. l 2000. Melléklet: 1 pi. hitelesíte tt ildési kérelem _r"' HATÁROZAT 1302lil1999. Számon nyilvántartásba vett pedagógustovábbképzési program indítási engedály riaoasá iianti kérelmének helyt adok, ésennek megfelelően engedélyezem, hogY a T300730-1439/1999 számon nyilvántartott alapítási engedéllyel rendelkező program felhasználásával "UN|VERS|TY OF LONDON DIPLOMA lN TESOL (Teaching English for Speakers Óf Otner Languages)" elnevezésű továbbképzési programot indítson a hitelesített indítási engedély kérelemben togtatta-rnát megfelelően a következő feltételekkel: a) A továbbképzés helyszínéta továbbképzés megkezdése előtt legalább harminc nappal be kell jelenteni a PedagÓgus{ovábbképzési Módszertani éslnformációs Központnak (2097 pilisborosjenő, Fő út 1.). b) A továbbképzéssorán a jóváhagyott program címe, a program teljesítéséremeghatározott összes óraszám, a program célja ésteljesítésénektartalmi köveielményei nem változtathatók meg. Tájékoztatom a továbbképzésszervezőjét, hogy a) csak olyan továbbképzésszervezhető meg, amely szerepel a továbbképzésijegyzékben; b) az indítási engedély jogerőre emelkedése után megjelenő első továbbképzési jegyzékbe - külön kérelem nélkÜl - felkerül a továbbképzés,a jegyzék a kiadástól számított egy évig érvényes,ezt követően a továbbképzéscsak külön kérelem alapján kerülhet fel a következő évi jegyzékre; c) az indítási engedély jogerőre emelkedését követően már a továbbképzésijegyzéR megjelenése előtt is megkezdheti a továbbképzésszervezését; d) a Pedagógus-továbbképzési Módszerlani éslníormációs Központ jogosult a helyszínen ellenőrizni a továbbképzés- program szerinti - megszervezését, illetőleg megtekintetni a már megtartott továbbképzések iratait, A továbbképzésszervezője köteles - a megbízólevéllelrendelkező részére- a továbbképzósek okmányait rendelkezésre bocsátani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni,
  2. 2. e) vissza kell vonni az indítási engedélyt, amennyiben a továbbképzéstnem a továbbképzésiprogramban foglaltak szerint szervezték meg, a továbbképzés szervezője az indítási engedély kiadását követő évtől kezdődően nem kérleíelvételéta továbbképzésijegyzékbe, éstovábbképzéstszervezett, az alapítási engedély érvényességemegszűnt, a továbbképzésszervezője nem vezette a továbbképzéssel kapcsolatos okmányokat, a továbbképzésszervezője nem tetre lehetővé a továbbképzéssel kapcsolatos elIenőzés lefolytatását; f) vissza lehet vonni az indítási engedélyt, abban az esetben, ha a továbbképzést nem azokkal a íeltételekkelszervezték meg, amelyek az indítási engedélyben, valamint a továbbképzésijegyzékben szerepelnek, a továbbképzésszervezője nem jelentette be a továbbképzéshelyét ésidejét; g) az indítási engedély öt évre szól, ennek megfelelően a program az alálrás napját követő hónap első napjától számított ötödik év eltelte után nem alkalmazható, s az indítási engedélyt a nyilvántarlásból hivatalból törölni kell, Az indítási engedély nyilvántartási száma: XXV. / 2. / 388. I2000. A határozat ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat megváltoztatását - jogszabályséttésre hivatkozással- a közléstől számított harminc napon belül a bíróságnál lehet kezdeményezni. lndokolás A pedagógus{ovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáró|, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól éskedvezményeiről szóló277l199i. (Xll. 22.)Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 7. §-ának és8. §-ának (1) bekezdése alapján a továbbképzéskeretében olyan továbbképzésindítható, amelynek a programját az oktatási miniszter jóváhagyta, alapítási engedéllyel rendelkezik, ésa miniszter az indítási engedélyt kiadta, Az indítási engedély kiadásának íeltétele,hogy a továbbképzési program megfeleljen a rendeletben meghatározott célkitűzéseknek. Szakértők bevonásával megállapításra került, hogy a kórelmező a rendeletben előírtaknak eleget tett, az alapítási engedéllyel rendelkező programban előírt személyi éstárgyi feltételeket biztosítja, ezért javasolták az indítási engedóly kiadását. A rendelet 8 § (1) bekezdése szerint az indítási engedóly öt évre rendelet 1. számú melléklete szerint az része a figyelmet felhívja.inditási engedély visszavonható, E körülményekre a határozat re Budapest, 2000. i,,,. ._. .; Határozatot kapja: 1. Címzett 2. Pedagógus-továbbképzési Módszertani éslnformációs Központ 3. lrattár

×